1. Design & Illustration
  2. Adobe Photoshop

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ thêu như thật trong Adobe Photoshop

by
Read Time:10 minsLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Na Dang (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo hiệu ứng chữ thêu như thật trong Photoshop bằng cọ mũi may và layer style. 

Hiệu ứng chữ Embroidered là một phần của bộ kit Embroidery and Stitching Photoshop Creation Kit từ hồ sơ cá nhân của tôi trên Envato Market.

Embroidery and Stitching Photoshop ActionsEmbroidery and Stitching Photoshop ActionsEmbroidery and Stitching Photoshop Actions
Embroidery and Stitching Photoshop Actions

Công cụ hướng dẫn

Các công cụ sau được sử dụng trong suốt quá trình thực hiện của bài hướng dẫn này:

1. Tạo nền Jeans Background

Bước 1

Tạo một tài liệu mới 1100 x 600px, và tạo một layer mới có ten là Jeans Background. Sao chépdán Jeans Texture vào layer này. Hãy chắc chắn bạn sử dụng texture có kích thước lớn (2000 x 1500 px).

Create Jeans BackgroundCreate Jeans BackgroundCreate Jeans Background

Bước 2

Tạo một layer mới tên là Textured màu trắng. Hãy chắc rằng bạn thiết lập màu Foreground màu trắngmàu Backgroundmàu đen.  Vào Filter > Render > Clouds.

Add Clouds FilterAdd Clouds FilterAdd Clouds Filter

Bước 3

Vào Filter > Brush Strokes > Crosshatch. Thiết lập Stroke Length15, Sharpness16, và Strength2. Tất nhiên là bạn có thể thay đổi các thiết lập theo ý muốn.

Add Crosshatch FilterAdd Crosshatch FilterAdd Crosshatch Filter

Bước 4

Thiết lập chế độ trộn màu của layer Textured thành Soft Light Opacity là 50%. Nếu muốn, bạn có thể thay đổi hình vải jeans; thêm vào kiểu Color Overlay vào layer Textured với chế độ Blend Mode Color và đơn giản chọn một màu mà bạn ưu thích. 

Change Jeans ColorChange Jeans ColorChange Jeans Color

2.Tạo cọ Stitch Brushes

Bước 1

Để hoàn thành phần nền vải jean và bắt đầu tạo hiệu ứng mũi thêu, chúng ta sẽ cần một vài cọ mũi may mà chúng ta sẽ bắt đầu từ con số không.

Tạo một tập tin mới PSD, kích cỡ 27 x 5px. Tô màu bức vẽ bằng màu đen. Vào Edit > Define Brush Preset. Đặt brush tên là "stitch" và click vào OK.

Define Brush PresetDefine Brush PresetDefine Brush Preset

Bây giờ bạn có thể đóng tập tin PSD mới này mà không cần phải sao lưu và trở lại tập tin PSD ban đầu (tập tin có phần nền hình vải jean).

Bước 2

Bây giờ, chúng ta sẽ sửa đổi cọ vừa tạo để tạo một công cụ cọ tùy chỉnh. Chọn công cụ Brush Tool và chọn cọ "stitch" từ Brush Preset Picker. Chọn Brush Panel và tạo các thiết lập sau: Angle90, Roundness 50%, Spacing 87%, và thiết lập Angle Jitter là Direction.

Create Custom BrushCreate Custom BrushCreate Custom Brush

Bước 3

Click chuột vào góc trên bên phải của Brush Panel và chọn New Brush Preset. Đặt tên brush mới là "stitch1".

Create Stitch BrushCreate Stitch BrushCreate Stitch Brush

Bước 4

Bây giờ chúng ta sẽ tạo một công cụ cọ thứ hai. Một lần nữa, chọn công cụ Brush Tool và chọn cọ "stitch" từ Brush Preset Picker. Vào Brush Panel và tạo các thiết lập sau: Spacing 750% và thiết lập Angle JitterDirection. 

Create Dashed BrushCreate Dashed BrushCreate Dashed Brush

Bước 5

Click vào góc trên bên phải của Brush Panel và chọn New Brush Preset. Đặt tên brush mới là "stitch2".

Create Dashed Line BrushCreate Dashed Line BrushCreate Dashed Line Brush

3. Thêm các chi tiết may

Bước 1

Sử dụng công cụ Rectangle Tool và vẽ một hình như hình xem trước. Chắc chắn rằng nó vượt quá bản vẽ ở trên đầu và các cạnh trái/phải. Đặt tên layer này là Jeans Border.

Draw RectangleDraw RectangleDraw Rectangle

Bước 2

Vào Filter > Distort > Wave và chọn Wavelength,  AmplitudeScale để tạo khung dạng sóng. Vào Filter > Blur > Gaussian Blur và thiết lập Radius 0.7 pixel.

Filter Distort WaveFilter Distort WaveFilter Distort Wave

Bước 3

Thêm kiểu layer style này vào layer Jeans Border:  Drop Shadow (color #131e26), Inner Shadow (color #131e26), Inner Glow (color #ffffff), Bevel and Emboss (colors: #ffffff và #131e26).

Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow
Inner GlowInner GlowInner Glow
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Bước 4

Tạo một layer mới tên là Stitch. Chọn công cụ Brush Tool và chọn cọ "stitch2". Cài đặt kích cỡ khoảng 13px và màu #ffffff. Nhấn giữ phím Shift để vẽ một nét thẳng. Thêm một nét vẽ khác ở phần dưới nền vải jean theo cách giống cách cũ.

Add StitchAdd StitchAdd Stitch

Bước 5

Thêm kiểu layer style vào layer Stitch:  Drop Shadow, Inner Glow, Bevel and Emboss, Stroke.

Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow
Inner GlowInner GlowInner Glow
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss
StrokeStrokeStroke

Bước 6

Vào Filter > Distort > Ripple và cài đặt Amount 30%, Size Small. Kết quả đạt được.

Filter Distort RippleFilter Distort RippleFilter Distort Ripple

Bước 7

Tạo một lớp mới và đặt tên là Ripple Edge. Chọn công cụ Brush Tool và dùng cọ Soft Round Brush là cọ mặc định của Adobe Photoshop có trong danh sách cọ. Vào bảng Brush để điều chỉnh cọ và tạo các thiết lập sau: Size 50 pxAngle 90Roundness 45%Spacing 150%.

Create Custom BrushCreate Custom BrushCreate Custom Brush

Bước 8

Vẽ hai đường thẳng bằng cọ tùy biến này bằng màu trắng. Cài đặt chế độ pha trộn của layer Ripple Edge có thông số Overlay, Opacity là 40% Thêm một kiểu layer style Drop Shadow (màu #0f1114)

Add Line BorderAdd Line BorderAdd Line Border

4. Tạo chữ dạng thêu Embroidered Text

Bước 1

Tạo một layer chữ mới và đặt tên là Embroidered Text. Gõ văn bản bằng phông chữ False Positive. Nhấp chuột vào nút  Toggle the Character and Paragraph Panels và cài đặt Font Size khoảng 230 px, Vertically/Horizontally Scale,... như hình xem trước.

False Positive FontFalse Positive FontFalse Positive Font

Dĩ nhiên là bạn có thể sử dụng bất cứ phông chữ mà bạn muốn hoặc thậm chí là các chữ kết hợp và các hình vector. Trong trường hợp cuối cùng, bạn sẽ phải chuyển đổi các layer này thành smart object.

Bước 2

Thêm vào một layer style Stroke vào layer Embroidered Text. Tôi đang thao tác để phần văn bản trông mảnh hơn một chút. Click chuột phải vào layer đó và Convert to Smart Object.

Add StrokeAdd StrokeAdd Stroke

Bước 3

Thêm layer style này vào smart object Embroidered Text: Drop Shadow (color #000000), Inner Shadow (color #000000), Bevel and Emboss (colors #ffffff and #000000Bevel and Emboss - Texture (Pattern "pixel-pattern-diagonal"), Color Overlay (color #686565).

Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss
Bevel and Emboss TextureBevel and Emboss TextureBevel and Emboss Texture
Color OverlayColor OverlayColor Overlay

Bước 4

Chuyển đổi layer này thành smart object thêm một lần nữa để có thể thêm vào một layer style nữa mà không biến đổi các hiệu ứng. Nhấn Control-T để bién đổi hình smart object và tăng tỉ lệ thành 130% ở cả hai chiều ngang và đứng.

Convert to Smart ObjectConvert to Smart ObjectConvert to Smart Object

Bước 5

Nhân đôi smart object Embroidered Text và đặt tên là Shadow. Di chuyển layer này xuống dưới smart object Embroidered Text.

Bước 6

Bây giờ thêm vào các layer style cho hai layer này. Hãy bắt đầu với smart object Embroidered Text. Thêm vào một Inner Shadow (màu #000000), Bevel and Emboss (màu  #ffffff  và #000000), Color Overlay (màu #ffc000) và Gradient Overlay (màu #ffffff và #ffffff). Bạn có thể chọn bất kỳ Color Overlay mà bạn thích, nhưng chỉ cần chắc chắn là chỉ điều chỉnh opacity Gradient Overlay nếu bạn muốn có một tông màu sẫm màu hơn hoặc nhạt hơn.

Inner ShadowInner ShadowInner Shadow
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss
Color OverlayColor OverlayColor Overlay
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Bước 7

Để làm hiệu ứng trông như thật hơn, hãy thêm vào một hiệu ứng Filter > Distort > Ripple và một hiệu ứng Filter > Distort > Noise. Hai hiệu ứng này được thêm vào như Smart Filters, do đó, bạn có thể chỉnh sửa chúng bất cứ lúc nào bằng cách nhấp đôi chuột vào tên Filter.

Filter Distort Ripple and NoiseFilter Distort Ripple and NoiseFilter Distort Ripple and Noise

Bước 8

Vào Shadow Layer và cài đặt Fill là 0%. Tiếp theo, thêm vào một layer style Bevel and Emboss (màu #ffffff#000000). Kiểu chữ dạng thêu sẽ trông như thế này.

Embroidered TextEmbroidered TextEmbroidered Text

Bước 9

Tạo một layer mới bên dưới layer Shadow và đặt tên nó là Stitched Border. Nhấn giữ Control và nhấp vào thumbnail layer Embroidered Text để tạo vùng chọn.  Vào Select > Modify > Expand và mở rộng 5px.

Expand SelectionExpand SelectionExpand Selection

Bước 10

Vào tab Paths và chọn Make Work Path.

Make Work PathMake Work PathMake Work Path

Bước 11

Chọn công cụ Brush Tool, màu  #ffffff, và dùng cọ "stitch1". Một lần nữa, từ tab Paths, chọn Stroke Path. Nhấn vào Delete để bỏ đường work path.

Stroke PathStroke PathStroke Path

Bước 12

Thêm vào một layer style Drop Shadow (màu #000000) vào layer Stitched Border. Chuyển đổi layer này thành smart object.

Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Bước 13

Cuối cùng, thêm vào một layer style của Stitched Border smart object:  Drop Shadow (màu #161616), Inner Shadow (màu #161616), Bevel and Emboss (màu #ffffff và #161616), Color Overlay (màu #f5f5f5— bạn có thể chọn màu bất kỳ theo ý muốn cho đường chỉ).

Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss
Color OverlayColor OverlayColor Overlay

Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành rồi đấy!

Trong bài hướng dẫn này, bạn đã học được cách tạo một hiệu ứng chữ thêu thùa trong Adobe Photoshop. Tôi hy vọng bạn sẽ thích bài viết này.

Hiệu ứng chữ Embroidered là một phần của bộ kit Embroidery and Stitching Photoshop Creation Kit từ hồ sơ của tôi tại Envato Market.

Embroidered Text in PhotoshopEmbroidered Text in PhotoshopEmbroidered Text in Photoshop
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads