1. Design & Illustration
 2. Graphic Design
 3. 3D Design

Cách tạo hiệu ứng chữ bóng đèn kiểu 3D trong Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 12 min
This post is part of a series called Text Effects.
How to Create a 'Stranger Things' Inspired Text Effect in Adobe Photoshop
How to Create an 80s-Inspired Silver Text Effect in Adobe Photoshop

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tìm hiểu một số mẹo và thủ thuật để tạo hiệu ứng chữ kiểu bóng đèn bằng các công cụ và thiết lập 3D của Photoshop, cùng với một vài hình ảnh, kết cấu, Layer Style và các Adjustment Layers. Bắt đầu nhé

Hiệu ứng văn bản này được lấy cảm hứng từ nhiều Layer Styles đang có trên GraphicRiver.

Công cụ hướng dẫn

Các công cụ sau được sử dụng trong quá trình thực hiện hướng dẫn này:

1. Cách điều chỉnh kết cấu nền

Bước 1

Tạo một tài liệu mới 1000 x 750px, đi tới File > Place Linked và mở hình BrickSmallBrown0478 để thêm nó làm Smart Object.

Thay đổi kích thước hình ảnh để lấp đầy vào tài liệu và nhấn phím Return.

Background ImageBackground ImageBackground Image

Bước 2

Vào Image > Adjustments > Hue/Saturation và thay đổi giá trị Lightness -65.

HueSaturationHueSaturationHueSaturation

Bước 3

Nhấp đúp vào layer BrickSmallBrown0478 để áp dụng hiệu ứng Color Overlay với các thiết lập sau:

 • Color: #e0e0e0
 • Blend Mode: Linear Burn
Color OverlayColor OverlayColor Overlay

Điều này sẽ tạo ra một kết cấu nền tối.

Styled BackgroundStyled BackgroundStyled Background

2. Cách tạo văn bản 3D có thể chỉnh sửa

Bước 1

Tạo văn bản trong All Caps bằng phông chữ Burford Base. Thay đổi Size 450 ptTracking -75.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

Bước 2

Vào 3D > New 3D Extrusion from Selected Layer.

Thao tác này sẽ chuyển đổi layer kiểu chữ này thành một layer 3D có thể chỉnh sửa.

3D Text3D Text3D Text

3. Thao tác với cảnh 3D

Bước 1

Để mở các thiết lập và thuộc tính của 3D mesh, bạn cần phải mở hai bảng: bảng 3D và bảng Properties.

Bảng điều khiển 3D có tất cả các yếu tố của cảnh 3D và khi bạn nhấp vào tên của bất kỳ yếu tố nào trong số đó, bạn sẽ có thể mở các thiết lập của nó trong bảng Properties. Vì vậy, hãy đảm bảo luôn chọn tab của yếu tố mà bạn muốn sửa đổi trong bảng 3D trước khi bạn thay đổi thiết lập của nó trong bảng Properties.

3D and Properties Panels3D and Properties Panels3D and Properties Panels

Bước 2

Nếu bạn chọn Move Tool, bạn sẽ thấy một tập hợp các 3D Modes cho nó ở bên phải của thanh Options.

Khi bạn chọn một trong số đó, bạn có thể nhấp chuột và kéo để thực hiện các thay đổi (trên yếu tố đã chọn trong bảng điều khiển 3D).

Sử dụng các chế độ đó để thay đổi Current View theo góc bạn muốn.

Move Tool 3D ModesMove Tool 3D ModesMove Tool 3D Modes

4. Cách điều chỉnh thiết lập 3D Mesh và Cap

Bước 1

Chọn tab mesh văn bản trong bảng 3D và thay đổi Extrusion Depth của nó trong bảng Properties 0.

Extrusion DepthExtrusion DepthExtrusion Depth

Bước 2

Nhấp vào biểu tượng Cap ở đầu bảng Properties để mở thiết lập của nó.

Cap SettingsCap SettingsCap Settings

Bước 3

Nhấp vào công cụ chọn Contour để tạo đường viền tùy chỉnh.

Khi Contour Editor mở ra, nhấp vào đường kẻ mà bạn thêm một điểm.

Contour EditorContour EditorContour Editor

Bước 4

Với điểm đó đã chọn, hãy chọn ô Corner ở dưới cùng.

Corner PointCorner PointCorner Point

Bước 5

Thêm một điểm khác và đánh dấu ô Corner của nó.

Add Another Corner PointAdd Another Corner PointAdd Another Corner Point

Bước 6

Tiếp theo, bạn sẽ chọn từng điểm mà bạn đã thêm vào, và nhập vào các giá trị InputOutput của nó ở phía dưới.

Các giá trị cho điểm bên trái là:

 • Input: 5
 • Output: 95

Các giá trị cho điểm bên phải là:

 • Input: 95
 • Output: 95

Nhấp vào OK khi bạn hoàn tất.

Input and Output ValuesInput and Output ValuesInput and Output Values

Bước 7

Thay đổi giá trị Bevel Width 12 Angle85%.

Bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ giá trị nào khác mà bạn thích nếu bạn muốn có kết quả khác.

Bevel SettingsBevel SettingsBevel Settings

5. Cách tạo Textured Material

Bước 1

Chọn tab mesh văn bản Front Inflation Material, và nhấp vào biểu tượng thư mục Diffuse của nó trong bảng Properties để chọn Load Texture.

Mở hình misto 1.jpg từ gói Metal gradient seamless texture.

Load TextureLoad TextureLoad Texture

Bước 2

Nhấp vào biểu tượng kết cấu Diffuse và chọn Edit UV Properties.

Edit UV PropertiesEdit UV PropertiesEdit UV Properties

Bước 3

Điều chỉnh các giá trị TileOffset để có được kết quả mà bạn thích.

Tile and Offset ValuesTile and Offset ValuesTile and Offset Values

Bước 4

Đối với các thiết lập còn lại, hãy sử dụng các giá trị này (các giá trị màu được sử dụng trong RGB):

 • Specular: 135, 59, 33
 • Illumination: 191, 96, 27 - Intensity -4.77
 • Shine: 70%
 • Reflection: 3%
Material SettingsMaterial SettingsMaterial Settings

6. Cách lưu và áp dụng lại 3D Materials

Bước 1

Nhấp vào ô Material Picker, nhấp vào biểu tượng trình đơn bật lên và chọn New Material.

New MaterialNew MaterialNew Material

Bước 2

Gõ vào Front and Back Material trong trường Name và nhấp chuột vào OK.

Thao tác này sẽ thêm chất liệu vào bộ chọn để bạn có thể áp dụng lại sau này.

Material NameMaterial NameMaterial Name

Bước 3

Chọn tab Back Inflation Material, mở Material Picker, cuộn xuống biểu tượng Front and Back Material, và nhấn vào nó để áp dụng nó.

Reapply MaterialReapply MaterialReapply Material

7. Cách tạo thêm các Textured Materials

Bước 1

Nhấp vào tab mesh văn bản Front Bevel Material, nhấp vào biểu tượng thư mục Diffuse của nó, và chọn Load Texture để mở hình d.jpg từ gói Metal gradient seamless textures.

Load TextureLoad TextureLoad Texture

Bước 2

Chọn các tab ExtrusionBack Bevel Material, nhấp vào biểu tượng thư mục Diffuse và chọn tên kết cấu có tên là d từ danh sách hiện ra.

Reapply TextureReapply TextureReapply Texture

Bước 3

Chọn các tab Front Bevel, Extrusion,Back Bevel Material và sử dụng các thiết lập sau:

 • Specular: 104, 86, 64
 • Illumination: 191, 96, 27 - Intensity -4.77
 • Shine: 85%
 • Reflection: 20%
 • Refraction: 1.536%
Material SettingsMaterial SettingsMaterial Settings

Bước 4

Chỉ chọn các tab ExtrusionBack Bevel Material, và thay đổi giá trị Shine của chúng là 30%.

