7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Human Anatomy

Ang Saligan para sa Anatomya ng Tao: Pangunahing Sukat ng Katawan

Read Time: 7 mins
This post is part of a series called Learn How to Draw.
How to Draw Fur
How to Draw a Car From Scratch
This post is part of a series called Human Anatomy Fundamentals.
Human Anatomy Fundamentals: Learning to See and Draw Energy
Human Anatomy Fundamentals: Advanced Body Proportions

Tagalog (Wikang Tagalog) translation by Robert Alexander (you can also view the original English article)

Kung nagawa mo ang pagkuha ng enerhiya sa nakaraang tutorial, ikaw ay meron ng magaan na loob sa pagguhit ng mga tao. Ngayon ay sisimulan natin ang pagbibigay ng istraktura base sa damdamin at galaw gamit ang iyong masuring mata.

Aking ipapaalam na madaming sesyon ang kinakailangan upang masakop ang hiwaga ng katawan ng tao. Hindi lang ito isa sa pinaka-sopistikadong istraktura ng hayop sa mundo, ito din ay isa sa pinaka-malawak: ang iba ay hindi maihahantulad sa dami nitong anyo at kulay. Samakatuwid, walang sino man ang dapat mabahala sa pagguhit ng mga tao; ito ay sadyang mahirap gawin.

Sisimulan natin ang pagaaral sa pinaka una hanggang sa taas, base sa tamang proseso ng pagguhit, uumpisahan natin sa simpleng kalansay (ang pangunahing hugis o stick figure), papunta sa istraktura ng laman ng katawan, hanggang sa detalye ng bawat parte ng katawan at mukha.

Ang unang pamantungan na kailangan pagaralan ay ang sukat, mgsisimula tayo magsanay gamit ang pangunahing hugis hanggang tayo ay masanay, hindi lang sa normal na sukat, pati narin sa pagkakaiba ng kasarian, edad at pati ang pinanggalingan ng isang tao.

Ang Pangunahing Hugis

Gumawa ng Talangguhit Simula sa Ulo

Ang tamang sukat ng hugis, ano man ang pagkakaiba ng kasarian or katulad nito, ay maitutukoy sa pamamagitan ng mga kasukasuan, na sadyang hindi nagbabago (ito ay mapapansin na mali kung ngiiba) Eto ang magiging saligan ng ating mga sukat. Gumuhit kayo habang tayo ay ngtatalakay, mas madali maiintindihan ang ating ginagawa sa ganon na paraan

Magsimula sa pagguhit ng itlog o habilog (nakaturo pababa ang tulis na bahagi) para sa ulo at mag marka ng walong takal, ang huling takal ay gagawin nating sahig.

Ang sukat (ang normal sa sukat ng lalake = walong ulo) ay sinimulan noong panahon ng Renaissance upang maihalintulad sa porma ng tao. Hindi man pangkaraniwan ang taas na walong pulgada para sa tao (kahit mga taga hilagang Europa, na nagging basehan ng sukat, ay hindi umabot sa pitong ulo ang taas), ngunit ito ang pinakamagandang panimulan ng isang guhit, dahilmailalarawan ang mga pgkakahanay ng katawan.

a- Starting with the heada- Starting with the heada- Starting with the head

Ang Balakang

Idagdag ang balakang, gumuhit ng isang bilog na pahiga sa gitna ng pang tatlo at pang-apat na marka, habang ang baywang ay nakapatong sa pang apat. Ang lapad ay nasa 1.5 hanggang 2 ulo ang taba. Maari mo na idagdag ang gulugod na konektado sa ulo na pinakaimportante dahil ito ang centro ng ating katawan.

b- The pelvisb- The pelvisb- The pelvis

Ang mga Binti at Tuhod

Ating sabihin na ang ginagawa natin ay nakatayo na nakalapat ang dalawang paa sa sahig magkakapantay ang paa at baywang. Ang kasukasuan ng tuhod naman ay nakapatong sa pang-anim na marka gamit ang pang 6 na marka sa ilalim ng bayugo.

Kapag ang binti ay nakaunat, ang kasukasuan ng tuhod ay nasa isang linya kahilera ng baywang at kaliwang bukong bukong. Ngunit ito ay isang linya na pang talaga; para makumpleto ang binti, ikonekta ang ugpuang pambalakang sa loob ng bayugo, at ulit muli, sa labas ng tuhod sa loob ng kanan na bukong bukong. Ito ay napaka-simple ngunit tamang representasyon ng istraktura ng buto, at ito ang nakakatulong na mapakita ng natural ang binti ng tao, na siya din ang ngpapasikip simula sa baywang palabas sa tuhod at pabalik ulit. Ito ay nakakatulong din kapag ilalagay na ang mga kalamnan.

c- The legsc- The legsc- The legs

Ang Kulungang Tadjang, Utong at Pusod

Pagkatapos ng ulo at ng balakang,  ang bahagi ng kulungang tadjang at baga ang pangatlo sa importanteng bulto ng katawan. Sa madaling salita, ito ay isang habilog na ngsimula sa pagitan ng una at pangalawang marka hanggang matapos sa pangatlong marka; ngunit mas mabuti kung puputulin ang pababang parte halintulad dito para maipakita ang kulungang tadjang ng mas aktwal, ang bakanteng parte sa gitna ng dalawang bulto ay importante: Ito ay malambot at maaring magiba (walang tiyan, malambot na tiyan at baywang na mala-putakti) dito din nagaganap ang pinaka-baluktot na galawan sa parte ng gulugod. Dapat ito malaman para hindi maikakabit ang punungkatawan at balakang na parang iisa para maiwasan ang pagtakip sa tamang galaw ng iyong larawan. Sa ngayon ang lapad ng habilog at tadjang ay halos pareho.

Karagdagang detalye: ang utong ay ilalagay sa pangalawang marka, malapit sa gilid ng ulo at ang pusod naman ay sa pangatlo.

d- The torsod- The torsod- The torso

Ang Balikat

Ang pwesto ng balikat ay sa pagitan ng una at pangalawang marka, meron itong lapad na dalawa hanggang tatlong ulo, ngunit ang kinalalagyan nito ay mahalaga. Sa simula ito ay bahagyang pababa, ngunit maari itong tumigas at umangat ng dahil sa tension. Bukod dito ang kalamnan sa may parteng likod ng balikat, na mistulang ngkakabit sa balikat at leeg, ay talagang magisa, puno ng kalamnan, at ngdadala ng taba. Maari magmukhang mataas ang balikat kung walang leeg; magmumukhang mahaba naman ang leeg kung kulang ang paglagay sa trapezius, na kadalasang nakikita sa kabataang babae.

Ang sandaling pagkawala ng usapan sa mga detalye ay para makasiguro na walang naguguluhan sa kinalalagyan ng balikat at ang pwesto ng kalansay. May mga halimbawa sa baba.

e- The shoulderse- The shoulderse- The shoulders

Ang Braso, Galanggalangan at mga Kamay

Sa wakas, ang braso; Ang pulso ay nasa pang apat na marka, bahagyang nasa ilalim ng kasukasuan na syang nakapatong dito (maaring subukan sa pamamagitan ng pgpindot ng iyong pulso laban sa baywang). Ang mga daliri ay magtatapos sa pang limang marka, halos kalagitnaan ng hita. Ang siko na mas paguusapan natin mamaya ay dugtungan na medyo magulo, atin muna syang ilagay na pahabang habilog sa ibabaw ng pangatlong antas.

f- The armsf- The armsf- The arms

Malapit na tayo matapos... Bago tayo mgtapos,gawin natin linya ang mga ginawang marka para mabuo ang ginagawang hugis.

Ang Pangunahing Hugis

Gumuhit ulit ng itlog kagaya ng dati pero ngayon ang patulis na dulo ay gawin pahilis, gumawa ng linya pababa simula sa bumbunan ng ulo hanggang sa sahig.

Sa posturang tuwid, maaring ilagay ang balakang (manipis na itlog), balikat at tuhod na mgkakahanay sa isang linya. Ang mga dugtungan ay magkasama sa antas, ngunit itong tatlo ay naiiba.

g- Starting the profileg- Starting the profileg- Starting the profile

Ang Hugis ng Gulugod

Kung titignan galing sa gilid, ang gulugod ay mistulang pinatag na titik “S”. Simula sa ilalim ng bungo, pababang kurba ito hanggang maabot ang pinaka malayong kurba sa may balikat (sa gitna ng paypay) Tandaan na ang kasukasuan ng balikat ay nauuna sa gulugod! Sa kadahilanan na ang balikat ay isang "linyang" pakurba: ang medallion ay isang halimbawa kung sisipatin galling taas.

Ang gulugod ay muling bumabalik paharap at papasok sa may bandang balakang (ito ang parte sa likod na basehan kung gusto pakurbahin ang likuran). Muli itong mgbabago ng direction ng bahagya hanggang umabot sa kuyukot.

h- The spineh- The spineh- The spine

Ang Hugis ng Kulungang Tadjang at Binti

Ang kulungang tadjang ay talagang nakakabit sa gulugod at sa magtipunong katawan ito ay sadyang nakatulak palabas.

Ang balakang ay nakalabas sa ating taluhog at ito ay binabalanse ng bukong bukong na medyo papasok sa likod. Ang linya ng ating baywang-tuhod-bukong ay bahagyang pahilis na patalikod at muling mgiiba sa balakang hanggang sa harap ng kasukasuan ng tuhod at muli hanggang bukong bukong.

Ang pangkalahatang postura ay makikita simula ulo hanggang dibdib at hanggang paa (kulay berde), at kung ito ay patagin at baliktarin, hindi masyado maiintindihan o di kaya posturing kuba.

i- Torso and legsi- Torso and legsi- Torso and legs

Ang Hugis ng Braso

Sa wakas, ang braso. Ang taas na parte ng braso ay kahilera ng balikat kaya ang siko ay maari din ihanay (o pwede din ilagay papunta sa likod). Ngunit ang braso ay naka lundo at hindi talagang nakatuwid, ito ay bahagyang nakatupi at ang galanggalangan ay sadyang patungo sa harap sa may ibabaw ng tadjang. (Ang mga daliri ay naka kurba din kapag ang braso ay naka lundo parang sa pinapakita dito).

j- The armsj- The armsj- The arms

Para sumahin

Dito nagtatapos ang pangunahing, pinagisang sukat ng tao, at eto ang halimbawa para sumahin ang mga nasa itaas.

Summing upSumming upSumming up

Mga Paalala sa Pagsukat

Ang mga sumusunod ay mga mahahalagang paalala na nakabase sa katawan. Ito ay magagamit kung ang katawan ay hindi nakatindig ng tuwid.

Proportion remindersProportion remindersProportion reminders

Oras para Magsanay

Madami tayo tinalakay at ngayon ay nararapat na ibaling muna ang atensyon at tukuyin mabuti ang pangunahing hugis bago tayo mgsimula pagusapan ang pagkakaiba sa istruktura ng lalake at babae (atbp). Isang halimbawa, maari na isama ang inyong bagong natutunan sa mga ginagawang larawan araw araw sa paglalagay ng isang madaling sikad na guhit ng hugis na naka ayon sa kaukulan.

Dagdag Kaalaman

Palagi ako ngsisimula sa ulo pero nasa sainyo kung saan kayo komportable at may resultang nakukuha. Kung hindi kayo sigurado at nahihirapan, ang aking payo ay mgsimula sa ulo.

Gawin ang pangunahing hugis gamit lamang ang magaan na kamay dahil ang buong katawan ay iguguhit sa ibabaw nito. Karaniwan na tinta ang ginagamit sa panghuling linya at ang mga pamantayan ay sadyang binubura (kaya narararapat na magaan na pgguhit) pero kahit gumuguhit ako gamit ang aking ballpen at ililipat ko din sa ibang papel gamit ang malinaw na papel, ang pagguhit ng magaan ay palaging nakakatulong para makita ko ang aking ginagawa.

ExerciseExerciseExercise
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads