Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Hướng dẫn Tạo Hiệu Ứng Chữ Digital Glitch bằng Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 7 min
This post is part of a series called How to Make Glitch Art.
How to Create a Glitch Animated Gif Action in Adobe Photoshop
How to Create a Set of Glitches in Adobe Photoshop

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Tran Thuan Thanh (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng những công cụ của Photoshop như Layer Styles, Filters, và Layer Masks để tạo ra hiệu ứng chữ Digital Glitch một cách nhanh chóng và dễ dàng.Bắt đầu nhé!

Hiệu ứng chữ này đã được lấy cảm hứng từ nhiều Layer Styles có sẵn trên GraphicRiver.

Tài nguyên dùng trong hướng dẫn này 

Các tài liệu được sử dụng trong quá trình thực hiện hướng dẫn này:

1. Hướng dẫn tạo Background và Text Layers 

Bước 1

Tạo ra một New Document (tài liệu mới) 900 x 700 px, click vào biểu tượng Create new fill hoặc Adjustment layer phía dưới của bảng điều khiển Layers, chọn Solid Color, và sử dụng màu #101010.

Solid Color LayerSolid Color LayerSolid Color Layer

Bước 2

Tạo Text màu trắng sử dụng kiểu chữ Pixel Digivolve, và thiết lập kích thước170 pt.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

Bước 3

Đổi tên Layer Text vừa tạo thành Text 01, click chuột phải vào nó và chọn Convert to Smart Object.

Convert to Smart ObjectConvert to Smart ObjectConvert to Smart Object

Bước 4

Tạo bản sao (Duplicate) của Layer Text 01, và đổi tên thành Text 02

Duplicate the Text LayerDuplicate the Text LayerDuplicate the Text Layer

Bước 5

Ẩn layer Text 02 bằng cách click vào biểu tượng con mắt. 

Hide the LayerHide the LayerHide the Layer

2. Hướng dẫn áp dụng Layer Styles

Double-click vào layer Text 01 để áp dụng Layer Style thao các bước sau đây:

Bước 1

Trong phần Blending Option chọn Advanced Blending, và bỏ chọn kênh màu GB.

Advanced BlendingAdvanced BlendingAdvanced Blending

Bước 2

Thêm Outer Glow với những thiết lập:

 • Opacity (độ mờ): 50%
 • Color (màu): #ffffff
 • Size (kích thước): 10
Outer Glow Layer StyleOuter Glow Layer StyleOuter Glow Layer Style

Văn bản sẽ có phần hiệu ứng màu đỏ như hình.

Styled Text 1Styled Text 1Styled Text 1

Hiện và double-click vào layer Text 02 để áp dụng Layer Style theo các bước sau:

Bước 3

Trong Blending Options, vào Advanced Blending, và bỏ chọn kênh R.

Advanced Blending OptionsAdvanced Blending OptionsAdvanced Blending Options

Bước 4

Click chọn hiệu ứng Outer Glow với những thiết lập:

 • Opacity: 50%
 • Color: #ffffff
 • Size: 10
Outer Glow Layer StyleOuter Glow Layer StyleOuter Glow Layer Style

Phần này sẽ tạo hiệu ứng màu xanh, nhưng sẽ không hiển thị ngay bây giờ, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục làm việc này ở bước tiếp theo.

Styled Text 2Styled Text 2Styled Text 2

3. Hướng dẫn tạo hiệu ứng GlitchGlitch cơ bản

Bước 1

Chọn Công cụ Move Tool và sử dụng các phím mũi tên để di chuyển nhẹ các Text 01Text 02 sang các hướng ngược nhau để hiển thị màu đỏ và màu xanh, và nhận được kết quả mà bạn thích.

Nudge the Text LayersNudge the Text LayersNudge the Text Layers

Bước 2

Duplicate (Sao chép) cả 2 layer Text 01Text 02.

Duplicate LayersDuplicate LayersDuplicate Layers

Bước 3

Tạo một Layer mới trên đầu trang của tất cả các layer, đặt tên là Filters 01, và nhấn phím Option-Command-Shift-E để tạo ra một dấu ấn của tất cả các lớp bạn có.

Nhấp chuột phải vào lớp Filters 01, và chọn Convert to Smart Object.

Convert to Smart ObjectConvert to Smart ObjectConvert to Smart Object

Bước 4

Nhấn giữ phím Option và nhấp vào biểu tượng Add layer mask ở cuối bảng Layers để thêm lớp mặt nạ đảo ngược.

Add a Layer MaskAdd a Layer MaskAdd a Layer Mask

Bước 5

Duplicate (sao chép) layer Filters 01 và đổi tên thành Filters 02

Duplicate the LayerDuplicate the LayerDuplicate the Layer

4. Hướng dẫn làm việc với Layer Masks (mặt nạ)

Bước 1

Chọn Công cụ Rectangular Marquee Tool, tạo ra một số vùng chọn ngẫu nhiên trong các phần của văn bản và đảm bảo mở rộng các lựa chọn để tiếp cận bên ngoài trái và bên phải của văn bản.

Giữ đủ chiều dọc giữa các vùng chọn vì chúng ta sẽ tạo ra một số vùng chọn khác giữa chúng.

Create SelectionsCreate SelectionsCreate Selections

Bước 2

Chọn vào hình thu nhỏ của lớp Filters 01, và Điền vào vùng chọn bằng màu Trắng.

Nhấn Command-D để bỏ chọn.

Fill the SelectionFill the SelectionFill the Selection

Bước 3

Nhấn giữ phím Option và nhấp vào hình thu nhỏ của lớp mặt nạ của Filters 01 để hiển thị nó. Chúng ta sẽ sử dụng tham chiếu này để tạo các vùng chọn giữa các dòng chúng ta đã có.

Show the Layer MaskShow the Layer MaskShow the Layer Mask

Bước 4

Sử dụng Công cụ Rectangular Marquee Tool một lần nữa để tạo ra các đường kẻ hẹp hơn giữa những gì bạn có, nhưng giữ một số vùng không được chọn.

Create More SelectionsCreate More SelectionsCreate More Selections

Bước 5

Nhấn giữ phím Option và nhấp lại vào hình thu nhỏ lớp mặt nạ Filters 01 để lấy nội dung ban đầu, chọn hình thu nhỏ lớp mặt nạ Filters 02, và Điền vào vùng chọn mới bằng màu trắng.

Bỏ chọn sau khi bạn hoàn thành.

Fill the SelectionFill the SelectionFill the Selection

5. Hướng dẫn cách áp dụng hiệu ứng lọc Glitch

Bước 1

Chọn lớp Filters 01, vào Filter> Pixelate> Mezzotint, và thiết lập Type to Short Strokes.

Mezzotint FilterMezzotint FilterMezzotint Filter

Bước 2

Chọn lớp Filters 02, và vào Filter> Distort> Wave. Đây có thể là một bộ lọc nhanh để áp dụng, do đó bạn có thể cần phải thử các giá trị khác nhau cho đến khi bạn nhận được kết quả mong muốn.

Giá trị được thiết lập ở đây:

 • Number of Generators: 1
 • Wavelength:
  • Min. 1
  • Max. 106
 • Amplitude:
  • Min. 90
  • Max. 133
 • Scale:
  • Horiz. 6
  • Vert. 1
 • Type: Sine
 • Undefined Areas: Repeat Edges Pixels
Wave Filter SettingsWave Filter SettingsWave Filter Settings

Bước 3

Vào Filter> Pixelate> Mezzotint, và đặt Type to Long Strokes.

Mezzotint FilterMezzotint FilterMezzotint Filter

Bước 4

Vào Filter> Stylize> Wind, thiết lập Method thành Wind, và Direction to From the Right.

Wind FilterWind FilterWind Filter

Bước 5

Nếu bạn cần loại bỏ bất kỳ phần không mong muốn nào, hãy chọn hình thu nhỏ của lớp mặt nạ, chọn công cụ Brush Tool, và chọn một đầu cọ mềm mại.

Đặt Màu Foreground thành Black, và vẽ qua các vùng không mong muốn để ẩn chúng.

Hide Unwanted AreasHide Unwanted AreasHide Unwanted Areas

6. Hướng dẫn thêm Scanlines

Bước 1

Nhấp vào biểu tượng Create new fill hoặc adjustment layer ở cuối bảng điều khiển Layers và chọn Tìm kiếm màu.

Chọn bảng Fuji ETERNA 250D Fuji 3510 (by Adobe).cube từ menu 3DLUT File.

Color LookupColor LookupColor Lookup

Bước 2

Tạo một Layer mới trên đầu trang của tất cả các Layer, Đổ màu trắng cho nó, đặt tên cho nó là Scanlines, và chuyển nó sang Smart Object.

Đảm bảo ForegroundBackground Colors được đặt thành ĐenTrắng.

Create the Scanlines LayerCreate the Scanlines LayerCreate the Scanlines Layer

Bước 3

Vào Filter> Filter Gallery> Sketch> Halftone Pattern, và sử dụng những cài đặt sau:

 • Size: 1
 • Contrast: 5
 • Pattern Type: Line
Halftone Pattern FilterHalftone Pattern FilterHalftone Pattern Filter

Bước 4

Thay đổi Blend Mode của layer Scanlines sang Soft LightOpacity xuống 50%.

Layer SettingsLayer SettingsLayer Settings

Bước 5

Nhấp vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở cuối bảng điều khiển Layers, chọn Pattern và sử dụng Pattern 1 Fill từ phần basic scanline patterns

Thay đổi Opacity của layer thành 25%

Pattern Fill LayerPattern Fill LayerPattern Fill Layer

7. Hướng dẫn tạo Noise Overlay (lớp phủ nhiễu)

Bước 1

Tạo một Layer mới trên đầu trang của tất cả các lớp, đổ nó với màu đen, đặt tên là Noise, và chuyển nó thành Smart Object.

Create the Noise LayerCreate the Noise LayerCreate the Noise Layer

Bước 2

Vào Filter> Texture> Grain, và sử dụng những cài đặt sau:

 • Intensity: 40
 • Contrast: 50
 • Grain Type: Stippled
Grain Texture FilterGrain Texture FilterGrain Texture Filter

Bước 3

Nhấp OK, và đi tới Filter> Texture> Grain và sử dụng các giá trị tương tự như bước trước.

Grain Filter SettingsGrain Filter SettingsGrain Filter Settings

Bước 4

Nhấp vào biểu tượng New effect layer ở góc dưới cùng bên phải, đi tới Sketch> Conté Crayon và sử dụng các cài đặt sau:

 • Foreground Level: 7
 • Background Level: 7
 • Texture: Canvas
 • Scaling: 100%
 • Relief: 4
 • Light: Top
Conte Crayon FilterConte Crayon FilterConte Crayon Filter

Bước 5

Thay đổi Blend Mode của Noise thành Linear Dodge (Add)Opacity của nó lên 20%.

Set Blend Mode to Linear DodgeSet Blend Mode to Linear DodgeSet Blend Mode to Linear Dodge

Bước 6

Sử dụng Công cụ Rectangular Marquee Tool để tạo các vùng chọn ngẫu nhiên trên toàn bộ tài liệu, nhưng cố gắng tránh tạo các vùng chọn lớn cho văn bản.

Create Random SelectionsCreate Random SelectionsCreate Random Selections

Bước 7

Nhấn Command-J để nhân đôi lựa chọn trong một New Layer, đổi tên nó thành Noise Lines và thay đổi Blend Mode của nó thành Color Dodge.

Add Noise LinesAdd Noise LinesAdd Noise Lines

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã tạo ra một vài Smart Object layer và sử dụng Blending Option và các layer styles để tạo hiệu ứng glitch.

Sau đó, chúng tôi tạo ra các lớp Filter, và điều chỉnh các layer Mask của chúng.

Cuối cùng, chúng ta đã dùng nhiều bộ lọc để hoàn tất hiệu ứng glitch, cũng như thêm một lớp hạt để trông thật hơn.

Vui lòng tự nhiên để lại bình luận, gợi ý, và kết quả của bạn bên dưới.

Glitch Text Effect Photoshop TutorialGlitch Text Effect Photoshop TutorialGlitch Text Effect Photoshop Tutorial
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.