Shine ValueShine ValueShine Value

8. Cách điều chỉnh ánh sáng của cảnh 3D

Bước 1

Chọn tab Infinite Light 1 và thay đổi Intensity là 50%Shadow Softness100%.

Infinite Light SettingsInfinite Light SettingsInfinite Light Settings

Bước 2

Sử dụng Move Tool để di chuyển ánh sáng đến góc bạn thích, hoặc bạn có thể nhấp vào biểu tượng Coordinates ở đầu bảng Properties để sử dụng các giá trị số.

Move the LightMove the LightMove the Light

9. Cách điều chỉnh các thiết lập 3D hỗn hợp

Bước 1

Bởi vì chúng ta đang sử dụng Bevel Contour để tạo 3D mesh, không có bất kỳ Extrusion Depth nào, có thể có một số đường ngẫu nhiên xuất hiện trên toàn văn bản.

Để loại bỏ các đường đó, hãy nhấp vào tab Scene và bên dưới Remove Hidden: trong bảng Properties, chọn cả hai ô BackfacesLines.

Scene SettingsScene SettingsScene Settings

Bước 2

Vì chúng ta sẽ thêm các bóng đèn theo cách thủ công với ảnh stock, sẽ rất khó để phù hợp với phối cảnh của văn bản 3D.

Có hai cách để giải quyết vấn đề này. Bạn có thể chọn tab Custom View và chọn Front preset từ menu View.

Front ViewFront ViewFront View

Hoặc bạn có thể điều chỉnh chế độ xem máy ảnh theo cách thủ công bằng cách sử dụng Chế độ 3D của Công cụ Move, rồi nhấp vào tab Current View và nhấp vào biểu tượng Orthographic.

Orthographic ViewOrthographic ViewOrthographic View

10. Làm thế nào để kết xuất và sửa đổi một cảnh 3D rendered

Bước 1

Khi bạn đã hoàn tất việc điều chỉnh và thay đổi, hãy chuyển đến 3D > Render 3D Layer. Quá trình kết xuất có thể mất một lúc, nhưng bạn có thể dừng nó lại bất kỳ lúc nào bằng cách bấm phím Esc.

Sau khi kết xuất xong, nhấp chuột phải vào layer 3D và chọn Convert to Smart Object để tránh thực hiện bất kỳ thay đổi ngẫu nhiên nào.

Render the 3D SceneRender the 3D SceneRender the 3D Scene

Nhấp đúp vào layer 3D để áp dụng Layer Style sau:

Bước 2

Thêm một Outer Glow với các thiết lập này:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 7%
 • Color: #ffcb8d
 • Size: 131
Outer GlowOuter GlowOuter Glow

Bước 3

Thêm một Drop Shadow với các thiết lập này:

 • Opacity: 75%
 • Bỏ chọn ô Use Global Light
 • Angle: 63
 • Distance: 6
 • Size: 10
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Điều này sẽ tạo kiểu cho văn bản 3D.

Styled TextStyled TextStyled Text

11. Cách tạo hiệu ứng làm mờ nét ảnh

Bước 1

Nhấp vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở cuối bảng điều khiển Layers và chọn Solid Color.

Đặt Fill ColorBlack, và thay đổi Blend Mode của layer này là Soft Light Opacity của nó là 50%.

Solid ColorSolid ColorSolid Color

Bước 2

Chọn công cụ Elliptical Marquee Tool và tạo vùng chọn xung quanh văn bản.

Chọn hình thu nhỏ của mask layer Solid Color và tô màu vùng chọn bằng màu đen.

Nhấn Command-D để bỏ chọn.

Fill an Elliptical SelectionFill an Elliptical SelectionFill an Elliptical Selection

Bước 3

Với hình thu nhỏ của mask đó vẫn được chọn, hãy mở bảng Properties và tăng giá trị Feather để làm mềm các cạnh và tạo hiệu ứng làm mở nét ảnh.

Vignette EffectVignette EffectVignette Effect

12. Cách thêm các bóng đèn

Bước 1

Mở hình ảnh Letter E Bulbs và sử dụng Elliptical Marquee Tool để chọn bóng đèn ở phía trên cùng của chữ cái.

Vào Edit > Copy để sao chép vùng chọn.

Select an Copy the BulbSelect an Copy the BulbSelect an Copy the Bulb

Bước 2

Quay lại tài liệu 3D gốc, vào Edit > Paste, đổi tên layer là Bulb 01 và chuyển nó thành một Smart Object.

Convert to a Smart ObjectConvert to a Smart ObjectConvert to a Smart Object

Bước 3

Bấm đúp vào hình thu nhỏ của Smart Object để mở tập tin bóng đèn và đi tới Image > Image Size để thay đổi giá trị Width Height56.

Image SizeImage SizeImage Size

Bước 4

Thêm một layer Hue/Saturation trên cùng của layer Bulb 01 và gắn nó vào nó. Thay đổi giá trị Hue-12.

HueSaturationHueSaturationHueSaturation

Bước 5

Nhấp đúp vào layer Bulb 01 để áp dụng hiệu ứng Inner Glow với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Linear Dodge (Add)
 • Opacity: 25%
 • Color: #fff2e3
 • Source: Center
 • Size: 27
Inner GlowInner GlowInner Glow

Bước 6

Lưu tập tin và đóng nó lại để quay trở lại tài liệu ban đầu.

Save and CloseSave and CloseSave and Close

13. Cách xây dựng các Layer Style và các đối tượng sao chép

Bước 1

Đặt hình ảnh bóng đèn bên trong chữ cái đầu tiên bạn có, nhấn Command-T để vào Free Transform Mode, và thay đổi kích thước bóng đèn nếu cần.

Nhấn phím Return khi hoàn tất.

Free Transform the BulbFree Transform the BulbFree Transform the Bulb

Nhấn đúp vào layer Bulb 01 Smart Object để áp dụng kiểu layer sau:

Bước 2

Thêm một Outer Glow với các thiết lập này:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 75%
 • Color: #ffcb8d
 • Size: 20
Outer GlowOuter GlowOuter Glow

Bước 3

Thêm một Drop Shadow với các thiết lập này:

 • Opacity: 35%
 • Bỏ chọn ô Use Global Light
 • Angle: 63
 • Distance: 6
 • Size: 7
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Điều này sẽ tạo kiểu cho bóng đèn.

Styled BulbStyled BulbStyled Bulb

Bước 4

Nhấn và giữ phím Optionnhấp và kéo bóng đèn để nhân đôi nó.

Duplicate the BulbDuplicate the BulbDuplicate the Bulb

Bước 5

Lặp lại để sao chép các bóng đèn và lấp đầy văn bản với chúng.

Khi bạn đã hoàn tất, đặt tất cả các layer bóng đèn trong một nhóm và đặt tên là Bulbs.

Bulbs GroupBulbs GroupBulbs Group

14. Cách thêm bóng đèn không sáng bóng

Bước 1

Mở hình ảnh Bulb và sử dụng Elliptical Marquee Tool để chọn phần bên trong của bóng đèn và sao chép nó.

Select and Copy the BulbSelect and Copy the BulbSelect and Copy the Bulb

Bước 2

Dán bóng đèn đã sao chép vào tài liệu ban đầu, đổi tên layer này là Bulb 02 và chuyển đổi nó thành một Smart Object.

Thay đổi kích thước hình ảnh Bulb 02 để phù hợp với kích thước của Bulb 01.

Sau đó, ẩn bất kỳ layer Bulb 01 nào và đặt Bulb 02 vào vị trí của nó.

Replace BulbsReplace BulbsReplace Bulbs

Nhấp đúp vào hình ảnh Bulb 02 để áp dụng Layer Style sau:

Bước 3

Thêm một Inner Shadow với các thiết lập này:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Color: #b8b8b8
 • Opacity: 100%
 • Distance: 0
 • Size: 10
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Bước 4

Thêm một Inner Glow với các thiết lập sau:

 • Blend Mode: Linear Dodge (Add)
 • Opacity: 55%
 • Color: #ffffff
 • Source: Center
 • Size: 13
Inner GlowInner GlowInner Glow

Bước 5

Thêm một Outer Glow với các thiết lập này:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 5%
 • Color: #ffcb8d
 • Size: 20
Outer GlowOuter GlowOuter Glow

Bước 6

Thêm một Drop Shadow với các thiết lập này:

 • Opacity: 35%
 • Bỏ chọn ô Use Global Light
 • Angle: 63
 • Distance: 6
 • Size: 7
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Điều này sẽ tạo kiểu cho bóng đèn thứ hai, nhưng chúng ta vẫn cần phải loại bỏ các vùng tối.

Styled Unlit BulbStyled Unlit BulbStyled Unlit Bulb

Bước 7

Nhấp đúp vào layer Bulb 02 lần nữa để điều chỉnh Blending Options.

Chúng ta sẽ điều chỉnh thanh trượt Layer này trong phần Blend If, nó sẽ giúp bảo vệ các vùng tối hơn của layer Bulb 02 khỏi tương tác với phần còn lại của các layer.

Để làm như vậy, nhấn giữ phím Option nhấp -kéo thanh trượt bên trái để tách nó ra.

Sau đó, di chuyển cả hai đầu con trượt cho đến khi không nhìn thấy vùng tối.

Blending OptionsBlending OptionsBlending Options

Bạn sẽ có kết quả tương tự như thế này:

Styled BulbsStyled BulbsStyled Bulbs

15. Cách thêm tia sáng

Bước 1

Đặt bất kỳ hình ảnh Fireworks0023 nào lên trên layer Bulb 02, thay đổi Blend Mode của layer này thành Screen và chuyển đổi nó theo ý muốn.

Add a Sparks ImageAdd a Sparks ImageAdd a Sparks Image

Bước 2

Nhân đôi layer Bulb 02, và thêm nhiều layer tia sáng để tạo ra một vài bóng đèn mờ trên văn bản.

Add Unlit Bulbs and SparksAdd Unlit Bulbs and SparksAdd Unlit Bulbs and Sparks

16. Cách thêm điều chỉnh tổng quát

Bước 1

Thêm một layer mới trên cùng và đặt tên là Noise.

Vào Edit > Fill, thay đổi Contents50% Gray và nhấn OK.

Noise LayerNoise LayerNoise Layer

Bước 2

Chuyển đổi layer NoiseSmart Object và thay đổi Blend ModeSoft Light.

Smart Object SettingsSmart Object SettingsSmart Object Settings

Bước 3

Vào Filter > Noise > Add Noise. Thay đổi Amount là 3Distribution là Gaussian, và đánh dấu vào ô Monochromatic.

Add Noise FilterAdd Noise FilterAdd Noise Filter

Bước 4

Thêm một Adjustment Layers Color Lookup, chọn bảng 3Strip.look từ menu File 3DLUT và thay đổi Opacity của layer là 85%.

Color LookupColor LookupColor Lookup

Xin chúc mừng, bạn đã hoàn tất!

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã điều chỉnh một kết cấu đơn giản để tạo nền và tạo 3D mesh từ một layer văn bản.

Sau đó, chúng tôi điều chỉnh các thiết lập 3D mesh, tạo ra các chất liệu của nó, điều chỉnh ánh sáng và các thiết lập của nó, và kết xuất nó.

Sau đó, chúng ta đã sử dụng một vài hình ảnh, cùng với các Adjustment Layers và Layer Style, để thêm bóng đèn vào văn bản.

Cuối cùng, chúng ta đã thêm một số điều chỉnh tổng quát để hoàn tất hiệu ứng.

Vui lòng để lại nhận xét, đề xuất và kết quả của bạn bên dưới.

Final ResultFinal ResultFinal Result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads