Learn about Infographics

Learn how to create stunning infographics that communicate complex information with ease. Master new techniques of data visualization in a variety of software.
 1. Cách tạo một biểu đồ hình tròn có thể chỉnh sửa bằng Adobe Illustrator

  Cách tạo một biểu đồ hình tròn có thể chỉnh sửa bằng Adobe Illustrator

  Tutorial Intermediate

  Trong các bước sau, bạn sẽ học cách tạo một biểu đồ hình tròn có thể chỉnh sửa bằng Adobe Illustrator và cách để dễ dàng tạo kiểu cho nó.

 2. Infographic là gì? Thiết kế nó trong 60 Giây

  Infographic là gì? Thiết kế nó trong 60 Giây

  Tutorial Beginner

  Chào mừng đến với loạt bài viết về Thiết kế trong 60 Giây của chúng tôi, trong đó bạn có thể học một kỹ năng, tính năng, hay kỹ thuật mới chỉ trong vòng một...

 3. Tạo bản đồ Vector Infographic bằng Adobe Illustrator

  Tạo bản đồ Vector Infographic bằng Adobe Illustrator

  Tutorial Beginner

  Theo những bước dưới đây, bạn sẽ học được cách tạo một bản đồ thiết kế đơn giản với Adove Illustrator

 4. Cách tạo biểu đồ cột đơn giản trong Adobe Illustrator

  Cách tạo biểu đồ cột đơn giản trong Adobe Illustrator

  Tutorial Beginner

  Trong các bước sau, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo ra biểu đồ cột đơn giản trong Adobe Illustrator. Để bắt đầu, bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập lưới đơn giản và...

 5. Tạo một Template Infographic siêu đơn giản trong Adobe InDesign

  Tạo một Template Infographic siêu đơn giản trong Adobe InDesign

  Tutorial Beginner

  Nếu bạn không nhận thấy cuộc xâm lấn của Infographic qua thế giới thiết kế, thì ắt hẳn bạn đã tảng lờ nó! Infographic đang tận hưởng sự nổi tiếng, và thật dễ...