Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Cách tạo 10 hiệu ứng chữ khác nhau với Layer Style trong Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 20 min
This post is part of a series called 10 Years of Envato Tuts+!.
10 Styles That Have Changed the Face of Icon Design
How to Create 10 Mini Pug Illustrations in Adobe Illustrator

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Andrea Ho (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Layer styles là một trong những công cụ mạnh mẽ của Photoshop. Những thiết lập và tùy chọn khác nhau của các công cụ này có thể giúp bạn tạo ra vô số các hiệu ứng khá dễ dàng và nhanh chóng. Bài hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng rất nhiều layer styles, cùng với các thủ thuật hữu ích để tạo ra 10 hiệu ứng chữ phổ biến và hữu dụng. Bắt đầu nào!

Hiệu ứng chữ này lấy cảm hứng từ rất nhiều Layer Styles có sẵn trên GraphicRiver.

Các công cụ hướng dẫn

Để hoàn thành bài hướng dẫn này, bạn sẽ cần các tài nguyên sau:

Phông chữ

Mẫu Pattern và kết cấu Textures

Để sử dụng hình ảnh như mẫu pattern, mở mỗi bức hình trong Photoshop, vào Edit >Define Pattern và nhấp vào OK.

1. Cách tạo hiệu ứng chữ dạng kính

Bước 1

Tạo một document mới 1000 x 500 px, click chuột vào biểu tượng Create new fill oradjustment layer tại phía dưới của panel Layer, và chọn Gradient.

Tạo gradient fill, sử dụng màu Colors #3e6181 ở phía bên trái và #46aaabở phía bên phải, và chọn hộp Dither.

GradientGradientGradient

Bước 2

Thêm một layer Pattern fill, thiết lập Pattern thành Grilled Noise, và thay đổi chế độ Blend Mode của layer thành Color Burn.

PatternPatternPattern

Bước 3

Sử dụng font Cimochi để tạo chữ và thay đổi kích thước Size thành 350 pt.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

Bước 4

Thay đổi giá trị Fill của layer thành 0, và nhân đôi nó.

Layer SettingsLayer SettingsLayer Settings

Bước 5

Nhấp đôi chuột vào layer chữ ban đầu để áp dụng kiểu layer như sau:

Thêm vào một Bevel và Emboss cùng với những thiết lập sau:

 • Depth: 200
 • Size: 15
 • Bỏ chọn Use Global Light 
 • Angle: 40
 • Altitude: 50
 • Gloss Contour: Valley - Low
 • Chọn ô Anti-aliased
 • Highlight Mode: Linear Light
  • Opacity: 100%
 • Shadow Mode: Screen
  • Color: #888888
  • Opacity: 70%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Thêm vào nét Stroke cùng với các thiết lập sau:

 • Size: 1
 • Opacity: 50%
 • Fill Type: Gradient
 • Style: Reflected
 • Sử dụng màu tô gradient steel s88
StrokeStrokeStroke

Thêm vào một Inner Shadow với những thiết lập sau:

 • Blend Mode: Color Dodge
 • Color: #ffffff
 • Opacity: 40%
 • Bỏ chọn ô Use Global Light
 • Angle: -108
 • Distance: 5
 • Size: 5
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Thêm vào một Inner Glow cùng với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Opacity: 50%
 • Color: #7b7b7b
 • Size: 10
Inner GlowInner GlowInner Glow

Thêm vào một Gradient Overlay với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Multiply
 • Opacity: 50%
 • Style: Reflected
 • Sử dụng màu tô gradient Aluminum 5
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Thêm vào một Drop Shadow với các thiết lập sau:

 • Opacity: 50%
 • Distance: 5
 • Size: 10
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Layer đầu tiên sẽ có kiểu như thế này:

Styled Layer 1Styled Layer 1Styled Layer 1

Bước 6

Nhấp đôi chuột vào layer chữ sao chép để áp dụng vào style layer tiếp theo như sau:

Thêm vào một Bevel and Emboss với các thiết lập này:

 • Size: 25
 • Bỏ chọn hộp Use Global Light
 • Angle: 117
 • Altitude: 69
 • Gloss Contour: Cone - Inverted
 • Chọn hộp Anti-aliased
 • Highlight Mode: Linear Light
  • Opacity: 100%
 • Shadow Mode:
  • Opacity: 0%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Add a Stroke with these settings:

 • Size: 1
 • Position: Inside
 • Blend Mode: Overlay
 • Opacity: 50%
 • Fill Type: Gradient
 • Style: Reflected
 • Sử dụng màu tô gradient steel s88
StrokeStrokeStroke

Thêm vào một Inner Shadow với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Overlay
 • Color: #ffffff
 • Opacity: 50%
 • Bỏ chọn hộp Use Global Light
 • Angle: 24
 • Distance: 5
 • Size: 5
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Thêm vào một Inner Glow với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Multiply
 • Opacity: 50%
 • Color: #9f9f9f
 • Size: 5
Inner GlowInner GlowInner Glow

Một hiệu ứng kính sáng bóng được tạo ra.

Glass Layer Style Text EffectGlass Layer Style Text EffectGlass Layer Style Text Effect

2. Cách tạo một hiệu ứng chữ kim loại

Bước 1

Tạo một document mới 1000 x 500 px, nhấp chuột vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer nằm ở phía dưới panel Layer, và chọn Gradient.

Tạo gradient fill sử dụng màu Colors #596267 ở phía bên trái và #222831 ở phía bên phải, thay đổi Style thành Radial, Scale thành 200 và chọn hộp Dither.

GradientGradientGradient

Bước 2

Thêm vào một layer Pattern fill, thiết lập Pattern thành Hex Metal Mesh (từ gói Metal Mesh Patterns – Pack 1), và thay đổi chế độ Blend Mode của layer đó thành Multiply.

PatternPatternPattern

Bước 3

Tạo chữ bằng font chữ Queen of Camelot, thay đổi Color thành #2c2b2b, và kích thước Size thành 250 pt.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

Bước 4

Nhấp đôi chuột vào layer chữ để áp dụng layer style sau:

Thêm vào một Bevel and Emboss với các thiết lập sau:

 • Technique: Chisel Hard
 • Depth: 250
 • Size: 5
 • Gloss Contour: Ring
 • Chọn hộp Anti-aliased
 • Highlight Mode: Vivid Light
  • Opacity: 70%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Thêm vào một Contour với các thiết lập sau:

 • Contour: Cone - Inverted
 • Chọn hộp Anti-aliased.
ContourContourContour

Thêm vào một Texture với các thiết lập sau:

 • Pattern: Side Slanting Mesh (từ gói Metal Mesh Patterns - Pack 1)
 • Scale: 25%
 • Depth: 10%
TextureTextureTexture

Thêm vào một Stroke với các thiết lập sau:

 • Size: 2
 • Fill Type: Gradient
 • Style: Reflected
 • Sử dụng gradient fill là Riddle of Steel 
StrokeStrokeStroke

Thêm vào một Inner Shadow với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Color Dodge
 • Color: #b67564
 • Opacity: 35%
 • Distance: 25
 • Size: 10
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Thêm vào một Inner Glow với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Hard Light
 • Opacity: 67%
 • Color: #c2ccd4
 • Technique: Precise
 • Source: Center
 • Size: 51
 • Contour: Rolling Slope - Descending
Inner GlowInner GlowInner Glow

Thêm vào một hiệu ứng Satin với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Overlay
 • Color: #d6d6d6
 • Opacity: 58%
 • Angle: 60
 • Distance: 42
 • Size: 24
 • Contour: Linear
 • Chọn hộp Anti-aliased
 • Chọn hộp Invert
SatinSatinSatin

Thêm vào Gradient Overlay với các thiết lập sau:

 • Chọn hộp Dither
 • Blend Mode: Overlay
 • Sử dụng kiểu màu tô gradient là stove pipe 20 
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Thêm vào một Pattern Overlay các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Overlay
 • Pattern: 9.jpg (từ bộ Metal seamless textures)
 • Scale: 50%
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

Bước 5

Thêm vào Outer Glow với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 100%
 • Color: #67ade8
 • Size: 5
Outer GlowOuter GlowOuter Glow

Thêm vào một Drop Shadow với các thiết lập sau:

 • Opacity: 50%
 • Distance: 15
 • Spread: 25
 • Size: 15
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Phong cách chữ đạt được.

Metal Layer Style Text EffectMetal Layer Style Text EffectMetal Layer Style Text Effect

3. Cách tạo các hiệu ứng chữ chìm và nổi

Bước 1

Tạo một document mới 1000 x 500 px, nhấp chuột vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer nằm ở phía dưới panel Layers, và chọn Gradient.

Tạo gradient fill sử dụng màu Colors #3c9179 ở phía bên trái và #57caaa ở phía bên phải, và chọn hộp Dither.

GradientGradientGradient

Bước 2

Thêm vào một layer Pattern fill, thiết lập Pattern thành Diagonal Noise, và thay đổi chế độ Blend Mode của layer đó thành Color Burn.

PatternPatternPattern

Bước 3

Tạo chữ bằng font chữ Bw Modelica SS01 Extra Bold, thay đổi kích thước Size thành 200 pt.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

Bước 4

Thay đổi giá trị Fill của layer chữ thành 0.

Layer SettingsLayer SettingsLayer Settings

Bước 5

Nhấp đôi chuột vào layer chữ để áp dụng layer style sau:

Thêm Bevel and Emboss với các thiết lập sau:

 • Style: Emboss
 • Size: 0
 • Bỏ chọn ô Use Global Light
 • Angle: 90
 • Altitude: 60
 • Chọn ô Anti-aliased
 • Highlight Mode:
  • Opacity: 20%
 • Shadow Mode:
  • Opacity: 30%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Add an Inner Shadow with these settings:

 • Blend Mode: Soft Light
 • Opacity: 70%
 • Bỏ chọn ô Use Global Light
 • Angle: 90
 • Distance: 3
 • Size: 3
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Thêm Inner Glow với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Color Burn
 • Opacity: 10%
 • Color: #000000
 • Size: 10
Inner GlowInner GlowInner Glow

Thêm Gradient Overlay với các thiết lập sau:

 • Chọn ô Dither
 • Blend Mode: Soft Light
 • Opacity: 15%
 • Tạo một màu tô gradient Transparent to Fill Color sử dụng Color #000000 cho cả hai cạnh, và thay giá trị Opacity của Opacity Stop của cạnh trong suốt là 50%
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Thêm một Drop Shadow với các thiết lập này:

 • Blend Mode: Soft Light
 • Color: #ffffff
 • Opacity: 75%
 • Bỏ chọn hộp Use Global Light
 • Angle: 90
 • Distance: 1
 • Spread: 5
 • Size: 3
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Điều này sẽ tạo ra một hiệu ứng chữ dập chìm

Pressed Layer Style Text EffectPressed Layer Style Text EffectPressed Layer Style Text Effect

Bước 6

Để tạo ra một hiệu ứng dập nổi, tạo một lớp văn bản mới, và chắc chắn rằng để thay đổi giá trị  Fill thành 0.

New Text LayerNew Text LayerNew Text Layer

Bước 7

Nhấp đúp vào lớp văn bản để áp dụng layer style sau đây:

Thêm một Bevel and Emboss với các cài đặt này:

 • Style: Outer Bevel
 • Size: 5
 • Bỏ chọn hộp Use Global Light
 • Angle: 100
 • Altitude: 25
 • Chọn ô Anti-aliased
 • Highlight Mode: Soft Light
  • Opacity: 50%
 • Shadow Mode:
  • Opacity: 15%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Thêm một Inner Shadow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Vivid Light
 • Color: #d0d0d0
 • Opacity: 50%
 • Bỏ chọn Use Global Light 
 • Angle: 90
 • Distance: 1
 • Size: 1
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Thêm một Gradient Overlay với các cài đặt này:

 • Chọn ô Dither
 • Blend Mode: Soft Light
 • Opacity: 20%
 • Tạo một màu tô gradient Fill Color to Transparent, sử dựng Color #ffffff trên cả hai cạnh, và thay đổi giá trị Opacity 40% của Opacity Stop của cạnh trong suốt
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Thêm một Drop Shadow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Soft Light
 • Color: #000000
 • Opacity: 50%
 • Bỏ chọn Use Global Light 
 • Angle: 90
 • Distance: 7
 • Size: 10
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Điều này sẽ tạo ra hiệu ứng dập nổi.

Embossed Layer Style Text EffectEmbossed Layer Style Text EffectEmbossed Layer Style Text Effect

4. Cách tạo hiệu ứng văn bản Neon

Bước 1

Tạo một document mới 1000 x 500 px, nhấp chuột vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer nằm ở phía dưới panel Layers, và chọn Gradient.

Tạo gradient fill sử dụng màu Colors #2e0d45 ở phía bên trái và #0d0317 ở phía bên phải, thay đổi Style thành Radial, Scale200 và chọn hộp Dither.

GradientGradientGradient

Bước 2

Đặt hình BrickLargeBrown0025 lên trên layer Gradient, đặt lại kích thước nếu cảm thấy cần thiết và thay đổi chế độ Blend Mode của layer đó thành Overlay.

Add the Texture ImageAdd the Texture ImageAdd the Texture Image

Bước 3

Tạo chữ bằng font chữ MM Cruella 100, thay đổi Color thành #d87aff, Size250 pt, và giá trị Tracking10

Create the TextCreate the TextCreate the Text

Bước 4

Thay đổi giá trị Fill của layer chữ thành 0. Bạn có thể tăng giá trị Fill sau khi áp dụng layer style để có hiệu ứng sáng hơn nếu muốn.

Layer SettingsLayer SettingsLayer Settings

Bước 5

Nhấp đôi chuột vào layer chữ để áp dụng layer style sau:

Thêm Bevel and Emboss với các thiết lập sau:

 • Depth: 250
 • Size: 5
 • Soften: 2
 • Bỏ chọn Use Global Light
 • Angle: 60
 • Altitude: 0
 • Gloss Contour: Ring - Double
 • Chọn ô Anti-aliased
 • Highlight Mode: Color Dodge
  • Color#dcdcdc
  • Opacity: 50%
 • Shadow Mode: Vivid Light
  • Color: #e5e5e5
  • Opacity: 10%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Thêm một Contour với các cài đặt này:

 • Contour: Cone - Inverted
 • Chọn Anti-aliased 
ContourContourContour

Thêm một  Inner Shadow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Color: #ebd5f3
 • Opacity: 100%
 • Chọn Use Global Light
 • Angle: 90
 • Distance: 0
 • Size: 5
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Thêm một Inner Glow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Linear Dodge (thêm vào)
 • Opacity: 100%
 • Color: #ddbfff
 • Source: Center
 • Size: 5
Inner GlowInner GlowInner Glow

Thêm một hiệu ứng Satin với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Vivid Light
 • Color: #e6a2ee
 • Opacity: 50%
 • Angle: 90
 • Distance: 10
 • Size: 35
 • Contour: Linear
 • Chọn Anti-aliased 
 • Chọn Invert
SatinSatinSatin

Thêm một Outer Glow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Linear Dodge (thêm vào)
 • Opacity: 100%
 • Color: #c689ff
 • Size: 15
 • Range: 85%
Outer GlowOuter GlowOuter Glow

Thêm một Drop Shadow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Screen
 • Color: #f227ff
 • Opacity: 85%
 • Bỏ chọn Use Global Light
 • Angle: 90
 • Distance: 0
 • Size: 50
Drop Shadow - 1Drop Shadow - 1Drop Shadow - 1

Thêm một Drop Shadow nữa với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Screen
 • Color: #f227ff
 • Opacity: 100%
 • Bỏ chọn Use Global Light
 • Angle: 90
 • Distance: 0
 • Size: 60
Drop Shadow - 2Drop Shadow - 2Drop Shadow - 2

Thêm Drop Shadow thứ ba với các cài đặt này:

 • Opacity: 50%
 • Distance: 30
 • Size: 7
Drop Shadow - 3Drop Shadow - 3Drop Shadow - 3

Điều này sẽ tạo ra một hiệu ứng chữ đèn neon sáng.

Neon Layer Style Text EffectNeon Layer Style Text EffectNeon Layer Style Text Effect

5. Cách tạo hiệu ứng chữ Chrome

Bước 1

Mở hình ảnh Indoor Chairs và vào Image > Image Size để thay đổi giá trị của chiều rộng Width1000 px.

Image SizeImage SizeImage Size

Bước 2

Vào Filter > Blur > Gaussian Blur, và thay đổi giá trị Radius là 1.5.

Gaussian BlurGaussian BlurGaussian Blur

Bước 3

Vào Filter > Distort > Wave, và sử dụng các thiết lập sau:

 • Number of Generators: 5
 • Wavelength:
  • Min. 228
  • Max. 241
 • Amplitude:
  • Min. 5
  • Max. 35
 • Scale:
  • Horiz. 100
  • Vert. 100
 • Type: Sine
 • Undefined Areas: Repeat Edges Pixels
Wave FilterWave FilterWave Filter

Bước 4

Chuyển đến Edit > Define Pattern, thay đổi tên Name thành Chrome Reflection, và bấm OK.

Bạn có thể sử dụng bất kỳ hình ảnh khác cho hiệu ứng này để có được kết quả khác nhau.

Define PatternDefine PatternDefine Pattern

Bước 5

Tạo một tài liệu mới 1000 x 500 px, bấm vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient.

Tạo gradient fill bằng cách sử dụng màu Color #434a53 bên trái và #121219 ở bên phải, và thay đổi Style thành Radial, Scale 200, và đánh dấu vào ô Dither.

GradientGradientGradient

Bước 6

Thêm một layer Pattern fill, thiết lập Pattern thành Old Wall, và thay đổi chế độ Blend Mode thành Color Burn.

PatternPatternPattern

Bước 7

Tạo văn bản sử dụng font Geneva, và thay đổi kích cỡ Size thành 200 pt.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

Bước 8

Nhân đôi lớp văn bản và thay đổi giá trị Fill của bản sao thành 0.

Layer SettingsLayer SettingsLayer Settings

Bước 9

Nhấp đúp vào lớp văn bản gốc để áp dụng layer style sau đây:

Thêm một Bevel and Emboss với các cài đặt này:

 • Size: 1
 • Gloss Contour: Rolling Slope - Descending
 • Chọn ô Anti-aliased
 • Highlight Mode: Linear Light
  • Color: #d6d6d6
  • Opacity: 75%
 • Shadow Mode:
  • Color: #4c4c4c
  • Opacity: 75%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Thêm một Contour với các cài đặt này:

 • Contour: Log
 • Chọn ô Anti-aliased
ContourContourContour

Thêm một Inner Shadow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Color Dodge
 • Color: #4d4d4d
 • Opacity: 35%
 • Distance: 3
 • Size: 10
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Thêm một Inner Glow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Soft Light
 • Opacity: 35%
 • Color#ffffff
 • Size: 7
Inner GlowInner GlowInner Glow

Thêm một Gradient Overlay với các cài đặt này:

 • Chọn ô Dither
 • Blend Mode: Soft Light
 • Sử gradient fill faucet 140
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Thêm một Pattern Overlay với các cài đặt này:

 • Pattern: Chrome Reflection

Bạn có thể bấm nút Snap to Origin để đặt lại vị trí của kết cấu bên trong văn bản.

Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

Thêm một Drop Shadow với các cài đặt này:

 • Opacity: 75%
 • Distance: 15
 • Spread: 20
 • Size: 25
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Điều này sẽ tạo ra phong cách văn bản.

Styled Layer 1Styled Layer 1Styled Layer 1

Bước 10

Nhấp đúp vào lớp văn bản sao chép để áp dụng layer style sau đây:

Thêm một Bevel and Emboss với các cài đặt này:

 • Style: Stroke Emboss
 • Size: 15
 • Bỏ chọn Use Global Light
 • Angle: 119
 • Altitude: 21
 • Gloss Contour: Cone - Inverted
 • Chọn ô Anti-aliased 
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Thêm một Contour với các cài đặt này:

 • Contour: Ring
 • Chọn ô Anti-aliased 
ContourContourContour

Thêm một Stroke những cài đặt này:

 • Size: 3
 • Fill Type: Gradient
 • Style: Reflected
 • Sử dụng gradient fill faucet 30
StrokeStrokeStroke

Thêm một Inner Shadow với những cài đặt này:

 • Opacity: 15%
 • Distance: 2
 • Size: 7
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Thêm một Inner Glow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Soft Light
 • Opacity: 25%
 • Color: #ffffff
 • Size: 5
Inner GlowInner GlowInner Glow

Thêm một Satin với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Soft Light
 • Color: #939393
 • Opacity: 20%
 • Angle: -20
 • Distance: 190
 • Size: 15
 • Contour: Rolling Slope - Descending
 • Chọn vào ô Anti-aliased 
 • Chọn vào ô Invert
SatinSatinSatin

Thêm một Gradient Overlay với các cài đặt này:

 • Blend Mode:
 • Sử dụng gradient fill Stainless Steel 25jar
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Điều này sẽ thêm nét viền.

Chrome Layer Style Text EffectChrome Layer Style Text EffectChrome Layer Style Text Effect

6. Cách tao một hiệu ứng chữ 3D cơ bản

Bước 1

Tạo một tài liệu mới 1000 x 500 px, bấm vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient.

Tạo ra gradient fill bằng cách sử dụng màu Colors #6a6a6a bên trái và #b1b3b2 ở bên phải, và đánh dấu vào ô Dither.

GradientGradientGradient

Bước 2

Thêm một lớp Pattern fill, thiết lập Pattern 3 và thay đổi chế độ Blend Mode của layer đó là Color Burn.

PatternPatternPattern

Bước 3

Tạo văn bản sử dụng font SchmalfetteCP, thay đổi màu sắc Color #d9d9d9, kích thước Size đến 300 pt và giá trị Tracking đến 10.

Nhân đôi lớp văn bản.

Create the Text LayersCreate the Text LayersCreate the Text Layers

Bước 4

Thay đổi văn bản gốc màu đỏ, và nhấn Command-T để vào chế độ Free Transform Mode.

Nhấn-giữ phím Option,click-kéo cạnh bên phải của ô phạm vi một chút để thu nhỏ chữ theo phương ngang một chút, chắc chắn rằng không có khoảng cách nào được tạo ra giữa hai chữ.

Nhấn phím Return để lưu các thay đổi.

Transform the TextTransform the TextTransform the Text

Bước 5

Thay đổi lớp văn bản gốc của giá trị Fill của layer đó thành 0.

Layer SettingsLayer SettingsLayer Settings

Bước 6

Nhấp đúp vào lớp văn bản gốc để áp dụng phong cách lớp sau đây:

Thêm một Bevel and Emboss với các cài đặt này:

 • Technique: Chisel Hard
 • Size: 75
 • Soften: 5
 • Bỏ chọn Use Global Light
 • Angle: 34
 • Altitude: 32
 • Highlight Mode:
  • Opacity: 0%
 • Shadow Mode:
  • Opacity: 40%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Thêm một Contour với các cài đặt này:

 • Contour: Cove - Deep
 • Chọn ô Anti-aliased
ContourContourContour

Thêm một Inner Shadow với những cài đặt này:

 • Opacity: 50%
 • Distance: 0
 • Choke: 5
 • Size: 15
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Thêm một Color Overlay với các cài đặt này:

 • Color: #f2f2f2
Color OverlayColor OverlayColor Overlay

Thêm một Outer Glow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Multiply
 • Opacity: 10%
 • Color: #000000
 • Size: 25
Outer GlowOuter GlowOuter Glow

Thêm một Drop Shadow với các cài đặt này:

 • Opacity: 30%
 • Bỏ chọn hộp Use Global Light
 • Angle: 90
 • Distance: 2
 • Size: 10
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Điều này sẽ theo phong cách phần 3D.

3D Part3D Part3D Part

Bước 7

Nhấp đúp vào lớp văn bản sao chép để áp dụng kiểu layer style sau đây:

Thêm một Bevel and Emboss với các cài đặt này:

 • Depth: 200
 • Size: 1
 • Highlight Mode:
  • Opacity: 80%
 • Shadow Mode:
  • Opacity: 0%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Thêm một Contour với các cài đặt mặc định:

ContourContourContour

Thêm một Inner Shadow với những cài đặt này:

 • Opacity: 10%
 • Distance: 3
 • Size: 3
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Thêm một Inner Glow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Vivid Light
 • Opacity: 10%
 • Color#ddebee
 • Size: 5
Inner GlowInner GlowInner Glow

Thêm một Gradient Overlay với các cài đặt này:

 • Chọn ô Dither
 • Tạo Gradient fill, sử dụng Colors #a6a6a6 cho phần bên trái và #e7e8e9 ở bên phải.
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Thêm một Outer Glow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 10%
 • Color: #ffffff
 • Size: 5
Outer GlowOuter GlowOuter Glow

Thêm một Drop Shadow với các cài đặt này:

 • Opacity: 50%
 • Chọn ô Use Global Light 
 • Angle: 90
 • Distance: 10
 • Size: 15
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Điều này sẽ hoàn thiện hiệu ứng 3D.

Basic 3D Layer Style Text EffectBasic 3D Layer Style Text EffectBasic 3D Layer Style Text Effect

7. Cách tạo hiệu ứng chữ Sci Fi

Bước 1

Tạo một tài liệu mới 1000 x 500 px, bấm vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở dưới cùng của bảng Layers và chọn Gradient.

Tạo gradient fill sử dụng màu #5b7177 bên trái và #0a252b ở bên phải, và thay đổi Style thành Radial, Scale200, và đánh dấu vào ô Dither.

GradientGradientGradient

Bước 2

Thêm một layer Pattern fill, thiết lập Pattern thành 9.jpg (từ gói Metal seamless textures), và thay đổi chế độ Blend Mode thành Multiply.

PatternPatternPattern

Bước 3

Tạo văn bản sử dụng các font Bhejeuct Gash, và thay đổi Color thành #283032 và kích thước Size thành 250 pt.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

Bước 4

Nhấp đúp vào layer văn bản để áp dụng phong cách lớp sau đây:

Thêm một Bevel and Emboss với các cài đặt này:

 • Depth: 200
 • Size: 15
 • Bỏ chọn Use Global Light
 • Angle: 157
 • Altitude: 16
 • Gloss Contour: Valley - Low
 • Chọn Anti-aliased
 • Highlight Mode: Linear Light
  • Color: #e99d89
  • Opacity: 100%
 • Shadow Mode: Color Burn
  • Color: #c7c7c7
  • Opacity: 70%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Thêm một Contour với các cài đặt này:

 • Contour: Cone - Inverted
 • Chọn ô Anti-aliased 
 • Range: 100%
ContourContourContour

Thêm một Texture với các cài đặt này:

 • Pattern: Diagonal lines medium (từ gói 30 Simple Patterns)
TextureTextureTexture

Thêm một Stroke với những cài đặt này:

 • Size: 2
 • Blend Mode: Linear Dodge (thêm vào)
 • Fill Type: Gradient
 • Style: Reflected
 • Sử dụng gradient fill Riddle of Steel
StrokeStrokeStroke

Thêm một Inner Shadow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Lighter Color
 • Color#42f4ff
 • Opacity: 75%
 • Distance: 15
 • Size: 20
 • Contour: Cone - Asymmetrical
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Thêm một Inner Glow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Linear Dodge (thêm vào)
 • Opacity: 100%
 • Color: #b76c3e
 • Source: Center
 • Size: 15
Inner GlowInner GlowInner Glow

Thêm một Satin với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Color#9afff0
 • Opacity: 58%
 • Angle: 60
 • Distance: 50
 • Size: 8
 • Contour: Linear
 • Chọn ô  Anti-aliased
 • Chọn ô Invert
SatinSatinSatin

Thêm một Gradient Overlay với các cài đặt này:

 • Chọn ô Dither
 • Blend Mode:
 • Chọn ô Gradient để tạo hiệu ứng chuyển màu với các giá trị sau:

Color - Location

 • #000000 - 0%
 • #11637e - 34%
 • #25abdd - 71%
 • #ffffff - 100%
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Thêm một Outer Glow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 100%
 • Color#67e5e8
 • Size: 10
Outer GlowOuter GlowOuter Glow

Thêm một Drop Shadow với các cài đặt này:

 • Opacity: 35%
 • Distance: 15
 • Spread: 25
 • Size: 18
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Điều này sẽ tạo ra phong cách chữ như thế này.

Sci Fi Layer Style Text EffectSci Fi Layer Style Text EffectSci Fi Layer Style Text Effect

8. Cách tạo hiệu ứng chữ Retro

Bước 1

Tạo một tài liệu mới 1000 x 500 px, bấm vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở dưới cùng của bảng  Layers và chọn Gradient.

Tạo gradient fill bằng cách sử dụng màu sắc Colors #aad1cf bên trái và #3accc7 ở bên phải, thay đổi phong cách Style thành RadialScale thành 200 và đánh dấu vào ô Dither.

GradientGradientGradient

Bước 2

Thêm một layer Pattern Fill, cài đặt Pattern thành texturetastic gray và thay đổi Blend Mode của layer đó thành Linear Burn.

PatternPatternPattern

Bước 3

Tạo văn bản bằng cách sử dụng font Mon Cheri và thay đổi màu sắc Color để #f65252 và kích thước Size là 250 pt.

Nhân đôi layer văn bản đó.

Create the Text LayersCreate the Text LayersCreate the Text Layers

Bước 4

Nhấp đúp vào layer văn bản gốc để áp dụng một hiệu ứng Drop Shadow với các cài đặt này:

Thêm một Drop Shadow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Distance: 10
 • Spread: 100
 • Size: 5
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Step 5

Nhấp chuột phải vào style layer và chọn Convert to Smart Object. Điều này về cơ bản sẽ tạo ra lớp 3D đùn lên.

Convert to Smart ObjectConvert to Smart ObjectConvert to Smart Object

Step 6

Nhấp đúp vào các lớp Smart Object để áp dụng layer style sau đây:

Thêm một Bevel and Embossới các cài đặt này:

 • Technique: Chisel Hard
 • Size: 18
 • Bỏ chọn hộp Use Global Light
 • Angle: 149
 • Altitude: 58
 • Chọn Anti-aliased
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Thêm một Contour với các cài đặt này:

 • Contour: Log
 • Chọn hộp Anti-aliased 
 • Range: 100%
ContourContourContour

Thêm một Inner Shadow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Color: #383838
 • Opacity: 15%
 • Bỏ chọn Use Global Light
 • Angle: -77
 • Distance: 10
 • Size: 1
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Thêm một Inner Glow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Soft Light
 • Opacity: 100%
 • Color#ffffff
 • Technique: Precise
 • Source: Center
 • Size: 16
Inner GlowInner GlowInner Glow

Thêm một lớp Color Overlay với các cài đặt này:

 • Color: #d8d8d8
Color OverlayColor OverlayColor Overlay

Thêm một Drop Shadow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Color: #010101
 • Opacity: 15%
 • Distance: 5
 • Size: 3
Drop Shadow - 1Drop Shadow - 1Drop Shadow - 1

Thêm một Drop Shadow khác với các cài đặt này:

 • Color: #010101
 • Opacity: 25%
 • Distance: 15
 • Size: 1
Drop Shadow - 2Drop Shadow - 2Drop Shadow - 2

Thêm một  Drop Shadow thứ ba với các cài đặt này:

 • Color: #010101
 • Opacity: 10%
 • Distance: 25
 • Size: 20
Drop Shadow - 3Drop Shadow - 3Drop Shadow - 3

Điều này sẽ tạo ra phong cách 3D 

Styled 3D PartStyled 3D PartStyled 3D Part

Bước 7

Nhấp đúp vào lớp văn bản sao chép để áp dụng  layer style sau đây:

Thêm một Stroke với những cài đặt này:

 • Size: 3
 • Color: #ffffff
StrokeStrokeStroke

Thêm một Inner Shadow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Color: #383838
 • Opacity: 50%
 • Distance: 2
 • Choke: 50
 • Size: 1
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Thêm một  Pattern Overlay với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Divide
 • Pattern: Pattern 11 (từ bộ 20 Repeatable Pixel Patterns)
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

Điều này sẽ phong cách văn bản chính.

Retro Layer Style Text EffectRetro Layer Style Text EffectRetro Layer Style Text Effect

9. Cách tạo một hiệu ứng chữ dạng sơn xịt

Bước 1

Tạo một tài liệu mới 1000 x 500 px, đặt hình BrickMedievalBlocks0129 lên trên của layer Background, và đặt lại kích thước nếu cần

Add the Background ImageAdd the Background ImageAdd the Background Image

Bước 2

Tạo văn bản bằng cách sử dụng font Graun, và thay đổi Color #ff4c3e và kích thước Size thành 250 pt.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

Bước 3

Thay đổi Blend Mode của layer chữ thành Multiply

Layer SettingsLayer SettingsLayer Settings

Bước 4

Nhấp đúp vào layer văn bản để truy cập vào các cài đặt Blending Options.

Bên dưới phần Blend If, bạn sẽ tìm thấy hai thanh. Chúng ta sẽ làm việc với thanh Underlying Layer.

Nhấn-giữ phím Option, click-kéo thanh trượt bên trái để tách chúng ta. Khi bạn kéo đến phần kết thúc của con trượt, bạn sẽ thấy phần chữ bắt đầu pha trộn với hình nền.

Con trượt làm là bảo vệ những chỗ tối hơn của bức hình khi bị ảnh hưởng bởi phần văn bản.

Blending OptionsBlending OptionsBlending Options

Bước 5

Nếu bạn thao tác giống như vậy với con trượt bên phải, bạn sẽ kiểm soát được các vùng bắt sáng mà bạn muốn để bảo vệ hoặc tránh phần chữ bị làm ảnh hưởng.

Blending OptionsBlending OptionsBlending Options

Bước 6

Tiếp tục điều chỉnh các con trượt cho đến khi bạn hài lòng với kết quả.

Adjust the SlidersAdjust the SlidersAdjust the Sliders

Bước 7

Tiếp theo, chúng ta sẽ thêm hai thêm hiệu ứng để nâng cao kết quả:

Thêm vào một Inner Shadow với các thiết lập sau:

 • Color: #010101
 • Opacity: 15%
 • Distance: 0
 • Size: 5
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Thêm vào một Outer Glow với các thiết lập này:

 • Blend Mode: Multiply
 • Opacity: 100%
 • Noise: 80%
 • Color: #ff4c3e
 • Size: 1
 • Range: 100%
Outer GlowOuter GlowOuter Glow

Điều này sẽ tăng cường các cạnh.

Paint Spray Layer Style Text EffectPaint Spray Layer Style Text EffectPaint Spray Layer Style Text Effect

10. Cách tạo hiệu ứng văn bản long lanh

Bước 1

Tạo một tài liệu mới 1000 x 500px, click và biểu tưởng Create new fill or adjustment layer ở dưới cùng của panel Layers, chọn Pattern và thiết lập Pattern thành Beige paper.

PatternPatternPattern

Bước 2

Tạo văn bản bằng cách sử dụng các font Premier Script và thay đổi màu sắc Color thành #b1b1b1 và kích thước Size là 300 pt.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

Bước 3

Nhấp đúp vào layer văn bản để áp dụng kiểu layer style sau đây:

Thêm một Bevel và Emboss với các cài đặt này:

 • Technique: Chisel Hard
 • Size: 5
 • Gloss Contour: Ring - Double
 • Chọp hộp Anti-aliased 
 • Highlight Mode: Vivid Light
  • Opacity: 100%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Thêm một Texture với các cài đặt này:

 • Pattern: glitter-pink (từ bộ Wastedshame Free Glitter Patterns)
TextureTextureTexture

Thêm một Pattern Overlay với các cài đặt này:

 • Pattern: Pink Glitter (từ bộ 8 Free Glitter Effect Patterns & Styles for Photoshop)
 • Scale: 50%
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

Thêm một Drop Shadow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Vivid Light
 • Color: #ffffff
 • Opacity: 100%
 • Distance: 2
 • Size: 2
 • Noise: 5
Drop Shadow - 1Drop Shadow - 1Drop Shadow - 1

Thêm một Drop Shadow với các cài đặt này:

 • Opacity: 20%
 • Chọn hộp Use Global Light
 • Angle: -45
 • Distance: 3
 • Size: 8
 • Noise: 5
Drop Shadow - 2Drop Shadow - 2Drop Shadow - 2

Điều này sẽ tạo ra hiệu ứng cuối cùng. Bạn có thể thử bằng cách sử dụng kết cấu long lanh khác nhau để có được các kết quả khác nhau.

Glitter Layer Style Text EffectGlitter Layer Style Text EffectGlitter Layer Style Text Effect

Thật tuyệt vời, bạn đã hoàn thành rồi!

Bài hướng dẫn này giải thích cách sử dụng các thiết lập và tùy chọn layer style khác nhau để tạo ra mười hiệu ứng chữ thông dụng và hữu ích.

Hãy để lại bình luận, gợi ý và kết quả của bạn bên dưới nhé.

10 Layer Style Text Effects10 Layer Style Text Effects10 Layer Style Text Effects
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.