7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Cách tạo hiệu ứng văn bản ánh sáng Neon trong Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 8 mins
This post is part of a series called Retro Text Effect Tutorials.
Quick Tip: Create a 3D Retro Text Effect With the Appearance Panel
How to Create an 80s-Inspired Text Effect in Adobe Photoshop

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Hiệu ứng glow và gloss có thể giúp tạo ra đối tượng đẹp, sáng bóng. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn thấy cách chỉnh sửa texture cho nền và sau đó sử dụng layer styles với công cụ Pen Tool để thêm vào một số văn bản sáng, rực rỡ ánh sáng neon và đường viền đơn giản lên nó. Hãy bắt đầu nào!

Nguyên liệu

Những nguyên liệu sau được sử dụng trong suốt bài viết này:

1. Tạo Background

Bước 1

Tạo một tài liệu mới kích thước 1500 x 950 px, và thiết lập Resolution 300.

Đi tới File > Place Embedded và mở ảnh theBrickOldRounded0061. Thay đổi kích cỡ theo ý bạn, và sau đó bấm vào phím Return để chấp nhận những thay đổi.

Place the Brick TexturePlace the Brick TexturePlace the Brick Texture

Bước 2

Nhấp vào biểu tượng Create new fill hoặc adjustment layer ở dưới bảng Layers và chọn Levels.

LevelsLevelsLevels

Bước 3

Nhấp vào biểu tượng Clip adjustment to layer ở dưới bảng Properties và sau đó thay đổi giá trị Shadows thành 85.

Levels ValuesLevels ValuesLevels Values

Bước 4

Nhấp vào biểu tượng Create new fill hoặc adjustment layer một lần nữa và chọn Hue/Saturation. Nhấp vào biểu tượng Clip adjustment to layer ở dưới bảng Properties và sau đó thay đổi Saturation 11, và Lightness -83.

Hue SaturationHue SaturationHue Saturation

2. Tạo văn bản

Bước 1

Tạo văn bản trong All Caps, sử dụng phông chữ Beon Medium. Màu là #a33e88 Size 103 pt.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

Bước 2

Nhân đôi layer văn bản và ẩn đi bằng cách nhấp vào biểu tượng mắt bên cạnh nó. Sau đó right-click vào bản sao và chọn Rasterize Type.

Những gì chúng ta sẽ làm tiếp theo là tách các chữ cái theo chiều dọc và đường chéo từ hàng ngang, để áp dụng hiệu ứng bằng cách sử dụng giá trị Angle khác nhau.

Rasterize TypeRasterize TypeRasterize Type

Bước 3

Chọn công cụ Rectangular Marquee Tool (hoặc bất kỳ công cụ bạn thích), nhấp vào biểu tượng Add to selection trên thanh Options, và chọn tất cả các phần nằm ngang của các chữ cái.

Select Horizontal PartsSelect Horizontal PartsSelect Horizontal Parts

Bước 4

Đi tới Edit > Cut và sau đó Edit > Paste Special > Paste in Place. Điều này sẽ đặt những phần đã chọn trong một layer riêng biệt. Đặt tên layer là Vertical Horizontal.

Separate Vertical and Horizontal PartsSeparate Vertical and Horizontal PartsSeparate Vertical and Horizontal Parts

Bước 5

Thay đổi giá trị Fill của layer Vertical Horizontal 0.

Fill ValueFill ValueFill Value

Bước 6

Nhân đôi layer Vertical Horizontal hai lần, và sau đó đặt mỗi bộ layer trong một nhóm và đặt tên lần lượt là (Vertical/Horizontal).

Duplicate and Group LayersDuplicate and Group LayersDuplicate and Group Layers

Bước 7

Đặt nhóm Horizontal dưới nhóm Vertical.

Group OrderGroup OrderGroup Order

3. Thiết kế layer Original Horizontal 

Nhấp đúp vào layer original Horizontal để áp dụng theo layer style:

Bước 1

Thêm hiệu ứng Bevel & Emboss với các cài đặt:

 • Size: 10 
 • Hủy đánh dấu Use Global Light
 • Angle: 
 • Altitude: 70 
 • Đánh dấu Anti-aliased
 • Highlight Mode: Linear Light 
 • Shadow Mode - Opacity: 0% 
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Bước 2

Thêm Contour với các cài đặt:

 • Đánh dấu Anti-aliased.
ContourContourContour

Bước 3

Thêm hiệu ứng Inner Shadow với những cài đặt:

 • Blend Mode: Screen 
 • Color: #e658d4 
 • Angle: 30 
 • Distance: 
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Bước 4

Thêm hiệu ứng Inner Glow với những cài đặt:

 • Opacity: 85% 
 • Color: #fe66f1 
 • Source: Center 
 • Size: 18 
Inner GlowInner GlowInner Glow

Bước 5

Thêm hiệu ứng Drop Shadow với các cài đặt:

 • Distance: 13 
 • Size: 
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Đây sẽ là layer đầu tiên của phần nằm ngang.

Styled Original Horizontal LayerStyled Original Horizontal LayerStyled Original Horizontal Layer

4. Thiết kế Layer First Copy Horizontal

Nhấp đúp vào layer first copy Horizontal để áp dụng theo layer style:

Bước 1

Thêm hiệu ứng Bevel and Emboss với các cài đặt:

 • Size: 16 
 • Đánh dấu Use Global Light 
 • Angle: -36 
 • Altitude: 42 
 • Contour: Cove - Deep 
 • Đánh dấu  Anti-aliased
 • Highlight Mode: Vivid Light 
 • Shadow Mode - Opacity: 0%  
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Bước 2

Thêm Contour với các cài đặt:

 • Contour: Cone - Inverted 
 • Đánh dấu Anti-aliased 
ContourContourContour

Điều nãy sẽ làm cho văn bản bóng thêm.

Styled First Copy Horizontal LayerStyled First Copy Horizontal LayerStyled First Copy Horizontal Layer

5. Thiết kế layer Second Copy Horizontal 

Nhấp đúp vào layer second copy Horizontal để áp dụng theo layer style:

Bước 1

Thêm hiệu ứng Bevel và Emboss với các cài đặt:

 • Size: 16 
 • Hủy chọn Use Global Light
 • Angle: 18
 • Altitude: 58 
 • Contour: Half Round 
 • Đánh dấu Anti-aliased 
 • Highlight Mode: Vivid Light 
 • Shadow Mode - Opacity: 0% 
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Bước 2

Thêm Contour với các cài đặt:

 • Contour: Sawtooth 2 
 • Đánh dấu Anti-aliased
ContourContourContour

Bước 3

Thêm hiệu ứng Inner Glow với những cài đặt:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Noise: 5%
 • Color: #ffdcfa
 • Source: Center 
 • Size: 38
Inner GlowInner GlowInner Glow

Bước 4

Thêm hiệu ứng Outer Glow với các cài đặt:

 • Color: #7f2d65 
 • Size: 15 
Outer GlowOuter GlowOuter Glow

Đây sẽ là style layer final horizontal, thêm nhiều bóng hơn và phát sáng.

Styled Second Copy Horizontal LayerStyled Second Copy Horizontal LayerStyled Second Copy Horizontal Layer

6. Thiết kế layer Original Vertical

Bước 1

Right-click vào layer original Horizontal, choose Copy Layer Style và sau đó right-click vào layer Vertical và chọn Paste Layer Style.

Nhấp đúp vào layer original Vertical để điều chỉnh giá trị Angle Altitude của hiệu ứng Bevel and Emboss bằng cách thay đổi lần lượt là 90 74.

Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Bước 2

Đối với Inner Glow, chỉ thay đổi Size là 15.

Inner GlowInner GlowInner Glow

Đây sẽ là hiệu ứng điều chỉnh để phù hợp với phần thẳng đứng và đường chéo.

Modified Style for the Original Vertical LayerModified Style for the Original Vertical LayerModified Style for the Original Vertical Layer

7. Thiết kế layer First Copy Vertical

Sao chép và dán Layer first copy Horizontal của layer style là first copy Vertical, và sau đó nhấp đúp vào layer Vertical copy để thay đổi Angle -76, và Altitude 53 trên hiệu ứng Bevel & Emboss.

Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Đó là đối với layer sao chép đầu tiên.

Modified Style for the First Copy Vertical LayerModified Style for the First Copy Vertical LayerModified Style for the First Copy Vertical Layer

8. Thiết kế Layer Second Copy Vertical

Copy và paste layer style của layer second copy Horizontal thành layer second copy Vertical, và sau đó nhấp đúp vào layer Vertical copy 2 để thay đổi Angle -82, và Altitude 53 của hiệu ứng Bevel and Emboss.

Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Đó là thiết kế của hai phần văn bản.

Modified Style for the Second Copy Vertical LayerModified Style for the Second Copy Vertical LayerModified Style for the Second Copy Vertical Layer

9. Thêm ánh sáng và tạo đường chéo

Bước 1

Tạo một layer mới bên dưới layer văn bản gốc bị ẩn, gọi nó là Background Light và thay đổi chế độ Blend Mode sang Linear Light.

Thiết lập Foreground color là  #98338b, chọn công cụ Brush Tool và chọn cọ lớn, mềm và mũi tròn. Sau đó nhấp một lần để thêm điểm màu phía sau văn bản (không nhấp chuột và kéo, chỉ cần chấm màu).

Add Background GlowAdd Background GlowAdd Background Glow

Bước 2

Tạo một layer mới bên dưới layer Background Light và gọi là Cable. Chọn công cụ Pen Tool và chọn tùy chọn Path trong thanh Options.

Những gì bạn sẽ phải làm tiếp theo là tạo ra đường path, chỗ mà bạn muốn thêm đường chéo. Bạn có thể nhấp vào để thêm góc điểm neo, và nhấp chuột và kéo để tạo ra đường cong. Hãy nhớ rằng đường path tạo ra không hoàn hảo, bạn có thể chọn công cụ Direct Selection Tool vào bất kỳ lúc nào để điều chỉnh các điểm neo hoặc hướng các móc.

Create the Cable Paths Using the Pen ToolCreate the Cable Paths Using the Pen ToolCreate the Cable Paths Using the Pen Tool

Bước 3

Để tách các đường path, nhấn và giữ phím Command, và nhấp vào bên ngoài đường path mà bạn đã tạo xong để không được kết nối với đường path bạn tạo sau.

Separating the PathsSeparating the PathsSeparating the Paths

Bước 4

Hãy dành thời gian cho bước này để có kết quả thật gọn gàng.

Finish Creating the PathsFinish Creating the PathsFinish Creating the Paths

Bước 5

Chọn công cụ Brush Tool, và sau đó mở bảng Brush (Window > Brush), và chọn cọ cứng tròn với chóp 7 px, Spacing thiết lập là 1.

Brush SettingsBrush SettingsBrush Settings

Bước 6

Thiết lập màu Foreground #252525, chọn công cụ Direct Selection Tool, nhấp phải vào path và chọn Stroke Path.

Stroke PathStroke PathStroke Path

Bước 7

Chọn Brush từ trình đơn Tool thả xuống và hủy đánh dấu Simulate Pressure.

Stroke Path BoxStroke Path BoxStroke Path Box

Bước 8

Đây sẽ là stroke path. Nhấn phím Return để thoát khỏi work path.

Stroked PathStroked PathStroked Path

10. Thiết kế đường chéo

Nhấp đúp vào layer Cable để áp dụng theo style sau:

Bước 1

Thêm hiệu ứng Bevel and Emboss với các cài đặt:

 • Đánh dấu Anti-aliased 
 • Highlight Mode: Vivid Light 
 • Color: #ec6ab7 
 • Opacity: 24% 
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Bước 2

Thêm Contour với các cài đặt:

 • Đánh dấu Anti-aliased 
ContourContourContour

Bước 3

Thêm Pattern Overlay với các cài đặt:

 • Blend Mode: Multiply 
 • Pattern: 8
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

Bước 4

Thêm hiệu ứng Drop Shadow với các cài đặt:

 • Opacity: 60%
 • Distance: 13
 • Size: 10
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Đây sẽ là style đường chéo.

The Styled CableThe Styled CableThe Styled Cable

11. Tạo đầu nối

Bước 1

Chọn công cụ Rectangle Tool và tạo hình chữ nhât kích thước 11 x 15 px.

Create a RectangleCreate a RectangleCreate a Rectangle

Bước 2

Chọn công cụ Add Anchor Point Tool và nhấp vào thêm hai điểm ở giữa của cả hai bên theo chiều dọc hình chữ nhật.

Add Anchor PointsAdd Anchor PointsAdd Anchor Points

Bước 3

Chọn công cụ Direct Selection Tool, nhấp chuột và kéo để chọn điểm trung tâm mà bạn thêm vào, và sau đó bấm phím mũi tên trái một lần để di chuyển chúng 1 px sang bên trái.

Move Anchor PointsMove Anchor PointsMove Anchor Points

Bước 4

Nhân đôi layer Rectangle và đi tới  Edit > Transform > Rotate 90° Clockwise. Đổi tên layer hình chữ nhật để là H (cho layer horizontal) và V (cho layer vertical).

Duplicate and Rename Rectangle LayersDuplicate and Rename Rectangle LayersDuplicate and Rename Rectangle Layers

12. Thiết kế đầu nối

Nhấp đúp vào layer H để áp dụng theo style sau đây:

Bước 1

Thêm hiệu ứng Gradient Overlay với các cài đặt:

 • Opacity: 42% 
 • Nhấp vào hộp Gradient tạo gradient bằng cách sử dụng màu #151515 trái, #6d6d6d ở trung tâm, và #161616 ở bên phải.
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Bước 2

Thêm hiệu ứng Drop Shadow với các cài đặt này:

 • Opacity: 60% 
 • Distance: 13 
 • Size: 10
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Đây sẽ là style của đầu nối nằm ngang.

Styled Horizontal ClipStyled Horizontal ClipStyled Horizontal Clip

Bước 3

Sao chép và dán layer H vào layer V, và sau đó nhấp đúp vào layer V để thay đổi giá trị Angle 0 trên Gradient Overlay.

Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Bước 4

Tiếp theo, nhân đôi và đặt các layer clip tại vị trí bất kỳ để thêm đầu nối và đường chéo đã tạo.

Duplicate and Place ClipsDuplicate and Place ClipsDuplicate and Place Clips

13. Thêm nhiều hơn một layer màu

Nhấp vào biểu tượng Create new fill hoặc adjustment layer và chọn Solid Color. Sử dụng màu #a34799, đặt adjustment layer dưới layer Cable và thay đổi chế độ Blend Mode sang Vivid Light. Điều này sẽ áp dụng màu cho những viên gạch phía sau văn bản, và tăng cường độ rực rỡ và ánh sáng của kết quả cuối cùng.

Solid Color Adjustment LayerSolid Color Adjustment LayerSolid Color Adjustment Layer

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã sửa đổi một texture nền gạch và làm tối một chút. Sau đó, chúng ta tạo ra văn bản, rasterized layer, và tách phần ngang layer dọc và đường chéo.

Sau đó, chúng ta nhân đôi và nhóm văn bản bị tách từng layer riêng và thiết kế tất cả để đạt được hiệu ứng phát sáng rực rỡ.

Một khi văn bản chính được tạo ra và được thiết kế, chúng ta thêm một số hiệu ứng sáng vào nền, và sử dụng công cụ Pen Tool để tạo đường chéo. Chúng ta vuốt đường path và định dạng nó trông như thiết kế 3D.

Cuối cùng, chúng ta sử dụng công cụ Rectangle Tool để tạo ra một số đầu nối cho đường chéo, chỉnh sửa và thiết kế chúng, và thêm vào một adjustment layer cuối cùng để tăng cường màu sắc cho kết quả cuối cùng.

Đừng ngần ngại để lại bình luận, đề nghị và kết quả bên dưới.

Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.