Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Cách tạo hiệu ứng chữ Double Exposure trong Adobe Photoshop

by
Difficulty:IntermediateLength:ShortLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by J.h.n (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Hiệu ứng Double exposure đang có mặt ở xung quang chúng ta, ở khắp mọi nơi trong thời gian gần đây. Đây là một kỹ thuật photographic thú vị khi kết hợp hai hoặc nhiều sự trộn trong một bức ảnh.

Bài hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách dùng vài bức ảnh, blend modes, và adjustment layers, để tạo hiệu ứng chữ double exposure một cách dễ dàng. Hãy bắt đầu !

Hiệu ứng này được lấy cảm hứng từ Layer Styles trên Evato Market.

Tutorial Assets

Các tài nguyên được sử dụng trong quá trình tạo hiệu ứng:

1. Tạo chữ.

Bước 1

Tạo một tài liệu mới kích thước 1500 x 1000 px và fill màu Trắng cho Background

Tạo chữ sử dụng All Caps và dùng font  Peace Sans Regular, sử dụng size lớn để thể hiện chi tiết tốt hơn.

Để size chữ 500 pt, đặt Tracking là 100. Nhưng bạn có thể sử dụng bất kì giá trị nào bạn thích với chữ của mình.

Create the Text

Bước 2

Place ảnh Branches 3 lên trên layer chữ, chỉnh lại kích thước nếu muốn.

Add the Branches Image

2. Tạo mask cho cành cây

Bước 1

Command-click/Ctrl+click vào thumbnail của layer chữ để tạo vùng chọn.

Create a Selection

Bước 2

Chọn Rectangular Marquee Tool, và click vào biểu tượng Intersect with selection trên thanh Options.

Sau đó, click và kéo vùng chọn vào chữ đầu tiên rồi sau đó nhả chuột.

Select the First Letter

Bước 3

Điều này sẽ bỏ chọn tất cả các chữ ngoại trừ chữ đầu tiên.

Selected First Letter

Bước 4

Với layer cành cây đã được chọn, click vào biểu tượng Add layer mask ở trên bảng điều khiển Layers.

Mask the Selection

Bước 5.

Place một bản sao cành cây mới, và sau đó lặp lại tương tự cách bước cho mỗi chữ mà bạn có.

Mỗi một chữ nên có một layer cành cây riêng làm mặt nạ cho nó.

Mask the Rest of the Letters

3. Đặt Cành cây vào bên trong chữ.

Bước 1

Làm ẩn layer chữ bằng cách ấn vào biểu tượng con mắt ở bên cạnh.

Make the Original Text Layer Invisible

Bước 2

Click vào chain icon ở giữa layer chữ vào mask thumbnails để bỏ liên kết giữa chúng. Điều này sẽ cho phép bạn di chuyển ảnh ở trên trong lớp mask thay vì di chuyển tất cả.

Nhấn Command-T/Ctrl+T để sử dụng Free Transform Mode. Di chuyển, quay và thay đổi kích cỡ của cành cây ở bên trong chữ cho đến khi bạn ưng ý.

Nhấn Enter để thay đổi.

Position the Branches Inside the Text

Bước 3

Lặp lại phần còn lại của chữ mà bạn có, và đừng quên liên kết lại thumbnails khi bạn làm xong.

Place tất cả những layer cành cây vào một nhóm gọi là Text.

Repeat and Group

4. Tạo Grandient Map Và Thêm Overlay Texture Cho Chữ.

Bước 1

Click vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer  ở dưới bảng điều khiển Layers, và chọn Gradient Map.

Add a Gradient Map Adjustment Layer

Bước 2

Click vào biểu tượng Clip to layer và chọn gradient fill box để tạo gradient.

Tạo Gradient, bạn sẽ cần click vào phía dưới thành gradient để thêm Color Stops và khi bạn click vào mỗi Color Stop, bạn có thể thay đổi giá trị Color Location. Đây là các giá trị Color Stop cần dùng từ trái sang phải.

Color - Location

  • #282828 - 0%
  • #5c5353 - 25%
  • #877a7a - 50%
  • #ada3a3 - 75%
  • #f1eded - 100%
Create the Gradient Fill

Bước 3

Place ảnh New York Buildings lên trên tất cả các layer, thay đổi kích thước nếu cần, và chuyển Blend Mode của layer về Lighten.

Command-click/Ctrl+click vào thumbnail của layer chữ để tạo vùng chọn, và click vào biểu tượng Add layer mask để tạo lớp mặt nạ cho hình toà nhà.

Điều này sẽ kết thúc hiệu ứng double exposure, nhưng chúng ta sẽ thêm một vào adjustment layer để tăng màu.

Add the Overlay Texture

5. Điều Chỉnh Màu.

Bước 1

Thêm một Gradient Map adjustment layer vào bên trên ở tất cả các layer, và tạo gradient dùng màu #48406e bên trái, #76747e ở giữa và #fbc690 ở bên phải.

Sau đó, giảm Opacity xuống 35%.

Gradient Map

Bước 2

Thêm Levels adjustment layer ở phía trên tất cả các layer, và điều chỉnh mỗi channel như bên dưới.

Levels

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành!

Với bài hướng dẫn này, chúng ta đã tạo chữ và tạo lớp mặt lạ cành cây cho mỗi chữ cái.

Sau đó, chúng ta đã điều chỉnh những cành cây ở bên trong mỗi chữ, và thêm màu với gradient map. Sau đó, chúng ta thêm overlay texture để tạo hiểu ứng double exposure. Cuối cùng, chúng ta sử dụng một vào adjustment layers để tạo màu cho kết quả cuối cùng.

Please feel free to leave your comments, suggestions, and outcomes below.

Final result
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.