1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Cách vẽ chữ trên cát trong Adobe Photoshop

by
Read Time:11 minsLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Layer Styles trên Adobe Photoshop là một trong những công cụ nhanh nhất, nhưng hiệu quả nhất để đạt được nhiều hiệu ứng khác nhau. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách kết hợp sức mạnh của Layer Styles với textures, brushes và lựa chọn tùy chọn để tạo ra hiệu ứng viết trên cát trông như thật.

Nguyên liệu

Những nguyên liệu sau đây được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này.

1. Thiết lập Patterns thiên nhiên

Đi tới Edit > Preset Manager và chọn Patterns trên Preset Type trình đơn thả xuống. Sau đó, nhấp vào mũi tên nhỏ bên phải của Preset Type từ trình đơn thả xuống và nhấp vào Nature Patterns ở giữa trình đơn bật lên. Khi hộp thoại xuất hiện sau đó, chỉ cần nhấp vào Append.

Loading the Nature Patterns SetLoading the Nature Patterns SetLoading the Nature Patterns Set

2. Tạo Background

Bước 1

Mở ảnh SoilSand0204, sau đó đi tới Image > Adjustments > Color Balance. Với tùy chọn Midtones dưới Tone Balance được chọn, thay đổi giá trị Color Levels 8-1, và -26.

Adjusting the Color BalanceAdjusting the Color BalanceAdjusting the Color Balance

Bước 2

Nhấp vào tùy chọn Highlights, và thay đổi giá trị Color Levels 5-1, và -5. Điều này sẽ điều chỉnh màu sắc của texture cát.

Adjusting the Color BalanceAdjusting the Color BalanceAdjusting the Color Balance

Bước 3

Nhân đôi layer Background.

Duplicating the Background LayerDuplicating the Background LayerDuplicating the Background Layer

Bước 4

Về đến Image > Adjustments > Levels và thay đổi giá trị Gamma 0,80 cho tối texture một chút.

Adjusting the LevelsAdjusting the LevelsAdjusting the Levels

3. Tạo văn bản

Bước 1

Tạo ra văn bản trong All Caps bằng cách sử dụng font GelPen Medium. Kích thước phông chữ là 350 pt, giá trị Tracking 100, màu là  #6c6760, và nếu bạn tạo nhiều hơn một dòng văn bản, hãy điều chỉnh giá trị Leading khi cần thiết. Ở đây, nó được thiết lập thành 300 pt.

Creating the TextCreating the TextCreating the Text

Bước 2

Thay đổi layer văn bản từ chế độ Blend Mode sang Soft Light, sau đó nhân đôi nó.

Changing the Blend ModeChanging the Blend ModeChanging the Blend Mode

4. Định dạng Layer Style văn bản

Bước 1

Nhấp đúp vào layer văn bản gốc để áp dụng hiệu ứng Inner Shadow, sử dụng các giá trị sau:

 • Bỏ đánh dấu Use Global Light
 • Angle: -180
 • Distance: 20
 • Size: 20
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Bước 2

Điều này sẽ thêm một hiệu ứng inner shadow đơn giản.

ResultResultResult

Nhấp đúp vào layer văn bản sao chép để áp dụng Layer Style sau đây:

Bước 3

 • Technique: Chisel Hard
 • Direction: Down
 • Size: 70
 • Đánh dấu Anti-aliased
 • Shadow Mode - Opacity: 100%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Bước 4

 • Contour : Log
 • Đánh dấu Anti-aliased.
ContourContourContour

Bước 5

Điều này sẽ giúp định hình hình dạng bên trong văn bản.

ResultResultResult

5. Tạo các cạnh bên ngoài với Brush và Stroke cho văn bản

Bước 1

Nhấp chuột phải vào layer văn bản bất kỳ và chọn Create Work Path. Tạo một layer mới trên đầu tất cả các layer, đặt là 1, và chọn công cụ Brush Tool.

Work PathWork PathWork Path

Bước 2

Mở bảng Brush (Window > Brush), chọn cọ cứng, và sửa đổi các thiết lập như hình dưới đây:

Brush Tip Shape

Brush Tip ShapeBrush Tip ShapeBrush Tip Shape

Bước 3

Shape Dynamics

Shape DynamicsShape DynamicsShape Dynamics

Bước 4

Chọn công cụ Direct Selection Tool (A), bấm chuột phải vào đường path và chọn Stroke Path.

Chọn Brush từ Tool trình đơn xổ xuống, và click OK. Sau đó nhấn Enter/Return để loại bỏ work path.

Stroke the Work PathStroke the Work PathStroke the Work Path

6. Điều chỉnh cạnh của Stroke

Bước 1

Command-click vào thumbnail của layer stroke (layer 1) để tạo ra lựa chọn.

Create a SelectionCreate a SelectionCreate a Selection

Bước 2

Đi tới Select > Modify > Contract, và nhập 3.

Modify the SelectionModify the SelectionModify the Selection

Bước 3

Đi tới Select > Modify > Feather và nhập 2.

Modify the SelectionModify the SelectionModify the Selection

Bước 4

Làm cho layer stroke ẩn đi bằng cách nhấp vào biểu tượng mắt cạnh nó, sau đó chọn layer Background copy.

Modify the SelectionModify the SelectionModify the Selection

Bước 5

Nhấn Command-J để nhân đôi vùng chọn vào một layer mới. Theo mặc định, nó gọi là Layer 1. Kéo Layer 1 ở trên tất cả các layer.

Modify the StrokeModify the StrokeModify the Stroke

7. Định dạng Stroke

Nhấp đúp vào Layer 1 để áp dụng Layer Style sau đây:

Bước 1

 • Đánh dấu hộp Anti-aliased
 • Highlight Mode: Soft Light
 • Color: #ffe1ba
 • Shadow Mode: Linear Burn
 • Color: #d0c1ab
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Bước 2

Sử dụng giá trị Contour mặc định.

ContourContourContour

Bước 3

 • Pattern : Spiky Bush
PatternPatternPattern

Bước 4

Đây sẽ là style của stroke.

ResultResultResult

8. Tạo vùng chuyển tiếp

Bước 1

Để giúp pha trộn stroke với texture cát liền mạch hơn, chúng ta thêm một khu vực chuyển tiếp để tạo hiệu ứng trông tự nhiên hơn, do đó tạo một sự lựa chọn dựa trên layer 1 một lần nữa.

Create a SelectionCreate a SelectionCreate a Selection

Bước 2

Đi tới Select > Modify > Expand và gõ 7.

Modify the SelectionModify the SelectionModify the Selection

Bước 3

Đi tới Select > Modify > Feather, và gõ vào 5.

Modify the SelectionModify the SelectionModify the Selection

Bước 4

Command-Shift-click vào thumbnail của layer văn bản để thêm nó vào lựa chọn mà bạn có, do đó việc lựa chọn không có bất kỳ vùng trống rỗng bên trong.

Modify the SelectionModify the SelectionModify the Selection

Bước 5

Chọn layer Background gốc, sau đó nhấn Command-J để nhân đôi lựa chọn trong layer mới. Lớp đó sẽ được gọi là Layer 2. Kéo nó trên đầu của layer Background và ngay bên dưới layer văn bản gốc.

Modify the Transition AreaModify the Transition AreaModify the Transition Area

Bước 6

Double-click Layer 2 để áp dụng hiệu ứng Drop Shadow sử dụng các giá trị bên dưới:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Color: #e8e3dc
 • Bỏ đánh dấu Use Global Light 
 • Angle: 139
 • Distance: 19
 • Size: 18
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Bước 7

Bạn có thể xem cách bắt đầu pha trộn thêm độc đáo hơn.

ResultResultResult

9. Tạo cát nổi lên với Stroke

Bước 1

Chọn công cụ Brush Tool và mở bảng Brush một lần nữa. Với cọ tròn cứng vẫn được chọn, thay đổi các thiết lập như hình dưới đây:

Brush Tip Shape

Brush Tip ShapeBrush Tip ShapeBrush Tip Shape

Bước 2

Shape Dynamics

Shape DynamicsShape DynamicsShape Dynamics

Bước 3

Shape Dynamics

ScatteringScatteringScattering

Bước 4

Nhấp chuột phải vào layer văn bản và chọn Create Work Path, tạo một layer mới bên dưới lớp văn bản gốc và gọi nó là Stroke Shadow, chọn công cụ Direct Selection Tool và thiết  Foreground #404040.

Create the Work PathCreate the Work PathCreate the Work Path

Bước 5

Stroke của path giống như bạn đã làm trước đó, và đừng quên loại bỏ path sau đó.

Stroke the Work PathStroke the Work PathStroke the Work Path

10. Điều chỉnh và định dạng stroke đối với phần viền cát

Bước 1

Command-click vào thumbnail của layer Stroke Shadow để tạo lựa chọn.

Create SelectionCreate SelectionCreate Selection

Bước 2

Chọn layer Background copy, nhấn Command-J, đổi tên layer đã nhân đôi thành Stroke, sau đó kéo nó trên đầu của layer Stroke Shadow.

Duplicate the Selected AreaDuplicate the Selected AreaDuplicate the Selected Area

Bước 3

Nhấp chuột phải vào Layer 1, chọn Copy Layer Style, sau đó bấm chuột phải vào layer Stroke và chọn Paste Layer Style để định dạng phần stroke có cát nổi lên.

Apply Layer StyleApply Layer StyleApply Layer Style

11. Chỉnh sửa bóng đổ của đường viền cát

Bước 1

Chọn Stroke Shadow, sau đó đi tới Filter > Blur > Motion Blur. Thay đổi Angle -30 và Distance 20.

Motion BlurMotion BlurMotion Blur

Bước 2

Thay đổi chế độ Blend Mode của layer Stroke Shadow  thành Linear Light, sau đó, bằng cách công cụ Move Tool (V), nhấn chuột kéo bóng đổ để đặt nó làm mở rộng đường chéo từ cát.

Modify the Stroke ShadowModify the Stroke ShadowModify the Stroke Shadow

Bước 3

Command-click vào thumbnail của layer văn bản để tạo ra một sự lựa chọn, hãy chắc chắn rằng Stroke Shadow vẫn hoạt động, sau đó nhấn Delete để loại bỏ các bộ phận bên trong của bóng đổ. Đi tới Select > Deselect khi hoàn tất.

Modify the Stroke ShadowModify the Stroke ShadowModify the Stroke Shadow

12. Thêm những con sao biển

Bước 1

Mở ảnh Red Seastar Isolated On White Background, sử dụng Magic Wand Tool để chọn khu vực màu trắng xung quanh nó và đảo ngược các lựa chọn bằng cách đi tới Select > Inverse. Sau đó đi tới Edit > Copy để sao chép ngôi sao được chọn.

Select the StarfishSelect the StarfishSelect the Starfish

Bước 2

Quay lại tài liệu gốc, đi tới Edit > Paste và đặt layer sao biển lên trên tất cả các layer. Đi tới Image > Adjustments > Hue/Saturation, và thay đổi Saturation xuống -15 điều chỉnh tông màu thấp một chút.

Adjust the HueSaturationAdjust the HueSaturationAdjust the HueSaturation

Bước 3

Nhấp đúp chuột vào layer của con sao biển để áp dụng Layer Style sau đây:

 • Opacity: 35%
 • Bỏ đánh dấu Use Global Light
 • Angle: -30
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Bước 4

 • Blend Mode: Multiply
 • Opacity: 55%
 • Color: #d8d2ca
 • Size: 16
Outer GlowOuter GlowOuter Glow

Bước 5

 • Blend Mode: Linear Light
 • Color: #404040
 • Bỏ đánh dấu Use Global Light
 • Angle: 138
 • Noise: 20
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Bước 6

Điều này sẽ thêm bóng đổ cho con sao biển đơn giản.

ResultResultResult

Bước 7

Những gì bạn sẽ cần phải làm tiếp theo là sử dụng cùng một cọ trong bước 8 để tự lấp cát vào cạnh con sao biển, sau đó làm theo các bước 9-1 đến 10-2 để sửa đổi và định dạng stroke và bóng đổ của nó. Và cuối cùng, Command-click vào thumbnail của layer con sao biển để tạo sự lựa chọn, chọn layer stroke shadow trên con sao biển và nhấn Delete để loại bỏ bóng đổ bên trong nó.

Adding the Sand to the StarfishAdding the Sand to the StarfishAdding the Sand to the Starfish

13. Điều chỉnh màu

Bước 1

Nhấn biểu tượng Create new fill or adjustment layer dưới bảng Layers và chọn Curves.

CurvesCurvesCurves

Bước 2

Điều chỉnh curves như hiển thị bên dưới. Bạn cũng có thể nhấp vào bàn tay nhỏ với biểu tượng mũi tên sau đó nhấp và kéo vào ảnh để thay đổi độ sáng theo ý muốn.

CurvesCurvesCurves

Bước 3

Nhấp biểu tượng Create new fill hoặc adjustment layer lần nữa và chọn Solid Color.

Solid ColorSolid ColorSolid Color

Bước 4

Sử dụng màu #b1a99c, thay đổi chế độ Blend Mode của layer thành Color Burn và Opacity 20%.

Solid ColorSolid ColorSolid Color

14. Thêm bọt biển

Bước 1

Đặt ảnh WaterFoam0018 trên tất cả layer và thay đổi chế độ Blend Mode thành Screen và đi tới Image > Adjustments > Desaturate. Di chuyển bọt biển xuống khi cần thiết, sau đó, bạn có thể chọn Eraser Tool (E) với một cọ tròn mềm, và loại bỏ bất kỳ phần bạn không thích.

Adding the FoamAdding the FoamAdding the Foam

Bước 2

Tạo một layer mới bên dưới lớp bọt và gọi nó là Water. Chọn công cụ Lasso Selection Tool, sau đó vẽ một lựa chọn theo các mép bọt, để lại một số khoảng cách cho nó. Tô màu #b2b3ad.

Adding the FoamAdding the FoamAdding the Foam

Bước 3

Đi tới Select > Deselect. Thay đổi chế độ Blend Mode trên layer Water thành Multiply Opacity 20%.

Adding the FoamAdding the FoamAdding the Foam

Bước 4

Đi tới Filter > Blur > Gaussian Blur, và thay đổi Radius 5.

Gaussian BlurGaussian BlurGaussian Blur

Bước 5

Nhân đôi layer Water, sau đó thay đổi Opacity các bản sao là 15. Kéo các bản sao xuống để tạo ra một layer màu đậm ở giữa các layer Water và layer bọt.

Adding the FoamAdding the FoamAdding the Foam

15. Áp dụng bộ lọc sáng

Bước 1

Chọn tất cả các layer ngoại trừ layer bọt và Water, nhân đôi chúng, sau đó đi đến Layer > Merge Layers. Đổi tên layer đã trộn là Final.

Lighting EffectsLighting EffectsLighting Effects

Bước 2

Đi tới Filter > Render > Lighting, chọn Spot light, sau đó di chuyển và thay đổi xung quanh như bạn muốn.

Lighting EffectsLighting EffectsLighting Effects

Bước 3

Thay đổi cài đặt còn lại như hiển thị bên dưới. Chế độ màu RGB sử dụng là:

 • Color: 246, 242, 234
 • Colorize: 247, 240, 223
Lighting EffectsLighting EffectsLighting Effects

Bước 4

Brush tip sẽ cho kết quả khác nhau mỗi lần bạn sử dụng nó. Vì vậy bạn cố sử dụng một vài lần cho đến khi đạt kết quả mong muốn.

Getting Different Stroke OutcomesGetting Different Stroke OutcomesGetting Different Stroke Outcomes

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành.

Trong hướng dẫn này, texture background cát đã được chỉnh sửa, và văn bản được tạo ra và định dạng thêm hiệu ứng inner shadow và chiều sâu.

Sau đó, một cọ được chỉnh sửa để tạo ra một vài layer stroke để có phần cát bên ngoài và làm cho cát nổi đường viền cũng như tạo stroke chuyển tiếp để pha trộn văn bản với cát đẹp tuyệt vời. Tất cả layer tạo ra theo kiểu đã định dạng và chỉnh sửa để xuất hiện giống như cát và thêm bóng đổ.

Con sao biển đơn giản đã được thêm vào sau đó, bằng cách sử dụng các kỹ thuật tương tự để pha trộn nó và một vài layer điều chỉnh đã được thêm vào để tăng cường màu sắc và độ sáng cho kết quả cuối cùng.

Bọt sau đó được thêm vào, và phần còn lại của các layer được trộn vào để áp dụng bộ lọc sáng để có được kết quả cuối cùng.

Hy vọng bạn thích bài viết này và tìm thấy những thủ thuật và mẹo hữu ích. Đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới và chia sẻ kết quả với chúng tôi.

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads