1. Design & Illustration
  2. Add-Ons
  3. Layer Styles

Thủ thuật nhanh: Cách tạo hiệu ứng chữ kim loại sử dụng Layer Styles trong Photoshop

Scroll to top
Read Time: 3 min
This post is part of a series called Text Effects.
How to Make a 3D Text Effect in Photoshop
How to Create a Kwanzaa Candle Text Effect in Adobe Illustrator

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách tạo hiệu ứng chữ kim loại bằng cách sử dụng Layer Styles trong Photoshop. Hãy cùng bắt đầu nào!


Nguyên liệu

Những nguyên liệu sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này.


Bước 1

Trước tiên, bạn cài đặt tập tin .pat được đặt tên là black_pattern_by_fluctuemos-d5mermc.pat. Bạn chỉ cần nhấp đúp vào biểu tượng. Thật đơn giản.


Bước 2

Tạo một tài liệu mới. Thiết lập chiều rộng 600px và chiều cao đến 450. Độ phân giải phải là 72 DPI.


Bước 3

Nhân đôi background (Đi tới Layer > Duplicate Layer > OK) và đặt lại tên new layer là 'Background Pattern.'


Bước 4

Nhấp đúp vào 'Background Pattern' và cửa sổ 'Layer Style' sẽ xuất hiện. Đi tới 'Pattern Overlay', chọn 'PATTERN' từ danh sách và nhấn OK.


Bước 5

Để làm cho nền trông đẹp hơn, chúng ta sẽ thêm hiệu ứng inner shadow. Bạn phải nhấp đúp chuột vào 'Background Pattern' và khi cửa sổ Layer Style xuất hiện, thiết lập các giá trị sau đây.


Bước 6

Gõ từ 'Metalkid' hoặc văn bản sử dụng phông chữ Strasua. Đặt kích thước phông chữ 100 pt và tracking 20. Cho chất lượng tốt nhất, thay đổi chế độ anti-aliasing thành Sharp.


Bước 7

Sử dụng công cụ 'Move Tool', chọn layer văn bản và background, sau đó bấm 'Align Horizontal Center' và 'Align Vertical Center' trên menu trên cùng để canh giữa, như minh hoạ trong hình dưới đây.


Bước 8

Thêm một layer style vào văn bản, bạn nhấp chuột phải vào layer trong trình đơn layer và chọn Blending Options. Đảm bảo bạn sử dụng các giá trị sau và nhấn OK.


Bước 9

Hãy bắt đầu với hiệu ứng chữ! Đầu tiên chúng ta sẽ thêm một chút bóng để tách văn bản từ background. Đi đến Layer Style > Drop Shadow và sử dụng các giá trị được hiển thị trong hình dưới đây.


Bước 10

Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một gradient overlay, nó sẽ làm nền cho hiệu ứng kim loại. Đi đến Layer Style và chỉnh sửa cài đặt 'Gradient Overlay' theo các giá trị sau đây.

Mẹo: Để tạo ra một điểm mới trong gradient, bạn phải nhấp vào bên dưới thanh gradient. Bấm vào mỗi một thanh màu Stops nằm trên gradient cho phép bạn chỉnh sửa vị trí và màu sắc. 


Bước 11

Đi đến Layer Style > Inner Glow và sử dụng các thiết đặt hiển thị bên dưới để làm sáng các cạnh.


Bước 12

Để bắt đầu tạo hình 3D, đi tới Layer Style > Bevel & Emboss và sử dụng các giá trị sau đây.


Bước 13

Bây giờ chúng ta sẽ làm nổi bật ánh sáng và bóng tạo cho hiệu ứng kim loại trông thật hơn. Đi đến Layer Style > Satin và sử dụng các thiết lập hiển thị bên dưới.


Bước 14

Nó gần như hoàn tất. Trong bước cuối cùng này, chúng ta sẽ làm nổi bật các cạnh và góc, tạo hiệu ứng 3D cho văn bản. Đi tới Layer Style > Stroke và sử dụng các giá trị được hiển thị trong hình dưới đây.


Hình ảnh cuối cùng

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads