7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Infographics

Tạo một Template Infographic siêu đơn giản trong Adobe InDesign

Scroll to top
Read Time: 15 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Na Dang (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Nếu bạn không nhận thấy cuộc xâm lấn của Infographic qua thế giới thiết kế, thì ắt hẳn bạn đã tảng lờ nó! Infographic đang tận hưởng sự nổi tiếng, và thật dễ dàng để hiểu tại sao — chúng là một cách đầy màu sắc, hấp dẫn và năng động để trình bày một lượng thông tin lớn, và chúng sử dụng hình ảnh trực quan để truyền đạt các số liệu thống kê và dữ liệu khác.

Các chuyên gia về Infographic thường sử dụng Adobe Photoshop và Illustrator để tạo ra các khái niệm thống kê của họ, nhưng ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách tạo một Infographic siêu đơn giản và có tác động cao bằng cách sử dụng các công cụ có sẵn cho bạn trong Adobe InDesign. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tạo một Template có thể tái sử dụng cho một Infographic, và tạo ra các yếu tố Infographic linh hoạt, có thể hoán đổi cho nhau cho các dự án trong tương lai.

Bắt đầu nhé!

1. Thiết lập tài liệu InDesign của bạn

Bạn có thể tạo Template Infographic của mình để in ấn hoặc trực tuyến, nhưng hiện tại chúng ta sẽ thiết lập Template này làm tài liệu in lớn.

Bước 1

Mở InDesign và chọn File > New Document. Trong cửa sổ New Document, hãy thiết lập Intent là Print và đặt No. of Pages1. Bỏ chọn Facing Pages.

new documentnew documentnew document

Trong Page Size, chọn ‘Custom...’ từ trình đơn thả xuống để tạo một Custom Page Size mới. Đặt tên tài liệu mới này là 'Infographic’ và đặt Width là 297 mm và Height là 600 mm. Nhấp vào Add và sau đó nhấp vào OK.

infographic custom sizeinfographic custom sizeinfographic custom size

Quay trở lại cửa sổ New Document, giữ Margins ở giá trị mặc định (12.7 mm) và thiết lập Bleed3 mm ở tất cả các cạnh. Nhấp vào OK.

infographic documentinfographic documentinfographic document

Bước 2

Để cung cấp cho các yếu tố Infographic của bạn một cái nhìn nhất quán và chuyên nghiệp, chúng ta có thể cung cấp cho tài liệu này một nền có màu với một hiệu ứng chuyển màu tinh tế.

Đầu tiên, vào bảng Layers (Window > Layers, nếu chưa mở) và nhấp đúp vào tên "Layer 1" mặc định để mở cửa sổ Layer Options. Đổi tên Layer này là "Background" và nhấn OK.

layer 1layer 1layer 1

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M), kéo để tạo ra một khung mở rộng trên toàn bộ trang, và lên đến các cạnh của mép trang.

Mở bảng Swatches (Window > Color > Swatches) và chọn New Color Swatch ... từ trình đơn thả xuống trong bảng điều khiển. Tạo một CMYK mới (được chọn từ menu Color Mode) Swatch, C = 63 M = 10 Y = 10 K = 0 và nhấp vào OK. Thiết lập Fill của khung mới của bạn vào mẫu màu xanh mới này và Stroke là [None].

New swatchNew swatchNew swatch

Để hoàn thiện, với khung được chọn, vào Object > Effects > Gradient Feather và thiết lập Type là Radial.

gradient feathergradient feathergradient feather
drop shadowdrop shadowdrop shadow

Bước 3

Quay lại bảng điều khiển LayersKhóa Layer "Background" bằng cách nhấp vào hộp trống bên cạnh biểu tượng con mắt. Từ trình đơn thả xuống trong bảng điều khiển này, chọn New Layer ... Đặt tên Layer này là "Frame" và nhấn OK.

Chọn công cụ Line Tool (\) và giữ Shift, kéo từ trái sang phải để tạo một đường thẳng kéo dài từ bên trái mép trang sang bên phải mép trang.

Với đường thẳng được chọn, mở bảng Stroke (Window > Stroke) và đặt Weight là 8 mm. Đặt Stroke ColorC = 63 M = 10 Y = 10 K = 0, như trước đây. Định vị đường thẳng ở đầu trang.

line at top of pageline at top of pageline at top of page

Edit > Copy, và Edit > Paste đường thẳng đó và đặt ở cuối trang.

line at bottom of pageline at bottom of pageline at bottom of page

Bước 4

Tạo một loạt các đường thẳng với các sắc thái màu kem khác nhau bằng cách sao chép đường thẳng mà bạn đã tạo ở Bước 3 (Edit > Copy, Edit > Paste) năm lần nữa.

group of linesgroup of linesgroup of lines

Đặt bốn đường thẳng đã dán vào khác xếp lớp là một khối ở vị trí Y 56 mm. Thêm các Swatch sau trong bảng Swatches và áp dụng cho một loạt các đường thẳng lần lượt là:

  • C = 8 M = 41 Y = 12 K = 0
  • C = 8 M = 5 Y = 12 K = 0
  • C = 58 M = 10 Y = 40 K = 0
  • C = 49 M = 41 Y = 41 K = 5
document with framedocument with framedocument with frame

Bước 5

Giới thiệu tiêu đề cho tài liệu Infographic của bạn. Quay lại bảng Layers Khóa Layer "Frame". Tạo một Layer mới và đổi tên nó là "Title".

Layer 2Layer 2Layer 2

Chọn một phông chữ mới mẻ và vui nhộn, nhưng rõ ràng để đọc (rõ ràng và dễ đọc trên Infographic đặc biệt quan trọng). Ở đây, tôi đã sử dụng Josefin Sans trong suốt tài liệu này.

Chọn Type Tool (T) và kéo để tạo khung văn bản với Width 297 mm và Height 26 mm. Gõ vào Tiêu đề và (đoạn ngắt đoạn) Tiêu đề phụ của tài liệu của bạn và đặt khung ở giữa khoảng trống giữa các đường thẳng có màu ở đầu trang.

Từ bảng điều khiển Character Formatting Controls chạy dọc theo trên đầu màn hình, đặt Font là Josefin Sans Regular, Size 35 pt, Leading 42 pt và Font Color là C = 49 M = 41 Y = 41 K = 5. Đặt OrientationAlign Center. Bạn cũng có thể sử dụng một màu khác cho tiêu đề phụ nếu bạn muốn.

Title of documentTitle of documentTitle of document

2. Tạo một biểu đồ bánh dễ dàng

Yếu tố đầu tiên trong Template Infographic của bạn sẽ là biểu đồ tròn đơn giản. Bạn có thể sử dụng biểu đồ này để cung cấp tổng quan về dữ liệu sẽ được phân tích và rút ra các phần cụ thể của thống kê về nhân khẩu cho bình luận.

Bước 1

Quay lại bảng điều khiển LayersKhóa Layer "Title". Tạo một Layer mới, đặt tên là "Pie Chart", và nhấn OK.

Vào bảng Tools và chọn công cụ Ellipse Tool (L). Giữ phím Shift, kéo để tạo một hình tròn hoàn hảo có đường kính 100 mm. Đặt hình này lên trên cùng bên trái của trang (bên dưới các đường thẳng màu) và đặt FillC = 49 M = 41 Y = 41 K = 5. Kéo các đường hướng dẫn từ các trên cùng và bên trái của Rulers (View > Show Rulers) để đánh dấu tâm của hình tròn.

pie chart circlepie chart circlepie chart circle

Bước 2

Với hình tròn được chọn, vào Edit > CopyEdit > Paste in Place và thay đổi Fill của hình tròn thứ hai này là C = 63 M = 10 Y = 10 K = 0.

Chọn công cụ Scissors Tool (C) và di chuột qua hình tròn màu xanh. Nhấp một lần ở cạnh dưới cùng của hình tròn và một lần nữa ở cạnh bên phải, để tạo một phần riêng biệt. Nhấp để chọn phần lớn hơn của hình tròn màu xanh và Xóa, như vậy hình tròn màu xám sẽ hiển thị lại.

cut circlecut circlecut circle

Tùy thuộc vào độ lớn mà bạn muốn để tạo phần biểu đồ tròn, bạn có thể duy trì đường kính của phần này như vậy, tức là khoảng một phần tư hình tròn. Hoặc, như tôi đã làm ở đây, bạn có thể chia nó thêm thành một phần tám của toàn bộ hình tròn. Để làm điều này, sử dụng Công cụ Scissors Tool (C) một lần nữa, và bấm một lần dọc theo mép ngoài của đường kính của phần cắt, như hình dưới đây.

cut section of circlecut section of circlecut section of circle

Bỏ một trong các phần cắt và, với phần còn lại được chọn, chọn Công cụ Pen Tool (P). Nhấp một lần ở giữa hình tròn màu xám để tạo một phần hình chiếc bánh.

pie section of chartpie section of chartpie section of chart

Bước 3

Tạo một phần khác của biểu đồ tròn bằng cách chọn phần màu xanh lam và Copy > Edit Edit > Paste. Thay đổi màu Fill là một màu khác và đặt các phần đó vào vị trí bạn muốn.

Bạn có thể thêm hiệu ứng 3D bằng cách áp dụng Drop Shadow tinh tế cho một trong các phần của biểu đồ. Vào Object > Effects > Drop Shadow và thiết lập Opacity là 25%, và Distance và Size là 2 mm.

drop shadow on pie chartdrop shadow on pie chartdrop shadow on pie chart

Bước 4

Thêm bình luận vào biểu đồ tròn của bạn bằng cách sử dụng một vài khung văn bản bằng cách sử dụng Type Tool (T). Đặt Font là Josefin Sans SemiBold, Size 20 pt và sử dụng Font Color phù hợp với các phần tương ứng.

Sử dụng Công cụ Line Tool (\), giữ Shift để tạo con trỏ. Trong bảng Stroke, đặt Weight là 1 mm, Type là Japanese DotsEnd Value là CircleSolid.

annotation on pie chartannotation on pie chartannotation on pie chart

3. Hiển thị xu hướng với Biểu đồ thanh có mũi tên

Bước 1

Hướng xuống một chút, bạn đang xem phần của trang bên dưới biểu đồ tròn. Trong bảng điều khiển Layers, Khóa tất cả các Layer hiện có và tạo một Layer mới, đổi tên nó là "Bar Chart".

Chọn Công cụ Line Tool (\) và giữ Shift, kéo theo chiều dọc để tạo một đường thẳng có chiều dài khoảng 120 mm. Từ bảng Stroke, đặt Weight là 18 mm, End value là TriangleWideStroke Color là C = 49 M = 41 Y = 41 K = 5.

bar chart layerbar chart layerbar chart layer

Bước 2

Edit > CopyEdit > Paste mũi tên này một vài lần, thay đổi Màu và Độ dài nét Stroke Sắp xếp các mũi tên chính xác bên cạnh nhau để tạo ra một cái nhìn khít khao, nhiều lớp.

bar chart arrowsbar chart arrowsbar chart arrows

Bước 3

Để cung cấp giao diện 3D cho biểu đồ, hãy sử dụng đường thẳng ngang bằng Công cụ Line Tool (\). Đảm bảo Stroke có một số Color Weight1 mm, sau đó áp dụng hiệu ứng bóng đổ bằng cách vào Object > Effects > Drop Shadow ... và thiết lập Opacity là 75%.

bar chart shadowbar chart shadowbar chart shadow
bar chart drop shadowbar chart drop shadowbar chart drop shadow

Đặt đường thẳng phía sau các mũi tên, làm cho chính đường thẳng đó vô hình, bằng cách nhấn Ctrl-Click (Mac) hoặc Nhấp chuột phải (PC) > Arrange > Send to Back.

bar chartbar chartbar chart

Bước 4

Bạn có thể sử dụng chú thích bên dưới biểu đồ thanh, cũng như mô tả tỷ lệ phần trăm, v.v., trên chính biểu đồ này bằng cách áp dụng khung văn bản riêng lẻ ở trên cùng của biểu đồ và nhập vào các giá trị dữ liệu của bạn.

Thiết lập Font Josefin Sans cho tất cả để duy trì tính nhất quán.

bar chart with captionsbar chart with captionsbar chart with captions

4. Tạo biểu tượng con người mà không sử dụng Illustrator

Tập trung vào việc tận dụng tối đa Công cụ Shape Tools cung cấp cho bạn trong InDesign. Những điều bạn có thể tạo ra thật tuyệt vời! Một khi bạn có thể làm chủ trong việc tạo một hình bóng người đơn giản, hãy thử sử dụng các công cụ Shape Tools để tạo ra các biểu tượng Infographic đơn giản khác.

Bước 1

Trong bảng điều khiển Layers, đảm bảo tất cả các Layer hiện có đang Khóa, trước khi tạo một Layer mới. Đặt tên cho Layer này là "Figures".

Điều hướng đến Pasteboard, tiếp giáp với trang ở bên trái hoặc bên phải. Bạn có thể sử dụng khu vực này để thử nghiệm tạo các hình dạng của mình.

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M) để vẽ một khung có Width là 24 mm và Height là 50 mm. Đặt Fill Color C = 49 M = 41 Y = 41 K = 5.

Với khung được chọn, vào Object > Corner Options để mở cửa sổ Corner Options. Đặt Kích thước Size cho tất cả các góc là 5 mmShape là Rounded. Khung này sẽ tạo ra cơ thể của hình người.

corner optionscorner optionscorner options

Bây giờ vào Edit > Copy Edit > Paste khung này nhiều lần và thao tác Width và Height để tạo các khung hẹp hơn cho cánh tay, chân và vai. Ctrl-Click (Mac) hoặc Nhấp chuột phải (PC) > Transform > Rotate ... để điều chỉnh hướng của các hình dạng. Giữ phím Shift trong khi sử dụng Công cụ Ellipse (L) để tạo cái đầu.

male figuremale figuremale figure

Để dễ sử dụng, bạn có thể nhóm các hình dạng lại với nhau bằng cách Ctrl-Click (Mac) hoặc Nhấp chuột phải (PC) > Group.

Bước 2

Tạo một nhân vật nữ bằng cách chọn hình người nam và tạo một bản sao (Edit > CopyEdit > Paste). Đặt Fill C = 8 M = 5 Y = 12 K = 0. Xoay cánh tay trái sang -21 độ (Ctrl-Click (Mac) hoặc Nhấp chuột phải (PC) > Rotate...) và xoay cánh tay phải sang 21 độ để phản chiếu cánh tay trái.

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M) để tạo ra một khung hình vuông mở rộng trên thân người. Để tạo ra hình dạng bộ váy, sử dụng công cụ Scissors Tool (C) để tỉa các cạnh bên ngoài (loại bỏ hai hình tam giác lộn ngược ở hai bên, sau đó vào Object > Paths > Join, với các đường còn lại của khung được chọn, để tạo ra một hình thang).

female figurefemale figurefemale figure

Bước 3

Bây giờ bạn đã tạo ra hình người của bạn, bạn có thể sử dụng chúng trong tất cả các kiểu sắp đặt Infographic.

Bạn có thể sử dụng chúng để hiển thị thống kê về nhân khẩu học giới tính với các mũi tên đơn giản (tương tự như chúng ta đã tạo trước đó cho Biểu đồ thanh, chỉ cần Sao chépDán và thay đổi Màu nét Stroke) và các chú thích văn bản nêu rõ dữ liệu (được thiết lập font chữ Josefin Sans SemiBold).

male and female infographicmale and female infographicmale and female infographic

Bạn cũng có thể giảm kích thước của một hình người (giữ Shift trong khi thay đổi kích thước để duy trì tỷ lệ tương tự), và sao chép dán, lặp lại theo các hàng để tạo cảm giác về dữ liệu dân số.

Để nhân rộng hiệu ứng này, hãy đặt một số các số liệu lặp đi lặp lại theo hàng dọc trên cùng một đường cơ sở (kéo xuống một đường hướng dẫn từ Ruler trên cùng để có tất cả các hình được xếp thẳng chính xác).

Sử dụng một đường ngang bằng cách sử dụng công cụ Line Tool (\), thiết lập TypeDottedWeight1 mm, và đặt đường thẳng này giữa cạnh của các hình người và khung văn bản. Trong khung văn bản (Type Tool [T]) nhập số phần trăm / số dữ liệu và thiết lập FontJosefin Sans Bold, Size 80 pt.

population infographicpopulation infographicpopulation infographic

Để tạo ra một hình dạng giọt nước ở đầu của hàng số liệu, sử dụng Công cụ Ellipse (L) để tạo ra một hình tròn hoàn hảo (giữ phím Shift). Thực hiện riêng biệt, hãy tạo một Đường thẳng nghiêng một góc khoảng 45 độEdit > Copy > Paste để tạo bản sao của đường thẳng đó.

Ctrl-Click (Mac) hoặc Nhấp chuột phải (PC) > Transform > Flip Horizontal và đặt đường thẳng thứ hai bên dưới đường thẳng đầu tiên, với các cạnh của chúng gặp nhau. Vào Object > Paths > Join và thiết lập Fill Color vời cùng một mẫu màu giống như hình tròn bạn vừa tạo. Đặt hình tam giác đè lên hình tròn, cạnh của tam giác chỉa ra từ phía bên phải của hình tròn. Ctrl-Click (Mac) hoặc Nhấp chuột phải (PC) >Group hai hình lại với nhau để dễ dàng sử dụng.

tear drop shapetear drop shapetear drop shape

5. Chú thích một hình đồ họa bản đồ đơn giản

Đôi khi, bạn có thể cần phải sử dụng các biểu tượng hoặc hình ảnh chi tiết hơn từ Illustrator hoặc Photoshop cho Infographic của bạn, chẳng hạn như sơ đồ bản đồ. Bạn có thể thêm các chú thích vào những điều này trong InDesign.

Bước 1

File > Place một hình đồ họa EPS hoặc Illustrator đã chọn vào tài liệu của bạn trên một Layer mới. Đặt hình này này ở phía trên cùng bên phải của trang, bên dưới đồ họa Biểu đồ hình tròn.

Để thêm kích thước vào bản đồ của bạn, bạn có thể thêm các hình tròn có kích thước khác nhau để cho biết tỷ lệ dữ liệu khác nhau trên một khu vực địa lý (ví dụ: tỷ lệ phần trăm dân số trong một khu vực nhất định).

Sử dụng Công cụ Ellipse (L), giữ phím Shift, để tạo ba hoặc bốn hình tròn có kích cỡ và màu sắc khác nhau và đặt chúng trên bản đồ.

map with circlesmap with circlesmap with circles

Với các hình dạng được chọn, vào Object > Effects > Transparency và thiết lập Opacity của các hình tròn là 85%.

transparency applied to circlestransparency applied to circlestransparency applied to circles

Trong cửa sổ bật lên, hiệu ứng 3D, thêm hiệu ứng bóng đổ bằng cách chọn hộp Drop Shadow trong bảng Effects. Đặt Opacity là 30% và tăng Size là 4 mm.

drop shadow applied to circlesdrop shadow applied to circlesdrop shadow applied to circles

Bước 2

Thả các chú thích văn bản bằng công cụ Type Tool (T) và tạo con trỏ kết nối bằng cách sử dụng công cụ Line Tool (\), thiết lập Weight là 1 mmType là Japanese Dots. Trong bảng Stroke (Window > Stroke) đặt giá trị EndCircleSolid để tạo hiệu ứng con trỏ.

annotated map infographicannotated map infographicannotated map infographic

Và bạn có nó rồi đấy! Bạn làm tốt lắm!

final infographicfinal infographicfinal infographic

Bạn đã tạo ra một bộ các Infographic đơn giản nhưng siêu hiệu quả, với một thẩm mỹ đương đại, tươi mới.

Bạn có thể chỉnh sửa Template Infographic cơ bản này để chứa tất cả các loại dữ liệu cơ bản về dân số và nhân khẩu học. Bạn cũng có thể sử dụng các yếu tố từ mỗi Infographic để tạo tài liệu Infographic tùy chỉnh của riêng bạn. Hãy tận hưởng tìm ra cách riêng của bạn để làm cho các thông tin đẹp mắt!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.