7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Photo Effects

Cách tạo hiệu ứng một con dấu cao su trong Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 5 mins
This post is part of a series called Photo Effects.
How to Create a GTA V Photo Effect Action in Adobe Photoshop
How to Create an Abstract, Sci-Fi Portrait in Adobe Photoshop

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo một hiệu ứng con dấu cao su như thật trong Photoshop. Chuyển bất kỳ ảnh nào thành con dấu cao su nhanh chóng chỉ trong vài bước. 

Hiệu ứng con dấu cao su là một phần của Rubber Stamp Photoshop Generator từ portfolio của tôi trên Envato Market.

Rubber Stamp Photoshop GeneratorRubber Stamp Photoshop GeneratorRubber Stamp Photoshop Generator
Rubber Stamp Photoshop Generator

Nguyên liệu

Những nguyên liệu sau đây được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

1. Cách tạo Grunge Paper Background

Bước 1

Tạo một tài liệu mới kích thước 850 x 550px. Đương nhiên, bạn có thể sử dụng tập tin PSD có kích thước khác nhưng phải điều chỉnh kích thước phù hợp với bài hướng dẫn này.

Thêm Grunge Stained Paper Texture trong layer mới.

Create Grunge Stained Background Texture in PhotoshopCreate Grunge Stained Background Texture in PhotoshopCreate Grunge Stained Background Texture in Photoshop

Bước 2

Đi đến Layer > New Adjustment Layer và thêm Gradient Map. Màu sử dụng cho gradient map là #7a6849 #fffbf7.

Change Background Color in Photoshop with Gradient MapChange Background Color in Photoshop with Gradient MapChange Background Color in Photoshop with Gradient Map

2. Cách tạo ra hình dạng con dấu cao su

Bước 1

Chọn công cụ Ellipse Tool. Giữ phím Shift trong khi bạn vẽ, để tạo ra một vòng tròn hoàn hảo. Đặt tên layer này là Circle 1.

Draw a Circle in PhotoshopDraw a Circle in PhotoshopDraw a Circle in Photoshop

Bước 2

Nhấn Command/Control-J để nhân đôi layer Circle 1 ba lần, và đặt tên các layer là Circle 2Circle 3, và Circle 4.

Duplicate Layers in PhotoshopDuplicate Layers in PhotoshopDuplicate Layers in Photoshop

Thiết lập Fill của layer Circle 1 xuống 0% và thêm Stroke 6 px, màu #000000.

Add Stroke in PhotoshopAdd Stroke in PhotoshopAdd Stroke in Photoshop
Draw Circle Shape in PhotoshopDraw Circle Shape in PhotoshopDraw Circle Shape in Photoshop

Bước 3

Đối với layer Circle 2 nhấn Command/Control-T để điều chỉnh hình. Đảm bảo nhấp vào nút Maintain Aspect Ratio và điều chỉnh lên 95%.

Resize Layer in PhotoshopResize Layer in PhotoshopResize Layer in Photoshop

Thiết lập Fill của layer Circle 2 là 0% và thêm Stroke với 4px, màu #000000.

Set Layer StylesSet Layer StylesSet Layer Styles
Draw Circle in PhotoshopDraw Circle in PhotoshopDraw Circle in Photoshop

Bước 4

Đối với layer Circle 3, nhấn Command/Control-T để điều chỉnh hình dạng. Chắc chắn nhấp vào nút Maintain Aspect Ratio và điều chỉnh thành 75%.

Resize Layer in PhotoshopResize Layer in PhotoshopResize Layer in Photoshop

Thiết lập  Fill của layer Circle 3 là 0% và thêm Stroke với 6px, màu #000000.

Set Layer Style in PhotoshopSet Layer Style in PhotoshopSet Layer Style in Photoshop

Draw Circle in PhotoshopDraw Circle in PhotoshopDraw Circle in Photoshop

Bước 5

Đối với layer Circle 4, nhấn Command/Control-T để điều chỉnh hình dạng. Chắc chắn nhấp vào nút Maintain Aspect Ratio và điều chỉnh thành 75%.

Resize Layer in PhotoshopResize Layer in PhotoshopResize Layer in Photoshop

Thiết lập  Fill của layer Circle 4 là 0% và thêm Stroke với 4px, màu #000000.

Set Layer Style in PhotoshopSet Layer Style in PhotoshopSet Layer Style in Photoshop

Draw Circle in PhotoshopDraw Circle in PhotoshopDraw Circle in Photoshop

Bước 6

Tải Circle Photoshop Shapes và nạp tập tin CSH vào Photoshop. Đi tới Edit > Preset Manager và chọn Preset Type > Custom Shapes. Nhấp vào nút Load để nạp tập tin CSH.

Thiết lập Foreground color là #000000.Chọn công cụ Custom Shape Tool và chắc chắn là bạn đã đánh dấu tùy chọn Defined Proportions. Đối với hướng dẫn này, tôi đã sử dụng hình dạng số 17, nhưng bạn có thể sử dụng bất kỳ hình dạng nào mà bạn thích.

Circle Photoshop Custom ShapesCircle Photoshop Custom ShapesCircle Photoshop Custom Shapes

3. Cách thêm chữ vào Con dấu cao su

Nhấp vào Vector Mask Thumbnail của layer Circle 3. Chọn công cụ Horizontal Type Tool và di chuyển trực tiếp lên đường tròn. Con trỏ sẽ thay đổi thành một dòng gợn sóng.

Tôi đã sử dụng phông Intro và màu #000000 cho văn bản. Bạn có thể sử dụng phông và màu khác.

Add Text on Path in PhotoshopAdd Text on Path in PhotoshopAdd Text on Path in Photoshop

4. Cách tạo bức ảnh với hiệu ứng con dấu

Bước 1

Thêm ảnh Man Portrait vào layer mới.

Add Stock Image in PhotoshopAdd Stock Image in PhotoshopAdd Stock Image in Photoshop

Bước 2

Nhấn giữ phím Control và nhấn vào Vector Mask Thumbnail của layer Circle 4 để tạo một lựa chọn.

Create Selection From Layer in PhotoshopCreate Selection From Layer in PhotoshopCreate Selection From Layer in Photoshop

Nhấp vào nút Add Layer Mask từ tab Layers để thêm một mặt nạ cho layer Man Portrait 

Add Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in PhotoshopAdd Layer Mask in Photoshop

Layer Mask in PhotoshopLayer Mask in PhotoshopLayer Mask in Photoshop

Bước 3

Đảm bảo rằng màu Foreground được thiết lập là #000000 và Background là #ffffff, nếu không hiệu ứng ảnh tiếp theo trông không được bình thường.

Đi tới Filter > Sketch > Stamp và thiết lập Light/Dark Balance thành 4 và Smoothness 1.

How to Use Stamp Filter in PhotoshopHow to Use Stamp Filter in PhotoshopHow to Use Stamp Filter in Photoshop

Create Rubber Stamp in PhotoshopCreate Rubber Stamp in PhotoshopCreate Rubber Stamp in Photoshop

Bước 4

Mở cửa sổ Layer Style của layer Man Portrait. Thanh trượt Blend If ở phía dưới của hộp thoại này. Sử dụng thanh trượt gọi là This Layer để loại bỏ màu trắng. Đơn giản chỉ cần kéo thanh trượt bên phải lên 180 để ẩn màu trắng.

Blend If Photoshop Layer StyleBlend If Photoshop Layer StyleBlend If Photoshop Layer Style

Nhấp phải vào layer Man Portrait và chọn Convert to Smart Object.

Rubber Stamp EffectRubber Stamp EffectRubber Stamp Effect

5. Cách thêm hiệu ứng Grungy 

Bước 1

Chọn tất cả các layer con dấu (các layer Circle, layer Text và layer Man Portrait), nhấp phải vào các layer và chọn Convert to Smart Object.

Thêm Layer Mask vào Man Portrait Smart Object. Chọn công cụ Brush Tool và thiết lập Brush Size khoảng 800 px. Ngoài ra, thiết lập Foreground Color là #000000. Sử dụng Grunge Photoshop Brushes để tạo hiệu ứng con dấu grungy; hãy sử dụng những cọ khác nhau.

Grunge Photoshop BrushesGrunge Photoshop BrushesGrunge Photoshop Brushes

Bước 2

Chọn layer mới và đặt tên Stamp Lines. Chọn công cụ Brush Tool và Rubber Stamp Photoshop Brushes, sử dụng cọ stamp-lines.

Stamp Line Photoshop BrushesStamp Line Photoshop BrushesStamp Line Photoshop Brushes

Thêm Layer Mask vào layer Stamp Lines. Một lần nữa, hãy sử dụng Grunge Photoshop Brushes để tạo hiệu ứng con dấu grungy và cũng làm ẩn một vài phần của stamp lines 

Stamp Line Photoshop BrushesStamp Line Photoshop BrushesStamp Line Photoshop Brushes

6. Cách tạo một con dấu cao su nhiều màu

Nếu bạn muốn tạo một con dấu cao su nhiều màu, bạn có thể thêm layer style với chọn lựa Color Overlay vào Man Portrait Smart Object, sử dụng màu #d9a4ae, hoặc thêm màu khác cho layer bên trong Smart Object.

Multi Color Rubber Stamp in PhotoshopMulti Color Rubber Stamp in PhotoshopMulti Color Rubber Stamp in Photoshop

Bước chỉnh sửa cuối cùng, tạo một layer mới và đặt tên là Old Envelope Stamp Brushes. Bạn có thể sử dụng công cụ Old Envelope Stamp Brushes để thêm hiệu ứng phong bì cũ. Sử dụng màu #b24659 #b24659 để thêm con dấu khác.

Old Envelope Stamp BrushesOld Envelope Stamp BrushesOld Envelope Stamp Brushes

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành!

Trong hướng dẫn này, bạn đã học được cách tạo ra một hiệu ứng con dấu cao su trong Photoshop từ việc sử dụng brushes và textures. Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này.

How to Create a Rubber Stamp in PhotoshopHow to Create a Rubber Stamp in PhotoshopHow to Create a Rubber Stamp in Photoshop

Hiệu ứng con dấu cao su là một phần của Rubber Stamp Photoshop Generator từ portfolio của tôi trên Envato Market.

Rubber Stamp Photoshop GeneratorRubber Stamp Photoshop GeneratorRubber Stamp Photoshop Generator
Rubber Stamp Photoshop Generator
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.