Learn about Layer Styles

Elevate your designs with layer styles. Follow these tutorials to create everything from metallic effects to 3D text, adding depth and dimension to your work.
 1. Tạo hiệu ứng chữ đèn rọi sáng trong Photoshop

  Tạo hiệu ứng chữ đèn rọi sáng trong Photoshop

  Tutorial Intermediate

  Hiệu ứng rọi sáng là một cách vui để làm cho chữ của bạn thú vị hơn. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn tạo ra một hiệu ứng văn bản được chiếu sáng với...

 2. Cách tạo hiệu ứng văn bản ánh sáng Neon trong Adobe Photoshop

  Cách tạo hiệu ứng văn bản ánh sáng Neon trong Adobe Photoshop

  Tutorial Intermediate

  Hiệu ứng glow và gloss có thể giúp tạo ra đối tượng đẹp, sáng bóng. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn thấy cách chỉnh sửa texture cho nền và sau đó sử dụng layer...

 3. Cách tạo một Action với hiệu ứng chữ lông thú trong Adobe Photoshop

  Cách tạo một Action với hiệu ứng chữ lông thú trong Adobe Photoshop

  Tutorial Beginner

  Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách để tạo ra một hiệu ứng chữ lông thú trong Adobe Photoshop bằng cách sử dụng công cụ pattern, brush, hiệu ứng...

 4. Cách tạo một hiệu ứng chữ đầy màu sắc và sáng bóng trong Adobe Photoshop

  Cách tạo một hiệu ứng chữ đầy màu sắc và sáng bóng trong Adobe Photoshop

  Tutorial Beginner

  Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo một hiệu ứng chữ đầy màu sắc và sáng bóng trong Adobe Photoshop bằng cách sử dụng hai layer style.

 5. 25 hiệu ứng văn bản sáng tạo trên Photoshop - với phong cách mạnh mẽ

  25 hiệu ứng văn bản sáng tạo trên Photoshop - với phong cách mạnh mẽ

  Tutorial Beginner

  Có rất nhiều cách để tiết kiệm thời gian và nhận được những sản phẩm tuyệt đẹp trong Photoshop.

 6. Cách vẽ chữ trên cát trong Adobe Photoshop

  Cách vẽ chữ trên cát trong Adobe Photoshop

  Tutorial Beginner

  Layer Styles trên Adobe Photoshop là một trong những công cụ nhanh nhất, nhưng hiệu quả nhất để đạt được nhiều hiệu ứng khác nhau. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho...

 7. Cách tạo 10 hiệu ứng chữ khác nhau với Layer Style trong Adobe Photoshop

  Cách tạo 10 hiệu ứng chữ khác nhau với Layer Style trong Adobe Photoshop

  Tutorial Beginner

  Layer styles là một trong những công cụ mạnh mẽ của Photoshop. Những thiết lập và tùy chọn khác nhau của các công cụ này có thể giúp bạn tạo ra vô số các...

 8. Cách tạo hiệu ứng chữ đồng trong Adobe Photoshop

  Cách tạo hiệu ứng chữ đồng trong Adobe Photoshop

  Tutorial Beginner

  Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn cho bạn cách đơn giản để tạo hiệu ứng chữ đồng, sử dụng các bộ lọc, điều chỉnh và kiểu lớp. Bắt đầu nào!

 9. Hướng dẫn Tạo Hiệu Ứng Chữ Digital Glitch bằng Adobe Photoshop

  Hướng dẫn Tạo Hiệu Ứng Chữ Digital Glitch bằng Adobe Photoshop

  Tutorial Beginner

  Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng những công cụ của Photoshop như Layer Styles, Filters, và Layer Masks để tạo ra hiệu ứng chữ Digital Glitch một...

 10. Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ thêu như thật trong Adobe Photoshop

  Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ thêu như thật trong Adobe Photoshop

  Tutorial Intermediate

  Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo hiệu ứng chữ thêu như thật trong Photoshop bằng cọ mũi may và layer style. 

 11. Cách tạo hiệu ứng chữ mạ Crom trong Adobe Photoshop

  Cách tạo hiệu ứng chữ mạ Crom trong Adobe Photoshop

  Tutorial Beginner

  Bài hướng dẫn này rất dễ dàng và nhanh chóng chỉ cho bạn cách sử dụng một vài texture và layer style để tạo hiệu ứng chữ bóng, phản chiếu crom. Hãy cùng bắt...

 12. Cách tạo chữ hoạt hình có hiệu ứng Gradient trong Adobe Photoshop

  Cách tạo chữ hoạt hình có hiệu ứng Gradient trong Adobe Photoshop

  Tutorial Beginner

  Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra một hiệu ứng chữ cổ tích trong Adobe Photoshop. Nếu bạn muốn có được kết quả cuối cùng mà không cần phải...