7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Print Design

Jak stworzyć ulotkę promocyjną w Photoshopie

Scroll to top
Read Time: 10 mins

Polish (Polski) translation by Katarzyna Kapusta (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Photoshop służy nie tylko do obróbki zdjęć - to również świetne narzędzie do projektowania graficznego, zwłaszcza do tworzenia grafik wyświetlanych na ekranie. Ale to nie wszystko. Przy odpowiedniej wiedzy i technice można w Photoshopie wyczarować również i fantastyczne projekty do druku.

Ten tutorial pokaże ci, jak krok po kroku stworzyć efektowną ulotkę z ilustracji w przystosowanej do druku palecie CMYK, w samym Photoshopie. Możesz podążając za wskazówkami z tutorialu przygotować taką samą ulotkę lub trochę je nagiąć, korzystając z własnych materiałów i ulubionych kolorów, by tą metodą dojść do własnego stylu.

Materiały do tutorialu

W tym tutorialu wykorzystane zostały obrazki wolne od tantiem (royalty free) z Envato, a ikony przygotowałem specjalnie na potrzeby tego projektu w Illustratorze. Znajdziesz je wszystkie, wraz z plikiem PSD gotowego projektu, który możesz na końcu porównać z własną pracą, pod linkiem z materiałami do pobrania na pasku bocznym tutorialu.

Wykorzystałem również font Proxima Nova Font Family, który zdobyć można w ramach Typekita lub subskrypcji Adobe Creative Cloud. Możesz go pobrać na własny komputer i użyć na potrzeby tutorialu lub skorzystać z innej, własnej czcionki.

Ustawienia dokumentu i linii pomocniczych

Krok 1

Na początek utworzymy nowy dokument w Photoshopie, o odpowiednich rozmiarach i ustawieniach wydruku. Ustaw wymiary na 216x154 mm. Odpowiadają one formatowi A5 z 3 mm spadu wzdłuż każdej z krawędzi. Jako że będziemy pracować nad dokumentem do druku, jako Tryb koloru wybierz CMYK, a Rozdzielczość ustaw na 300 pikseli na cal.

new photoshop documentnew photoshop documentnew photoshop document

Krok 2

Wstaw nowe linie pomocnicze, które oddzielą pole spadu. W Illustratorze i InDesignie takie linie pojawiają się  automatycznie, w Photoshopie jednak musimy je wstawić sami. Użyj narzędzia Przesuń (V) i klawisza Shift, by utworzyć linię poziomą, przeciągając kursor od górnej podziałki w dół. Upewnij się, że linia znalazła się na wysokości 3 mm na osi Y.

add horizontal guideadd horizontal guideadd horizontal guide

Krok 3

Powtórz te same czynności, tworząc linie pomocnicze przy pozostałych krawędziach. Sprawdź, czy każda linia pomocnicza leży 3 mm od najbliższej krawędzi, po wewnętrznej stronie..

finished guidesfinished guidesfinished guides

Tworzenie tła

Krok1

Wciśnij Shift-Cmd-N, by utworzyć nową Warstwę. Wypełnij ją Bielą jako Kolorem pierwszoplanowym (Alt-Backspace). Upewnij się, że suwaki CMYK są włączone, aby korzystać z kolorów odpowiednich dla wydruku.

cmyk sliderscmyk sliderscmyk sliders

Krok 2

Utwórz nową Nakładkę gradientową. W panelu Style Warstw edytuj ustawienia gradientu. Przesuń biały suwak miejsce na 30%. Zmień kolor czarnego suwaka na bladożółty (Pale Yellow): C=9 M=6 Y=14 K=0.

gradient overlay in Photoshop menugradient overlay in Photoshop menugradient overlay in Photoshop menu
Dodaj nakładkę gradientową, dostępną pod przyciskiem fx w panelu warstwa...
Photoshop Gradient EditorPhotoshop Gradient EditorPhotoshop Gradient Editor
... potem dopasuj swój gradient...
pick stop colorspick stop colorspick stop colors
... do kolorów, których chciałbyś użyć w dokumencie

Krok 3

Użyj narzędzia Prostokąt (U), by narysować nowy prostokąt. Ustaw jego wymiary na 216 mm x 56 mm.

Create a rectangleCreate a rectangleCreate a rectangle

Krok 4

Wyrównaj prostokąt do lewego górnego rogu dokumentu. Wypełnij go kolorem ciemny brąz (C = 49 M = 74 Y = 80 K = 70).

Add dark brown rectangleAdd dark brown rectangleAdd dark brown rectangle

Krok 5

Użyj narzędzia Pióro (P), aby dodać nowy punkt kontrolny na dolnej krawędzi prostokąta.

add anchor point to rectangleadd anchor point to rectangleadd anchor point to rectangle

Krok 6

Korzystając z narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie (A), pobaw się chwilę uchwytami punktów kontrolnych, by utworzyć ładną krzywą Beziera.

bezier curvebezier curvebezier curve

Krok 7

Powtórz te same kroki, by przerobić prostokąt na kształt taki jak na obrazku poniżej.

adjust curved rectangleadjust curved rectangleadjust curved rectangle

Krok 8

Przejdź do Plik > Umieść osadzone..., następnie wybierz obrazek people-1.jpg z pakietu Resource Pack.

add pictureadd pictureadd picture

Krok 9

Użyj narzędzia Przesuń (V), by przesuwać zdjęcie w obrębie dokumentu. Umieść je w lewym górnym rogu, jak pokazano poniżej.

place pictureplace pictureplace picture

Krok 10

Utwórz nowy prostokąt za pomocą narzędzia Prostokąt (U). Ustaw jego rozmiar na 216 mm x 100 mm.

add another rectangleadd another rectangleadd another rectangle

Krok 11

Użyj narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie (A), aby umieścić prostokąt bezpośrednio nad zdjęciem w lewym górnym rogu.

place rectangle over photoplace rectangle over photoplace rectangle over photo

Krok 12

W opcjach panelu narzędzia Prostokąt wybierz Maskę. Na warstwie ze zdjęciem powstanie w ten sposób maska wektorowa.

add vector mask to rectangleadd vector mask to rectangleadd vector mask to rectangle

Krok 13

Dodaj nowy punkt kontrolny do maski przy pomocy narzędzia Pióro (P). Utwórz falistą krzywą Beziera, posługując się narzędziem Zaznaczanie bezpośrednie (A).

add anchor point to maskadd anchor point to maskadd anchor point to mask

Krok 14

Przy użyciu tych samych narzędzi, narzędzia Pióro i narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie, postaraj się przemodelować maskę zgodnie z tym, co pokazano poniżej. Zwróć uwagę, gdzie leżą punkty kontrolne i jak prostotą formę ma kształt. Im mniej punktów kontrolnych użyjesz, tym ostateczna maska będzie gładsza.

adjust mask to see curveadjust mask to see curveadjust mask to see curve

Krok 15

Przejdź do Filtr > Rozmycie > Rozmycie Gaussowskie. Ustaw Promień na 6.

add bluradd bluradd blur

Krok 16

Wybierz maskę Inteligentny filtr. Użyj narzędzia Gradient (G) by stonować maskę od strony lewej do prawej.

add smart filteradd smart filteradd smart filter
Gradient DirectionGradient DirectionGradient Direction
Ustaw kierunek gradientu na od lewej do prawej, aby obrazek wtapiał się z prawej strony.

Krok 17

Utwórz nową Maskę warstwy. Użyj narzędzia Pędzel (B) by nałożyć na schody na zdjęciu efekt zanikania. Pokieruj się przy tym własnym wyczuciem i kreatywnością.

add layer maskadd layer maskadd layer mask
fade stairs to reveal brownfade stairs to reveal brownfade stairs to reveal brown

Krok 18

Utwórz nową Warstwę dopasowań typu Jasność/Kontrast, klikając na ikonę ze słoneczkiem na panelu Dopasowania. Ustaw jasność na 40 i kontrast na 10.

add brightness adjustment layeradd brightness adjustment layeradd brightness adjustment layer

Krok 19

Kliknij prawym przyciskiem myszy na warstwę dopasowania i wybierz polecenie Utwórz maskę przycinającą. W ten sposób nowe ustawienia jasności zostaną zastosowane tylko do zdjęcia poniżej.

create clipping maskcreate clipping maskcreate clipping mask

Krok 20

Utwórz nowy kolor jednolity. Ustaw kolor wypełnienia na Brązowy (C = 30 M = 80 Y = 100 K = 30).

add coloradd coloradd color

Krok 21

Kliknij na maskę wektorową na warstwie ze zdjęciem. Przytrzymaj klawisz Alt i przeciągnij maskę na brązowy kolor wypełnienia. W ten sposób maska zostanie podwojona.

duplicate maskduplicate maskduplicate mask

Krok 22

Użyj narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie (A) i przeciągnij prawy górny punkt kontrolny do prawego górnego narożnika.

add anchor point to color layeradd anchor point to color layeradd anchor point to color layer

Krok 23

Użyj narzędzia Pędzel (B), aby odsłonić niektóre obszary zdjęcia spod brązowego wypełnienia. Ustaw Krycie warstwy na 75%.

reveal photo below the brown fillreveal photo below the brown fillreveal photo below the brown fill

Krok 24

Narysuj nowy prostokąt z narzędziem Prostokąt (U).

Add another new rectangleAdd another new rectangleAdd another new rectangle

Krok 25

Wypełnij prostokąt kolorem jasnobrązowym (C = 10 M = 65 Y = 100 K = 0).

light brownlight brownlight brown

Krok 26

Umieścić warstwę z jasnobrązowym prostokątem pod tą z prostokątem ciemnobrązowym.

move layermove layermove layer

Krok 27

Użyj narzędzia Pióro (P) z narzędziem Zaznaczanie bezpośrednie (A),  by nadać prostokątowi falisty kształt, jak pokazano poniżej.

adjust rectangleadjust rectangleadjust rectangle

Dodawanie tekstu i logo

Krok 1

Utwórz nową Elipsę (U). Ustaw jej wymiary na 248 px na 248 px. Wypełnij ją kolorem Brązowym (C=30 M=80 Y=100 K=30).

add ellipseadd ellipseadd ellipse

Krok 2

Dodaj efekt cienia. Ustaw Krycie na 14%, Odległość na 5 px i Rozmiar na 15 px.

add drop shadowadd drop shadowadd drop shadow
Dodaj cień do warstwy za pomocą przycisku fx na panelu warstw.
tweak shadowtweak shadowtweak shadow
Dopasuj ustawienia cienia:

Krok 3

Utwórz nową Elipsę (U). Nadaj jej wymiary 400 px na 400 px. Wypełnij ją kolorem ciemnoniebieskim (C=100 M=80 Y=45 K=50).

add another ellipseadd another ellipseadd another ellipse

Krok 4

Użyj ponownie efektu Cień i zastosuj go do elipsy. Możesz cień utworzyć w ten sam sposób co poprzednio albo kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję Skopiuj styl warstwy, by potem wkleić pobrany styl przy drugiej elipsie. Umieść warstwę z ciemnoniebieską elipsą poniżej tej z brązową elipsą.

reuse drop shadow effectreuse drop shadow effectreuse drop shadow effect

Krok 5

Dodaj tekst za pomocą narzędzia Tekst (T). W tym tutorialu wykorzystano rodzinę fontów Proxima Nova. Rozmiar górnego nagłówka z tytułem wynosi 17 pt. Dodaj pozostałe fragmenty tekstu, każdy na osobnej warstwie. Użyj narzędzia Przenieś (V), aby umieścić każdy wiersz we właściwym miejscu, jak pokazano poniżej.

add textadd textadd text

Krok 6

Powtórz te same czynności z kolejnym fragmentem tekstu. Ustaw rozmiar pierwszej linii na 31pt.

add new textadd new textadd new text

Krok 7

Utwórz nowy nagłówek za pomocą narzędzia Tekst (T). Wybierz czcionkę Proxima Nova Light i wielkość 18 pt.

add titleadd titleadd title

Krok 8

Dodaj podtytuł, ponownie korzystając z narzędzia Tekst (T). Ustal rozmiar na 36 pt. Ustaw Światło na -10.

add subtitleadd subtitleadd subtitle

Krok 9

Zaznacz obie warstwy z tekstem. Przytrzymaj klawisz Alt i przeciągnij tekst w dół, żeby zduplikować oba wiersze.

duplicate textduplicate textduplicate text

Krok 10

Użyj jeszcze raz narzędzia Tekst (T), by przepisać tekst zgodnie z obrazkiem. Umieść tekst we właściwym miejscu za pomocą narzędzia Przenieś (V).

rewrite and reposition textrewrite and reposition textrewrite and reposition text

Krok 11

Przejdź do Plik>Umieść osadzony i wstaw logo wektorowe acme-travel-logo.ai.

add logoadd logoadd logo

Krok 12

Pomniejsz logo i umieść je w prawym górnym rogu.

scale and place logoscale and place logoscale and place logo

Krok 13

Dodaj efekt Cienia. W panelu Styl warstwy, ustaw Krycie na 11%, Odległość na 3 px i Rozmiar na 16 px.

add drop shadow to logoadd drop shadow to logoadd drop shadow to logo

Wstawianie dolnych fotografii

Krok 1

Utwórz nowy Prostokąt (U). Nadaj mu rozmiar 60 px na 28 px.

add rectangle for bottom textadd rectangle for bottom textadd rectangle for bottom text

Krok 2

Zaznacz kształt prostokąta narzędziem Zaznaczanie bezpośrednie (A). W panelu Wyrównaj wybierz opcję punktów środkowych w poziomie.

set horizontal centersset horizontal centersset horizontal centers

Krok 3

Przejdź do Plik > Umieść osadzone i wstaw zdjęcie people-11.jpg z pakietu Resource.

Krok 4

Pomniejsz obrazek i umieść go wewnątrz prostokąta.

scale imagescale imagescale image

Krok 5

Wybierz narzędzie Prostokąt (U), a w panelu opcji kliknij pozycję Maska. W ten sposób utworzymy prostokątną maskę  wektorową i zastosujemy ją do zdjęcia.

add vector maskadd vector maskadd vector mask

Krok 6

Pozostając na warstwie zdjęciowej, wciśnij i przytrzymaj kombinację klawiszy Alt-Shift i przeciągnij zdjęcie, by je powielić.

duplicate pictureduplicate pictureduplicate picture

Krok 7

Przejdź do Plik > Umieść osadzone. Wybierz zdjęcie city-5,jpg z pakietu Resource i wstaw do dokumentu.

place city photoplace city photoplace city photo

Krok 8

Pomniejsz zdjęcie i wstaw je ponad zduplikowaną fotografią dziewczyny.

place second imageplace second imageplace second image

Krok 9

Kliknij i przytrzymaj maskę ze zduplikowanego zdjęcia z dziewczyną, umieść ją nad nowym obrazkiem, a następnie usuń warstwę people-11-copy.

move mask then delete layermove mask then delete layermove mask then delete layer

Krok 10

Powtórz kroki 7 do 9, aby dodać do dokumentu zrzut ekranu mapy,  tym razem wstawiając obrazek z mapą.

add mapadd mapadd map

Krok 11

Wejdź na warstwę map-screenshot i dodaj Obrys z menu pod przyciskiem efektów na lewym panelu.

add strokeadd strokeadd stroke

Krok 12

Ustaw grubość obrysu na 2 px. Zaznacz położenie wewnątrz i wybierz kolor Brązowy (C = 30 M = 80 Y = 100 K = 30).

tweak stroketweak stroketweak stroke

Dodawanie tekstu na dole

Krok 1

Użyj narzędzia Tekst (T) by dodać kolejny fragment tekstu. Nadaj mu rozmiar 11 pt i kolor Jasnobrązowy (C=10 M=65 Y=100 K=0).

add bottom textadd bottom textadd bottom text

Krok 2

Dodaj kolejne wiersze. Ustaw rozmiar 9 pt, interlinię 13 pt i zmień kolor na szary (K = 90).

add more lines of textadd more lines of textadd more lines of text

Krok 3

Powtórz te same kroki, tworząc kolejny blok tekstu. Umieść go poniżej zdjęcia dziewczyny i zrzutu mapy.

add text blockadd text blockadd text block

Krok 4

Przejdź do Plik > Umieść osadzone... Wybierz icons.ai by zaimportować ikony do dokumentu. Pojawi się nowe okienko kontekstowe. Wybierz ikonę kalendarza i kliknij OK.

insert calendar iconinsert calendar iconinsert calendar icon

Krok 5

Pomniejsz ikonę i umieść ją na wysokości pierwszej linii tekstu z informacją o terminie.

place calendar iconplace calendar iconplace calendar icon

Krok 6

Powtórz te same kroki by zaimportować pozostałe ikony i umieścic je przy odpowiednich liniach tekstu.

add remaining iconsadd remaining iconsadd remaining icons

Krok 7

Użyj narzędzia Tekst (T) by wprowadzić kolejne linijki tekstu. Umieść je ponad zrzutem mapy. Ustaw Rozmiar 13 pt, Interlinię 11 pt i zmień Kolor na Jasnobrązowy (C = 10 M = 65 Y = 100 K = 0).

add map textadd map textadd map text

Krok 8

Powtórz te same kroki by dodać wiersze z adresem. Nadaj im Rozmiar 9 pt i zmień Kolor na Szary (K=90).

add addressadd addressadd address

Krok 9

Przejdź do Plik > Umieść osadzone..., wybierz po raz kolejny icons.ai i zaimportuj ikonę globusa.

add globe iconadd globe iconadd globe icon

Krok 10

Pomniejsz ikonę i umieść ją obok linku do strony.

place world iconplace world iconplace world icon

Krok 11

Wybierz narzędzie Pióro (P) i utwórz kształt, który będzie wskazywał drogę na mapie.

Add direction vectorAdd direction vectorAdd direction vector

Krok 12

W Panelu opcji przy Obrysie wybierz opcję Linia przerywana i Kolor Jasnobrązowy (C=10 M=65 Y=100 K=0). Ustaw Grubość obrysu na 1,5 pt.

make dashed strokemake dashed strokemake dashed stroke

Krok 13

Przejdź do Opcje obrysu > Więcej opcji..., wybierz Narożniki zaokrąglone i ustal parametr Linia przerywana: Przerwy na 3.

adjust strokeadjust strokeadjust stroke

Krok 14

Utwórz nową Elipsę (U). Nadaj jej Kolor Brązowy (C = 30 M = 80 Y = 100 K = 30).

add ellipse to mapadd ellipse to mapadd ellipse to map

Krok 15

Włącz narzędzie Pióro (P). Przytrzymując klawisz Alt kliknij w dolny punkt kontrolny. W ten sposób punkt zmieni się z gładkiego w narożnikowy.

change anchor pointschange anchor pointschange anchor points

Krok 16

Używając narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie (A), przeciągnij punkt kontrolny w dół.

move anchor pointmove anchor pointmove anchor point

Krok 17

Dodaj efekt cienia (Drop Shadow) do pinezki. Aby wypadł delikatnie, użyj ustawień takich jak poniżej.

add drop shadow to anchoradd drop shadow to anchoradd drop shadow to anchor

Krok 18

I jeszcze raz, utwórz nową elipsę (U) i wypełnij ją kolorem białym. Umieść elipsę pośrodku pinezki. I tak oto zakończyliśmy pracę nad ulotką.

add new white ellipseadd new white ellipseadd new white ellipse

Podsumowanie

Gratulacje! Jeśli śledziłeś tutorial do tego momentu, masz już przed sobą gotowy projekt ulotki.

Pamiętaj: zawsze gdy projektujesz obrazy przeznaczone do druku, korzystaj z palety CMYK, by wszystko wyszło jak należy. Nie zapomnij dodać spadu (co najmniej 3 mm po każdej stronie). Jeśli któreś z zaawansowanych parametrów technicznych nie są dla ciebie do końca jasne, zapytaj firmy drukarskiej - to pozwoli ci uniknąć błędów i problemów.

W kolejnym tutorialu z tej serii zobaczymy, jak wprowadzić tę ulotkę do InDesigna i przygotować PDF w jakości odpowiedniej do wydruku. A tymczasem, jeśli masz jakiekolwiek pytania co do projektowania ulotki w Photoshopie, zostaw komentarz - chętnie pomożemy!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.