7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Ako vytvoriť realistický efekt nápisu z neonového svetla v aplikácii Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 8 mins
This post is part of a series called Retro Text Effect Tutorials.
Quick Tip: Create a 3D Retro Text Effect With the Appearance Panel
How to Create an 80s-Inspired Text Effect in Adobe Photoshop

Slovak (Slovenčina) translation by Ondřej Dokoupil (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Zvýraznené efekty žiara a lesku môžu pomôcť vytvoriť pekné, lesklé predmety. Tento kurz vám ukáže, ako zmeniť tehlové textúry na pozadí a potom použitie štýlov vrstiev s nástrojom pero na pridanie nejakého textu, jasný neónový text a jednoduchý kábel nad ním. Poďme začať!

Vzdelávacie zdroje

Nasledujúce zdroje boli použité pri výrobe tohto kurzu:

1. Vytvorenie pozadia

Krok 1

Vytvorte nový dokument, 1500 x 950 px a nastavte Rozlíšenie na 300.

Prejdite na Súbor> Umiestniť ako inteligentný objekt a otvorte obraz BrickOldRounded0061. Zmeňte veľkosť podľa potreby a potom kliknite na kláves ENTER pre prijatie zmeny.

Place the Brick TexturePlace the Brick TexturePlace the Brick Texture

Krok 2

Kliknite na Vytvoriť novú výplň alebo ikonu vrstvy úprav v spodnej časti panelu Vrstvy a vyberte Úrovne.

LevelsLevelsLevels

Krok 3

Kliknite na Úprava klipe na ikonu vrstvy v dolnej časti panela Vlastnosti a potom zmeňte hodnotu Tiene na 85.

Levels ValuesLevels ValuesLevels Values

Krok 4

Znova kliknite na tlačidlo Vytvoriť novú výplň alebo ikonu vrstvy úprav a vyberte Odtieň/Sýtosť. Kliknite na tlačidlo Úprava klipe na ikonu vrstvy v dolnej časti panela Vlastnosti a zmeňte Sýtosť na 11 a Svetlosť na -83.

Hue SaturationHue SaturationHue Saturation

2. Vytvorenie textu

Krok 1

Vytvorte text v kapitálky pomocou písma BeOne Medium. Farba je # a33e88 a Veľkosť je 103 pt.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

Krok 2

Duplikujte vrstvu textu a zneviditeľní ju kliknutím na ikonu oka vedľa nej. Potom kliknite pravým tlačidlom myši na kopírovať a vyberte voľbu rastrové text.

Čo urobíme ďalej je že oddelíme vertikálne a diagonálne časti písmen od horizontálnych, ak chcete aplikovať efekty použitím rôznych hodnôt uhol.

Rasterize TypeRasterize TypeRasterize Type

Krok 3

Vyberte nástroj Obdĺžnikový výber (alebo ľubovoľným nástrojom pre výber ktorý máte radi), kliknite ikonu Pridať do výberu v pruhu Volieb a vyberte všetky vodorovné časti písmen ktoré máte.

Select Horizontal PartsSelect Horizontal PartsSelect Horizontal Parts

Krok 4

Prejdite na Úpravy> Vystrihnúť a potom Úpravy> Vložiť špeciálne> Vložiť na miesto. To umiestni vybrané časti v oddelenej vrstve. Premenovanie vrstvy na Vertical a Horizontal.

Separate Vertical and Horizontal PartsSeparate Vertical and Horizontal PartsSeparate Vertical and Horizontal Parts

Krok 5

Zmeňte obe ako Vertical a Horizontal vrstvu Výplň na hodnotu 0.

Fill ValueFill ValueFill Value

Krok 6

Duplikujte každú z Vertical a Horizontal vrstiev dvakrát a potom umiestnite každú sadu vrstiev do skupiny, ktorá má svoj názov (Vertical / Horizontal).

Duplicate and Group LayersDuplicate and Group LayersDuplicate and Group Layers

Krok 7

Umiestnite Horizontal skupinu pod Vertical.

Group OrderGroup OrderGroup Order

3. Štylizovanou pôvodnej Horizontal vrstvy

Dvakrát kliknite dvojklikom na pôvodný Horizontal vrstvu pre použitie nasledujúceho štýlu vrstvy:

Krok 1

Pridajte Úkos a reliéf s týmto nastavením:

 • Veľkosť: 10
 • Zrušte začiarknutie políčka Použiť globálne svetlo
 • Uhol: 0
 • Reliéf: 70
 • Označte políčko Vyhladenie
 • Režim zvýraznenia: Lineárne svetlo
 • Mód tieň - Opacity: 0%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Krok 2

Pridáte Obrys s týmto nastavením:

 • Označte políčko Vyhladenie.
ContourContourContour

Krok 3

Pridajte Vnútorné tieň s týmto nastavením:

 • Režim prelínanie: Screen
 • Farba: # e658d4
 • Uhol: 30
 • Vzdialenosť: 0
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Krok 4

Pridajte Vnútorné žiara s týmto nastavením:

 • Krytie: 85%
 • Farba: # fe66f1
 • Zdroj: Stred
 • Veľkosť: 18
Inner GlowInner GlowInner Glow

Krok 5

Pridajte Vrhnutý tieň s týmto nastavením:

 • Vzdialenosť: 13
 • Veľkosť: 7
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

To bude štýl prvej vrstvy vodorovnej časti.

Styled Original Horizontal LayerStyled Original Horizontal LayerStyled Original Horizontal Layer

4. Štýl prvej kópie horizontálne vrstvy

Dvakrát kliknite na prvý kópie Horizontal vrstvy pre použitie nasledujúceho štýlu vrstvy:

Krok 1

Pridajte Úkos a reliéf s týmto nastavením:

 • Veľkosť: 16
 • Zrušte začiarknutie políčka Použiť globálne svetlo
 • Uhol: -36
 • Výška: 42
 • Kontúra: Cove - Do hĺbky
 • Označte políčko Vyhladenie
 • Režim zvýraznenia: Jasné svetlo
 • Mód tieň - Opacity: 0%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Krok 2

Pridáme Obrys s týmto nastavením:

 • Kontúra: Kužel - Obrátený
 • Označte políčko Vyhladenie
ContourContourContour

To pridá viac lesku do textu.

Styled First Copy Horizontal LayerStyled First Copy Horizontal LayerStyled First Copy Horizontal Layer

5. Štýl druhej kópie Horizontal vrstvy

Dvakrát kliknite na druhú kópiu Horizontal vrstvy a použite nasledujúci štýl vrstvy:

Krok 1

Přidejte Úkos a reliéf s tímto nastavením:

 • Velikost: 16
 • Zrušte začiarknutie políčka Použiť globálne svetlo
 • Úhel: 18
 • Výška: 58
 • Kontúra: Pologuľovité
 • Označte políčko Vyhladenie
 • Režim zvýraznenia: Jasné svetlo
 • Mód stín - Opacity: 0 %
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Krok 2

Pridajte Obrys s týmto nastavením:

 • Kontúra: Píla 2
 • Označte políčko Vyhladenie
ContourContourContour

Krok 3

Pridajte Vnútorné žiara s týmto nastavením:

 • Režim prolnutí: Lineární světlo
 • Šum: 5%
 • Farba: #ffdcfa
 • Zdroj: Centrum
 • Veľkosť: 38
Inner GlowInner GlowInner Glow

Krok 4

Pridajte Vonkajšia žiara s týmto nastavením:

 • Farba: #7f2d65
 • Veľkosť: 15
Outer GlowOuter GlowOuter Glow

Tento štýl bude konečné vodorovné vrstvy, pridaním ešte viac lesku a žiara.

Styled Second Copy Horizontal LayerStyled Second Copy Horizontal LayerStyled Second Copy Horizontal Layer

6. Vykonanie pôvodnej Vertical vrstvy

Krok 1

Kliknite pravým tlačidlom na pôvodnú Horizontal vrstvy, vyberte Kopírovať štýl vrstvy a potom kliknite pravým tlačidlom myši pôvodné Vertical vrstvy a vyberte Vložiť štýl vrstvy.

Dvakrát kliknite na pôvodnú Vertical vrstvy upravte Úkos a reliéf a Uhol s Výškou hodnoty, zmenou na 90 a 74.

Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Krok 2

Pre Vnútorné žiara stačí zmeňte Veľkosť na 15.

Inner GlowInner GlowInner Glow

To upraví efekt podľa časti vertikálne a diagonálne.

Modified Style for the Original Vertical LayerModified Style for the Original Vertical LayerModified Style for the Original Vertical Layer

7. Štýl prvej kópie Vertical vrstvy

Skopírujte a vložte z prvej kópie Horizontal vrstvy štýl vrstvy na prvej kópie Vertical vrstvy a potom dvakrát kliknite na Vertical kópiu vrstvy pre zmenu Úkos a reliéf efektu na Uhol -76 a jeho Výšku 53.

Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

To je pre prvú kópiu vrstvy.

Modified Style for the First Copy Vertical LayerModified Style for the First Copy Vertical LayerModified Style for the First Copy Vertical Layer

8. Štýl druhej vrstvy Vertical

Skopírujte a vložte z druhej kópie Horizontal vrstvy štýl vrstvy do druhej kópie Vertical vrstvy a potom dvakrát kliknite na Vertical kópie 2 vrstvy pre zmenu Úkos a reliéf efektu ako je Uhol na -82 a jeho Výška na 53.

Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Tým sa končí, štýlovanie pre obe časti textu.

Modified Style for the Second Copy Vertical LayerModified Style for the Second Copy Vertical LayerModified Style for the Second Copy Vertical Layer

9. Pridanie ďalšie žiara a vytvorenie kábla

Krok 1

Vytvorte novú vrstvu pod pôvodnou vrstvou textu, Nazvime to Background Lighta a zmeňte jeho Režim prelínania na Lineárne svetlo.

Nastavte farbu Popredie na # 98338b, vyberte nástroj Štetec a vyberte si veľmi veľký, mäkký, guľatými doštičkami. Jedným kliknutím pridajte škvrny farby za pozadia textu (nie kliknutie a ťahanie, len bodka farby).

Add Background GlowAdd Background GlowAdd Background Glow

Krok 2

Vytvoríme ďalšiu novú vrstvu pod vrstvou Background Light a nazvime to Cable. Vyberte nástroj Pero a vyberte možnosť Cesty v pruhu Volieb.

Čo budete musieť urobiť ako ďalšie je vytvoriť cestu kadiaľ chcete viesť kábel. Môžete po kliknutí pridať rohové kotevné body a kliknite na bod a ťahaním vytvoríte krivku. Majte na pamäti, že vytvorená cesta nemusí byť dokonalá, nástrojom pre Priamy výber môžete vybrať bod kedykoľvek neskôr k zmene kotviacich bodov alebo smerovými manipulátory.

Create the Cable Paths Using the Pen ToolCreate the Cable Paths Using the Pen ToolCreate the Cable Paths Using the Pen Tool

Krok 3

Ak chcete oddeliť cesty, stlačte a podržte kláves Command a kliknite mimo cestu a je hotovo tak, že to nebude pripojené k ceste, ktorú vytvoríte po nej.

Separating the PathsSeparating the PathsSeparating the Paths

Krok 4

Urobte si čas s týmto krokom a získate čistý výsledok.

Finish Creating the PathsFinish Creating the PathsFinish Creating the Paths

Krok 5

Vyberte nástroj Štetec a potom otvorte panel Stopy (Okná> Stopy) a vyberte si tvrdú stopu 7 px tip s Medzery nastavenou na 1.

Brush SettingsBrush SettingsBrush Settings

Krok 6

Nastavte Farbu popredia na # 252525, vyberte nástroj pre Priamy výber, kliknite pravým tlačidlom myši na cestu a vyberte príkaz Vytiahnuť cestu.

Stroke PathStroke PathStroke Path

Krok 7

Zvoľte Štetec v otváracej ponuke Nástroje a zrušte zaškrtnutie políčka Simulovať prítlak.

Stroke Path BoxStroke Path BoxStroke Path Box

Krok 8

To vytiahne cestu. Stlačte Return kľúč pre odznačenie pracovnej cesty.

Stroked PathStroked PathStroked Path

10. Štýl kábla

Dvakrát kliknite na vrstvu Cable pre použitie nasledujúceho štýlu vrstvy:

Krok 1

Pridajte Úkos a reliéf s týmto nastavením:

 • Označte políčko Vyhladenie
 • Režim zvýraznenia: Jasné svetlo
 • Farba: #ec6ab7
 • Krytí: 24 %
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Krok 2

Pridajte Obrys s týmto nastavením:

 • Označte políčko Vyhladenie.
ContourContourContour

Krok 3

Pridajte Prekrytie vzorkou s týmto nastavením:

 • Režim prelínanie: Násobenie
 • Vzor: 8
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

Krok 4

Pridajte Vrhnutý tieň s týmto nastavením:

 • Krytie: 60%
 • Vzdialenosť: 13
 • Veľkosť: 10
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

To bude štýl kábla.

The Styled CableThe Styled CableThe Styled Cable

11. Vytvorenie klipu

Krok 1

Vyberte nástroj Obdĺžnik a vytvoriť obdĺžnik 11 x 15 px.

Create a RectangleCreate a RectangleCreate a Rectangle

Krok 2

Vyberte nástroj Pridať kotviaci bod a dvakrát kliknite pre pridanie dvoch bodov do prostriedku oboch zvislých strán obdĺžnika.

Add Anchor PointsAdd Anchor PointsAdd Anchor Points

Krok 3

Vyberte nástroj pre Priamy výber, kliknite na tlačidlo a ťahaním vyberte stredové body, ktoré ste pridali a stlačte klávesu šípka vľavo raz presunúť 1 px naľavo.

Move Anchor PointsMove Anchor PointsMove Anchor Points

Krok 4

Duplikujte vrstvu Rectangle a poté přejděte do části Upravit > Transformovat > Otočit o 90° doprava. Premenovanie vrstvy obdĺžnik H (pre horizontálne) a V (pre zvislý).

Duplicate and Rename Rectangle LayersDuplicate and Rename Rectangle LayersDuplicate and Rename Rectangle Layers

12. Styl klipu

Dvakrát kliknite na vrstvu H pre použitie nasledujúceho štýlu vrstvy:

Krok 1

Pridajte Prekrytie prechodom s týmto nastavením:

 • Krytí: 42 %
 • Kliknite na pole Prechod a vytvorte prechod pomocou farieb # 151515 doľava, # 6d6d6d v centre a # 161616 doprava.
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Krok 2

Pridajte Vrhnutý tieň s týmto nastavením:

 • Krytí: 60 %
 • Vzdialenosť: 13
 • Veľkosť: 10
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

To bude štýl vodorovného klipu.

Styled Horizontal ClipStyled Horizontal ClipStyled Horizontal Clip

Krok 3

Kopírujte a vložte štýl vrstvy H do vrstvy V a potom dvakrát kliknite na vrstvu V zmeniť Prekryť prechodom na Uhol s hodnotou 0.

Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Krok 4

Ďalej duplikujte a umiestnite klip vrstvu, všade, kde chcete pridať klipy od kábla, ktorý ste vytvorili.

Duplicate and Place ClipsDuplicate and Place ClipsDuplicate and Place Clips

13. Pridanie ešte jednej vrstvu farby

Kliknite na tlačidlo Vytvoriť novú výplň alebo ikonu vrstvy úprav a vyberte Plnú farbu. Použiť farbu # a34799, umiestnite vrstvy úprav pod vrstvou Cable a zmeniť jej Režim prelínania na Jasné svetlo. To bude aplikovať farbu na tehly za textom a posilní žiaru a osvetlenie konečného výsledku.

Solid Color Adjustment LayerSolid Color Adjustment LayerSolid Color Adjustment Layer

Blahoželáme! Máte hotovo

V tomto kurze sme upravili textúru pozadia s tehlou a ešte sme ju trochu stmavil. Potom sme vytvorili text, rastrovaly sme vrstvu a oddelili vodorovnou časťou od tých vertikálne a diagonálnych.

Potom sme duplikovali a zoskupovali oddelené vrstvy textu a pridali sme štýl všetkým z nich na dosiahnutie efektu žiariace a lesklý.

Akonáhle bol hlavný text vytvorený so štýlom, tak sme si nejaké ďalšie svetlo pridali do pozadia s použitím nástroja pero na vytvorenie cesty kábla. Nakreslili sme cestu štylizované do 3D vzhľadu.

Nakoniec sme použili nástroj Obdĺžnik na vytvorenie nejakého klipu pre kábel, upravený a nakoniec štylizovaný, a pridali sme jednu poslednú Vrstvu úprav k zvýšeniu sfarbenia konečného výsledku.

Prosím, neváhajte a zanechať svoje pripomienky, návrhy a výsledky nižšie.

Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.