Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Adobe InDesign

Jak vytvořit chutné, módní menu v Adobe inDesign

by
Difficulty:BeginnerLength:LongLanguages:

Czech (Čeština) translation by Jan Stastny (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Menu hrají velkou část z obědové zkušenosti. Ať už vytváříte menu pro restauraci, café, nebo zkrátka hledáte způsob jak udělat dojem na přátele či rodinu na slavnostní večeři, můžete jednoduše oživit stůl pomocí těchto jednoduchých a moderních letních menu kartiček. Jestli vytváříte menu pro restauraci, kavárnu či hledáte jak příjemně překvapit prátele či rodinu na nevšední večeři, můžete jednoduše oživit stůl s němito jednoduchými a moderními letními menu.

V tomto tutoriálu použijeme Adobe InDesign a vy nebudete muset stahovat žádné obrázky či grafiku. Návrhy jednotlivých menu jsou založeny na výrazné typografii a jednoduchých letních barvách.

Pusťme se do toho!

Tady je rozvržení jednotlivých menu, která budete vytvářet - dvoustranné, jednoduché menu v rozlišení ( 31 cm na 44 cm)

Pokud si přejete vytvořit menší menu, lze konečné menu exportovat (finální kroky níže) a změnit velikost ve Photoshopu.

Přední strana

front of menu

Opačná strana

Reverse of menu

Vytvoření Menu dokumentu v InDesign

Krok1

V programu InDesign vyberte soubor > Nový > Dokument.

Úmysl je vytisknout stránky do stránky číslo svě. Nodškrtvávejte tisk stránek oboustraně

V položce velikost stránky, vyberte vlastní...v menu otevřete Vlastní velikost stránky.

Nastavte šířku na 30 cm a výšku na 42 cm. Klikněte na přidat, poté ok a vraťte se do okna nového dokumentu.

custom page size

krok 2

vyberte počet sloupců na čtyři, a zmenšete okraje na 0 mm - tato volba rozdělí stránku bez okrajů do čtyř sekcí.

Nastavte okraje na odlišné hodnoty 40 mm dole, 23 mm nahoře 15 mm napravo a 15 mm nalevo.

Dejte svému dokumentu okraje cca 5mm kolem dokola, které pak můžete odstřihnout.

new document window

klikněte na OK a vytvořte nový dokument.

new document created

Vytvořte vrstvy k organizaci výsledného rozvržení

Pojďme vytvořit sérii vrstev, která nám pomůže se strukturou  našeho designu a vytvoří jednoduše zamykatelné a editovatelné elementy.

krok 1

Rozbalte panel vrstev z pravé pracovní plochy, nebo klikněte na okno vrstvy.

Dvojtým klikem do Vrstvy 1 otevřete možnosti vrstvy.  Přejmenujte vrstvu jako Okraj a klikněte na OK.

border layer

Krok 2

Vyberte Novou vrstvu z menu. Přejmenujte novou vrstvu jako Barva a klikněte na OK.

new layer
color layer

Vytvořte konečnou třetí vrstvu a přejmenujte jí na Typografii

typography layer

Když máte vytvořenou řadu tří vrstev, zamkněte vrstvy  typografie a barva a klikněte na vrstvu okraj a aktivujte jí.

layers panel

3. Vytvořte okraj vašeho Menu.

Začneme se zadní stranou menu (na které je převážně text) který nás dostane na druhou stranu dokumentu v InDesiign.

krok 1

přesuňte se na stranu 2 posuvníkem, nebo kliknutím na staru 2 ve stránkovači.

v lemu vyberte nástroj linky (/) z nástrojového panelu (který je umístěn v levé částí pracovní plochy) Držetím  tlačítka Shift, přetáhněte myš z horní části levého okraje do středové části stránky (vyznačte sloupce) a přetáhněne do levého okraje.

Otevřete "Stroke" panel (okno>stroke) a přiřaďte váhu na Na 3mm a vyberte White diamond (bílý diamant) v typech.

central line
stroke panel

Krok 2

S nástrojem Line Tool (\), držte Shift a přetáhněte z leva do pravoho okraje. Nastavte Stroke Weight na 2mm a napište White Diamond.

top border line

Vyberte řádek, který jste právě vytvořili a Edit > Copy, Edit > Paste. Přetáhněte jeden konec k řádu a upravte jeho dálku na 130 mm.

Postavte se na levou část stránky, přes dva sloupce uplně nalevo na Y pozici 136 mm. Vyberte a vložte krátký řádek a umistěte ho znovu na levo, tentokrát však na pozici Y position 307 mm.

Vyberte a vložte dvakrát k vytvoření více krátkých řádků, oba je umístěte napravo stránky na pozice Y positions 165 mm329 mm.

border lines

Vraťte se do panelu vrstev a zamkněte vrstvu Border. Odemkněte další vrsvu color

č. Vyberte novou paletu summer color

Vaše nabídka by měla vypadat dost dobře, aby jste mohli jíst! Barva může hrát důležitou roli v tom jak bude nabídka vypadat (a jak optimisticky se budou lidé cítit, když jí budou číst)

Krok 1

Pro vaší první nabídku chceme vybrat, jednoduché barvy, které budou ladit s bílými a černými elementy. Zde jsem zvolil světle zelenou, ale vy si zkoušejte jiné a jiné odstíny (proč ne třeba nebesky modrou, či korálově červenou) při tvorbě vaší nabídky.

K vytvoření zelené, kterou jsem použil tady, otevřete panel Swatches (Window > Color > Swatches a klikněte na New Swatch ikonku v dolní části panelu.

Dvojitým klikem na new default swatch k editaci.

držte  Color Type jako ProcessColor Mode jako CMYK Uprave rolovátka na nasledující hodnoty C=46 M=5 Y=87 K=0. box Name with Color Value nezaškrtnuté a přejmenujte swatch na Grass Green. Klikněte na OK

swatch options

Krok 2

Zbývající na stránce 2 a color vrstvu, vyberte na Rectangle Tool (M) a přetáhněte k vytvoření tvaru 307 mm širokého18.7 mm vysokého. umistěte na dolní straně stránky, dole, pravo i levo - prolínajíce se.

Nastavte Fill Color na Grass GreenStroke Color na [None].

green rectangle

krok 3

Přesuňte se na stránku 1 a použijte Rectangle Tool (M) znovu, tentokrát vytvoříme tvar, který se bude roproztírat přeš celou stránku a bude se prolínat všemi směry.

Nastavte Fill Color na Grass GreenStroke Color na [None].

green menu color

Zbývající na stejné stránce, vezměte znovu Rectangle Tool (M) přesuňte k vytvoření tvaru 278 mm širokého401 mm vysokého. Nastavte Fill Color na [None] a Stroke Color na [Paper].

Z Stroke panelu , či kontrolního panelu nastavte Stroke Weight na 3 mm a vypište White Diamond.

border on menu front

Vraťte se d Layers panelu a zamkněte  Color vrstvu. Odemkněte horní vrstvu Typography.

5. Vyberte Fun, čitelná písma pro vaší nabídku.

Nicméně navrhujete dabídku pro váší restauracei, nabídové kartičky mají informační hodnotu a jsou zábavné. Po všem, jejich úsilí je prezentovat pokrmy v lákavém a vzrušujícím duchu oběda.

Můžete užít legraci nastavováním barev a písem, ale zkuste se držet jistých pravidel : vyberte pouze tři písma do textu. Jedno písmo může být fajn pro nadpisy, druhé pro podnadpisy a třetí pro seznam podávaných jídel a jejich cen (sans serif je třeba dobré písmo)

Pro tento design nabídkdy budu používat:

Je také dobrý nápad najít si nějaké fonty s grafickými elementy pro rozvržení vaší nabídky. Zde také budu používat:

Stáhněte na nainstalujte  všechny fonty uvedené výše  a vraťte se do InDesign dokumentu.

Krok 1

Zpět do InDesign, ještě je tu Stránka 1 našeho dokumentu a vrstva Typografie, vyberte Type Tooll (T) přetáhněte k vytvoření textového rámu uprostřed stránky Najeďte kurzorem na rámec a z Character Formatting Conrols panelu nahoře, nastavte písmo na Adhesive Nr. Sedm velikost 350 pt a centrování na prostředek

Otevřete Glyphs panel (Window > Type & Tables > Glyphs) takže můžete vidět plnou sadu dostupných symbolů Adhesive Nr. Písmo Seven.

Dvojtým klikem na Banner glyphs k vložení do rámu.

glyphs panel

Nastavte Font color na [Paper].

white banner

Krok 2

Vytvořte druhý rámec textu použitím Type Tool (T) a napište v ‘Summer Menu’ (či vaše preferovaná nadpiis nabídky) Nastate písmo na Great Vibes velikosti 70 pt, zarovnání na střed na barvu písma na Grass Green.

Vrstva textu přes bílý baner jak je ukázáno.

text over banner

Krok 3

Vytvořte další textový rámec, umístěte ho níže pod bílý banner na střed stránky. Napište:

Dezerty,předkrmy a hlavní chody

(mezera mezi odstavci)

Shares Salads

(mezera mezi odstavci)

Strany'

Nastavte písmo na Josefin Slab, růné každé slovo od tučnosti po normální tloušťku o velikosti 25 pt. Nastavte text na kapitálky a zarovnejte na střed, Tracking na 50 a barvu písma na [Paper].

text below title

Krok 4

Přineste nový malý textový rámec, nastavte font na Davys. Z Glyphs panelu vyberte vyberte ukazující ručičku a dvojtým klikem vložte. Nastavte velikost písma na 22 pt a barvu na [Paper].

Umístěte textový rámec dolevého horního řádku do řádku začínajícího "Dezerty"

hand pointer

Vyberte textový rámec a Edit > Copy, Edit > Paste, obrácením rámce kliknutím pravým tlačítkem (Windows) či Control-kliknutím (Mac OS) > Transform > Flip Horizontal. Umístěte druhou ruku napravo od prostředního rámce.

text on front of card

Skončili jste s přední stranou vaší nabídkové kartičky. Dobrá práce!

front of card completed

Nyní můžeme naplnit obrácenou stranu Typografií...

6. Skončete obrácenou stranu vaší nabídkové kartičky.

Krok 1

Přesuňte se na stránku 2 k otočení strany vaší nabídky.

Type tool (T) a vytvořte jeden textový rámec na horní straně uprostřed stránky  Napište ‘Menu’ do rámce a nastavte písmo na Good Vibes o velikosti 55 pt a zarovnání na prostředek a barva písma na Grass Green.

Do levéh nabídky textového rámce vytvořte jiný textový rámec a vypište ‘ Summer (mezera mezi odstavci) Food Menu, nastavte font na Josefin Slab Bold, velikost 12pt, Tracking 50, Všechna písmena v kapitálkách a centrování na prostředek

menu title

Line Tool (\) a přetáhněte k vytvoření perfektně rovné horizonální linky (přidržením Shift) asi tak 57 mm a Déllky.  Z panelu Stroke, nastavte tloušťku na 1 mm, napište Thick-Thin a barvu na Grass Green

umístěte linku níže po textová rámec, který jste zrovna vytvořili.

left-hand heading

Krok 2

Vyberte oba Summer textový rámec a linku a Edit > Copy, Edit > Paste, přemistěte vložené elementy do pravé strany stránky Upravte text k otevíracím hodinám restaurace (či jakékoli jiné informace které byste rádi poskytli)

pasted top heading

Krok 3

Vytvořte nový textový rámec na levé horní straně stránky pod okrajem a nastavte písmo na Adhesive Nr. Seven, velikost pisma na 180 pt a centrování na střed

Z panelu Glyphs, vyberte symbol banneru a dvojtým klikem vložte.

black banner

Opakujte krok výše, vytvořte pět nových banner textových rámců, s tím rozvílem že mají jiné barvy [Black][Grass Green]. Umístěte jak je ukázáno, nahoře v každé označené sekci nabídky.

banners on menu

Krok 4

Přes každý hodní banner textový rámec, vrvstva přeš dalš textový rámec obsahují podnadpis. Nastavte písmo na Josefin Slab Bold různých vellikostí od 40 pt pro výraznější sekce (například předkrmy, hlavní chody) a 35pt pro ostatní  (například dezerty)

Nastavte barvu písma na [Paper], Všechny znaky v kapitálkách s zarovnáním na střed a Tracking na 50.

sub-title example
sub-titles on card

Step 5

Zaměřte do levého horního rohu nabídky. Type tool (T) a přesuňte k vytvoření textového rámce 63 mm širokého, těsně pod šířkou prvního soupce. Napište své vlastní dezerty nastavte písmo Josefin Sans, velikosti 13 pt, Leading 24 pt a zarovnání doleva.

Zvýrazněte jídlo a nastavte tloušťku na Bold s cenami v  Light Weight.

dish names

Po tom co jste nastavili, můžete Edit > Copy, Edit > Paste textový rámec, umístěním druhého textovvého fámce v druhém soupci. Poté můžete Copy and Paste dvou sloupců textu skrze všecny sekce vaší nabídky, upravte si textový obsah podle svého.

Krok 6

Meníčka s hodně textem můžou být unavující a někdy zvýraznění specíálních jídel dá zákazníkům rychlé vodítko jak si rychle vybrat.

Někte nějaké místo v různých sekcích na stránce volné (asi tak jeden sloupec o sedmi řádcích) tak budete mít dost místa na představení nějakého speciálního jída, jak je vidět níže.

Type Tool (T) a přetáhněte k vytvořetní dlouhého, úzkého textového rámce.  Umistěte ho do jednoho prázdného místa na stránce na levo. Najeďte kurzorem do textového rámce a nastavte Písmo na Josefin Sans Úzké o velikosti 160pt a barvu písma na Grass Green. Napište hranatou závorku do textového rámce.

square bracket

VYberte textový rámec a Edit > Copy, Edit > Paste, upravením textu do k hranaté závorce ( ] ).

square bracket pasted

Krok 7

Vytvořte další textová rámec, napsání ‘Special mezera mezi oddíly) Sharer (nebo halaví chod, předrkm atd.) a nastavte písmo na Josefin Slab, Bold, velikosti 18 pt, všechny znaky v kapitálkách a barvu písma na Grass Green. Umístěte  mezi závorky v levém hodnícm rohu.

Vytvořte dodatečný textový rámec který bude níže, s textem cenrovaným do prostřed a písmem nastaveným na Josefin Sans.

special dish text

A jako poslední krok vytvořte další textový rámec a nastavte písmo na Davys o velikosti 22pt v barvě Grass Green. Použijte Glyphs panel a umístěte textový rámec napravo do "Specialit" .. podnázvu.

hand symbol

Krok 8

Vyberte hranaté závorky, uzavřený text, vlastní grafiku a Edit > Copy, Edit > Paste  několikrát použijte na stránce. Upravte patřičně text. 

pasted special artwork

Obrácená strana vaší nabídky je hotová - skvělá práce!

finished reverse

nyní jst pripraveni exportovat vaší nabídku, připraveni na odeslání do tistkárny. Čtěte dál a zjistěte jak na to ...

7. Export vaší nabídky pro tisk

Krok 1

Když už máte zkontrolované chyby v InDesign dokumentu (Edit > Spelling > Check Spelling) jste připravěni uložit dokument a exportovat pro tisk.

jděte do File > Export a vyberte Adobe PDF (Print) z vysunuté nabídky po Format a okno Export. Klikněte na Save - uložit

export window

Krok 2

V Export Adobe PDF okno otevře vybrat kvalitu tisku  z Adobe nabídky PDF Preset 

press quality

Přesuňte se níž k možnostem Marks and Bleeds z levé nabídky v okně Odfajfkujte All Printer’s Marks a použijte Document Bleed Settings.

marks and bleed

Klikněte na Export k vytvoření souboru, který bude připraven pro tisk

menu with marks

Závěr

Vaše nabídka je hotová můžete přímo poslat do tiskárny! gratulace!

final menu

V tomto tutoriálu jsme obsáhli skálu technik a dovedností, užitečných pro tvorbu dokumentů v Adobe InDesign. Teď se můžete cítit v tomto víc sebevědomí:

  • Nastavovnání základního, dvou-stranného dokumentu pro tisk v InDesign
  • Použití Line Tool a Stroke panelu k vytvoření atraktivních okrajů pro tisk.
  • Vybrání jednoduchých vhodných barev a písem pro váš design.
  • Vrstvení barvy, textu a jednoduchých grafický prvků k vytvoření morední a trendy vzhled vyšeho designu.
  • Exportování vaší práce do PDF formátu připraveného pro tisk.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.