Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Как да направим реалистичен неонов надпис с Adobe Photoshop

by
Difficulty:IntermediateLength:LongLanguages:
This post is part of a series called Retro Text Effect Tutorials.
Quick Tip: Create a 3D Retro Text Effect With the Appearance Panel
How to Create an 80s-Inspired Text Effect in Adobe Photoshop

Bulgarian (Български) translation by Aglika Nenova (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Многослойното осветяване и лъскавите ефекти могат да помогнат за създаване на хубави, блестящи обекти. Този урок ще ви научи как да променяте текстура с тухли за фон, а след това, използвайки стиловете на слоя (layer styles) и молива (Pen Tool) да добавите ярко искрящ неонов текст и обикновен кабел. Да започваме!

Материали за урока

За този урок използвахме:

1. Създаване на фона

Стъпка 1

Създайте документ с размери 1500 x 950 px и задайте резолюция (Resolution) 300.

Отидете на File > Place Embedded и отворете изображение BrickOldRounded0061. Променете големината му както ви харесва и после натиснете бутон Return, за да потвърдите промените.

Place the Brick Texture

Стъпка 2

Кликнете върху иконата Create new fill or adjustment layer в края на панела Layers и изберете Levels.

Levels

Стъпка 3

Кликнете върху иконата Clip adjustment to layer, която се намира в края на панел Properties, и променете стойността на Shadows на 85.

Levels Values

Стъпка 4

Отново натиснете върху иконата Create new fill or adjustment layer и изберете Hue/Saturation. Кликнете върху иконата Clip adjustment to layer в края на панела Properties, и променете Saturation на 11, а Lightness на -83.

Hue Saturation

2. Създаване на текста

Стъпка 1

Напишете текста с главни букви (All Caps) като използвате шрифт Beon Medium. Цветът е #a33e88 а големината (Size) е 103 pt.

Create the Text

Стъпка 2

Направете копие на текстовия слой и го скрийте като използвате иконата с око до него. След това кликнете с десен бутон върху копието изберете  Rasterize Type.

Следва да разделим вертикалните и диагоналните части на буквите от хоризонталните такива, за да можем да приложим ефекти под различни ъгли.

Rasterize Type

Стъпка 3

Изберете Rectangular Marquee Tool (или друг инструмент за селектиране, който харесвате), кликнете на иконата Add to selection от панела Options, и селектирайте всички хоризонтални части на буквите.

Select Horizontal Parts

Стъпка 4

Отидете на Edit > Cut, и после Edit > Paste Special > Paste in Place. Това ще постави селектираните части в отделен слой. Променете имената на слоевете на Vertical and Horizontal.

Separate Vertical and Horizontal Parts

Стъпка 5

Задайте стойност 0 на запълването (Fill) на слоевете Vertical и Horizontal.  

Fill Value

Стъпка 6

Копирайте всеки от двата слоя Vertical и Horizontal по два пъти и обединете еднаквите в група със съответното име (Vertical/Horizontal). 

Duplicate and Group Layers

Стъпка 7

Поставете група Horizontal под група Vertical.

Group Order

3. Оформяне на първичния слой Horizontal

Кликнете два пъти бързо върху първичния слой Horizontal и приложете следните настройки:

Стъпка 1

Добавете Bevel and Emboss със следните стойности:

 • Size: 10
 • Махнете отметката от Use Global Light
 • Angle: 0
 • Altitude: 70
 • Сложете отметка на  Anti-aliased
 • Изберете за Highlight Mode: Linear Light
 • Shadow Mode - Opacity: 0%
Bevel and Emboss

Стъпка 2

Добавете Contour със следните стойности:

 • Сложете отметка на  Anti-aliased.
Contour

Стъпка 3

Добавете Inner Shadow със следните стойности:

 • Blend Mode: Screen
 • Color: #e658d4
 • Angle: 30
 • Distance: 0
Inner Shadow

Стъпка 4

Добавете Inner Glow със следните стойности:

 • Opacity: 85%
 • Color: #fe66f1
 • Source: Center
 • Size: 18
Inner Glow

Стъпка 5

Добавете Drop Shadow със следните стойности:

 • Distance: 13
 • Size: 7
Drop Shadow

Това ще оформи първия слой от хоризонталните части.

Styled Original Horizontal Layer

4. Оформяне на първото копие на слоя Horizontal

Кликнете два пъти бързо върху слоя, който е първо копие на слой Horizontal и приложете следните настройки:

Стъпка 1

Добавете Bevel and Emboss със следните стоймости:

 • Size: 16
 • Махнете отметката от Use Global Light
 • Angle: -36
 • Altitude: 42
 • Contour: Cove - Deep
 • Сложете отметка на Anti-aliased
 • Highlight Mode: Vivid Light
 • Shadow Mode - Opacity: 0%
Bevel and Emboss

Стъпка 2

Добавете Contour със следните стойности:

 • Contour: Cone - Inverted
 • Сложете отметка на Anti-aliased
Contour

Това ще добави повече блясък на текста.

Styled First Copy Horizontal Layer

5. Оформяне на второто копие на слой Horizontal

Кликнете два пъти бързо на слоя, който е второ копие на слой Horizontal и добавете следните настройки:

Стъпка 1

Добавете Bevel and Emboss със следните стойности:

 • Size: 16
 • Махнете отметката от Use Global Light
 • Angle: 18
 • Altitude: 58
 • Contour: Half Round
 • Добавете отметка на Anti-aliased
 • Highlight Mode: Vivid Light
 • Shadow Mode - Opacity: 0%
Bevel and Emboss

Стъпка 2

Добавете Contour със следните стойнсти:

 • Contour: Sawtooth 2
 • Сложете отметка на Anti-aliased
Contour

Стъпка 3

Приложете Inner Glow със следните стойности:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Noise: 5%
 • Color: #ffdcfa
 • Source: Center
 • Size: 38
Inner Glow

Стъпка 4

Приложете Outer Glow със следните стойности:

 • Color: #7f2d65
 • Size: 15
Outer Glow

Това ще оформи последния слой с хоризонтални части, добавяйки още повече лъскавина и блясък.

Styled Second Copy Horizontal Layer

6. Оформяне на първичния слой Vertical

Стъпка 1

Кликнете с десен бутон върху първичния слой Horizontal, изберете Copy Layer Style, после кликнете с десен бутон върху първичния слой Vertical и изберете Paste Layer Style.

Сега кликнете два пъти бързо върху първичния слой Vertical за да промените стойностите на ъгъла (Angle) на Bevel and Emboss и Altitudе съответно на 90 и 74.

Bevel and Emboss

Стъпка 2

За Inner Glow променете само Size на 15.

Inner Glow

Това ще промени ефекта, така че да пасне на вертикалните и диагонални части.

Modified Style for the Original Vertical Layer

7. Оформяне на първото копие на слоя Vertical

Копирайте стила от първото копие на слой Horizontal и го поставете върху първото копие на слой Vertical, след това кликнете два пъти бързо върху копието на слой Vertical за да промените ъгъла (Angle) на ефект Bevel and Emboss на -76, а Altitude на 53.

Bevel and Emboss

Това беше за първото копие на слоя.

Modified Style for the First Copy Vertical Layer

8. Оформяне на второто копие на слой Vertical

Копирайте стиловете от второто копие на слой Horizontal и ги поставете върху второто копие на слой Vertical, след това кликнете два пъти бързо върху копието на слой Vertical за да промените ъгъла (Angle) на ефекта Bevel and Emboss на -82, а Altitude на 53.

Bevel and Emboss

С това приключихме оформянето на двете части на текста.

Modified Style for the Second Copy Vertical Layer

9. Добавяне на повече блясък и създаване на кабела

Стъпка 1

Създайте нов слой под оригиналния текстов слой, който е невидим, кръстете го Background Light, променете Blend Mode на Linear Light.

Задайте цвят #98338b на предния план (Foreground), изберете много голяма и мека четка (Brush Tool). Сега кликнете един път, за да добавите цветни петна зад текста (не влачете четката, правете само единични точки).

Add Background Glow

Стъпка 2

Създайте друг нов слой под слой Background Light и го кръстете Cable. Изберете инструмента Pen Tool и задайте опция Path от панела Options.

Сега трябва да нарисувате пътечка, там където искате да минава кабела. Можете да кликвате там където искате да добавяте точки и да кликвате и влачите, за да добавите дъги. Напомняме ви, че нарисуваната пътечка не е нужно да бъде перфектна, т.к. по всяко време после можете да изберете Direct Selection Tool и да донагласите точките и пътя.

Create the Cable Paths Using the Pen Tool

Стъпка 3

За да разделите пътечките които създавате една от друга, когато завършите първата натиснете и задръжте бутон Command /Ctrl и кликнете извън нея, така няма да има връзка между първата и тази, която ще започнете.

Separating the Paths

Стъпка 4

Отделете достатъчно време за да постигнете задоволителен резултат.

Finish Creating the Paths

Стъпка 5

Отидете на инструмента Brush Tool, и отворете панела Brush (Window > Brush), изберете твърд връх с големина 7 px и задайте Spacing 1.

Brush Settings

Стъпка 6

Задайте цвят #252525 на предния план (Foreground), изберете Direct Selection Tool, десен бутон върху пътечката и изберете Stroke Path.

Stroke Path

Стъпка 7

Отидете на падащо меню Tool и изберете Brush като махнете отметката от Simulate Pressure.

Stroke Path Box

Стъпка 8

Сега ще добавим дебелина на пътечката. Натиснете бутона за връщане, за да се махне работната пътечка.

Stroked Path

10. Оформяне на кабела

Кликнете два пъти бързо върху слоя Cable и приложете следните стилове:

Стъпка 1

Приожете ефект Bevel and Emboss със следните стойности:

 • сложете отметка на Anti-aliased
 • Highlight Mode: Vivid Light
 • Color: #ec6ab7
 • Opacity: 24%
Bevel and Emboss

Стъпка 2

Добавете Contour със следните стойности:

 • Сложете отметка на Anti-aliased
Contour

Стъпка 3

Добавете Pattern Overlay със следните стойности:

 • Blend Mode: Multiply
 • Pattern: 8
Pattern Overlay

Стъпка 4

Добавете Drop Shadow със следните стойности:

 • Opacity: 60%
 • Distance: 13
 • Size: 10
Drop Shadow

Така оформихме кабела.

The Styled Cable

11. Създаване на скобите

Стъпка 1

Изберете Rectangle Tool и нарисувайте правоъгълник с големина 11 x 15 px.

Create a Rectangle

Стъпка 2

Изберете Add Anchor Point Tool и добавете 2 точки, като кликнете в средата на двете вертикални страни на правоъгълника.

Add Anchor Points

Стъпка 3

Изберете Direct Selection Tool, селектирайте двете добавени точки, като кликнете и влачите, сега натиснете стрелка на ляво един път и така ще ги преместите с 1 px в ляво.

Move Anchor Points

Стъпка 4

Копирайте слоя с правоъгълника и отидете на Edit > Transform > Rotate 90° Clockwise. Променете имената на двата слоя на H (за хоризонтално) and V (за вертикално).

Duplicate and Rename Rectangle Layers

12. Оформяне на скобите

Кликнете два пъти бързо върху слой Н и приложете следните стилове:

Стъпка 1

Добавете Gradient Overlay с тези стойности:

 • Opacity: 42%
 • Кликнете върху Gradient box за да създадете градиент, като използвате цветовете: #151515 ляво, #6d6d6d център и #161616 дясно.
Gradient Overlay

Стъпка 2

Добавете Drop Shadow със следните стойности:

 • Opacity: 60%
 • Distance: 13
 • Size: 10
Drop Shadow

Това ще оформи хоризонталната скоба.

Styled Horizontal Clip

Стъпка 3

Копирайте стила на слой H и го поставете върху слой V, кликнете два пъти бързо върху слой V и променете стойността на ъгъла (Angle) на Gradient Overlay на 0.

Gradient Overlay

Стъпка 4

Сега копирайте слоевете със скоби и ги поставете където искате да има скоби на кабела. 

Duplicate and Place Clips

13. Добавяне на още един тониращ слой

Натиснете иконата Create new fill or adjustment layer и изберете Solid Color. Използвайте цвят #a34799, като сложите настройващия слой под слой Cable и променете неговия Blend Mode на Vivid Light. Това ще приложи цвета върху тухлите, които са зад текста и ще подобри блясъка и осветеността на крайния резултат.

Solid Color Adjustment Layer

Поздравления!  Вие сте готови!

В този урок променихме текстура с тухли и леко я затъмнихме. След това създадохме текст, растеризирахме слоя му и разделихме хоризонталните от вертикалните части.

После копирахме и групирахме отделните слоеве и оформихме всеки от тях, така че да постигнем светещ ефект.

Когато основния текст беше готов, добавихме още малко светлина върху фона и използвахме Pen Tool за да създадем кривата на кабела. Добавихме контур и оформихме пътечката на кабела, така че да изглежда обемен.

На края използвахме Rectangle Tool за да направим няколко скоби за кабела, модифицирахме ги и добавихме един последен слой за да подобрим крайния резултат.

Моля, чувствайте се свободни да оставите вашите коментари, предложения и резултати по-долу. 

Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.