Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ lấy cảm hứng từ phim 'Stranger Things' với Adobe Photoshop

by
Difficulty:BeginnerLength:ShortLanguages:
This post is part of a series called Text Effects .
How to Create a Quick Repetitive Text Effect Illusion in Adobe Illustrator
How to Create a 3D Marquee Bulb Sign Text Effect in Adobe Photoshop
This post is part of a series called Learn Adobe Photoshop.
How to Create a Kaleidoscope Effect in Adobe Photoshop
How to Create a Floral Portrait Photo Manipulation in Adobe Photoshop

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Hướng dẫn nhanh này sẽ chỉ bạn một cách dễ dàng để tạo hiệu ứng chữ lấy bằng cách lấy cảm hứng từ loạt phim 'Stranger Things', chỉ sử dụng layer style và một vài điều chỉnh đơn giản. Hãy bắt đầu nào!

Hiệu ứng chữ này được lấy cảm hứng bởi nhiều Layer Styles có sẵn trên Envato Market.

Nguyên liệu

Những tài nguyên sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

1. Tạo Background và Text

Bước 1

Tạo tài liệu mới với kích thước 1280 x 720px và chọn Background với màu #0c0101.

Create the Background

Bước 2

Tạo văn bản màu trắng White sử dụng font Indira K.

Phông gốc được sử dụng là Benguiat, đây là phông chữ miễn phí mà bạn có thể sử dụng.

Thiết lập Size với giá trị khoảng 141 pt, và đánh dấu Faux Bold và biểu tượng All Caps trong bảng Character  (Window > Character).

Create the Text

Bước 3

Thay đổi giá trị Tracking thành -100.

Change the Tracking

Bước 4

Thay đổi Vertical Scale thành 115. Điều này sẽ căng văn bản theo chiều thẳng đứng.

Change the Vertical Scale

2. Điều chỉnh các ký tự lớn hơn

Bước 1

Chọn (highlight) ký tự đầu tiên của văn bản và thay đổi Size thành giá trị khoảng 212 pt.

Enlarge the First Letter

Bước 2

Tiếp theo, bạn cần thay đổi giá trị Baseline Shift để di chuyển ký tự lớn xuống, đến khi ở phí trên cùng cấp với các ký tự còn lại.

Để thực hiện điều đó, bạn có thể nhập vào các giá trị hoặc chạm vào biểu tượng Set the baseline shift bên trái.

Set the Baseline Shift

Bước 3

Thực hiện tương tự cho các ký tự cuối cùng của dòng văn bản đầu tiên hoặc ký tự bất kỳ mà bạn thích.

Adjust the Last Letter

3. Điều chỉnh Kerning

Bước 1

Đặt con trỏ văn bản giữa hai ký tự đầu tiên và thay đổi giá trị Kerning theo bạn nghĩ là tốt.

Change the Kerning

Bước 2

Phụ thuộc vào văn bản và kết quả bạn tìm kiếm, hãy điều chỉnh Kerning cho những ký tự còn lại. Không cần điều chỉnh tất cả các ký tự, chỉ đối với những ký tự cần thiết.

Change the Kerning

Bước 3

Khi hoàn tất, thay đổi giá trị Fill của text layer thành 0.

Change the Fill Value

4. Thiết kế Text

Double-click vào text layer để áp dụng theo layer style:

Bước 1

Thêm hiệu ứng Bevel and Emboss với các cài đặt:

 • Style: Stroke Emboss
 • Depth: 220
 • Size: 3
 • Hủy đánh dấu ô Use Global Light 
 • Angle: 156
 • Altitude: 37
 • Gloss Contour: Cone - Inverted
 • Đánh dấu ô Anti-aliased 
 • Highlight Mode - Opacity: 35%
 • Shadow Mode - Opacity: 50%
Bevel and Emboss

Bước 2

Thêm Contour với các cài đặt:

 • Contour: Cove - Deep
 • Đánh dấu ô Anti-aliased 
Contour

Bước 3

Thêm Stroke với các cài đặt:

 • Size: 3
 • Position: Inside
 • Color: #ce1725
Stroke

Bước 4

Thêm hiệu ứng Inner Glow với các cài đặt:

 • Opacity: 50%
 • Noise: 5%
 • Color: #ea0f0f
 • Size: 17
Inner Glow

Bước 5

Thêm hiệu ứng Outer Glow với các cài đặt:

 • Opacity: 50%
 • Noise: 5%
 • Color: #ea2314
 • Size: 12
 • Range: 60%
Outer Glow

Bước 6

Bước này sẽ thiết kế text. Right-click vào text layer và chọn Copy Layer Style.

Copy Layer Style

5. Tạo các hình dạng hình chữ nhật

Bước 1

Chọn công cụ Rounded Rectangle Tool và thiết lập Radius trong thanh Options thành 2Click-kéo để tạo hình chữ nhật trân text, với giá trị Height khoảng 7px.

Sau đó, click-kéo để tạo nhiều hình chữ nhật ở đầu và cuối của dòng văn bản thứ hai hoặc vị trí bất kỳ mà bạn thích. Đảm bảo thiết lập giá trị Height giống nhau cho tất cả các hình chữ nhật mà bạn tạo ra.

Create the Rectangles

Bước 2

Thay đổi tất cả các giá trị Fill của layer hình chữ nhật thành 0.

Change the Fill Value

6. Thiết kế hình chữ nhật

Right-click vào rectangle layer bất kỳ và chọn Paste Layer Style. Điều này sẽ áp dụng layer style sao chép tương tự từ 

Sau đó, double-click vào rectangle layer đã thiết kế để điều chỉnh một vài thông số:

Bước 1

Thêm hiệu ứng Bevel and Emboss với các cài đặt:

 • Size: 
Bevel and Emboss

Bước 2

Thêm Stroke với các cài đặt:

 • Size: 2
 • Position: Outside
Stroke

Bước 3

Thêm hiệu ứng Inner Glow với các cài đặt:

 • Size: 5
Inner Glow

Bước 4

Thêm hiệu ứng Outer Glow với các cài đặt:

 • Size: 17
Outer Glow

Bước 5

Right-click vào rectangle layer và chọn Copy Layer Style.

Copy Layer Style

Bước 6

Chọn layer hình chữ nhật khác, right-click vào vị trí bất kỳ và chọn Paste Layer Style.

Paste Layer Style

Bước 7

Đặt văn bản và layer hình chữ nhật trong một nhóm và đặt tên Text Effect

Text Effect Group

7. Thiết kế nhóm

Double-click vào Text Effect group để áp dụng theo layer style:

Bước 1

Thêm Gradient Overlay với các cài đặt:

 • Đánh dấu ô Dither 
 • Blend Mode: Soft Light
 • Style: Reflected
 • Angle: 135
 • Tạo Gradient fill sử dụng màu #fbe7c2 bên trái và #e69f99 bên phải
Gradient Overlay 1

Bước 2

Thêm hiệu ứng Gradient Overlay khác với các cài đặt:

 • Đánh dấu ô Dither 
 • Blend Mode: Overlay
 • Style: Reflected
 • Angle: 135
 • Sử dụng faucet 10 gradient fill
Gradient Overlay 2

Bước 3

Thêm hiệu ứng Outer Glow với các cài đặt:

 • Opacity: 20% 
 • Color: #de1b22
 • Size: 34
 • Range: 60%
Outer Glow

Việc này sẽ tăng cường hiệu ứng.

Styled Group

8. Thêm một vài Light Spots

Bước 1

Thiết lập Foreground Color là #451d08, và tạo new layer trên tất cả các layer, đặt tên Light, và thay đổi chế độ Blend Mode sang Color Dodge.

Light Layer

Bước 2

Chọn công cụ Brush Tool, và chọn cọ lớn, mềm và mũi tròn. Sau đó click lên một vài ký tự để làm sáng chúng lên.

 Bạn có thể thay đổi kích thước đầu cọ và thay đổi giá trị Opacity trong thanh Options để kiểm soát độ đậm nhạt của  light spots.

Add the Light Spots

Bước 3

Click vào biểu tượng Create new fill hoặc adjustment layer trong bảng Layers và chọn Hue/Saturation.

HueSaturation Adjustment Layer

Bước 4

Thay đổi giá trị Saturation là 35, và Lightness là15, hoặc giá trị bất kỳ bạn thích.

Change the Values

9. Điều chỉnh màu

Bước 1

Thêm Gradient adjustment layer trên Text Effect group.

Tạo gradient fill sử dụng màu #5c456e bên phải,#b26b73 ở giữa và #fda982 bên trái. Thay đổi Style thành Reflected, Angle thành 155, và Scale thành 55%.

Gradient Adjustment Layer

Bước 2

Thay đổi chế độ của Gradient layer từ Blend Mode thành Color, và Opacity là 35%.

Gradient Layer Settings

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta đã tạo ra văn bản và chỉnh sửa bằng cách sử dụng bảng Character và các cài đặt. Sau đó chúng ta thiết kế văn bản, tạo các hình chữ nhật và thiết kế chúng.

Sau đó, chúng ta nhóm tất cả các layer lại và thêm một hoặc nhiều  Cuối cùng, chúng ta thêm một vài vệt sáng và gradient adjustment layer để xác định màu sắc của sản phẩm cuối cùng.

Đừng ngần ngại để lại bình luận, đề nghị và kết quả của bạn ngay bên dưới.

Final Result
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.