Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

روش ایجاد نوشته روی ماسه در ادوبی فتوشاپ

by
Read Time:11 minsLanguages:

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

استایل‌های لایه (Layer Styles) در ادوبی فتوشاپ سریعترین و موثرترین راه برای دست یافتن به بسیاری افکت‌های مختلف است. در این آموزش به شما نشان میدهیم که چطور از قابلیت قوی Layer Styles همراه با چند تکسچر، براش، و تنظیمات انتخابی استفاده کنید تا یک افکت نوشته روی ماسه با ظاهری واقعگرایانه ایجاد کنید.

فایل‌های آموزش

فایل‌های زیر در طول این آموزش مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

1. مجموعه الگوی Nature Patterns را لود کنید

به منوی Edit بروید و Preset Manager را انتخاب کنید و از منوی کشویی Preset Type ، گزینه Patterns را انتخاب کنید. سپس روی فلش کوچک سمت راست منوی کشویی Preset Type کلیک کنید و در میانه‌ی منوی pop-up بروی Nature Patterns کلیک کنید. بعد از اینکه پنجره ظاهر شد، روی Append کلیک کنید.

Loading the Nature Patterns SetLoading the Nature Patterns SetLoading the Nature Patterns Set

2. تصویر پس‌زمینه را ایجاد کنید

مرحله 1

تصویر SoilSand0204 را باز کنید و سپس به منوی Image بروید و در Adjustments ، افکت Color Balance را انتخاب کنید. در حالیکه در بخش Tone Balance ، انتخاب Midtones (رنگ‌های میانه) را فعال کرده‌اید، مقادیر Color Levels (سطوح رنگی) را به 8 ، 1- و 26- تغییر دهید.

Adjusting the Color BalanceAdjusting the Color BalanceAdjusting the Color Balance

مرحله 2

انتخاب Highlights را فعال کنید و مقادیر Color Levels را بروی 5 ، 1- و 5- قرار دهید. با این کار رنگ تکسچر ماسه را تنظیم میکنیم.

Adjusting the Color BalanceAdjusting the Color BalanceAdjusting the Color Balance

مرحله 3

لایه Background را تکثیر کنید.

Duplicating the Background LayerDuplicating the Background LayerDuplicating the Background Layer

مرحله 4

به منوی Image بروید و در Adjustments ، افکت Levels را انتخاب کنید و مقدار Gamma را به 0.8 تغییر دهید تا تکسچر را کمی تیره کنید.

Adjusting the LevelsAdjusting the LevelsAdjusting the Levels

3. نوشته را ایجاد کنید

مرحله 1

با استفاده از فونت GelPen با سایز Medium نوشته‌ای با حروف بزرگ ایجاد کنید. مقدار سایز فونت (Size) برابر با 350pt و مقدار Tracking برابر با 100 است. رنگ آن #6c6760 است و در صورتی که بیشتر از یک خط نوشته ایجاد میکنید ، مطمئن شوید که مقدار Leading را هم بر حسب نیاز تنظیم کنید. در اینجا ما آنرا روی 300pt تنظیم کردیم.

Creating the TextCreating the TextCreating the Text

مرحله 2

حالت ترکیبی Blend Mode را برای لایه نوشته به Soft Light تغییر دهید و سپس از آن یک کپی ایجاد کنید.

Changing the Blend ModeChanging the Blend ModeChanging the Blend Mode

4. به لایه‌های نوشته استایل بدهید

مرحله 1

بروی لایه نوشته اصلی کلیک دوبل را بزنید تا با مقادیر زیر یک افکت Inner Shadow (سایه داخلی) اعمال کنید:

 • تیک Use Global Light (استفاده از نور سراسری) را بردارید.
 • Angle: -180 (زاویه)
 • Distance: 20 (فاصله)
 • Size: 20 (سایز)
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

مرحله 2

این کار یک افکت inner shadow (سایه داخلی) ساده به نوشته اضافه میکند.

ResultResultResult

بروی کپی لایه نوشته کلیک دوبل کنید تا یک استایل لایه (Layer Style) با تنظیمات زیر اعمال کنید:

مرحله 3

 • Technique: Chisel Hard (متد : برش سخت)
 • Direction: Down (جهت: پایین)
 • Size: 70 (اندازه)
 • تیک Anti-aliased (ضد نویز) را بزنید.
 • Shadow Mode - Opacity: 100% (حالت ترکیبی سایه)
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

مرحله 4

 • Contour : Log (دیاگرام نقش برجسته: لگاریتمی)
 • انتخاب Anti-aliased تیک خورده باشد.
ContourContourContour

مرحله 5

این کار کمک میکند تا شکل داخلی نوشته را ایجاد کنیم.

ResultResultResult

5. ایجاد براش لبه‌های بیرونی و حاشیه دادن به نوشته

مرحله 1

بروی هر یک از لایه‌های نوشته کلیک راست را بزنید و Create Work Path را انتخاب کنید. یک لایه جدید بالای دیگر لایه‌ها ایجاد کنید، اسم آن را "1" بگذارید، و ابزار Brush را فعال کنید.

Work PathWork PathWork Path

مرحله 2

پنل Brush را باز کنید (در منوی Window ، گزینه Brush را انتخاب کنید)، یک براش گرد سخت انتخاب کنید و تنظیمات آنرا همچون زیر تغییر دهید:

شکل نوک براش

Brush Tip ShapeBrush Tip ShapeBrush Tip Shape

مرحله 3

Shape Dynamic (دینامیک شکل)

Shape DynamicsShape DynamicsShape Dynamics

مرحله 4

ابزار Direct Selection (کلید A) را بردارید، بروی مسیر کلیک راست را بزنید و گزینه Stroke Path را انتخاب کنید.

از منوی کشویی Tool ، گزینه Brush را انتخاب کنید و بروی OK کلیک کنید. بروی کلید (Enter / Return) بزنید تا از شر مسیر work path خلاص شوید.

Stroke the Work PathStroke the Work PathStroke the Work Path

6. حاشیه‌ی لبه‌ها را تنظیم کنید

مرحله 1

بروی لایه‌ی حاشیه (لایه "1") با گرفتن کلید Command (یا Ctrl) کلیک کنید تا یک کادر انتخاب دور آن ایجاد کنید.

Create a SelectionCreate a SelectionCreate a Selection

مرحله 2

به منوی Select رفته و در Modify ، گزینه Contract را انتخاب کنید و مقدار 3 را تایپ کنید.

Modify the SelectionModify the SelectionModify the Selection

مرحله 3

به منوی Select رفته و در Modify ، گزینه Feather را انتخاب کنید و مقدار 2 را تایپ کنید.

Modify the SelectionModify the SelectionModify the Selection

مرحله 4

با کلیک روی آیکون چشم کنار لایه‌ی حاشیه (لایه "1") از مخفی بودن لایه اطمینان حاصل کنید، سپس لایه Background copy را انتخاب کنید.

Modify the SelectionModify the SelectionModify the Selection

مرحله 5

کلیدهای Command (یا Ctrl) و J را بزنید تا انتخاب را وارد یک لایه جدید کنید. بطور پیش‌فرض بعنوان Layer 1 نامگذاری میشود. لایه Layer 1 را بالای تمامی لایه‌ها قرار دهید.

Modify the StrokeModify the StrokeModify the Stroke

7. استایل دادن به حاشیه‌ی تنظیم شده

بروی Layer 1 کلیک دوبل کنید تا استایل لایه Layer Style را اعمال کنید:

مرحله 1

 • تیک گزینه Anti-aliased (ضدنویز) را بزنید
 • Highlight Mode: Soft Light (حالت ترکیبی هایلایت)
 • Color#ffe1ba (رنگ)
 • Shadow Mode: Linear Burn (حالت ترکیبی سایه)
 • Color#d0c1ab (رنگ)
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

مرحله 2

از مقادیر پیش‌فرض برای Contour استفاده کنید.

ContourContourContour

مرحله 3

 • Pattern : Spiky Bush (الگو: براش تیز)
PatternPatternPattern

مرحله 4

این کار به حاشیه استایل میدهد.

ResultResultResult

8. ناحیه تغییر حالت (ترانزیشن) را ایجاد کنید

مرحله 1

برای ترکیب حاشیه با تکسچر ماسه بصورت یکپارچه، یک ناحیه تغییر حالت (ترانزیشن) ایجاد میکنیم که فید شود و ظاهر افکت را طبیعی‌تر کند، پس دوباره روی لایه "1" با گرفتن Ctrl ، کلیک میکنیم تا کادر انتخاب ایجاد شود.

Create a SelectionCreate a SelectionCreate a Selection

مرحله 2

به منوی Select بروید و در Modify ، گزینه Expand را انتخاب کنید و مقدار 7 را وارد کنید.

Modify the SelectionModify the SelectionModify the Selection

مرحله 3

به منوی Select بروید و در Modify ، گزینه Feather را انتخاب کنید و مقدار 5 را تایپ کنید.

Modify the SelectionModify the SelectionModify the Selection

مرحله 4

بروی نمایه thumbnail لایه نوشته با گرفتن کلیدهای Command (یا Ctrl) و Shift کلیک کنید تا آنرا به انتخاب خود اضافه کنید تا بدین ترتیب فضای خالی داخل انتخاب وجود نداشته باشد.

Modify the SelectionModify the SelectionModify the Selection

مرحله 5

لایه اصلی Background را انتخاب کنید، سپس کلیدهای Command (یا Ctrl) و J را بزنید تا ناحیه انتخاب شده را در یک لایه جدید تکثیر کنید. نام این لایه Layer 2 خواهد بود. آنرا بالای هر دو لایه‌ی Background و زیر لایه‌ی اصلی نوشته قرار دهید.

Modify the Transition AreaModify the Transition AreaModify the Transition Area

مرحله 6

بروی لایه‌ی Layer 2 کلیک دوبل کنید تا یک افکت Drop Shadow با مقادیر زیر را اعمال کنید:

 • Blend Mode: Linear Burn (حالت ترکیبی)
 • Color#e8e3dc (رنگ)
 • تیک گزینه Use Global Light را بردارید.
 • Angle: 139 (زاویه)
 • Distance: 19 (فاصله)
 • Size: 18 (اندازه)
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

مرحله 7

میتوانید ببینید که به چه صورت ترکیب بسیار بهتری به تدریج ایجاد میشود.

ResultResultResult

9. حاشیه‌ی برآمده‌ی ماسه را ایجاد کنید

مرحله 1

ابزار Brush را بردارید و پنل Brush را دوباره باز کنید. یک نوک سخت برای براش انتخاب کنید و تنظیمات را همچون زیر تغییر دهید:

شکل نوک براش

Brush Tip ShapeBrush Tip ShapeBrush Tip Shape

مرحله 2

Shape Dynamics (دینامیک شکل)

Shape DynamicsShape DynamicsShape Dynamics

مرحله 3

Scattering (پراکندگی)

ScatteringScatteringScattering

مرحله 4

بروی لایه نوشته کلیک راست را بزنید و Create Work Path را انتخاب کنید. یک لایه‌ی جدید زیر لایه نوشته اصلی بسازید و آنرا Stroke Shadow بنامید. ابزار Direct Selection را بردارید و رنگ پس‌زمینه را بروی #404040 قرار دهید.

Create the Work PathCreate the Work PathCreate the Work Path

مرحله 5

همچون قبل برای مسیر حاشیه ایجاد کنید و فراموش نکنید که بعد از آن با زدن کلید (Enter یا Return) از شر مسیر Work Path خلاص شوید.

Stroke the Work PathStroke the Work PathStroke the Work Path

10. حاشیه‌ی برآمده‌ی ماسه را تنظیم کرده و استایل بدهید

مرحله 1

با گرفتن کلید Command (یا Ctrl) بروی نمایه thumbnail لایه‌ی Stroke Shadow کلیک کنید تا یک کادر انتخابی دور آن ایجاد کنید.

Create SelectionCreate SelectionCreate Selection

مرحله 2

لایه‌ی Background copy را انتخاب کنید، کلیدهای Command (یا Ctrl) و J را بزنید، لایه‌ی تکثیر شده را به Stroke تغییر نام دهید و آنرا در بالای لایه‌ی Stroke Shadow قرار دهید.

Duplicate the Selected AreaDuplicate the Selected AreaDuplicate the Selected Area

مرحله 3

بروی لایه Layer 1 کلیک راست را بزنید، گزینه Copy Layer Style را انتخاب کنید، سپس بروی لایه Stroke کلیک راست را بزنید و گزینه Paste Layer Style را انتخاب کنید تا به حاشیه برآمده‌ی ماسه استایل بدهید.

Apply Layer StyleApply Layer StyleApply Layer Style

11. سایه‌ی برآمدگی ماسه را تنظیم کنید

مرحله 1

لایه‌ی Stroke Shadow را انتخاب کنید. سپس به منوی Filter بروید و در Blur ، گزینه Motion Blur را انتخاب کنید. مقدار Angle را به 30- و Distance را به 20 تغییر دهید.

Motion BlurMotion BlurMotion Blur

مرحله 2

حالت ترکیبی (Blend Mode) را برای لایه‌ی Stroke Shadow به Linear Light تغییر دهید. با استفاده از ابزار Move (کلید V)، بروی سایه کلیک کنید و آنرا بکشید و بطوری تعیین موقعیت کنید که بطور مورب و با فاصله از ماسه قرار گیرد.

Modify the Stroke ShadowModify the Stroke ShadowModify the Stroke Shadow

مرحله 3

در حین گرفتن کلید Command (کلید Ctrl) بروی نمایه thumbnail لایه نوشته کلیک کنید تا یک کادر انتخاب ایجاد شود. مطمئن شوید که هنوز لایه‌ی Stroke Shadow انتخاب شده، سپس کلید Delete را بزنید تا از شر بخش‌های داخلی سایه راحت شوید. وقتی این کار را انجام دادید به منوی Select بروید و گزینه Deselect را انتخاب کنید.

Modify the Stroke ShadowModify the Stroke ShadowModify the Stroke Shadow

12. ستاره دریایی را اضافه کنید

مرحله 1

تصویر ستاره‌ دریایی قرمز روی پس‌زمینه سفید را باز کنید، از ابزار Magic Wand استفاده کنید تا ناحیه سفید دور آنرا انتخاب کنید و با رفتن به منوی Select و انتخاب Inverse ، انتخاب را معکوس کنید. سپس به منوی Edit بروید و با انتخاب Copy، ستاره دریایی انتخاب شده را کپی کنید.

Select the StarfishSelect the StarfishSelect the Starfish

مرحله 2

به سند اصلی برمیگردیم. به منوی Edit بروید و Paste را انتخاب کنید و لایه‌ی ستاره دریایی را بالای بقیه لایه‌ها قرار دهید. به منوی Image بروید و در Adjustments ، گزینه Hue / Saturation را انتخاب کنید و مقدار Saturation را به 15- تغییر دهید تا نوسان تغییر تون رنگ را کمی کاهش دهید.

Adjust the HueSaturationAdjust the HueSaturationAdjust the HueSaturation

مرحله 3

بروی لایه ستاره دریایی کلیک دوبل کنید تا یک استایل لایه (Layer Style) اعمال کنید:

 • Opacity: 35% (شفافیت)
 • تیک گزینه Use Global Light را بردارید.
 • Angle: -30 (زاویه)
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

مرحله 4

 • Blend Mode: Multiply (حالت ترکیبی)
 • Opacity: 55% (شفافیت)
 • Color#d8d2ca (رنگ)
 • Size: 16 (سایز)
Outer GlowOuter GlowOuter Glow

مرحله 5

 • Blend Mode: Linear Light (حالت ترکیبی)
 • Color#404040 (رنگ)
 • تیک گزینه Use Global Light را بردارید.
 • Angle: 138 (زاویه)
 • Noise: 20 (نویز)
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

مرحله 6

این کار یک سایه‌ی ساده به ستاره دریایی اضافه میکند.

ResultResultResult

مرحله 7

کار بعدی که باید انجام دهید این است از همان براشی که در مرحله 8 تنظیم کردید استفاده کنید تا بطور دستی دور لبه‌های ستاره دریایی ماسه اضافه کنید. سپس مرحله 9 از بخش 1 و مرحله 10 از بخش 2 را دنبال کنید تا حاشیه و سایه ی آنرا تنظیم کنید و استایل دهید. و نهایتا، بروی نمایه thumbnail لایه ستاره دریایی با گرفتن کلید Command (یا Ctrl) کلیک کنید تا یک کادر انتخابی حول آن ایجاد شود. لایه‌ی سایه‌ی حاشیه ستاره دریایی را انتخاب کنید و کلید Delete را فشار دهید تا از شر سایه داخلی راحت شوید.

Adding the Sand to the StarfishAdding the Sand to the StarfishAdding the Sand to the Starfish

13. تنظیم رنگ‌ها

مرحله 1

بروی آیکون پایین پنل Layers با عنوان Create new fill or adjustment layer (ایجاد لایه رنگی یا تنظیمی جدید) کلیک کنید و افکت Curves را انتخاب کنید.

CurvesCurvesCurves

مرحله 2

افکت curves را همچون زیر تنظیم کنید. همینطور میتوانید روی آیکون دست کوچک با فلش‌ دوسمت کلیک کنید و سپس بروی تصویر کلیک کنید و بکشید تا روشنی را بر اساس دلخواه تنظیم کنید.

CurvesCurvesCurves

مرحله 3

بروی آیکون Create new fill or adjustment layer (ایجاد لایه رنگی یا تنظیمی جدید) دوباره کلیک کنید و گزینه Solid Color را انتخاب کنید.

Solid ColorSolid ColorSolid Color

مرحله 4

از رنگ با کد #b1a99c استفاده کنید، حالت ترکیبی Blend Mode را به Color Burn و با مقدار %20 برای Opacity تغییر دهید.

Solid ColorSolid ColorSolid Color

14. کف را اضافه کنید

مرحله 1

تصویر WaterFoam0018 را روی تمامی لایه‌ها قرار دهید و حالت ترکیبی Blend Mode آنرا به Screen تغییر دهید. سپس به منوی Image بروید و در Adjustments ، گزینه Desaturate را انتخاب کنید. هر چقدر که لازم است کف را به سمت پایین بیاورید، سپس ابزار Eraser (کلید E) را با یک نوک تیز ملایم (soft) بردارید و هر بخشی را که دوست ندارید پاک کنید.

Adding the FoamAdding the FoamAdding the Foam

مرحله 2

یک لایه جدید زیر لایه‌ی کف بسازید و نام آنرا به Water تغییر دهید. ابزار انتخاب Lasso را بردارید و انتخابی حول لبه‌های کف ایجاد کنید و کمی فاصله از دور آن در نظر بگیرید. کادر انتخاب خود را با رنگ #b2b3ad پر کنید.

Adding the FoamAdding the FoamAdding the Foam

مرحله 3

به منوی Select بروید و Deselect را انتخاب کنید. حالت ترکیبی Blend Mode را برای لایه Water به Multiply و با مقدار %20 برای Opacity تغییر دهید.

Adding the FoamAdding the FoamAdding the Foam

مرحله 4

به منوی Filter بروید و در Blur ، گزینه Gaussian Blur را انتخاب کنید و مقدار Radius را به 5 تغییر دهید.

Gaussian BlurGaussian BlurGaussian Blur

مرحله 5

لایه Water را تکثیر کنید، سپس مقدار Opacity را برای لایه کپی شده به 15 تغییر دهید. نسخه کپی شده را کمی پایین بکشید تا یک لایه‌ی تیره‌تر بین لایه Water و لایه کف ایجاد کنید.

Adding the FoamAdding the FoamAdding the Foam

15. اعمال فیلتر Lighting

مرحله 1

همه لایه‌ها به جز لایه کف و همینطور Water را انتخاب کنید، با زدن Ctrl و J یک نسخه دیگر از هر دو ایجاد کنید و سپس به منوی Layer بروید و گزینه Merge Layers را انتخاب کنید. لایه‌ی یکپارچه شده را به Final تغییر نام دهید.

Lighting EffectsLighting EffectsLighting Effects

مرحله 2

به منوی Filter بروید و در Render ، گزینه Lighting را انتخاب کنید. نور Spot (نقطه‌ای) را برگزینید و سپس آنرا بر اساس دلخواه خود جابجا کرده و اسکیل کنید.

Lighting EffectsLighting EffectsLighting Effects

مرحله 3

بقیه تنظیمات را همچون زیر تغییر دهید. رنگ‌های استفاده شده در حالت RGB بصورت زیر هستند:

 • برای بخش Color ، مقادیر به ترتیب 246 ، 242 و 234 می‌باشند.
 • برای بخش Colorize ، مقادیر به ترتیب 247 ، 240 و 223 می‌باشند.
Lighting EffectsLighting EffectsLighting Effects

مرحله 4

هر بار که از نوک براش استفاده میکنید نتیجه متفاوتی حاصل میشود. بنابراین میتوانید چندین بار آن را امتحان کنید تا نتیجه حاصل مورد دلخواه را کسب کنید.

Getting Different Stroke OutcomesGetting Different Stroke OutcomesGetting Different Stroke Outcomes

تبریک میگم!  کار شما تمام شد.

در این آموزش، یک تکسچر پس‌زمینه ماسه‌ای تنظیم شد. سپس نوشته ایجاد شده و به آن استایلی داده شد تا یک سایه داخلی و کمی عمق به آن اضافه شود.

سپس، چند نمونه براش تنظیم شد تا تعدادی لایه‌ی حاشیه ایجاد کرده و بخش بیرونی و برآمده‌ی ماسه را درست کنیم. همینطور یک حاشیه ی تغییر حالت (ترانزیشن) ساده ایجاد کردیم تا به خوبی نوشته را با ماسه ترکیب کنیم. تمامی لایه‌های ایجاد شده بطوری تنظیم و دارای استایل شده‌اند که ظاهری شبیه به ماسه همراه با سایه‌های آن ایجاد شود.

سپس یک ستاره دریایی ساده به صحنه اضافه شده و با روش‌های مشابه در آن ترکیب شد، و با افزودن تعدادی لایه تنظیمی adjustment layer رنگ‌ و روشنایی نتیجه نهایی را بهتر کردیم.

همینطور کف به صحنه اضافه شد، و بقیه لایه‌ها با هم یکپارچه شدند تا یک فیلتر نوری Lighting به آن اعمال کرده و نتیجه نهایی را کسب کنیم.

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و نکات و ترفندهای مفیدی در آن یافته‌اید. خواهش میکنم حتما نظرات خود را در زیر قرار دهید و نتیجه حاصل خود را با ما به اشتراک بگذارید.

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads