1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

Tạo một cảnh không gian vũ trụ viễn tưởng với Adobe Photoshop

by
Read Time:11 minsLanguages:
This post is part of a series called Astronomical Graphic Design.
How to Create a Set of Space Icons Using Adobe Illustrator
How to Create a Solar System Planets Icon Pack in Adobe Illustrator

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Mạnh Việt (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Tạo một cảnh không gian vũ trụ viễn tưởng với Adobe Photoshop

Final product imageFinal product imageFinal product image
Tác phẩm bạn sẽ tạo ra

Trong bài hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn các bước để tạo ra một cảnh viễn tưởng với các hành tinh, phi thuyền và các tinh vân. Bạn sẽ học cách tự tạo ra không gian nền, cách đơn giản để tạo ra một hành tinh, và kết hợp các đối tượng bằng cách sử dụng các kĩ thuật blending. Bạn cũng sẽ học cách điều chỉnh độ tương phản và màu sắc, tạo ra các hiệu ứng ánh sáng, làm nổi bật chiều sâu.

Các nguyên liệu để thực hiện

Các nguyên liệu sau sẽ được dùng trong suốt quá trình thực hiện bài hướng dẫn này:

1. Tạo một nền không gian vũ trụ

Bước 1

Tạo một document mới trong Photoshop kích thước 3000 x 2000 px cùng với thiết lập như hình dưới:

space background filespace background filespace background file

Nền sẽ là màu đen.

Bước 2

Nhấn Ctrl-Shift-N để tạo một layer mới. Chọn Brush Tool (B) với một cọ mềm, đặt màu là #8c92ae . paint xung quanh khu vực giữa của nền đen:

space background color 1space background color 1space background color 1

Thay đổi chế độ hòa trộn thành Hard Light 100%:

space background color 1 hard light modespace background color 1 hard light modespace background color 1 hard light mode

Bước 3

Tạo một layer mới và dùng một cọ mềm với những màu khác nhau để thêm vào nền. Bạn có thể dùng màu theo ý thích, nhưng đừng quên rằng ta đang muốn tạo ra một nền rực rỡ, vậy nên hãy dùng những màu rực rỡ. Đây là lựa chọn màu sắc của tôi: #378c6c , #c20707 , #cf53c8 .

space background colors 2space background colors 2space background colors 2

Nhớ rằng đừng nên phủ đầy màu lên toàn bộ nền -- ta cần những khoảng không gian tối và sâu.

Bước 4

Tại một layer mới, thay đổi màu foreground thành #44595b và dùng một cọ mềm để paint lên những cạnh và góc của khung hình.

space background color 3space background color 3space background color 3

Thay đổi chế độ hòa trộn của layer này thành Hard Light 100%:

space background color 3 hard light modespace background color 3 hard light modespace background color 3 hard light mode

Bước 5

Tạo một layer mới nữa và nhấn D để đặt foreground/background về mặc định (đen và trắng). Dùng công cụ Lasso Tool (L) để tạo một vùng chọn lên hình và đặt giá trị Feather Radius60 px:

selection with feather 60selection with feather 60selection with feather 60

Đi đến Filter > Render > Clounds:

apply clouds filterapply clouds filterapply clouds filter

Thay đổi chế độ hòa trộn thành Color Dodge 100%:

cloud filter color dodge modecloud filter color dodge modecloud filter color dodge mode

Bước 6

Sử dụng một adjusment layer và đặt cho nó một Clipping Mask để khiến cho hiệu ứng nhìn thuyết phục hơn. Đi đến Layer > New Adjustment Layer > Levels:

clouds filter levels clouds filter levels clouds filter levels

Tại layer mask này, dùng một cọ mềm với màu đen (cọ hơi đen) để lộ ra những vùng màu rực rỡ như hình dưới:

clouds filter levels layer maskclouds filter levels layer maskclouds filter levels layer mask
levels mask resultlevels mask resultlevels mask result

Bước 7

Nhân bản layer những đám mây màu sắc và di chuyển layer bản sao nằm bên trên bản gốc và adjustment layer Levels. Đi đến Filter > Render > Different Clouds:

clouds filter layer duplicated and orderedclouds filter layer duplicated and orderedclouds filter layer duplicated and ordered
apply different clouds filterapply different clouds filterapply different clouds filter

Chọn Filter > Blur > Gaussian Blur và thay đổi Radius thành 35 px:

different clouds filter gaussian blurdifferent clouds filter gaussian blurdifferent clouds filter gaussian blur

Bước 8

Tạo một layer adjustment Color Balance để thay đổi màu sắc một chút.

space background color balancespace background color balancespace background color balance

Bước 9

Đến lúc tạo ra những ngôi sao. Tạo ra một layer mới và thay đổi màu foreground thành #72c6fd. Dùng một hard brush để paint ngẫu hứng lên khung cảnh, nhớ là hãy biến đổi kích thước của brush.

paint small stars paint small stars paint small stars

Click đúp vào layer này, chọn Outer Glow và đặt màu của hiệu ứng glow là màu trắng.

star outer glowstar outer glowstar outer glow
outer glow resultouter glow resultouter glow result

Bước 10

Tạo một layer adjustment Curve bên trên cùng để thay đổi hiệu ứng màu sắc.

space background curvesspace background curvesspace background curves

Bước 11

Mở hình ảnh tinh vân. Kéo tấm hình này vào khung cảnh chính, sử dụng Công cụ Move Tool (V) và dùng Free Transform Tool (Ctrl-T):

add nebulaadd nebulaadd nebula

Thay đổi chế độ màu của layer này thành Linear Dodge 100%:

nebular linear dodge modenebular linear dodge modenebular linear dodge mode

Bước 12

Tạo thêm một layer mask và dùng một soft brush màu đen để làm giảm bớt hiệu ứng và làm cho nó trở nên huyền ảo trên nền background:

nebula masking nebula masking nebula masking
nebula masking resultnebula masking resultnebula masking result

Bước 13

Dùng một adjustment layer Color Balance (Đặt như một Clipping Mask) để điều chỉnh màu sắc cho tinh vân một chút.

nebula color balancenebula color balancenebula color balance
space background resultspace background resultspace background result

Lưu kết quả thành một file JPG để dùng về sau.

2. Thêm một Space Background

Bước 1

Tạo một document mới với kích thước 2200 x 1600 px và đặt màu nền là đen. Mở space background đã tạo ở phần đầu và kéo nó vào trang mới bằng cách dùng Move Tool.

add space backgroundadd space backgroundadd space background

Thêm một layer mask và dùng một cọ mềm màu đen để giảm bớt opacity của hình, làm cho khu vực ở giữa rõ hơn so với các phần còn lại:

space background maskingspace background maskingspace background masking

Bước 2

Để làm cho vùng ở giữa rõ nét hơn, ta tạo một layer mới và dùng cọ mềm màu trắng paint lên trên khu vực này. Thay đổi chế độ hòa trộn cho layer này thành Soft Light 100%:

brighten middle sectionbrighten middle sectionbrighten middle section
brightening resultbrightening resultbrightening result

3. Thêm các hành tinh

Bước 1

Mở file chất liệu bề mặt của hành tinh. Tạo một layer mới và dùng công cụ Clone Tool (S) để xóa đi đường thẳng màu đen trên hình ảnh.

planet textureplanet textureplanet texture
clone black linesclone black linesclone black lines

Bước 2

Nhấn Ctrl-Shift-Alt-E để hợp nhất nền và các layer nhân bản lại thành một layer duy nhất. Trên layer đã được hợp nhất, ta dùng công cụ Elliptical Marquee Tool để khoanh một hình tròn. Đi đến Filter > Distort > Spherize:

grab a circlegrab a circlegrab a circle
spherize filterspherize filterspherize filter
spherize filter resultspherize filter resultspherize filter result

Bước 3

Click chuột phải vào vùng chọn này và chọn Layer via Copy. Ta có hình dạng cơ bản của hành tin trên một layer trong suốt mới (Tôi ẩn các layer background, các layer nhân bản và layer đã hợp nhất đi để bạn có thể thấy kết quả rõ ràng hơn).

planet baseplanet baseplanet base

Bước 4

Kéo hành tinh của ta vào document chính và làm nhỏ nó lại bằng cách dùng Ctrl-T. Đặt nó vào giữa trang.

add big planetadd big planetadd big planet

Bước 5

Tạo một adjustment layer Hue/Saturation (dùng ở dạng Clipping Mask) và đưa giá trị Saturation xuống -87:

big planet hue saturationbig planet hue saturationbig planet hue saturation

Bước 6

Dùng một adjustment layer Curve và giảm độ sáng đi.

big planet curvesbig planet curvesbig planet curves

Tại layer mask này, dùng một cọ mềm màu đen để che bớt đi khu vực bên ngoài của hành tinh để mang lại chút ánh sáng cho nó, và cũng để lại bóng tối ở khu vực giữa.

big planet curves masking resultbig planet curves masking resultbig planet curves masking result

Bước 7

Tạo một adjustment layer Color Balance và thay đổi giá trị Midtones:

big planet color balancebig planet color balancebig planet color balance

Bước 8

Tạo một layer mới (Đặt Clipping Mask) và dùng một cọ mềm với màu là #b68fa4 để paint lên vài khu vực xung quanh hành tinh để điểm sắc cho nó (vì ta đang đặt nó vào một nền rực rỡ). Thay đổi chế độ hòa trộn Soft Light 100%.

big planet coloring 1big planet coloring 1big planet coloring 1

Bước 9

Tạo một layer mới và chuyển màu brush thành #b6eadd. Paint lên vài vùng trên hành tinh, và đặt chế độ hòa trộn là Soft Light.

big planet coloring 2big planet coloring 2big planet coloring 2

Bước 10

Thêm 2 hành tinh khác nhỏ hơn. bên cạnh hành tinh lớn.

add small planetsadd small planetsadd small planets

Bước 11

Chọn những hành tinh nhỏ này và nhấn Ctrl-G để nhóm chúng lại với nhau. Thay đổi chế độ hòa trộn của nhóm này thành từ Pass Through thành Normal 100%. Tạo một layer mới đặt bên trên những layer hành tinh này và dùng một cọ mềm màu đen với Opacity khoảng 70-80% để paint bóng tối lên phần thấp hơn của những hành tinh.

small planets shadowsmall planets shadowsmall planets shadow

Bước 12

Tạo một adjustment layer Hue/Saturation và đặt giá trị Saturation xuống -86.

small planets hue saturationsmall planets hue saturationsmall planets hue saturation

Bước 13

Dùng một adjustment layer Color Balance để điều chỉnh màu sắc của những hành tinh.

small planets color balancesmall planets color balancesmall planets color balance

4. Màu sắc và ánh sáng chính

Bước 1

Ta sẽ tạo màu cho những hành tinh và thêm hiệu ứng ánh sáng cho không gian. Tạo một layer mới bên trên nhóm của những hành tinh và sử dụng một cọ mềm với màu #b6eadd để paint lên giữa đỉnh của khung cảnh. Thay đổi chế độ hòa trộn thành Soft Light 100%.

space coloring 1space coloring 1space coloring 1
space coloring 1 soft light modespace coloring 1 soft light modespace coloring 1 soft light mode

Bước 2

Dùng một layer mới và chuyển màu brush thành #b68fa4. Paint lên khu vực đỉnh của hành tinh lớn và thay đổi chế độ hòa trộn thành Soft Light 100%.

splace coloring 2 splace coloring 2 splace coloring 2
space coloring 2 soft light modespace coloring 2 soft light modespace coloring 2 soft light mode

Bước 3

Tạo một adjustment layer Curves bên trên các layer khác, và tăng highlight.

space curvesspace curvesspace curves

Tại layer mask này, dùng một cọ mềm màu đen để giảm độ sáng ở phía đáy của các hành tinh và khu vực bị khuất sáng.

space curves resultspace curves resultspace curves result

5. Thêm các phi thuyền

Bước 1

Mở hình có chữa những phi thuyền lên. Chọn ba phi thuyền có  dáng giống nhau và thêm chúng vào không gian. Nhân bản chúng, xoay chúng hướng về phía hành tinh lớn. Cái nào càng gần thì càng to.

add spaceshipsadd spaceshipsadd spaceships

Bước 2

Tạo nhóm cho các layer phi thuyền và thay đổi chế độ hòa trộn cho nhóm thành Normal 100%. Dùng một adjusment layer Hue/Saturation bên trong nhóm này để làm giảm độ no màu cho những phi thuyền.

spaceships hue saturationspaceships hue saturationspaceships hue saturation

Bước 3

Tạo ra một adjustment layer Color Balance để thêm vài sắc cyan/blue cho những chiếc phi thuyền.

spaceships color balancespaceships color balancespaceships color balance

Bước 4

Tạo một adjustment layer Curves để làm cho những chiếc phi thuyền nhìn tối hơn.

spaceship curves 1spaceship curves 1spaceship curves 1

Trong layer mask này, dùng một cọ mềm màu đen để làm lộ ra ánh sáng từ phần đỉnh của những chiếc phi thuyền, nó cần phải sáng hơn là phần đuôi phi thuyền:

spaceships curves 1 resultspaceships curves 1 resultspaceships curves 1 result

Bước 5

Tạo một adjustment layer Curve khác để làm chao phần đỉnh của những chiếc phi thuyền sáng hơn nữa.

spaceship curves 2spaceship curves 2spaceship curves 2

Chọn một cọ mềm màu đen và paint lên layer mask của Curves để giữ lại bóng tối ở phía đuôi tàu.

spaceships curves 2 resultspaceships curves 2 resultspaceships curves 2 result

Bước 6

Dùng một layer mới với cọ mềm màu trắng để paint phần sáng nhất của những chiếc phi thuyền. Thay đổi chế độ hòa trộn thành Overlay 100%.

spaceships highlightsspaceships highlightsspaceships highlights
spaceship highlights overlay modespaceship highlights overlay modespaceship highlights overlay mode

6. Thêm các thiên thể.

Bước 1

Mở hình ảnh các thiên thể ra. Chọn những thiên thể khác nhau và đặt vào xung quanh hành tinh lớn, nhân bản và biến dạng chúng nếu cần, và làm cho chúng nhỏ hơn nhiều lần so với các hành tinh. Xoay phần sáng của những thiên thể hướng về phía ánh sáng.

add asteroidsadd asteroidsadd asteroids

Bước 2

Thêm một vào thiên thể tại phía đáy bên góc trái và phải của khung cảnh không gian và để cho chúng to hơn cho với những phần thiên thể còn lại. Làm mờ chúng để tạo độ sâu cho cảnh bằng cách thực hiện lệnh Gaussian Blur với giá trị 8 px cho những layer này.

more asteroids with gaussian blurmore asteroids with gaussian blurmore asteroids with gaussian blur

Bước 3

Tạo một nhóm dành cho các layer thiên thể. Sử dụng adjusment layer Color Balance để điều chỉnh màu của các thiên thiể sao cho hơp với màu của các đối tượng khác:

asteroids color balanceasteroids color balanceasteroids color balance

Bước 4

Tạo một adjustment layer Curves và làm giảm độ sáng.

asteroids curves 1asteroids curves 1asteroids curves 1

Tại layer mask của nó, dùng một cọ mềm màu đen và làm lộ ra phần sáng trên những thiên thể.

asteroids curves 1 maskingasteroids curves 1 maskingasteroids curves 1 masking

Bước 5

Tạo một adjustmet layer Curve làm cho những thiên thể được sáng hơn.

asteroids curves 2asteroids curves 2asteroids curves 2

Dùng layer mask này giữ lại những vùng tối của của những thiên thể, đặc biệt là những phần bị khuất sáng.

asteroids curves 2 maskingasteroids curves 2 maskingasteroids curves 2 masking

7. Thêm ánh sáng và những vệt sáng

Bước 2

Tạo một layer mới và chọn một cọ cứng với màu là #eebde2. Thêm những chấm nhỏ để tạo ánh sáng cho những chiếc phi thuyền. Với chiếc phi thuyền càng to, thì những chấm đó cũng càng to.

spaceships lights spaceships lights spaceships lights

Bước 2

Để tạo một vệt sáng mà ta thường thấy ngoài không gian, ta tạo một layer mới với màu được dùng là (#7b3e51) để tạo ta một điểm sáng trên khung cảnh. Thay đổi kích thước của brush xuống và chọn một màu tươi sáng (#d69e96) để đặt điểm sáng nằm giữa khung cảnh.

light trail making light trail making light trail making

chuyển đổi layer này sang dạng Smart Object và dùng Ctrl-T để thay đổi phối cảnh của nó để nhìn nó giống vệt sáng hơn. Đặt nó ở đáy của một phi thuyền.

add in light trailadd in light trailadd in light trail

bước 3

Nhân bản nó vài lần và thêm các vệt sáng vào những phi thuyền khác.

add light trails to others spaceshipsadd light trails to others spaceshipsadd light trails to others spaceships

Bước 4

Tạo một layer mới và đặt chế độ màu là Color Dodge 100%. Dùng một cọ mềm với màu #eebde2 để paint lên phần sáng nhất của vệt sáng tại phía cuối của các phi thuyền.

lightest part of traillightest part of traillightest part of trail

8. Điều chỉnh lần cuối

Tạo một adjusment layer Curves và làm sáng tất cả khung cảnh.

Whole scene curvesWhole scene curvesWhole scene curves

Dùng một cọ mềm màu đen để xóa xung quanh các bên và làm cho bóng tối của hành tinh lớn có một sự tương phản mạnh.

whole scene curves resultwhole scene curves resultwhole scene curves result

Chúc mừng. Bạn đã hoàn thành!

Cảm ơn vì đã theo dõi bài hướng dẫn này, mong là bạn sẽ học được một vài điều mới từ nó. Đừng ngại để lại những comments ở dưới. Tôi rất muốn được đọc chúng. Enjoy Photoshoping!

final resultfinal resultfinal result
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads