Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Print Design

Cách tạo một Tờ bướm Quảng cáo trong Photoshop

Scroll to top
Read Time: 12 min

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Photoshop là công cụ tuyệt vời cho thiết kế đồ họa, đặc biệt là đồ họa kỹ thuật số chỉ được hiển thị trên màn hình, ngoài ra để tinh chỉnh các bức ảnh trùng tên. Nhưng đó không phải là tất cả những điều tốt nhất. Với kiến thức đúng đắn và suy nghĩ, một người có thể sử dụng Photoshop để tạo ra mẫu thiết kế in ấn tuyệt đẹp.

Hướng dẫn này sẽ đưa bạn qua các bước cơ bản của việc tạo ra tờ bướm bắt mắt thường thấy có thể in ấn hoặc trực tiếp in màu CMYK từ Photoshop. Bạn có thể làm theo hướng dẫn này để tạo chính xác một tờ bướm, hoặc tinh chỉnh các bước với nội dung và màu sắc mà bạn muốn để có được kiểu khách hàng muốn bằng cách sử dụng phương pháp tương tự.

Nguyên liệu

Hướng dẫn này sử dụng ảnh bản quyền miễn phí từ Envato, cùng với một số biểu tượng vector tuỳ chỉnh mà tôi đã tạo ra trong Illustrator, đặc biệt dành cho dự án này. Bạn sẽ thấy chúng cùng với một tập tin PSD đã hoàn chỉnh, bạn có thể sử dụng để so sánh với sản phẩm bạn thực hiện, tải về hướng dẫn này thanh bên.

Hướng dẫn này cũng sử dụng Proxima Nova Font Family, đi kèm với một Typekit hoặc một thuê bao Adobe Creative Cloud. Bạn có thể đồng bộ phông chữ vào máy tính của bạn và sử dụng nó với hướng dẫn này, hoặc sử dụng typeface của riêng bạn.

Thiết lập tài liệu với Guides

Bước 1

Trước tiên, thiết lập một tài liệu với kích thước chính xác và các cài đặt cho in ấn. Tạo một tài liệu mới trong Photoshop, và thiết lập kích thước của nó 216 x 154 mm. Kích thước này đại diện cho cỡ giấy A5 với bleed 3 mm vào mỗi bìa. Vì chúng ta sẽ tạo ra tác phẩm nghệ thuật cho in ấn, thiết lập chế độ màu Color Mode sang CMYK và độ phân giải Resolution 300 Pixels/Inch.

new photoshop documentnew photoshop documentnew photoshop document

Bước 2

Tạo new guides sẽ đại diện cho vùng bleed. InDesign và Illustrator chức năng này có sẵn, nhưng trong Photoshop, chúng ta phải tạo nó. Sử dụng công cụ Move Tool (V) và phím Shift để tạo ra một hướng nằm ngang bằng cách kéo con trỏ chuột từ thanh thước ở trên. Hãy chắc chắn guide là 3 mm nằm trên trục Y.

add horizontal guideadd horizontal guideadd horizontal guide

Bước 3

Lặp lại quá trình tương tự để tạo các đường guides mỗi cạnh của tài liệu. Đảm bảo mỗi đường guide được chọn 3 mm từ mép tương ứng với nó.

finished guidesfinished guidesfinished guides

Tạo Background

Bước 1

Nhấn Shift-Cmd-N để tạo new Layer. Tô màu trắng trên Foreground Color (Alt-Backspace). Hãy chắc chắn rằng thanh trượt CMYK đã được để sử dụng in màu.

cmyk sliderscmyk sliderscmyk sliders

Bước 2

Tạo Gradient Overlay mới. Trong bảng Layer Style, chỉnh sửa Gradient. Thiết lập thanh trượt màu trắng Location 30%. Thay đổi màu sắc của thanh trượt màu đen sang Pale Yellow (C=9 M=6 Y=14 K=0).

gradient overlay in Photoshop menugradient overlay in Photoshop menugradient overlay in Photoshop menu
Thêm gradient overlay từ nút fx trong ngăn layer...
Photoshop Gradient EditorPhotoshop Gradient EditorPhotoshop Gradient Editor
.. .thì tùy biến gradient của bạn...
pick stop colorspick stop colorspick stop colors
.. .với màu sắc mà bạn muốn cho tài liệu

Bước 3

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (U) để tạo ra một hình chữ nhật mới. Thiết lập size 216 x 56 mm.

Create a rectangleCreate a rectangleCreate a rectangle

Bước 4

Canh chỉnh hình chữ nhật với góc trên cùng bên trái của tài liệu. Tô màu Dark Brown (C=49 M=74 Y=80 K=70).

Add dark brown rectangleAdd dark brown rectangleAdd dark brown rectangle

Bước 5

Sử dụng công cụ Pen Tool (P) để thêm một điểm neo mới ở mép dưới của hình chữ nhật.

add anchor point to rectangleadd anchor point to rectangleadd anchor point to rectangle

Bước 6

Với công cụ Direct Selection Tool (A), thực hiện xung quanh các điểm neo để tạo ra một đường cong Bezier đẹp.

bezier curvebezier curvebezier curve

Bước 7

Làm theo các bước tương tự để điều chỉnh hình chữ nhật thành hình dạng hiển thị bên dưới.

adjust curved rectangleadjust curved rectangleadjust curved rectangle

Bước 8

Đi tới File > Place Embedded..., sau đó chọn ảnh people-1.jpg từ Resource Pack.

add pictureadd pictureadd picture

Bước 9

Sử dụng công cụ Move Tool (V) để di chuyển các hình ảnh xung quanh các tài liệu. Đặt nó ở góc trên như hình dưới đây.

place pictureplace pictureplace picture

Bước 10

Tạo ra một hình chữ nhật mới với công cụ Rectangle Tool (U). Thiết lập size 216 x 100 mm.

add another rectangleadd another rectangleadd another rectangle

Bước 11

Sử dụng công cụ Direct Selection Tool (A) để đặt hình chữ nhật trực tiếp trên các bức ảnh ở góc trên bên trái.

place rectangle over photoplace rectangle over photoplace rectangle over photo

Bước 12

Trong tùy chọn Rectangle Tool Panel, chọn Mask. Điều này sẽ tạo ra một véc tơ mặt nạ được áp dụng cho layer hình ảnh.

add vector mask to rectangleadd vector mask to rectangleadd vector mask to rectangle

Bước 13

Thêm một điểm neo mới mặt nạ bằng công cụ Pen Tool (P). Tạo một đường cong Bezier với công cụ Direct Selection Tool (A).

add anchor point to maskadd anchor point to maskadd anchor point to mask

Bước 14

Sử dụng các công cụ tương tự, Pen Tool và Direct Selection Tool, hãy thử điều chỉnh mặt nạ vào hình dưới đây. Chú ý vị trí của điểm neo và sự đơn giản của hình. Càng ít sử dụng điểm neo, kết quả độ mượt sẽ xuất hiện càng nhiều.

adjust mask to see curveadjust mask to see curveadjust mask to see curve

Bước 15

Đi tới Filter > Blur > Gaussian Blur. Thiết lập Radius 6.

add bluradd bluradd blur

Bước 16

Chọn mặt nạ Smart Filters. Sử dụng công cụ Gradient Tool (G) để làm mờ mặt nạ từ trái sang phải.

add smart filteradd smart filteradd smart filter
Gradient DirectionGradient DirectionGradient Direction
Thiết lập gradient hướng từ trái sang phải để làm mờ ảnh về phía bên phải

Bước 17

Tạo Layer Mask. Sử dụng công cụ Brush Tool (B) để làm ảnh mờ dần. Sử dụng một số chức năng cơ bản và sáng tạo.

add layer maskadd layer maskadd layer mask
fade stairs to reveal brownfade stairs to reveal brownfade stairs to reveal brown

Bước 18

Tạo  Brightness/Contrast mới trên Adjustment Layer bằng cách nhấp vào biểu tượng mặt trời trong ngăn Adjustments. Thiết lập Brightness 40 và Contrast là 10.

add brightness adjustment layeradd brightness adjustment layeradd brightness adjustment layer

Bước 19

Nhấp chuột phải vào Adjustment Layer và chọn Create Clipping Mask. Điều này sẽ chỉ áp dụng các cài đặt độ sáng mới cho hình ảnh dưới đây.

create clipping maskcreate clipping maskcreate clipping mask

Bước 20

Tạo Solid Color mới. Thiết lập Color Fill là Brown (C=30 M=80 Y=100 K=30).

add coloradd coloradd color

Bước 21

Nhấp vào mặt nạ vector từ layer ảnh. Giữ phím Alt và kéo mặt nạ lên màu nâu Color Fill. Hành động này sẽ nhân đôi mặt nạ được chọn.

duplicate maskduplicate maskduplicate mask

Bước 22

Sử dụng công cụ Direct Selection Tool (A) và kéo điểm neo bên phải vào góc trên bên phải.

add anchor point to color layeradd anchor point to color layeradd anchor point to color layer

Bước 23

Sử dụng công cụ Brush Tool (B) để lộ một số vùng của hình ảnh bên dưới tô màu nâu. Thiết lập Layer Opacity là 75%.

reveal photo below the brown fillreveal photo below the brown fillreveal photo below the brown fill

Bước 24

Vẽ một hình chữ nhật mới với công cụ Rectangle Tool (U).

Add another new rectangleAdd another new rectangleAdd another new rectangle

Bước 25

Tô hình chữ nhật với màu Light Brown Color (C=10 M=65 Y=100 K=0).

light brownlight brownlight brown

Bước 26

Đặt layer hình chữ nhật màu nâu nhạt bên dưới hình chữ nhật màu nâu sẫm.

move layermove layermove layer

Bước 27

Sử dụng công cụ Pen Tool (P) với công cụ Direct Selection Tool (A) để điều chỉnh hình chữ nhật thành một hình dạng cong như hình dưới đây.

adjust rectangleadjust rectangleadjust rectangle

Thêm văn bản và Logo

Bước 1

Tạo hình elip mới Ellipse (U). Thiết lập kích thước của nó 248 x 248 px. Tô màu Brown Color (C=30 M=80 Y=100 K=30).

add ellipseadd ellipseadd ellipse

Bước 2

Thêm hiệu ứng Drop Shadow. Thiết lập Opacity 14%Distance 5 px, và Size 15 px.

add drop shadowadd drop shadowadd drop shadow
Thêm hiệu ứng drop shadow vào layer từ nút fx trong cửa sổ layer
tweak shadowtweak shadowtweak shadow
Tinh chỉnh drop shadow với các cài đặt

Bước 3

Tạo elip mới Ellipse (U). Thiết lập kích thước 400 x 400 px. Tô màu Dark Blue Color (C=100 M=80 Y=45 K=50).

add another ellipseadd another ellipseadd another ellipse

Bước 4

Tương tự sử dụng hiệu ứng Drop Shadow và áp dụng cho hình elip. Bạn có thể tái tạo hoặc tạo bóng đổ, hoặc nhấp chuột phải và chọn sao chép Layer Style và sau đó dán layer style trên elip khác. Đặt layer với hình elip màu xanh sẫm bên dưới với một hình elip màu nâu.

reuse drop shadow effectreuse drop shadow effectreuse drop shadow effect

Bước 5

Thêm văn bản với công cụ Type Tool (T). Hướng dẫn này sử dụng Proxima Nova. Top Title Size 17 pt. Thêm phần còn lại của văn bản, với mỗi thứ chia thành một lớp riêng biệt. Sử dụng công cụ Move Tool (V) để đặt mỗi dòng cho phù hợp, như trong các hình ảnh dưới đây.

add textadd textadd text

Bước 6

Lặp lại quá trình tương tự để thêm văn bản mới. Thiết lập size của dòng đầu tiên là 31 pt.

add new textadd new textadd new text

Bước 7

Tạo tiêu đề mới bằng cách sử dụng công cụ Type Tool (T). Thiết lập font Proxima Nova Light và size 18 pt.

add titleadd titleadd title

Bước 8

Thêm tiêu đề phụ, một lần nữa, sử dụng công cụ Type Tool (T). Thiết lập Size 36 pt. Điều chỉnh Character Tracking là -10.

add subtitleadd subtitleadd subtitle

Bước 9

Chọn cả hai layer văn bản. Giữ phím Alt kéo văn bản để nhân đôi cả hai dòng dưới đây.

duplicate textduplicate textduplicate text

Bước 10

Một lần nữa, sử dụng công cụ Type Tool (T) để ghi lại các văn bản theo hình ảnh dưới đây. Di chuyển văn bản với công cụ Move Tool (V).

rewrite and reposition textrewrite and reposition textrewrite and reposition text

Bước 11

Đi đến File > Place Embedded và đặt logo vector acme-du lịch-logo.ai vào tài liệu.

add logoadd logoadd logo

Bước 12

Điều chỉnh logo vector xuống và di chuyển nó ở góc trên bên phải.

scale and place logoscale and place logoscale and place logo

Bước 13

Thêm hiệu ứng Drop Shadow. Trong bảng Layer Style, thiết lập Opacity 11%Distance 3 px, và Size 16 px.

add drop shadow to logoadd drop shadow to logoadd drop shadow to logo

Thêm bên dưới ảnh

Bước 1

Tạo hình chữ nhật mới Rectangle (U). Thiết lập size 60 x 28 px.

add rectangle for bottom textadd rectangle for bottom textadd rectangle for bottom text

Bước 2

Chọn hình chữ nhật với công cụ Direct Selection Tool (A). Trong bảng align, thiết lập Horizontal Centers.

set horizontal centersset horizontal centersset horizontal centers

Bước 3

Đi tới File > Place Embedded và đặt ảnh people-11.jpg từ Resource Pack.

Bước 4

Điều chỉnh ảnh giảm xuống  và đặt nó trực tiếp vào hình chữ nhật.

scale imagescale imagescale image

Bước 5

Kích hoạt công cụ Rectangle Tool (U), và trong bảng options, nhấp vào Mask. Hành động này sẽ tạo ra một véc tơ mặt nạ từ hình chữ nhật và áp dụng nó vào ảnh.

add vector maskadd vector maskadd vector mask

Bước 6

Với layer ảnh vẫn được chọn, Giữ Alt-Shift và kéo các hình ảnh để nhân đôi nó.

duplicate pictureduplicate pictureduplicate picture

Bước 7

Đi tới File > Place Embedded. Chọn ảnh city-5.jpg từ Resource Pack và thêm vào tài liệu.

place city photoplace city photoplace city photo

Bước 8

Scale ảnh lại và đặt nó trên ảnh đã nhân đôi với cô gái.

place second imageplace second imageplace second image

Bước 9

Lấy mặt nạ từ ảnh đã nhân đôi với cô gái và đặt nó vào ảnh mới, sau đó xóa layer people-11-copy.

move mask then delete layermove mask then delete layermove mask then delete layer

Bước 10

Lặp lại bước 7-9 để thêm ảnh chụp màn hình bản đồ vào tài liệu, thời gian này là đặt các hình ảnh bản đồ.

add mapadd mapadd map

Bước 11

Chọn layer map-screenshot và thêm Stroke từ nút hiệu ứng trong cửa sổ layer.

add strokeadd strokeadd stroke

Bước 12

Thiết lập Stroke Size là 2 px. Điều chỉnh Position Inside và thiết lập Color Brown (C=30 M=80 Y=100 K=30).

tweak stroketweak stroketweak stroke

Thêm văn bản dưới cùng

Bước 1

Sử dụng công cụ Type Tool (T) để tạo ra một văn bản ngay lập tức. Thiết lập size là 11 pt và Color Light Brown (C=10 M=65 Y=100 K=0).

add bottom textadd bottom textadd bottom text

Bước 2

Thêm nhiều đường thẳng hơn. Thiết lập Size 9 pt, điều chỉnh Leading 13 pt, và thay đổi Color Gray (K=90).

add more lines of textadd more lines of textadd more lines of text

Bước 3

Thực hiện theo quy trình tương tự để tạo ra một khối văn bản mới. Đặt chúng bên dưới hình ảnh với cô gái và ảnh chụp màn hình bản đồ.

add text blockadd text blockadd text block

Bước 4

Đi đến File > Place Embedded... Chọn icons.ai để nhập các biểu tượng vào tài liệu. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện. Chọn Calendar Icon và nhấp OK.

insert calendar iconinsert calendar iconinsert calendar icon

Bước 5

Scale biểu tượng xuống và đặt nó vào dòng đầu tiên với thông tin về thời gian.

place calendar iconplace calendar iconplace calendar icon

Bước 6

Lặp lại quá trình tương tự để nhập biểu tượng còn lại và đặt chúng theo mỗi dòng kế tiếp.

add remaining iconsadd remaining iconsadd remaining icons

Bước 7

Sử dụng công cụ Type Tool (T) để thêm văn bản mới. Đặt nó trên ảnh chụp màn hình bản đồ. Thiết lập Size 13 pt, điều chỉnh Leading 11 pt, và thay đổi Color Light Brown (C=10 M=65 Y=100 K=0).

add map textadd map textadd map text

Bước 8

Làm theo quy trình tương tự để thêm dòng văn bản mới cho địa chỉ. Thiết lập Size 9 pt và thay đổi Color Gray (K=90).

add addressadd addressadd address

Bước 9

Đi đến File > Place Embedded..., chọn icons.ai một lần nữa và nhập biểu tượng Globe Vector Icon vào tài liệu.

add globe iconadd globe iconadd globe icon

Bước 10

Scale biểu tượng xuống và đặt nó bên cạnh địa chỉ web.

place world iconplace world iconplace world icon

Bước 11

Kích hoạt công cụ Pen Tool (P) và tạo ra một hình dạng vector sẽ đại diện cho hướng trên bản đồ.

Add direction vectorAdd direction vectorAdd direction vector

Bước 12

Trong bảng Options, thiết lập Stroke Dashed Color sang Light Brown (C=10 M=65 Y=100 K=0). Điều chỉnh Stroke Width 1,5 pt.

make dashed strokemake dashed strokemake dashed stroke

Bước 13

Đi tới Stroke Options > More Options..., và thiết lập Caps sang Round và điều chỉnh Dashed Line: Dash Gap 3.

adjust strokeadjust strokeadjust stroke

Bước 14

Tạo hình elip mới với công cụ Ellipse (U). Thiết lập Color Brown (C=30 M=80 Y=100 K=30).

add ellipse to mapadd ellipse to mapadd ellipse to map

Bước 15

Kích hoạt công cụ Pen Tool (P). Giữ phím Alt và nhấp vào điểm neo phía dưới. Điều này sẽ chuyển đổi điểm neo từ smooth sang corner.

change anchor pointschange anchor pointschange anchor points

Bước 16

Với công cụ Direct Selection Tool (A), di chuyển các điểm neo xuống thấp dưới đây.

move anchor pointmove anchor pointmove anchor point

Bước 17

Thêm hiệu ứng Drop Shadow vào biểu tượng pin. Sử dụng các thiết lập hiển thị dưới đây để làm cho nó tinh tế.

add drop shadow to anchoradd drop shadow to anchoradd drop shadow to anchor

Bước 18

Một lần nữa, tạo hình elip mới Ellipse (U) và Fill Color với White. Đặt hình elip vào giữa của biểu tương pin. Và đó là bước chỉnh sửa cuối cùng vào thiết kế tờ bướm của chúng ta.

add new white ellipseadd new white ellipseadd new white ellipse

Kết luận

Chúc mừng! Nếu bạn đã theo các hướng dẫn đến thời điểm này, bạn đã có một thiết kế tờ bướm quảng cáo đẹp hoàn chỉnh.

Hãy nhớ rằng: mỗi khi bạn thiết kế hình ảnh cho in ấn kỹ thuật số, bạn phải sử dụng hệ màu CMYK để đạt được kết quả tốt nhất. Đừng quên để thêm bleed vào khung (tối thiểu là 3 mm từ mỗi cạnh). Nếu bạn không chắc chắn về một số thông số kỹ thuật nâng cao, tốt nhất hãy luôn luôn tham khảo ý kiến trực tiếp của công ty in để tránh những sai lầm hay gặp khó khăn.

Trong hướng dẫn tiếp theo trong loạt bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách đặt các tờ bướm này vào InDesign và chuẩn bị một bản in PDF chất lượng. Vào bất cứ lúc nào, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc tạo ra một thiết kế in ấn trong Photoshop, hãy để lại một bình luận dưới đây và chúng tôi rất vui hỗ trợ bạn.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads