Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Kako Pisati u Pijesku Koristeći Adobe Photoshop

by
Read Time:11 minsLanguages:

Croatian (Hrvatski) translation by Maja Petek (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Adobe Photoshop stilovi slojeva (Layer Style) su jedni od najbržih, a opet najefektnijih načina da postignete mnoge različite efekte. U ovom tutorialu ću vam pokazati kako komibnacijom stilova slojeva i nekoliko tekstura, kistova i opcija možete napraviti tekst ispisan u pijesku, realističnog izgleda.

Resursi za Tutorial

Tijekom izrade ovog tutoriala korišteni su sljedeći elementi.

1. Učitajte 'Nature Patterns' Set Uzoraka

Idite na Edit > Preset Manager, i odaberite Patterns iz Preset Type padajućeg izbornika. Zatim, kliknite malenu strelicu desno od Preset Type padajućeg izbornika i kliknite Nature Patterns u sredini skočnog pozora. Kada se pojavi dijaloški okvir, samo kliknite Append.

Loading the Nature Patterns SetLoading the Nature Patterns SetLoading the Nature Patterns Set

2. Izradite Pozadinu

1. korak

Otvorite SoilSand0204 sliku, zatim idite na Image > Adjustments > Color Balance. U Midtones opcijama, pod odabranom Tones Balance postavkom, promijenite Color Levels vrijednosti na 8, -1 i -26.

Adjusting the Color BalanceAdjusting the Color BalanceAdjusting the Color Balance

2. korak

Kliknite Highlights opciju i ovdje promijenite Color Leves vrijednosti na 5, -1 i -5. To će prilagoditi boju teksture pijeska.

Adjusting the Color BalanceAdjusting the Color BalanceAdjusting the Color Balance

3. korak

Duplicirajte Background sloj.

Duplicating the Background LayerDuplicating the Background LayerDuplicating the Background Layer

4. korak

Idite na Image > Adjustments > Levels, i promijenite Gamma vrijednost na 0.80 da potamnite malo teksturu.

Adjusting the LevelsAdjusting the LevelsAdjusting the Levels

3. Izradite Tekst

1. korak

Napišite tekst velikim slovima koristeći font GelPen Medium. Size fonta podesite na 350 pt, Tracking vrijednost na 100, boju na #6c6760, i ako radite više od jednog reda teksta, svakako podesite Leading vrijednost po potrebi. Ovdje je podešeno na 300 pt.

Creating the TextCreating the TextCreating the Text

2. korak

Sloju teksta promijenite Blend Mode u Soft Light, zatim ga duplicirajte.

Changing the Blend ModeChanging the Blend ModeChanging the Blend Mode

4. Stilizirajte Slojeve Teksta

1. korak

Dvaput kliknite originalni sloj teksta da primijenite Inner Shadow efekt koristeći sljedeće vrijednosti:

 • Use Global Light kućicu ostavite neoznačenu
 • Angle: -180
 • Distance: 20
 • Size: 20
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

2. korak

To će dodati jednostavan efekt unutarnje sjene.

ResultResultResult

Dvaput kliknite na kopirani soj teksta da primijenite sljedeći Layer Style:

3. korak

 • Technique: Chisel Hard
 • Direction: Down
 • Size: 70
 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Shadow Mode - Opacity: 100%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

4. korak

 • Contour : Log
 • Označite Anti-aliased kućicu
ContourContourContour

5. korak

To će pomoći odrediti unutarnji oblik teksta.

ResultResultResult

5. Izradite Kist za Vanjske Rubove i Primijenite Stroke na Tekst

1. korak

Kliknite desnim gumbom miša na bilo koji sloj teksta i odaberite Create Work Path. Izradite novi sloj iznad svih slojeva, nazovite ga 1 i odaberite Brush Tool alat.

Work PathWork PathWork Path

2. korak

Otvorite Brush karticu (Window > Brush), odaberite tvrdi okrugli vrh kista i podesite mu Settings (postavke) kao što je prikazano ispod:

Brush Tip Shape

Brush Tip ShapeBrush Tip ShapeBrush Tip Shape

3. korak

Shape Dynamics

Shape DynamicsShape DynamicsShape Dynamics

4. korak

Uzmite Direct Selection Tool (A), kliknite desnim gumbom miša na putanju i odaberite Stroke Path.

Odaberite Brush iz Tool padajućeg izbornika i kliknite OK. Zatim kliknite Enter/Return da se riješite radne putanje.

Stroke the Work PathStroke the Work PathStroke the Work Path

6. Modificirajte Poteze na Rubovima

1 korak

Pritisnite Command-kliknite na sličicu sloja (sloj 1) rubne linije/stroke da ga selektirate.

Create a SelectionCreate a SelectionCreate a Selection

2. korak

Idite na Select > Modify > Contract i utipkajte 3.

Modify the SelectionModify the SelectionModify the Selection

3. korak

Idite na Select > Modify > Feather i upišite 2.

Modify the SelectionModify the SelectionModify the Selection

4. korak

Učinite 'stroke' sloj nevidljivim klikom na ikonu oka pokraj njegovog imena i zatim selektirajte Background copy sloj.

Modify the SelectionModify the SelectionModify the Selection

5. korak

Pritisnite Command-J da duplicirate selekciju na novi sloj. Pojaviti će mu se već zadano ime Layer 1. Povucite sloj Layer 1 iznad svih slojeva.

Modify the StrokeModify the StrokeModify the Stroke

7. Stilizirajte Modificirani 'Stroke'

Dvaput kliknite Layer 1 da primijenite sljedeći Layer Style:

1. korak

 • Označite Anti-aliased kućicu
 • Highlight Mode: Soft Light
 • Color: #ffe1ba
 • Shadow Mode: Linear Burn
 • Color: #d0c1ab
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

2. korak

Upotrijebite zadane Contour vrijednosti.

ContourContourContour

3. korak

 • Pattern : Spiky Bush
PatternPatternPattern

4. korak

To će stilizirati 'stroke'.

ResultResultResult

8. Napravite Prijelaz

1. korak

Da bolje izblendamo 'stroke' sa teksturom pijeska, dodati ćemo dio kojim ćemo postići prirodniji prijelaz, stoga ponovno selektirajte sloj 1.

Create a SelectionCreate a SelectionCreate a Selection

2. korak

Idite na Select > Modify > Expand, i upišite 7.

Modify the SelectionModify the SelectionModify the Selection

3. korak

Idite na Select > Modify > Feather i upišite 5.

Modify the SelectionModify the SelectionModify the Selection

4. korak

Pritisnite Command-Shift i kliknite na sličicu sloja s tekstom kako biste ga dodali onome što ste već selektirali, kako taj selektirani dio unutra ne bi imao prazne dijelove.

Modify the SelectionModify the SelectionModify the Selection

5. korak

Selektirajte originalni Background sloj, zatim pritisnite Command-J da duplicirate selekciju na novom sloju. Taj sloj će se zvati Layer 2. Povucite ga iznad oba Background sloja i odmah ispod originalnog sloja teksta.

Modify the Transition AreaModify the Transition AreaModify the Transition Area

6. korak

Dvaput kliknite Layer 2 da primijenite Drop Shadow efekt koristeći sljedeće vrijednosti:

 • Blend Mode: Linear Burn
 • Color: #e8e3dc
 • Uklonite oznaku s Use Global Light kućice
 • Angle: 139
 • Distance: 19
 • Size: 18
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

7. korak

Možete vidjeti kako se sve ljepše blenda.

ResultResultResult

9. Izradite Podignuti Rub Pijeska

1. korak

Odaberite Brush Tool i otvorite opet Brush karticu. Dok je još uvijek odabran tvrdi okrugli vrh kista, modificirajte Settings (postavke) kao što je prikazano ispod:

Brush Tip Shape

Brush Tip ShapeBrush Tip ShapeBrush Tip Shape

2. korak

Shape Dynamics

Shape DynamicsShape DynamicsShape Dynamics

3. korak

Scattering

ScatteringScatteringScattering

4. korak

Kliknite desnim gumbom na sloj teksta i odaberite Create Work Path, napravite novi sloj ispod originalnog sloja teksta i nazovite ga Stroke Shadow, odaberite Direct Selection Tool i podesite Foreground boju u #404040.

Create the Work PathCreate the Work PathCreate the Work Path

5. korak

Primijenite Stroke na putanju kao što ste učinili prije i ne zaboravite se riješiti poslije radne putanje.

Stroke the Work PathStroke the Work PathStroke the Work Path

10. Modificirajte i Stilizirajte Podignutu Rubnu Liniju Pijeska

1. korak

Pritisnite Commad-kliknite na sličicu Stroke Shadow sloj da ga selektirate.

Create SelectionCreate SelectionCreate Selection

2. korak

Selektirajte Background copy sloj, pritisnite Command-J, promijenite naziv dupliciranog sloja u Stroke, zatim ga povucite iznad Stroke Shadow sloja.

Duplicate the Selected AreaDuplicate the Selected AreaDuplicate the Selected Area

3. korak

Kliknite desnim gumbom sloj Layer 1, odaberite Copy Layer Style, zatim kliknite desnim gubom Stroke sloj i odaberite Paste Layer Style da stilizirate podignuti rub pijeska.

Apply Layer StyleApply Layer StyleApply Layer Style

11. Modificirajte Sjenu Podignutog Ruba Pijeska

1. korak

Odaberite Stroke Shadow sloj, zatim idite na Filter > Blur > Motion Blur. Promijenite Angle na -30 i Distance na 20.

Motion BlurMotion BlurMotion Blur

2. korak

Sloju Stroke Shadow promijenite Blend Mode u Linear Light, zatim, koristeći Move Tool (V) alat, kliknite-povucite sjenu na mjesto tako da se proteže dijagonalno od pijeska.

Modify the Stroke ShadowModify the Stroke ShadowModify the Stroke Shadow

3. korak

Pritisnite Command-kliknite na sličicu sloja teksta da ga selektirate, zatim, ako već nije aktiviran, aktivirajte Stroke Shadow sloj i kliknite Delete da se riješite unutarnjih dijelova sjene. Kada završite idite na Select > Deselect.

Modify the Stroke ShadowModify the Stroke ShadowModify the Stroke Shadow

1. Dodajte Morsku Zvijezdu

1. korak

Otvorite sliku Red Seastar Isolated On White Background, upotrijebite Magic Wand Tool da selektirate bijeli dio oko nje, i idite na Select > Inverse da invertirate odabir. Zatim idite Edit > Copy da kopirate selektiranu zvijezdu.

Select the StarfishSelect the StarfishSelect the Starfish

2. korak

Vratite se na originalni dokument, idite na Edit > Paste i smjestite sloj morske zvijezde iznad svih slojeva. Idite na Image > Adjustments > Hue/Saturation, i promijenite Saturation na -15 da malo smanjite jačinu boje.

Adjust the HueSaturationAdjust the HueSaturationAdjust the HueSaturation

3. korak

Dvaput kliknite na sloj morske zvijezde kako biste primijenili sljedeći Layer Style:

 • Opacity: 35%
 • Use Global Light kućicu ostavite neoznačenu
 • Angle: -30
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

4. korak

 • Blend Mode: Multiply
 • Opacity: 55%
 • Color: #d8d2ca
 • Size: 16
Outer GlowOuter GlowOuter Glow

5. korak

 • Blend Mode: Linear Light
 • Color: #404040
 • Use Global Light kućicu ostavite neoznačenu
 • Angle: 138
 • Noise: 20
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

6. korak

To će morskoj zvijezdi dodati jednostavnu sjenu.

ResultResultResult

7. korak

Sada ćete koristeći isti kist modificiran u 8. koraku da manualno na nekim mjestima dodate pijesak na rubove morske zvijezde, zatim pratite korake 9.-1. do 10.-2. da modificirate i silizirate 'stroke' i njezinu sjenu. I sada pritisnite Command-kliknite na sličicu sloja morske zvijezde da napravite selekciju, selektirajte sloj sjene morske zvijezde i pritisnite Delete da se riješte unutarnje sjene.

Adding the Sand to the StarfishAdding the Sand to the StarfishAdding the Sand to the Starfish

13. Podesite Boje

1. korak

Kliknite Create new fill or adjustment layer ikonu na Layers kartici i odaberite Curves.

CurvesCurvesCurves

2. korak

Podesite krivulje kao što je prikazano ispod. Možete također kliknuti ikonu malene ruke sa strelicama i povucite sliku da modificirate na svjetlinu po želji.

CurvesCurvesCurves

3. korak

Kliknite opet ikonu Create new fill or adjustment layer i odaberite Solid Color.

Solid ColorSolid ColorSolid Color

4. korak

Upotrijebite boju #b1a99c, sloju promijenite Blend Mode u Color Burn i Opacity podesite na 20%.

Solid ColorSolid ColorSolid Color

14. Dodajte Morsku Pjenu

1. korak

Smjestite sliku WaterFoam0018 iznad svih slojeva i promijenite joj Blend Mode u Screen, zatim idite na Image > Adjustments > Desaturate. Pomaknite pjenu prema dolje koliko je potrebno, zatim možete odabrati Eraser Tool (E) alat sa mekim okruglim vrhom te uklonite dijelove koji vam se ne sviđaju.

Adding the FoamAdding the FoamAdding the Foam

2. korak

Napravite novi sloj iznad sloja pjene i nazovite ga Water. Odaberite Lasso Selection Tool alat i zatim nacrtajte selekciju prateći rubove pjene, ostavljajući malo prostora. Ispunite taj dio bojom #b2b3ad.

Adding the FoamAdding the FoamAdding the Foam

3. korak

Idite na Select > Deselect. Water sloju promijenite Blend Mode u Multiply i Opacity na 20%.

Adding the FoamAdding the FoamAdding the Foam

4. korak

Idite na Filter > Blur > Gaussian Blur, i promijenite Radius na 5.

Gaussian BlurGaussian BlurGaussian Blur

5. korak

Duplicirajte Water sloj, zatim kopiji promijenite Opacity na 15. Povucite kopiju još malo dolje da napravite tamniji sloj između Water sloj i sloja morske pjene.

Adding the FoamAdding the FoamAdding the Foam

15. Primijenite Filter za Svjetlinu

1. korak

Selektirajte sve slojeve osim sloja morske pjene i Water sloja, duplicirajte ih i idite na Layer > Merge Layers. Promijenite ime spojenog sloja u Final.

Lighting EffectsLighting EffectsLighting Effects

2. korak

Idite na Filter > Render > Lighting, odaberite točku svijetla, zatim je pomaknite i promijenite veličinu po vlastitoj želji.

Lighting EffectsLighting EffectsLighting Effects

3. korak

Promijenite ostatak postavki kao što je prikazano ispod. Boje korištene u RGB su:

 • Color: 246, 242, 234
 • Colorize: 247, 240, 223
Lighting EffectsLighting EffectsLighting Effects

4. korak

Vrh kista će vam dati drugačiji rezultat svaki put kada ga upotrijebite. Stoga ga uvijek možete iskušati nekoliko puta dok ne postignete rezultat koji želite ili trebate.

Getting Different Stroke OutcomesGetting Different Stroke OutcomesGetting Different Stroke Outcomes

Čestitam! Završili ste.

U ovom tutorialu, modificirana je pozadina s teksturom pijeska i tekst je izrađen i stiliziran kako bi dodali unutarnju sjenu i dubinu.

Zatim, nekoliko kistova su modificirana da izradite pas 'stroke' slojeva da postignete pijesak izvan ruba i podignute dijelove, kao i jednostavan prijelazni 'stroke' da se pijesak i tekst lijepo izblendaju. Svi izrađeni slojevi su stilizirani i modificirani da se stvori izgled pijeska i dodaju sjene.

Zatim je dodana obična morska zvijezda i izblendana istom tehnikom, te nekoliko slojeva za podešavanje kako bi se pojačale boje i svjetlinu konačne slike.

Nakon toga je također dodana i pjena, i ostatak slojeva je spojen da primijeni filter za svijetlo kako bi se postigao konačni rezultat.

Nadam se da ste uživali u tutorialu i da će vam ovi savjeti i trikovi biti od koristi. Ispod možete ostaviti svoje komentare i podijeliti s nama rezultate.

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads