1. Design & Illustration
 2. Add-Ons
 3. Layer Styles

Cách tạo chữ hoạt hình có hiệu ứng Gradient trong Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 4 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra một hiệu ứng chữ cổ tích trong Adobe Photoshop. Nếu bạn muốn có được kết quả cuối cùng mà không cần phải thực hiện, bạn có thể mua nó trên GraphicRiver.

Gói này bao gồm các hiệu ứng chữ khác nhau và sử dụng với các hình dạng và chữ.

Photoshop Text Styles 01Photoshop Text Styles 01Photoshop Text Styles 01
Các phong cách chữ Photoshop

Công cụ sử dụng

Các công cụ sau sẽ được sử dụng trong suốt hướng dẫn này:

Trước khi bạn bắt đầu tạo hiệu ứng chữ này, hãy tải xuống và cài đặt phông chữ này nhé.

1. Cách tạo Layer Styles

Bước 1

Mở Photoshop và vào File > New để tạo một tài liệu mới.

Creating a New DocumentCreating a New DocumentCreating a New Document

Bước 2

Tô màu #282828 cho tài liệu. Dùng Type Tool (T) với các thiết lập sau:

 • Font: Great Vibes
 • Font Size: 127 pt
 • Color: White
 • Tracking cho các ký tự được chọn : -25
Text ToolText ToolText Tool

Bước 3

Viết "Fairy" (Chữ cái đầu tiên viết hoa) và đặt vào giữa tài liệu Photoshop (Nhấn Control-A để chọn tài liệu này, và dùng Move Tool (V) và nhấp chuột vào biểu tượng Align Vertical Center Align Horizontal Center).

Text AlignText AlignText Align

Bước 4

Nhấp đôi chuột vào Layer chữ để áp dụng Layer Style sau.

Thêm một Stroke với các cài đặt này:

 • Size: 7 px
 • Position: Outside
 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Fill Type: Color
 • Color: #ff0084
Layer 1 - StrokeLayer 1 - StrokeLayer 1 - Stroke

Sau đó bấm OK để lưu lại các thay đổi.

Bước 5

Chọn Layer Fairy, vào Layer > Duplicate Layer, và đặt tên Layer này là "Middle". Chọn OK để tạo layer này. Chọn Move Tool (V) và đưa nó lên trên và qua trái 7 px. Vào Layer > Layer Style > Clear Layer Style để xóa các Layer Style đó. Thay đổi thành màu #c6c6c6.

Creating a New LayerCreating a New LayerCreating a New Layer

Bước 6

Sau đó kích đúp chuột vào Layer chữ để mở cửa sổ Layer Style.

Thêm một Stroke với các cài đặt này:

 • Size: 4 px
 • Position: Outside
 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Fill Type: Color
 • Color: #8c054a
Layer 2 - StrokeLayer 2 - StrokeLayer 2 - Stroke

Bước 7

Bây giờ thêm một Inner Glow:

 • Blend Mode: Overlay
 • Opacity: 50%
 • Noise: 0%
 • Color: #ffffff
 • Technique: Softer
 • Source: Edge
 • Choke: 100%
 • Size: 4 px
 • Contour: Linear
 • Bỏ chọn Anti-aliased
 • Range: 100%
 • Jitter: 0%
Layer 2 - Inner GlowLayer 2 - Inner GlowLayer 2 - Inner Glow

Bước 8

Thêm một Gradient Overlay với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Gradient: from #f6b6ce thành #e35b9b
 • Style: Reflected
 • Angle: 90°
 • Scale: 46%
 • Bỏ chọn ReverseDither
 • Chọn Align with Layer
Layer 2 - Gradient OverlayLayer 2 - Gradient OverlayLayer 2 - Gradient Overlay

Bước 9

Thêm một Drop Shadow với các cài đặt này:

 • Blending Mode: Normal
 • Pick the color #840048
 • Opacity: 100%
 • Bỏ chọn Use Global Light trước khi thiết lập Angle: 135 °
 • Distance: 10 px
 • Spread: 100%
 • Size: 0 px
 • Contour: Linear
 • Bỏ chọn Anti-aliased
 • Noise: 0%
 • Chọn Layer Knocks Out Drop Shadow
Layer 2 - Drop ShadowLayer 2 - Drop ShadowLayer 2 - Drop Shadow

Nhấp vào OK để lưu lại các thay đổi

Bước 10

Chọn Layer Middle và nhân đôi nó. Nhấp đúp vào tên của nó và thay đổi thành "Front". Nhấn Enter để áp dụng các cài đặt. Chọn Move Tool (V) và di chuyển nó lên 5 px và qua trái 1 px. Vào Layer > Layer Style > Clear Layer Style để xóa các Layer Style.

Creating a New LayerCreating a New LayerCreating a New Layer

Bước 11

Đảm bảo rằng Layer Front được chọn. Nhấn đúp chuột lên Layer này để áp dụng Layer Style sau đây. Đặt Fill Opacity thành 0%.

Layer 3 - Blending OptionsLayer 3 - Blending OptionsLayer 3 - Blending Options

Bước 12

Thêm một Stroke:

 • Size: 7 px
 • Position: Inside
 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 0%
 • Fill Type: Color
 • Color: #000000
Layer 3 - StrokeLayer 3 - StrokeLayer 3 - Stroke

Bước 13

Thêm Color Overlay với các cài đặt sau:

 • Blend Mode: Normal
 • Color: #ffffff
 • Opacity: 40%
Layer 3 - Color OverlayLayer 3 - Color OverlayLayer 3 - Color Overlay

Sau đó bấm OK để lưu lại các thay đổi.

Bước 14

Chọn các Layer Fairy, Middle và Front, vào Layer > Merge Layers (hoặc nhấn Control-E) để kết hợp chúng thành một Layer.

Merging the LayersMerging the LayersMerging the Layers

Bước 15

Nhấp đôi chuột vào Layer chữ để áp dụng Layer Style sau.

Thêm một Stroke:

 • Size: 10 px
 • Position: Outside
 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Fill Type: Color
 • Color: #000000
Merged Layer - StrokeMerged Layer - StrokeMerged Layer - Stroke

Bước 16

Bây giờ thêm một Outer Glow:

 • Blend Mode: Normal
 • Opacity: 100%
 • Noise: 0%
 • Color: #ffffff
 • Technique: Softer
 • Choke: 100%
 • Size: 14 px
 • Contour: Linear
 • Bỏ chọn Anti-aliased
 • Range: 100%
 • Jitter: 0%
Merged Layer - Outer GlowMerged Layer - Outer GlowMerged Layer - Outer Glow

Bước 17

Thêm một Drop Shadow với các cài đặt này:

 • Blending Mode: Normal
 • Chọn màu #000000
 • Opacity: 30%
 • Bỏ chọn Use Global Light trước khi thiết lập Angle: 135 °
 • Distance: 35 px
 • Spread: 0%
 • Size: 0 px
 • Contour: Linear
 • Bỏ chọn Anti-aliased
 • Noise: 0%
 • Chọn Layer Knocks Out Drop Shadow
Merged Layer - Drop ShadowMerged Layer - Drop ShadowMerged Layer - Drop Shadow

Nhấp vào OK để lưu lại các thay đổi.

Xin chúc mừng, bạn đã hoàn tất rồi!

Trong hướng dẫn này, bạn đã biết được cách tạo một đoạn chữ cổ tích. Hy vọng bạn sẽ thích nó. Đừng quên chia sẻ kết quả của bạn với chúng tôi nhé.

Final ResultFinal ResultFinal Result

Hiệu ứng chữ mà chúng ta vừa tạo ra là một phần của Gói phong cách chữ của tôi trên GraphicRiver.

Photoshop Text Styles 01Photoshop Text Styles 01Photoshop Text Styles 01
Các phong cách chữ Photoshop
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads