7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Cách tạo hiệu ứng chữ bán mờ trong Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 8 mins
This post is part of a series called German Week.
How to Create an Ink Cloud Typography Text Effect Using Adobe Photoshop
How to Create a Still Life Illustration of German Food in Adobe Illustrator
This post is part of a series called Text Effects .
How to Create a Spanish 3D Text Effect in Adobe Illustrator
How to Create a 3D Folded Steps Text Effect in Adobe Photoshop

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Vy Cam Nguyen (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Chúng ta tôn vinh nước Đức, ngôn ngữ của họ và văn hóa của họ trong tuần này để kỷ niệm sự ra mắt phiên bản tiếng Đức của Envato Elements!

Trong các bước sau, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo hiệu ứng chữ bị mờ một nửa trong Adobe Illustrator.

Để bắt đầu, bạn sẽ được tìm hiểu cách thiết lập một lưới đơn giản và cách tạo nền. Tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo đoạn chữ chính và cách dễ dàng căn chỉnh chữ đó.

Tận dụng toàn bộ bảng Appearance, bạn sẽ tìm hiểu cách giữ cho chữ của mình có thể chỉnh sửa, nhưng cách điệu và che phủ nó. Cuối cùng, sử dụng các hình chữ nhật mỏng cùng với một số kỹ thuật che và pha trộn khác, bạn sẽ được tìm hiểu cách thêm bóng mờ và điểm nổi bật tinh tế.

Để có thêm nguồn cảm hứng về cách điều chỉnh hoặc cải thiện hiệu ứng chữ cuối cùng của bạn, bạn có thể tìm thấy rất nhiều tài nguyên tại GraphicRiver.

Công cụ mà bạn cần

Bạn sẽ cần nguồn tài nguyên sau để hoàn thành dự án này:

1. Cách thiết lập lưới và tạo nền

Bước 1

Nhấn Control-N để tạo một tài liệu mới. Chọn Pixels từ trình đơn Units, nhập 850 vào ô chiều rộng và 500 trong ô chiều cao, sau đó nhấp chuột vào nút More Settings. Chọn RGB cho Color Mode, đặt Raster Effects thành Screen (72 ppi), rồi bấm Create Document.

Kích hoạt Grid (View > Show Grid)Snap to Grid (View > Snap to Grid). Bạn sẽ cần một lưới mỗi 10 px, vì vậy chỉ cần vào Edit > Preferences > Guides & Grid, nhập 10 vào ô Gridline every1 trong ô Subdivisions. Cố gắng không được nản chí bởi tất cả các lưới đó - nó sẽ làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn và hãy nhớ rằng bạn có thể dễ dàng bật hoặc tắt nó bằng phím tắt Control-".

Bạn có thể tìm hiểu thêm về hệ thống lưới của Illustrator trong hướng dẫn ngắn này từ Andrei Stefan: Understanding Adobe Illustrator's Grid System.

Bạn cũng nên mở bảng Info (Window > Info) để xem trước trực tiếp với kích thước và vị trí của các hình dạng của bạn. Đừng quên đặt đơn vị đo thành pixel từ Edit > Preferences > Units. Tất cả các tùy chọn này sẽ làm tăng đáng kể tốc độ làm việc của bạn.

set up gridset up gridset up grid

Bước 2

Chọn công cụ Rectangle Tool (M) và hướng đến thanh công cụ của bạn. Loại bỏ màu khỏi nét stroke và sau đó chọn màu fill và đặt thành R=242 G=242 B=242.

Di chuyển đến artboard của bạn, tạo ra một hình dạng 870 x 520 px, và đặt nó như hình dưới đây - lưới và Snap to Grid sẽ làm cho nó dễ dàng hơn.

rectanglerectanglerectangle

Bước 3

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M), tạo ra một hình dạng 870 x 260 px và đặt nó như hình dưới đây. Tô màu cho hình chữ nhật mới này với gradient xuyên tâm được hiển thị bên dưới, giảm Opacity xuống 75% và thay đổi Blending Mode thành Overlay. Sử dụng công cụ Gradient Tool (G) để kéo dài gradient của bạn như thể hiện trong hình dưới đây.

radial gradientradial gradientradial gradient

2. Cách tạo chữ chính

Bước 1

Tập trung vào thanh công cụ của bạn và thiết lập màu tô thành màu đen (R=0 G=0 B=0). Mở bảng Character (Window > Type > Character), chọn phông chữ Robinson Regular, và thiết lập kích thước là 250 px. Chọn Type Tool (T), nhấp chuột vào bản vẽ của bạn và thêm đoạn chữ "UNSCHARF".

Hãy chắc chắn rằng đoạn chữ của bạn vẫn được chọn và mở bảng Align (Window > Align). Đặt căn chỉnh cho Artboard (mở trình đơn và đi tới Show Options nếu bạn không thể nhìn thấy phần Align To như thể hiện trong hình dưới đây) và sau đó nhấp chuột vào nút Horizontal Align CenterVertical Align Center. Hành động này sẽ di chuyển chữ của bạn đến giữa bản vẽ.

type tooltype tooltype tool

Bước 2

Chọn chữ của bạn, hướng đến bảng Swatches (Window > Swatches) và nhấp chuột vào mẫu màu [None] để xóa màu chữ màu đen.

Mở bảng Appearance (Window > Appearance) và thêm một fill mới bằng nút Add New Fill. Chọn màu fill mới và đặt màu đó thành R=41 G=171 B=226. Hãy chắc chắn rằng chữ của bạn được chọn và nhấn Control-C để sao chép nó. Bạn sẽ cần một vài bản sao của chữ này trong các bước sau.

blue textblue textblue text

3. Cách tạo nửa mờ của chữ

Bước 1

Đảm bảo rằng chữ của bạn vẫn được chọn và hướng đến bảng Appearance. Chọn Fill, giảm Opacity xuống 50%, và vào Effect > Blur > Gaussian Blur. Đặt Radius10 px và nhấn OK.

gaussian blurgaussian blurgaussian blur

Bước 2

Hãy chắc chắn rằng chữ của bạn vẫn được chọn, tiếp tục hướng đến bảng Appearance, và thêm một màu tô thứ hai bằng nút Add New Fill.

Chọn màu tô mới này và thiết lập màu đen. Giảm Opacity xuống 25% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light, và sau đó đi đến Effect > Distort > Glass. Nhập các thuộc tính được hiển thị bên dưới, nhấp OK và vào Effect > Stylize > Feather. Đặt Radius 15 px và nhấn OK.

glass effectglass effectglass effect

Bước 3

Hãy chắc chắn rằng chữ của bạn vẫn được chọn, tiếp tục hướng đến bảng điều khiển Appearance, và thêm một màu tô thứ ba bằng nút Add New Fill tương tự.

Chọn màu tô mới này, kéo nó bên dưới hai màu tô khác, và áp dụng gradient tuyến tính hiển thị dưới đây (số không màu vàng từ hình ảnh Gradient là đại diện cho Opacity của thanh trượt đó). Giảm Opacity xuống 30% và chuyển đến Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính được hiển thị bên dưới, nhấp vào OK và đi đến Effect > Distort & Transform > Free Distort. Kéo các điểm dưới đáy như thể hiện trong hình dưới đây, nhấn OK, và vào Effect > Blur > Gaussian Blur. Đặt Radius10 px và nhấn OK.

transform effecttransform effecttransform effect

Bước 4

Chọn công cụ Rectangle Tool (M), tạo ra một hình 870 x 260 px, tô nó với màu trắng, và đặt như thể hiện trong hình ảnh đầu tiên. Chọn hình chữ nhật mới này cùng với chữ mờ của bạn, mở bảng Transparency (Window > Transparency) và nhấp chuột vào nút Make Mask.

maskmaskmask

4. Cách tạo nửa phần còn lại của chữ

Bước 1

Nhấn Control-F để dễ dàng thêm bản sao chữ màu xanh của bạn vào cùng một vị trí. Chọn công cụ Rectangle Tool (M), tạo ra một hình 870 x 260 px, tô màu nó với màu trắng, và đặt nó như thể hiện trong hình ảnh đầu tiên.

add copyadd copyadd copy

Bước 2

Chọn hình chữ nhật màu trắng của bạn cùng với các chữ màu xanh, đi đến bảng Transparency, và nhấp chuột vào nút Make Mask.

maskmaskmask

5. Cách tạo các điểm nổi bật

Bước 1

Chọn công cụ Rectangle Tool (M) và chỉ cần nhấp chuột vào artboard của bạn để mở cửa sổ Rectangle. Đặt Width 870 pxHeight 1 px, rồi bấm OK để tạo hình chữ nhật mỏng của bạn.

Đặt hình dạng mới này chính xác như hình dưới đây, thiết lập màu tô thành màu trắng (R=255 G=255 B=255), và sau đó giảm Opacity xuống 75% và thay đổi Blending Mode thành Overlay.

thin rectanglethin rectanglethin rectangle

Bước 2

Nhấn Control-F để thêm bản sao mới của chữ màu xanh của bạn như được hiển thị trong hình ảnh đầu tiên. Chọn nó, thay màu xanh đó bằng màu trắng và vào Effect > Blur > Gaussian Blur. Đặt Radius10 px và nhấn OK.

gaussian blurgaussian blurgaussian blur

Bước 3

Chọn chữ màu trắng mờ của bạn cùng với hình chữ nhật màu trắng mỏng, đi đến bảng Transparency, và nhấp chuột vào nút Make Mask.

maskmaskmask

Bước 4

Chọn công cụ Rectangle Tool (M) và kích một lần nữa trên artboard của bạn để mở cửa sổ Rectangle. Đặt Width 870 pxHeight 1 px, rồi bấm OK để tạo hình chữ nhật mỏng của bạn.

Đặt hình dạng mới này chính xác như hình dưới đây, thiết lập màu tô thành màu đen, và sau đó giảm Opacity của nó xuống 50% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

black rectangleblack rectangleblack rectangle

Bước 5

Nhấn Control-F để thêm bản sao mới của chữ màu xanh của bạn như được hiển thị trong hình ảnh đầu tiên. Chọn nó và thay thế màu xanh đó bằng màu trắng.

Chọn chữ màu trắng này cùng với hình chữ nhật màu đen mỏng, vào bảng Transparency và nhấp chuột vào nút Make Mask.

maskmaskmask

6. Cách thêm bóng đổ tổng thể

Chọn công cụ Rectangle Tool (M), tạo ra một hình dạng 870 x 520 px , và đặt nó như hình dưới đây. Tô nó với gradient xuyên tâm được hiển thị bên dưới, và đừng quên giảm Opacity của nó xuống 30%.

radial gradientradial gradientradial gradient

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất!

Đây là cách chữ này thể hiện. Tôi hy vọng bạnthích hướng dẫn này và có thể áp dụng các kỹ thuật này trong các dự án tương lai của bạn. Đừng ngần ngại chia sẻ kết quả cuối cùng của bạn trong phần bình luận.

Hãy tự do điều chỉnh thiết kế cuối cùng và biến nó thành của riêng bạn. Bạn có thể tìm thấy một số nguồn cảm hứng tuyệt vời tại GraphicRiver, với các giải pháp thú vị để cải thiện thiết kế của bạn.

final productfinal productfinal product
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.