1. Design & Illustration
 2. Add-Ons
 3. Layer Styles

Cách tạo một hiệu ứng chữ đầy màu sắc và sáng bóng trong Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 4 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo một hiệu ứng chữ đầy màu sắc và sáng bóng trong Adobe Photoshop bằng cách sử dụng hai layer style.

Nếu bạn muốn bỏ qua bài này nhưng vẫn muốn mua các hiệu ứng văn bản, bạn có thể đi tới GraphicRiver và mua 7 Shiny Photoshop Styles 2.

Gói hoàn chỉnh có bảy hiệu ứng văn bản khác nhau và làm việc với các hình dạng và văn bản.

Promo imagePromo imagePromo image
7 Shiny Photoshop Styles 2

Nguyên liệu

Những nguyên liệu sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

 • Font: Lobster 1.4
 • Nền và đường viền bên trong file zip được đính kèm vào hướng dẫn này

1. Cách tạo Layer Styles

Bước 1

Đi tới File > Open và mở background ảnh.

Background imageBackground imageBackground image

Bước 2

Chọn công cụ Horizontal Type Tool (T) với các cài đặt:

 • Font: Lobster 1.4
 • Size: 210 pt
 • Anti-Aliasing mode: Sharp
 • Color: White #ffffff
Horizontal Type Tool and its settingsHorizontal Type Tool and its settingsHorizontal Type Tool and its settings

Bước 3

Viết Shiny và đặt nó vào giữa tài liệu.

Để layer ở trung tâm, nhấn Control-A để chọn tài liệu, và sau đó chọn công cụ Move Tool (V) và nhấp chuột vào biểu tượng Align Vertical Center và Align Horizontal Center.

Aligning the layerAligning the layerAligning the layer

Bước 4

Nhấp đúp vào layer Shiny để mở cửa sổ Layer Style.

Tự do bật và tắt các hiệu ứng sau để xem những gì đã thay đổi. Hãy bắt đầu với Gradient Overlay; bằng cách này bạn có thể nhìn thấy tốt hơn những gì đang xảy ra.

Thêm Gradient Overlay với các cài đặt:

 • Blend Mode: Normal
 • Dither: Unchecked
 • Opacity: 100%
 • Reverse: Unchecked
 • Style: Linear
 • Align with Layer: Checked
 • Angle: 90º
 • Scale: 100%

Click vào thanh Gradient và tạo một gradient với các cài đặt này:

 • First Stop Color: #ffc600
 • First Stop Position: 0%
 • Second Stop Color: #f8e45f
 • Second Stop Position: 100%
Gradient Overlay settingsGradient Overlay settingsGradient Overlay settings

Bước 5

Thêm Bevel & Emboss với các cài đặt này:

 • Style: Emboss
 • Technique: Smooth
 • Depth: 286%
 • Direction: Up
 • Size: 10 px
 • Soften: 0 px
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: 96º
 • Altitude: 16º
 • Gloss Contour: Bấm vào ô Contour và tải các tập tin Shiny Contour.shc (zip file)
 • Anti-Aliased: Checked
 • Highlight Mode: Screen
 • Highlight Mode Color: #ffee93
 • Highlight Mode Opacity: 67%
 • Shadow Mode: Normal
 • Shadow Mode Color: #190a20
 • Shadow Mode Opacity: 9%
Bevel and Emboss settingsBevel and Emboss settingsBevel and Emboss settings

Bước 6

Thêm một Stroke với những cài đặt này:

 • Size: 4 px
 • Position: Outside
 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Overprint: Unchecked
 • Fill Type: Color
 • Color: #7344ac
Stroke settingsStroke settingsStroke settings

Bước 7

Thêm Drop Shadow với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Normal
 • Color: #ae00f6
 • Opacity: 100%
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: 120º
 • Distance: 5 px
 • Spread: 100%
 • Size: 5 px
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Unchecked
 • Noise: 0%
 • Layer Knocks Out Drop Shadow: Checked
Drop Shadow settingsDrop Shadow settingsDrop Shadow settings

Ảnh của bạn nên trông như thế này:

How the image should lookHow the image should lookHow the image should look

Bước 8

Chọn layer Shiny và nhấn Control-J để nhân đôi nó. Sau đó, nhấp chuột phải và chọn để đổi tên nó thành Shiny TOP.

Renaming the layerRenaming the layerRenaming the layer

Bước 9

Nhấp chuột phải vào layer Shiny TOP và chọn Clear Layer Style. Sau đó nhấp đúp vào layer để mở cửa sổ Layer Style.

Thêm Bevel & Emboss với các cài đặt này:

 • Style: Inner Bevel
 • Technique: Smooth
 • Depth: 551%
 • Direction: Up
 • Size: 16 px
 • Soften: 0 px
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: 96º
 • Altitude: 16º
 • Gloss Contour: Cove - Shallow
 • Highlight Mode: Screen
 • Highlight Mode Color: #ffee93
 • Highlight Mode Opacity: 67%
 • Shadow Mode: Normal
 • Shadow Mode Color: #190a20
 • Shadow Mode Opacity: 9%
Bevel and Emboss settingsBevel and Emboss settingsBevel and Emboss settings

Bước 10

Thêm Inner Shadow với những cài đặt này:

 • Blend Mode: Multiply
 • Color: #bf8c01
 • Opacity: 21%
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: -45º
 • Distance: 5 px
 • Choke: 0%
 • Size: 5 px
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Unchecked
 • Noise: 0%
Inner Shadow settingsInner Shadow settingsInner Shadow settings

Bước 11

Thêm Gradient Overlay với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Color Burn
 • Dither: Unchecked
 • Opacity: 100%
 • Style: Linear
 • Align with Layer: Checked
 • Angle: 90º
 • Scale: 100%

Click vào thanh Gradient và thực hiện một gradient với các cài đặt:

 • First Stop Color: #a5a5a5
 • First Stop Position: 4%
 • Second Stop Color: #ffffff
 • Second Stop Position: 27%
 • Third Stop Color: #e2e2e2
 • Third Stop Position: 74%
 • Fourth Stop Color: #b2b2b2
 • Fourth Stop Position: 100%
Gradient Overlay settingsGradient Overlay settingsGradient Overlay settings

Bước 12

Thêm Outer Glow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Screen
 • Opacity: 75%
 • Noise: 0%
 • Color: #eac919
 • Technique: Softer
 • Spread: 0%
 • Size: 0 px
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Unchecked
 • Range: 50%
 • Jitter: 0%
Outer Glow settingsOuter Glow settingsOuter Glow settings

Bước 13

Thêm Drop Shadow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Exclusion
 • Color: #1eff00
 • Opacity: 100%
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: 120º
 • Distance: 3 px
 • Spread: 100%
 • Size: 3 px
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Checked
 • Noise: 0%
 • Layer Knocks Out Drop Shadow: Checked

Sau đó nhấp OK.

Drop Shadow settingsDrop Shadow settingsDrop Shadow settings

Bước 14

Bây giờ giữ phím Control và nhấp chuột vào layer Shiny và Shiny TOP để chọn cả hai. Sau đó nhấn Control-G để nhóm các layer.

Grouping the layersGrouping the layersGrouping the layers

Bước 15

Nhấp đúp chuột vào nhóm layer để mở cửa sổ Layer Style.

Thêm Drop Shadow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Normal
 • Color: #000000
 • Opacity: 30%
 • Use Global Light: Unchecked
 • Angle: 120º
 • Distance: 3 px
 • Spread: 39 %
 • Size: 5 px
 • Contour: Linear
 • Anti-Aliased: Checked
 • Noise: 0%
 • Layer Knocks Out Drop Shadow: Checked

Sau đó, nhấp OK.

Và kết quả là:

Final resultFinal resultFinal result

Xin chúc mừng, bây giờ bạn đã hoàn thành!

Trong hướng dẫn này, bạn đã học được cách tạo một hiệu ứng chữ đầy màu sắc và bóng sáng trong Adobe Photoshop. Chúng ta đã bắt đầu tạo một layer style, và sau đó chúng ta đã thêm những layer style khác ở trên để bổ sung hiệu ứng.

Đừng quên lưu lại các style để bạn có thể sử dụng chúng với những thứ khác.

Tôi hy vọng bạn thích bài hướng dẫn này và đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới.

Hiệu ứng chữ này chúng tôi tạo là một phần của 7 Shiny Photoshop Styles 2.

Promo imagePromo imagePromo image
7 Shiny Photoshop Styles 2
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads