7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Patterns

چطوری یک الگوی بدون درز و یکپارچه از شکل آناناس در Adobe Illustrator درست کنیم

Read Time: 9 mins

Persian (پارسی) translation by Masoud Mohammadi Moghaddam (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

در این راهنمای فوری، یاد خواهید گرفت که چطوری یک الگوی بدون درز و یکپارچه از شکل آناناس را در Adobe Illustrator درست کنید. ما اشکال ساده، افکتهای Warp و ویژگی Pattern > Make را برای ساخت این الگوی مد روز و رایج را بکار می بریم.

این آموزش برای تازه کارها در نظر گرفته شده است؛ پس ساخت آن بسیار ساده است. اگر به دنبال الهام و انگیزه هستید، پس نگاهی به GrahicRiver بیندازید، بخصوص به مجموعه الگوها.

و حالا، بیائید شروع کنیم!

چطوری یک الگوی آناناسی درست کنیم

مرحله 1

فرض می کنم که شما Adobe Illustrator را پیش از این باز و یک سند جدید به ابعاد 850px برای Width و Height درست کردید.

ابتدا، می خواهیم یک تکه بسیار کوچک بسازیم که بیشتر شکل آناناس از آن تشکیل شده است. اگر خط دور یا stroke رنگ دارد آن را حذف کنید و رنگ داخل شکل یا fill را به R=239, G=177, B=3 تنظیم کنید.

سپس ابزار Rounded Rectangle Tool را بردارید و یک مستطیل گوشه گِرد خیلی کوچک درست نید. شاید بطور پیش فرض شما این ویژگی را زمانی که می خواهید مستطیل گوشه گِرد کوچک را ترسیم کنید داشته باشید. شکل باید گوشه های خیلی گِرد شده ای داشته باشد و هر چقدر شما شکل را بیشتر کِش بدید و گسترده کنید؛ گوشه ها تیزتر خواهند بود. در غیر اینصورت، سعی کنید گوشه های مستطیل گِرد شده را با کشیدن و حرکت دادن آنها به داخل و درون شکل با استفاده از Corner Widget (View > Show Corner Widget) تنظیم کنید.

بعد از اینکه شکل مورد نیازتان را درست کردید، می خواهیم شکل را 45 درجه بچرخانیم. دکمه Shift را نگه دارید و مستطیل گِرد شده را با کمک ابزار Selection Tool (V) بچرخانید. دکمه Shift به شما اجازه می دهد تا شکل دقیقاً 45 درچه بچرخد.

وضعیت انتخاب شکل را رها نکنید و در حالیکه شکل انتخاب شده است یک نسخه کپی از شکل بر روی آن درست کنید (Control-C, Control-F). رنگ نسخه کپی و جدید را به R=255, G=200, B=32 تغییر دهید.

how to create the segment of the pineapplehow to create the segment of the pineapplehow to create the segment of the pineapple

مرحله 2

سپس مانند شکل زیر یک دایره با یک رنگ دلخواه ترسیم کنید، دایره باید روی دو مستطیل گوشه گِرد و در نیمه و قسمت سمت چپ قرار گرفته شده باشد. برای درست کردن یک دایره کامل، دکمه Shift را در حالیکه دایره را ترسیم می کنید نگه دارید. بخاطر خط حاشیه یا stroke دایره که در شکلی که من کشیدم سر در گم و گیج نشوید، آن فقط برای بهتر دیده شدن دایره هست — در واقع شما به آن خط حاشیه نیازی ندارید.

بعد از آن، دکمه های Shift و Alt را با یکدیگر نگه دارید و دایره را به سمت راست جابجا کنید. متوجه خواهید شد که یک نسخه کپی جدید از دایره که کاملاً تراز شده با نسخه اصلی و اولیه هست در سمت راست ساخته می شود. حالا فقط هر دو دایره و نه مستطیل های گوشه گِرد را انتخاب کنید و دایره ها را با یکدیگر یکی کنید: دکمه Unite در پنل Pathfinder (Widnow > Pathfinder) را فشار دهید.

و آخرین حرکتی که نیاز به انجامش دارید این هست که دایره های متحد و یکی شده را انتخاب کنید (که حالا یک شکل هستند)، و نسخه رویی و جلویی مستطیل گوشه گِرد روشن تر را نیز به همراه شکل یکی شده دایره ها انتخاب کنید. در پایان دکمه Minus Front در پنل Pathfinder را فشار دهید. تکه بسیار کوچک ما آماده شد!

how to create the segment of the pineapplehow to create the segment of the pineapplehow to create the segment of the pineapple

مرحله 3

حالا که یک تکه از آناناس را دارید؛ می خواهیم آن را تکثیر کنیم. در حالیکه کلیدهای Shift و Alt را پایین نگه داشته اید و ابزار  Selection Tool (V) را بکار گرفته اید، تکه کوچک ساخته شده را به سمت راست جابجا کنید.

سپس کلید میانبر Control-D را چند بار فشار دهید تا یک ردیف از تکه ها ساخته شود. ترکیب Control-D آخرین حرکت وعملیات شما را تکرار می کند.

مطمئن شوید که Smart Guides در مسیر: View > Smart Guides روشن و فعال است. سپس کل ردیف تکه ها را انتخاب کنید و کلید Alt را نگه دارید ردیف را به سمت پایین و بطور مورب پایین بیاورد. Smart Guides به شما کمک می کند تا بطور مساوی و یکدست ردیف قرار بگیرد. حالا شما دو ردیف از تکه ها را دارید.

در حالیکه کلید های Shift و Alt را پایین نگه داشته اید، دو ردیف تکه ها را انتخاب کنید و خطوط را به سمت پایین جابجا نمائید. فقط در یک خط مستقیم و راست به سمت پایین بیاورید. کلید میانبر Control-D را چند بار فشار دهید تا فرم و شکل یک مستطیل از تکه ها ساخته شود.

how to create more segmentshow to create more segmentshow to create more segments

مرحله 4

این خیلی مهم هست که کل مستطیل تکه ها را یک گروه کنید (right-click > Group).

در حالیکه مستطیل تکه ها در وضعیت انتخاب قرار دارد به Effect > Warp > FishEye بروید. در پنجره تنظیمات جدید؛ مقادیری و تنظیمات زیر را وارد کنید. دکمه OK را فشار دهید و این مستطیل تکه ها را کنار بگذارید تا بعد از آن استفاده کنیم.

how to warp the segmentshow to warp the segmentshow to warp the segments

مرحله 5

بعد از آن، می خواهیم شکل آناناس را درست کنیم. با مستطیل گوشه گِرد شروع  می کنیم (رنگ fill را به R=204, G=130, B=0 تنظیم می کنیم) که گوشه های بسیار گِرد شده ای داشته باشد. برای این کار ابزار Rounded Rectangle Tool را بکار می بریم.

در حالیکه شکل انتخاب شده است به Effect > Warp > Inflate می رویم. در پنجره تنظیمات جدید مقادیر زیر را وارد می کنیم. کلید OK را فشار دهید. شکل را باز و گسترده کنید: شکل را انتخاب و به Object > Expand Appearance بروید.

how to create the pineapple shapehow to create the pineapple shapehow to create the pineapple shape

مرحله 6

هر دو جزء را که تا به اینجا ساخته اید را بردارید: شکل آناناس و مستطیل ساخته شده از تکه ها. مانند شکل زیر آنها را روی یکدیگر قرار دهید. مطمئن شوید که شکل آناناس کوچکتر از مستطیل که کاملاً از تکه ها ساخته شده است باشد. همینطور مطمئن شوید که هر دو جزء باز و گسترده شده باشند.

سپس شکل آناناس را انتخاب کنید و یک نسخه کپی از آن در جلوی شکل اصلی و اولیه بسازید (Control-C, Control-F). شما مستقیماً یک نسخه از شکل آناناس را در جلوی شکل اصلی خودش ساختید؛ ولی می خواهیم این نسخه کپی در جلوی شکل مستطیل ساخته شده از تکه ها قرار بگیرد. پس نسخه کپی را برش (Control-X) بزنید و آن را در جلوی مستطیل تکه ها قرار دهید.

در حالیکه دو شکل جلویی و رویی انتخاب شده هستند. دکمه Crop در پنل Pathfinder را فشار دهید.

how to create the pineapplehow to create the pineapplehow to create the pineapple

مرحله 7

بیائید تعدادی برگ به آناناس اضافه کنیم. یک بیضی سبز رنگ با ابزار Ellipse Tool (L)  بکشید (R=48, G=158, B=131).

ابزار Anchor Point Tool (Shift-C) را بردارید و روی نقاط لنگر بالا و پایین برگ کلیک کنید. نقاط لنگر گوشه تیز خواهند شد.

یک نسخه کپی از برگ در جلوی آن درست کنید (Control-C, Control-F)، نسخه کپی را کوچکتر و تیره تر کنید (R=1, G=107, B=87)، و آن را به سمت پایین بکشید و کمی جمع شده و باریک تر کنید.

how to create the pineapples leaveshow to create the pineapples leaveshow to create the pineapples leaves

مرحله 8

برگ را گروه کنید (right-click > Group)، و یک نسخه کپی از آن بسازید، چرا که می خواهیم دو تا برگ داشته باشیم.

نسخه کپی جدید را انتخاب و آن را تاب دار و کج کنید: Effect > Warp > Arc. مقادیر زیر را وارد کنید و دکمه OK را فشار دهید. حالا شکل را باز و گسترده کنید (Object > Expand Appearance).

how to warp the pineapples leafhow to warp the pineapples leafhow to warp the pineapples leaf

خُب حالا شما دو تا برگ دارید:

how should look two leaveshow should look two leaveshow should look two leaves

مرحله 9

برگی که به شکل راست و مستقیم هست را در پشت آناناس قرار دهید. سپس برگ تاب دار را در پشت آناناس در قسمت و سمت چپ بگذارید.

بعد از آن؛ ابزار Reflect Tool (O) را بردارید و در حالیکه کلید Alt را پایین نگه داشته اید در مرکز شکل آناناس کلیک کنید. در پنجره جدید تنظیمات که ظاهر می شود؛ مقدار Axis به Vertical و Agnle رو 90 درجه باشد و سپس دکمه Copy را فشار دهید. اینطوری شما برگ سوم را بدست می آورید.

مطمئن شوید که برگها در وسط آناناس قرار گرفته شده باشند و سپس یک نسخه کپی از آنها در پشت خودشان (Control-C, Control-B) درست کنید. سه نسخه جدید را به سمت بالا جابجا کنید و آنها را کمی کوچکتر کنید. رنگ برگهای جدید را با مقدار R=0, G=133, B=106 پُر کنید (می توانید رنگ برگهای قسمت داخلی و تیره تر را بدون تغییر همانطور که هست بگذارید باشد). آناناس آماده است!

placing the leaves on the pineappleplacing the leaves on the pineappleplacing the leaves on the pineapple

مرحله 10

بیائید یک پس زمینه برای الگویمان درست کنیم. ما آن را بطور جدا درست می کنیم — اینطوری بعداً می توانید به آسانی رنگ آن را تغییر دهید.

روی ابزار Rectangle Tool (M) بزنید و بعد روی صفحه طراحی یا آرت بورد کلیک کنید. در پنجره تنظیمات جدید که ظاهر می شود؛ مقدار 850px برای Width و برای Height وارد کنید. رنگ داخل یا fill مستطیل را به R=249, G=226, B=112 تغییر دهید.

how to create the background how to create the background how to create the background

مرحله 11

آناناس را انتخاب کنید و به Object > Pattern > Make بروید. چیزی شبیه به تصویر پایین بدست می آورید.

مقادیر و تنظیمات زیر را وارد کنید. مهمترین قسمت در این بخش ویژگیهای Brick by Column  و Move Tile with Art هستند؛ اما ویژگیهای دیگر متفاوت از تنظیمات ما خواهند بود. به راحتی این تنظیمات را دستکاری کنید و آنچه که خیلی دوست دارید را انتخاب نمائید. وقتی به ظاهر مورد نظر الگویتان رسیدید دکمه "Done" (این دکمه در بالای پنجره Pattern Options قرار دارد) را فشار دهید.

بعد از آن می توانید بدون نگرانی شکل آناناس را پاک کنید؛ چرا که شکل آناناس در حافظه کامپیوتر شما ذخیره شده است.

how to create the patternhow to create the patternhow to create the pattern

مرحله 12

بعد از بکارگیری ابزار Rectangle Tool (M)، دوباره روی صفحه طراحی یا آرت بورد کلیک کنید و مقدار 850px برای Width و Height را وارد کنید. مستطیل جدید را در وسط و مرکز صفحه طراحی یا آرت بورد قرار دهید.

از پنل Swatches (Window > Swatches)، الگوی جدیدتان را انتخاب کنید. و جادو را  تماشا کنید!

finalfinalfinal

عجب کار شگفت انگیزی! شما درستش کردید!

و شما همه کار را انجام دادید! امیدوارم مثل من  از درست کردن این الگوی بدون درز و یکدست لذت برده باشید.  اگر می خواهید به ترسیم کردن ادامه دهید اما نمی دانید چی ترسیم و طراحی بکنید؛ پس نگاهی به GraphicRiver بیندازید. آنها یک مجموعه بسیار بزرگ از تصاویر و الگوها دارند.

همانطور که می بینید؛ ساختن تصاویر شگفت انگیز در Adobe Illustrator خیلی مشکل نیست. امیدوارم این آموزش را دوست داشته باشید و تا دفعه بعد که شما را ببینم خداحافظ!

finalfinalfinal

اگر آموزشهای ساخت الگو را دوست دارید؛ مایلم به شما دو تا از این آموزشها را که در +Envato Tuts ساختم را پیشنهاد کنم:

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.