Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects
Design

Cách tạo hiệu ứng chữ bóng đèn kiểu 3D trong Adobe Photoshop

by
Difficulty:IntermediateLength:LongLanguages:
This post is part of a series called Text Effects .
How to Create a 'Stranger Things' Inspired Text Effect in Adobe Photoshop
How to Create an 80s-Inspired Silver Text Effect in Adobe Photoshop

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Caitlyn Cat Tien (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tìm hiểu một số mẹo và thủ thuật để tạo hiệu ứng chữ kiểu bóng đèn bằng các công cụ và thiết lập 3D của Photoshop, cùng với một vài hình ảnh, kết cấu, Layer Style và các Adjustment Layers. Bắt đầu nhé

Hiệu ứng văn bản này được lấy cảm hứng từ nhiều Layer Styles đang có trên GraphicRiver.

Công cụ hướng dẫn

Các công cụ sau được sử dụng trong quá trình thực hiện hướng dẫn này:

1. Cách điều chỉnh kết cấu nền

Bước 1

Tạo một tài liệu mới 1000 x 750px, đi tới File > Place Linked và mở hình BrickSmallBrown0478 để thêm nó làm Smart Object.

Thay đổi kích thước hình ảnh để lấp đầy vào tài liệu và nhấn phím Return.

Background Image

Bước 2

Vào Image > Adjustments > Hue/Saturation và thay đổi giá trị Lightness -65.

HueSaturation

Bước 3

Nhấp đúp vào layer BrickSmallBrown0478 để áp dụng hiệu ứng Color Overlay với các thiết lập sau:

 • Color: #e0e0e0
 • Blend Mode: Linear Burn
Color Overlay

Điều này sẽ tạo ra một kết cấu nền tối.

Styled Background

2. Cách tạo văn bản 3D có thể chỉnh sửa

Bước 1

Tạo văn bản trong All Caps bằng phông chữ Burford Base. Thay đổi Size 450 ptTracking -75.

Create the Text

Bước 2

Vào 3D > New 3D Extrusion from Selected Layer.

Thao tác này sẽ chuyển đổi layer kiểu chữ này thành một layer 3D có thể chỉnh sửa.

3D Text

3. Thao tác với cảnh 3D

Bước 1

Để mở các thiết lập và thuộc tính của 3D mesh, bạn cần phải mở hai bảng: bảng 3D và bảng Properties.

Bảng điều khiển 3D có tất cả các yếu tố của cảnh 3D và khi bạn nhấp vào tên của bất kỳ yếu tố nào trong số đó, bạn sẽ có thể mở các thiết lập của nó trong bảng Properties. Vì vậy, hãy đảm bảo luôn chọn tab của yếu tố mà bạn muốn sửa đổi trong bảng 3D trước khi bạn thay đổi thiết lập của nó trong bảng Properties.

3D and Properties Panels

Bước 2

Nếu bạn chọn Move Tool, bạn sẽ thấy một tập hợp các 3D Modes cho nó ở bên phải của thanh Options.

Khi bạn chọn một trong số đó, bạn có thể nhấp chuột và kéo để thực hiện các thay đổi (trên yếu tố đã chọn trong bảng điều khiển 3D).

Sử dụng các chế độ đó để thay đổi Current View theo góc bạn muốn.

Move Tool 3D Modes

4. Cách điều chỉnh thiết lập 3D Mesh và Cap

Bước 1

Chọn tab mesh văn bản trong bảng 3D và thay đổi Extrusion Depth của nó trong bảng Properties 0.

Extrusion Depth

Bước 2

Nhấp vào biểu tượng Cap ở đầu bảng Properties để mở thiết lập của nó.

Cap Settings

Bước 3

Nhấp vào công cụ chọn Contour để tạo đường viền tùy chỉnh.

Khi Contour Editor mở ra, nhấp vào đường kẻ mà bạn thêm một điểm.

Contour Editor

Bước 4

Với điểm đó đã chọn, hãy chọn ô Corner ở dưới cùng.

Corner Point

Bước 5

Thêm một điểm khác và đánh dấu ô Corner của nó.

Add Another Corner Point

Bước 6

Tiếp theo, bạn sẽ chọn từng điểm mà bạn đã thêm vào, và nhập vào các giá trị InputOutput của nó ở phía dưới.

Các giá trị cho điểm bên trái là:

 • Input: 5
 • Output: 95

Các giá trị cho điểm bên phải là:

 • Input: 95
 • Output: 95

Nhấp vào OK khi bạn hoàn tất.

Input and Output Values

Bước 7

Thay đổi giá trị Bevel Width 12 Angle85%.

Bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ giá trị nào khác mà bạn thích nếu bạn muốn có kết quả khác.

Bevel Settings

5. Cách tạo Textured Material

Bước 1

Chọn tab mesh văn bản Front Inflation Material, và nhấp vào biểu tượng thư mục Diffuse của nó trong bảng Properties để chọn Load Texture.

Mở hình misto 1.jpg từ gói Metal gradient seamless texture.

Load Texture

Bước 2

Nhấp vào biểu tượng kết cấu Diffuse và chọn Edit UV Properties.

Edit UV Properties

Bước 3

Điều chỉnh các giá trị TileOffset để có được kết quả mà bạn thích.

Tile and Offset Values

Bước 4

Đối với các thiết lập còn lại, hãy sử dụng các giá trị này (các giá trị màu được sử dụng trong RGB):

 • Specular: 135, 59, 33
 • Illumination: 191, 96, 27 - Intensity -4.77
 • Shine: 70%
 • Reflection: 3%
Material Settings

6. Cách lưu và áp dụng lại 3D Materials

Bước 1

Nhấp vào ô Material Picker, nhấp vào biểu tượng trình đơn bật lên và chọn New Material.

New Material

Bước 2

Gõ vào Front and Back Material trong trường Name và nhấp chuột vào OK.

Thao tác này sẽ thêm chất liệu vào bộ chọn để bạn có thể áp dụng lại sau này.

Material Name

Bước 3

Chọn tab Back Inflation Material, mở Material Picker, cuộn xuống biểu tượng Front and Back Material, và nhấn vào nó để áp dụng nó.

Reapply Material

7. Cách tạo thêm các Textured Materials

Bước 1

Nhấp vào tab mesh văn bản Front Bevel Material, nhấp vào biểu tượng thư mục Diffuse của nó, và chọn Load Texture để mở hình d.jpg từ gói Metal gradient seamless textures.

Load Texture

Bước 2

Chọn các tab ExtrusionBack Bevel Material, nhấp vào biểu tượng thư mục Diffuse và chọn tên kết cấu có tên là d từ danh sách hiện ra.

Reapply Texture

Bước 3

Chọn các tab Front Bevel, Extrusion,Back Bevel Material và sử dụng các thiết lập sau:

 • Specular: 104, 86, 64
 • Illumination: 191, 96, 27 - Intensity -4.77
 • Shine: 85%
 • Reflection: 20%
 • Refraction: 1.536%
Material Settings

Bước 4

Chỉ chọn các tab ExtrusionBack Bevel Material, và thay đổi giá trị Shine của chúng là 30%.

Shine Value

8. Cách điều chỉnh ánh sáng của cảnh 3D

Bước 1

Chọn tab Infinite Light 1 và thay đổi Intensity là 50%Shadow Softness100%.

Infinite Light Settings

Bước 2

Sử dụng Move Tool để di chuyển ánh sáng đến góc bạn thích, hoặc bạn có thể nhấp vào biểu tượng Coordinates ở đầu bảng Properties để sử dụng các giá trị số.

Move the Light

9. Cách điều chỉnh các thiết lập 3D hỗn hợp

Bước 1

Bởi vì chúng ta đang sử dụng Bevel Contour để tạo 3D mesh, không có bất kỳ Extrusion Depth nào, có thể có một số đường ngẫu nhiên xuất hiện trên toàn văn bản.

Để loại bỏ các đường đó, hãy nhấp vào tab Scene và bên dưới Remove Hidden: trong bảng Properties, chọn cả hai ô BackfacesLines.

Scene Settings

Bước 2

Vì chúng ta sẽ thêm các bóng đèn theo cách thủ công với ảnh stock, sẽ rất khó để phù hợp với phối cảnh của văn bản 3D.

Có hai cách để giải quyết vấn đề này. Bạn có thể chọn tab Custom View và chọn Front preset từ menu View.

Front View

Hoặc bạn có thể điều chỉnh chế độ xem máy ảnh theo cách thủ công bằng cách sử dụng Chế độ 3D của Công cụ Move, rồi nhấp vào tab Current View và nhấp vào biểu tượng Orthographic.

Orthographic View

10. Làm thế nào để kết xuất và sửa đổi một cảnh 3D rendered

Bước 1

Khi bạn đã hoàn tất việc điều chỉnh và thay đổi, hãy chuyển đến 3D > Render 3D Layer. Quá trình kết xuất có thể mất một lúc, nhưng bạn có thể dừng nó lại bất kỳ lúc nào bằng cách bấm phím Esc.

Sau khi kết xuất xong, nhấp chuột phải vào layer 3D và chọn Convert to Smart Object để tránh thực hiện bất kỳ thay đổi ngẫu nhiên nào.

Render the 3D Scene

Nhấp đúp vào layer 3D để áp dụng Layer Style sau:

Bước 2

Thêm một Outer Glow với các thiết lập này:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 7%
 • Color: #ffcb8d
 • Size: 131
Outer Glow

Bước 3

Thêm một Drop Shadow với các thiết lập này:

 • Opacity: 75%
 • Bỏ chọn ô Use Global Light
 • Angle: 63
 • Distance: 6
 • Size: 10
Drop Shadow

Điều này sẽ tạo kiểu cho văn bản 3D.

Styled Text

11. Cách tạo hiệu ứng làm mờ nét ảnh

Bước 1

Nhấp vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở cuối bảng điều khiển Layers và chọn Solid Color.

Đặt Fill ColorBlack, và thay đổi Blend Mode của layer này là Soft Light Opacity của nó là 50%.

Solid Color

Bước 2

Chọn công cụ Elliptical Marquee Tool và tạo vùng chọn xung quanh văn bản.

Chọn hình thu nhỏ của mask layer Solid Color và tô màu vùng chọn bằng màu đen.

Nhấn Command-D để bỏ chọn.

Fill an Elliptical Selection

Bước 3

Với hình thu nhỏ của mask đó vẫn được chọn, hãy mở bảng Properties và tăng giá trị Feather để làm mềm các cạnh và tạo hiệu ứng làm mở nét ảnh.

Vignette Effect

12. Cách thêm các bóng đèn

Bước 1

Mở hình ảnh Letter E Bulbs và sử dụng Elliptical Marquee Tool để chọn bóng đèn ở phía trên cùng của chữ cái.

Vào Edit > Copy để sao chép vùng chọn.

Select an Copy the Bulb

Bước 2

Quay lại tài liệu 3D gốc, vào Edit > Paste, đổi tên layer là Bulb 01 và chuyển nó thành một Smart Object.

Convert to a Smart Object

Bước 3

Bấm đúp vào hình thu nhỏ của Smart Object để mở tập tin bóng đèn và đi tới Image > Image Size để thay đổi giá trị Width Height56.

Image Size

Bước 4

Thêm một layer Hue/Saturation trên cùng của layer Bulb 01 và gắn nó vào nó. Thay đổi giá trị Hue-12.

HueSaturation

Bước 5

Nhấp đúp vào layer Bulb 01 để áp dụng hiệu ứng Inner Glow với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Linear Dodge (Add)
 • Opacity: 25%
 • Color: #fff2e3
 • Source: Center
 • Size: 27
Inner Glow

Bước 6

Lưu tập tin và đóng nó lại để quay trở lại tài liệu ban đầu.

Save and Close

13. Cách xây dựng các Layer Style và các đối tượng sao chép

Bước 1

Đặt hình ảnh bóng đèn bên trong chữ cái đầu tiên bạn có, nhấn Command-T để vào Free Transform Mode, và thay đổi kích thước bóng đèn nếu cần.

Nhấn phím Return khi hoàn tất.

Free Transform the Bulb

Nhấn đúp vào layer Bulb 01 Smart Object để áp dụng kiểu layer sau:

Bước 2

Thêm một Outer Glow với các thiết lập này:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 75%
 • Color: #ffcb8d
 • Size: 20
Outer Glow

Bước 3

Thêm một Drop Shadow với các thiết lập này:

 • Opacity: 35%
 • Bỏ chọn ô Use Global Light
 • Angle: 63
 • Distance: 6
 • Size: 7
Drop Shadow

Điều này sẽ tạo kiểu cho bóng đèn.

Styled Bulb

Bước 4

Nhấn và giữ phím Optionnhấp và kéo bóng đèn để nhân đôi nó.

Duplicate the Bulb

Bước 5

Lặp lại để sao chép các bóng đèn và lấp đầy văn bản với chúng.

Khi bạn đã hoàn tất, đặt tất cả các layer bóng đèn trong một nhóm và đặt tên là Bulbs.

Bulbs Group

14. Cách thêm bóng đèn không sáng bóng

Bước 1

Mở hình ảnh Bulb và sử dụng Elliptical Marquee Tool để chọn phần bên trong của bóng đèn và sao chép nó.

Select and Copy the Bulb

Bước 2

Dán bóng đèn đã sao chép vào tài liệu ban đầu, đổi tên layer này là Bulb 02 và chuyển đổi nó thành một Smart Object.

Thay đổi kích thước hình ảnh Bulb 02 để phù hợp với kích thước của Bulb 01.

Sau đó, ẩn bất kỳ layer Bulb 01 nào và đặt Bulb 02 vào vị trí của nó.

Replace Bulbs

Nhấp đúp vào hình ảnh Bulb 02 để áp dụng Layer Style sau:

Bước 3

Thêm một Inner Shadow với các thiết lập này:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Color: #b8b8b8
 • Opacity: 100%
 • Distance: 0
 • Size: 10
Inner Shadow

Bước 4

Thêm một Inner Glow với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Linear Dodge (Add)
 • Opacity: 55%
 • Color: #ffffff
 • Source: Center
 • Size: 13
Inner Glow

Bước 5

Thêm một Outer Glow với các thiết lập này:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 5%
 • Color: #ffcb8d
 • Size: 20
Outer Glow

Bước 6

Thêm một Drop Shadow với các thiết lập này:

 • Opacity: 35%
 • Bỏ chọn ô Use Global Light
 • Angle: 63
 • Distance: 6
 • Size: 7
Drop Shadow

Điều này sẽ tạo kiểu cho bóng đèn thứ hai, nhưng chúng ta vẫn cần phải loại bỏ các vùng tối.

Styled Unlit Bulb

Bước 7

Nhấp đúp vào layer Bulb 02 lần nữa để điều chỉnh Blending Options.

Chúng ta sẽ điều chỉnh thanh trượt Layer này trong phần Blend If, nó sẽ giúp bảo vệ các vùng tối hơn của layer Bulb 02 khỏi tương tác với phần còn lại của các layer.

Để làm như vậy, nhấn giữ phím Option nhấp -kéo thanh trượt bên trái để tách nó ra.

Sau đó, di chuyển cả hai đầu con trượt cho đến khi không nhìn thấy vùng tối.

Blending Options

Bạn sẽ có kết quả tương tự như thế này:

Styled Bulbs

15. Cách thêm tia sáng

Bước 1

Đặt bất kỳ hình ảnh Fireworks0023 nào lên trên layer Bulb 02, thay đổi Blend Mode của layer này thành Screen và chuyển đổi nó theo ý muốn.

Add a Sparks Image

Bước 2

Nhân đôi layer Bulb 02, và thêm nhiều layer tia sáng để tạo ra một vài bóng đèn mờ trên văn bản.

Add Unlit Bulbs and Sparks

16. Cách thêm điều chỉnh tổng quát

Bước 1

Thêm một layer mới trên cùng và đặt tên là Noise.

Vào Edit > Fill, thay đổi Contents50% Gray và nhấn OK.

Noise Layer

Bước 2

Chuyển đổi layer NoiseSmart Object và thay đổi Blend ModeSoft Light.

Smart Object Settings

Bước 3

Vào Filter > Noise > Add Noise. Thay đổi Amount là 3Distribution là Gaussian, và đánh dấu vào ô Monochromatic.

Add Noise Filter

Bước 4

Thêm một Adjustment Layers Color Lookup, chọn bảng 3Strip.look từ menu File 3DLUT và thay đổi Opacity của layer là 85%.

Color Lookup

Xin chúc mừng, bạn đã hoàn tất!

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã điều chỉnh một kết cấu đơn giản để tạo nền và tạo 3D mesh từ một layer văn bản.

Sau đó, chúng tôi điều chỉnh các thiết lập 3D mesh, tạo ra các chất liệu của nó, điều chỉnh ánh sáng và các thiết lập của nó, và kết xuất nó.

Sau đó, chúng ta đã sử dụng một vài hình ảnh, cùng với các Adjustment Layers và Layer Style, để thêm bóng đèn vào văn bản.

Cuối cùng, chúng ta đã thêm một số điều chỉnh tổng quát để hoàn tất hiệu ứng.

Vui lòng để lại nhận xét, đề xuất và kết quả của bạn bên dưới.

Final Result
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.