7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Pantone

Mẹo nhanh: Làm thế nào để tạo ra các Pantone màu sắc trong thiết kế của bạn

Read Time: 7 mins
This post is part of a series called Learn Adobe InDesign.
10 Tips for Designing High-Impact Magazines
15 Design Tips to Make Professional Business Flyers in 2022 (With Great Designs)

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Việc tạo ra các màu sắc tại chỗ để sử dụng trên thiết kế in ấn của bạn không cần phải là một nhức đầu. Mẹo nhanh này sẽ hiển thị bạn làm thế nào để tạo ra các Pantone swatches một cách nhanh chóng và dễ dàng, và làm thế nào để chia sẻ bảng Pantone của bạn với các chương trình khác của Adobe.

pantone logopantone logopantone logo

1. tại sao Pantone?

Pantone Matching hệ thống (PMS) là một hệ thống tái tạo màu sắc quốc tế công nhận. Pantone màu có thể được sao chép với chính xác cùng một màu sắc sản lượng bất kể các nhà sản xuất khác nhau hoặc địa điểm khác nhau. Về cơ bản, điều này có nghĩa rằng khi bạn sử dụng màu Pantone trong thiết kế của bạn, máy in sẽ có thể để tái tạo màu sắc chính xác cùng một thời gian và một lần nữa. Màu sắc CMYK, ngược lại, có thể có các biến thể nhẹ tùy thuộc vào phần mềm được sử dụng để tạo ra chúng và các kỹ thuật được sử dụng để in chúng.

Điều đó có thể âm thanh một chút quá cụ thể, nhưng bạn sẽ thực sự tìm thấy rằng Pantone màu sắc vô cùng hữu ích và được sử dụng rộng rãi trên thiết kế chuyên nghiệp và doanh nghiệp in ấn. Một ví dụ phổ biến mà bạn có thể muốn lựa chọn một màu Pantone nếu nói rằng, bạn đang thiết kế nhãn hiệu mặt hàng cho một công ty có một màu sắc thương hiệu riêng. Nếu bạn không muốn có màu sắc để được sao chép một cách hơi khác trên danh thiếp, biểu mẫu, biển báo, vv, một màu Pantone sẽ đảm bảo rằng màu sắc thương hiệu sẽ luôn luôn xuất hiện nhất quán.

Một số điều quan trọng cần biết Pantone màu sắc trước khi chúng tôi bắt đầu với việc tạo ra chúng:

  1. PANTONE màu sắc là màu sắc tại chỗ-màu sắc tại chỗ được in trên một in riêng biệt chạy đến CMYK màu sắc quá trình, do đó, điều này có thể làm tăng các chi phí in ấn thiết kế của bạn.
  2. PANTONE màu sắc được xác định bởi một số trong các Pantone Matching hệ thống — một vài bổ sung thư sau số tham khảo cổ phiếu giấy bạn sẽ in trên. Pantone màu sắc khác nhau là thích nghi với các cổ phiếu giấy khác nhau (ví dụ như tráng, couche), như cổ phiếu giấy có thể ảnh hưởng đến sự xuất hiện của màu sắc in.
  3. Fun Fact: Mỗi năm Pantone tuyên bố một màu sắc đặc biệt 'Color of the Year', dựa trên Pantone của dự đoán cho các xu hướng tiêu dùng màu cho năm trước. Lần đầu tiên bao giờ, Pantone công bố hai màu cho màu sắc năm 2016 của tiêu đề năm, Rose Quartz thanh thản.
pantone rose quartzpantone rose quartzpantone rose quartz

Đọc để tìm hiểu làm thế nào bạn có thể tạo Pantone màu trong phần mềm của Adobe. Chúng tôi sẽ tạo ra các swatches trực tiếp trong Adobe InDesign, nhưng chúng tôi cũng sẽ xem xét làm thế nào bạn có thể chia sẻ một bảng màu Pantone đã lưu với Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.

2. làm thế nào để tạo ra các Pantone Swatches

PANTONE swatches là đáng ngạc nhiên đơn giản để tạo ra trong Adobe InDesign bằng cách sử dụng bảng Swatches. Hãy khám phá làm thế nào...

Bước 1

Mở Adobe InDesign, và tạo một tài liệu mới cho in ấn. Bất kỳ trang có kích thước và số lượng sẽ làm, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các tài liệu để tạo ra bảng màu mẫu của chúng tôi.

Mở rộng bảng Swatches (cửa sổ > màu > Swatches).

full list of swatchesfull list of swatchesfull list of swatches

Chọn và xóa tất cả các mặc định CMYK color swatches ngồi ở dưới cùng của danh sách các swatches, bằng cách sử dụng các thùng rác có thể nút ở dưới cùng của bảng.

swatches panelswatches panelswatches panel

Bước 2

Hãy chọn Swatch màu mới từ trình đơn thả xuống của bảng điều khiển.

new color swatchnew color swatchnew color swatch

Trong cửa sổ mới-màu sắc-Swatch, thay đổi các loại màu sắc từ quá trình tại chỗ.

new spot colornew spot colornew spot color

Từ nhiều tùy chọn trong trình đơn thả xuống chế độ màu, chọn loại Pantone phù hợp. Hãy nói rằng chúng tôi đang có kế hoạch để in trên giấy tráng (như trái ngược với couche matte giấy). Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ chọn PANTONE + Coated rắn.

pantone solid coatedpantone solid coatedpantone solid coated

Bước 3

Bạn sẽ nhận thấy rằng InDesign bây giờ đã nạp một phạm vi lớn Pantone màu vào menu PANTONE dưới đây *.

* Mẹo hay: Trừ khi bạn đã cho một số Pantone cụ thể để xác định vị trí của một khách hàng hoặc đồng nghiệp, đó là khuyến cáo rằng bạn nên trước tiên tham khảo một cuốn sách màu Pantone để giúp xác định màu sắc mà bạn muốn sử dụng. Ngay cả khi bạn đã định cỡ màn hình của bạn, các màu sắc như bạn có thể xem chúng trên máy tính có thể xuất hiện khác nhau để in kết quả của bạn. Để đảm bảo bạn không nhận được một bất ngờ khó chịu, họ đang có giá trị đầu tư!

Bạn có thể hoặc là di chuyển qua màu sắc được đặt hàng số lượng, hoặc gõ vào hộp văn bản ở trên để đưa lên một Pantone swatch cụ thể trong trình đơn.

swatch optionsswatch optionsswatch options

Nhấp vào ngày của bạn mẫu đã chọn, bấm vào Thêm để thêm nó vào bảng Swatches, và sau đó nhấp vào thực hiện để thoát khỏi cửa sổ.

Và có bạn có nó! Bạn đã thêm vào của bạn đầu tiên Pantone swatch bảng Swatches.

Bước 4

Bạn có thể tiếp tục để thêm Pantone swatches Swatches của bảng điều khiển bằng cách sử dụng cùng một quá trình.

Nếu bạn đang lập kế hoạch về cách sử dụng Pantone swatches của bạn cho việc in cùng một hoặc các công việc liên quan, hãy chắc chắn rằng để dính với loại Pantone đúng cho sự sắp xếp của bạn sẽ in trên giấy.

Cuối cùng, khi bạn đã xây dựng được một sự lựa chọn đáng yêu màu Pantone, bạn đã sẵn sàng để tiết kiệm điều này như là một bảng màu, mà bạn có thể chia sẻ trên các chương trình phần mềm và chia sẻ với những người khác qua email hoặc trang web quá.

swatches panelswatches panelswatches panel

3. làm thế nào để chia sẻ Pantone Swatches

Bước 1

Đánh dấu tất cả của bạn Pantone swatches trong bảng Swatches, và sau đó lựa chọn tiết kiệm Swatches của bảng điều khiển đơn.

save swatchessave swatchessave swatches

Chọn một tên tập tin cho bảng màu và một vị trí tệp, và nhấp vào lưu.

save pantonessave pantonessave pantones

Khi bạn điều hướng đến vị trí tệp, bạn sẽ thấy rằng InDesign đã lưu bảng màu của bạn như là một tập tin Adobe Swatch Exchange (ASE).

ase filease filease file

Bước 2

Bây giờ, bạn có thể mở Adobe Illustrator hoặc Adobe Photoshop và sử dụng bảng Pantone màu đã lưu của bạn ngay lập tức.

Để làm điều này minh hoạ, hãy mở bảng Swatches (cửa sổ > Swatches), và từ trình đơn thả xuống chọn thư viện mẫu mở > thư viện khác.

other libraryother libraryother library

Điều hướng đến nơi mà bạn đã lưu tệp ASE và nhấp mở. Minh hoạ sẽ mở ra bảng màu của bạn trong một cửa sổ mới.

pantone palettepantone palettepantone palette

Trong Photoshop, mở rộng bảng Swatches (cửa sổ > Swatches) và lựa chọn tải Swatches của bảng điều khiển menu. Điều hướng đến vị trí file ASE.

load swatchesload swatchesload swatches

Khi bạn bấm vào mở, Photoshop sẽ thêm Pantone màu sắc của bạn để kết thúc việc lựa chọn hiện tại của swatches trong bảng điều khiển.

swatches panelswatches panelswatches panel

Kết luận

Tạo và chia sẻ Pantone swatches là nhanh chóng và đơn giản để làm một khi bạn biết làm thế nào! Trong tip này nhanh chóng, chúng tôi đã nhìn ba giai đoạn để tạo Pantone màu sắc để sử dụng trong các tác phẩm nghệ thuật của bạn:

  • Biết của bạn khái niệm cơ bản Pantone — Pantone dựa vào màu sắc phù hợp với hệ thống (PMS) phân loại các màu sắc của chứng khoán số và giấy.
  • Tạo Pantone swatches — chúng tôi xem xét làm thế nào bạn có thể tạo chỗ màu Pantone swatches trong Adobe InDesign, bằng cách sử dụng bảng Swatches.
  • Chia sẻ Pantone swatches của bạn — bạn có thể tiết kiệm Pantone swatches của bạn như là một tập tin Adobe Swatch Exchange (ASE), mà bạn có thể mở trong các chương trình khác của Adobe hoặc chia sẻ với những người khác qua email hoặc tập tin chuyển giao.
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads