1. Design & Illustration
  2. Add-Ons
  3. Layer Styles

Jak vytvořit efekt realistické Výšivka textu v aplikaci Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 6 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

V tomto tutoriálu vám ukážu jak vytvořit realistický vyšívané text efekt ve Photoshopu pomocí štětce steh a styly vrstvy.

Vyšívané textový efekt je součástí Embroidery and Stitching Photoshop Creation Kit z mého portfolia na Envato Market.

Embroidery and Stitching Photoshop ActionsEmbroidery and Stitching Photoshop ActionsEmbroidery and Stitching Photoshop Actions
Vyšívání a šití Photoshop Akce

Výukové zdroje

Následující zdroje byly použity při výrobě tohoto kurzu:

1. Vytvořte pozadí džíny

Krok 1

Vytvořit nový dokument, 1100 x 600px a vytvořte novou vrstvu názvem Jeans Background. Zkopírujte a vložte Jeans Texture v této vrstvě. Ujistěte se, že používáte velké velikosti textury (2000 x 1500 px).

Create Jeans BackgroundCreate Jeans BackgroundCreate Jeans Background

Krok 2

Vytvořte novou vrstvu názvem Textured a vyplňte ji s bílou. Ujistěte se, že máte nastavena na bílou Barvu popředí a Barvu pozadí nastavena na černou. Běžte do Foltry > Vykreslení > Oblaka

Add Clouds FilterAdd Clouds FilterAdd Clouds Filter

Krok 3

Běžte do Filtry > Tahy štětcem > Plátno Nastavte Délku tahu na 15, Ostrost na 16 a Sílu na 2. Nastavení lze samozřejmě změnit podle vašich představ.

Add Crosshatch FilterAdd Crosshatch FilterAdd Crosshatch Filter

Krok 4

Nastavte režim Prolnutí vrstvy texturou na úroveň neprůhlednosti Měkké světlo a asi 50 %. Pokud chcete, můžete změnit barvu džíny; Přidat styl překrytí barvou, texturou vrstvy s režimem prolnutí barvy a jednoduše vybrat barvu, která se vám líbí.

Change Jeans ColorChange Jeans ColorChange Jeans Color

2. Vytvořte steh štětce

Krok 1

Chcete-li dokončit pozadí džíny a začít vytvářet efekt sešívané výšivky, potřebujeme nějaký steh kartáče, které se chystáme udělat od nuly.

Vytvořit nový soubor PSD, velikost 27 x 5 px. Plátno vyplňte černá barva. Přejít na úpravy video definovat přednastavení stopy. Nastavení štětec jméno "oko" a klepněte na tlačítko OK.

Define Brush PresetDefine Brush PresetDefine Brush Preset

Nyní můžete nové PSD soubor bez uložení zavřít a návrat do původní soubor PSD (ten s pozadím džíny).

Krok 2

Teď se chystáme změnit štětec, který jsme právě udělal, vytvořit vlastní stopu. Vyberte nástroj štětec a vyberte "steh" stopu z výběru přednastavených stop. Přepnout Panel štětec a proveďte následující nastavení: úhel 90, zaoblení 50 %, mezery mezi 87 % a nastavte úhel kolísání směru.

Create Custom BrushCreate Custom BrushCreate Custom Brush

Krok 3

Klepněte v pravém horním rohu panelu Stopa a zvolte nové přednastavení stopy. Zadejte název nové stopy "stitch1".

Create Stitch BrushCreate Stitch BrushCreate Stitch Brush

Krok 4

Nyní vytvoříme druhé stopy. Znovu vyberte nástroj štětec a vyberte "steh" stopu z výběru přednastavených stop. Přepnout Panel štětec a proveďte následující nastavení: rozteč 750 % a nastavte úhel kolísání směru.

Create Dashed BrushCreate Dashed BrushCreate Dashed Brush

Krok 5

Klepněte v pravém horním rohu panelu Stopa a zvolte nové přednastavení stopy. Zadejte název nové stopy "stitch2".

Create Dashed Line BrushCreate Dashed Line BrushCreate Dashed Line Brush

3. přidat detaily šití

Krok 1

Pomocí nástroje obdélník a nakreslete tvar, jak je znázorněno v náhledu obrazu. Ujistěte se, že to přesahuje plátno na horní a levé/pravé hrany. Pojmenujte tuto vrstvu džíny hranice.

Draw RectangleDraw RectangleDraw Rectangle

Krok 2

Přejít na filtr video deformace video Wave a nastavte vlnovou délkou, amplituda a měřítku vytvořit Vlnitý okraj. Také přejít na filtr video rozostření video Gaussovské rozostření a nastavte poloměr na 0,7 pixelů.

Filter Distort WaveFilter Distort WaveFilter Distort Wave

Krok 3

Přidejte tento styl vrstvy do vrstvy džíny hranice: Vržený stín (barva #131e26), vnitřní stín (barva #131e26), vnitřní záře (#ffffff Barva), úkos a reliéf (barvy: #ffffff a #131e26).

Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow
Inner GlowInner GlowInner Glow
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Krok 4

Vytvořte novou vrstvu a Nazvěme to steh. Vyberte nástroj štětec a vyberte kartáč "stitch2". Nastavte velikost na přibližně 13 px a barvu #ffffff. Držet klávesu Shift, stisknutí nakreslete rovnou čáru. Přidáte další řádek v dolní části džíny pozadí stejným způsobem.

Add StitchAdd StitchAdd Stitch

Krok 5

Přidejte tento styl vrstvy do vrstvy steh: Vržený stín, vnitřní záře, úkos a reliéf, tah.

Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow
Inner GlowInner GlowInner Glow
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss
StrokeStrokeStroke

Krok 6

Přejít na filtr video deformace video zvlnění a nastavte částku 30 % a malé velikosti. Výsledek by měl nyní vypadat takto.

Filter Distort RippleFilter Distort RippleFilter Distort Ripple

Krok 7

Vytvořte novou vrstvu a Nazvěme to zvlnění okraje. Vezměte nástroj štětec a vyberte si Měkký kulatý kartáč, který je výchozí Adobe Photoshop stopy, které byste měli mít v seznamu. Přepnout panel štětec upravit štětec a toto nastavení: velikost 50 px, 90 úhel, zaoblení 45 %, rozteč 150 %.

Create Custom BrushCreate Custom BrushCreate Custom Brush

Krok 8

Nakreslete dva řádky pomocí této vlastní stopu a bílou barvu. Nastavte režim prolnutí zvlnění okraje vrstvy na Overlay, úroveň krytí 40 %. Také přidáte styl vrstvy vržený stín (barva #0f1114).

Add Line BorderAdd Line BorderAdd Line Border

4. Vytvořte vyšívané Text

Krok 1

Vytvořit novou textovou vrstvu a Nazvěme to vyšívané Text. Zadejte text pomocí písma falešně pozitivní. Klikněte na přepínač charakter a panelů odstavec tlačítko a nastavte velikost písma na 230 px, svisle/vodorovně měřítko, atd., jak je znázorněno v náhledu.

False Positive FontFalse Positive FontFalse Positive Font

Můžete samozřejmě použít jakýkoliv typ písma nebo dokonce kombinovat text a vektorové tvary. V tomto posledním případě budete muset převést vrstvy na inteligentní objekt.

Krok 2

Přidáte styl vrstvy tahu do vyšívané textové vrstvy. Dělám to tak, aby text trochu tenčí. Klepněte pravým tlačítkem myši na vrstvu a převést na inteligentní objekt.

Add StrokeAdd StrokeAdd Stroke

Krok 3

Opět, přidejte tento styl vrstvy inteligentního objektu vyšívané Text: Vržený stín (barva #000000), (barva #000000) Vnitřní stín, úkos a reliéf (barvy #ffffff a #000000, úkos a reliéf - textury (vzor "pixel vzor úhlopříčka"), překrytí barvou (barva # 686565).

Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss
Bevel and Emboss TextureBevel and Emboss TextureBevel and Emboss Texture
Color OverlayColor OverlayColor Overlay

Krok 4

Převeďte vrstvu na inteligentní objekt ještě jednou aby mohli přidat další styl vrstvy bez rastrování účinky. Stisknutím Control-T převést na inteligentní objekt a škálovat na 130 % na vodorovného a svislého měřítka.

Convert to Smart ObjectConvert to Smart ObjectConvert to Smart Object

Krok 5

Duplikovat vyšívané Text inteligentního objektu a volání stín. Přesuňte tuto vrstvu pod vyšívané Text inteligentního objektu.

Krok 6

Nyní přidáme styly vrstvy pro každý z těchto dvou vrstev. Začněme s vyšívané Text inteligentního objektu. Přidat (barva #000000) Vnitřní stín, úkos a reliéf (barvy #ffffff a #000000), (barva #ffc000) překrytí barvou a překrytí přechodem (barvy #ffffff a #ffffff). Můžete zvolit jakékoli překrytí barvou, líbí, ale jen Nezapomeňte také nastavit neprůhlednost překrytí, pokud chcete tmavší nebo světlejší barevný tón.

Inner ShadowInner ShadowInner Shadow
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss
Color OverlayColor OverlayColor Overlay
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Krok 7

Chcete-li efekt realističtější, Pojďme přidat filtr video deformace video zvlnění a filtr video deformace video hluk účinek. Tyto dva vlivy jsou přidány jako inteligentní filtry, takže můžete je kdykoli upravit dvojitým kliknutím na název filtru.

Filter Distort Ripple and NoiseFilter Distort Ripple and NoiseFilter Distort Ripple and Noise

Krok 8

Přejděte na vrstvu stín a nastavte výplň na 0 %. Dále přidejte úkos a reliéf styl vrstvy (barvy #ffffff a #000000). Vyšívané text by měl nyní vypadat takto.

Embroidered TextEmbroidered TextEmbroidered Text

Krok 9

Vytvořit novou vrstvu pod vrstvou stínu a pojmenujte ji šila hranice. Udržujte kontrolu klávesu stisknutí a klepněte na miniaturu vrstvy vyšívané Text provést výběr. Přejít na výběr video upravit video rozbalit a rozbalte 5 pixelů.

Expand SelectionExpand SelectionExpand Selection

Krok 10

Přejděte na kartu cesta a zvolte vytvořit pracovní cestu.

Make Work PathMake Work PathMake Work Path

Krok 11

Vyberte nástroj štětec, barva #ffffff a vybrat "stitch1" štětec. Znovu na kartě cesty zvolte příkaz Vytáhnout cestu. Stisknutím klávesy Delete odeberte pracovní cestu.

Stroke PathStroke PathStroke Path

Krok 12

Přidáte styl vrstvy vržený stín (barva #000000) šité okraje vrstvy. Převeďte tuto vrstvu na inteligentní objekt.

Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Krok 13

Konečně, Pojďme přidat styl vrstvy inteligentního objektu šité okraje: Vržený stín (barva #161616), vnitřní stín (barva #161616), úkos a reliéf (barva #ffffff a #161616), překrytí barvou (barva #f5f5f5 – můžete si vybrat libovolnou barvu, kterou chcete použít pro steh).

Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss
Color OverlayColor OverlayColor Overlay

Blahopřejeme! Hotovo!

V tomto kurzu naučili, jak vytvořit efekt vyšitým textem v programu Adobe Photoshop. Doufám, že jste se těšili tohoto kurzu.

Vyšívané textový efekt je součástí vyšívání a šití Photoshop stvoření Kit z mého portfolia na trhu Envato.

Embroidered Text in PhotoshopEmbroidered Text in PhotoshopEmbroidered Text in Photoshop
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads