7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Print Design

Как да създадем промоционален флаер с Photoshop

Scroll to top
Read Time: 10 mins

Bulgarian (Български) translation by Aglika Nenova (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Photoshop е чудесен инструмент както за корекция на снимки, така и за графичен дизайн, особено за дигитални графики, които ще се показват само на екран. Но това не е всичко, за което върши работа. С подходящите знания и начин на мислене, всеки може да използва Photoshop за създаване на невероятен принт дизайн. 

Този туториал ще ви преведе през основните стъпки за създаване на хващащ окото флаер, който може веднага да бъде отпечатан, с готов CMYK профил, директно от Photoshop. Можете да следвате този туториал, за да направите абсолютно същия флаер или да го адаптирате към вашето съдържание, за да постигнете резултата, който искате с тези методи.

Материали за урока

Този урок използва изображения без авторски права от Envato, както и няколко векторни икони, създадени от мен в Illustrator, специално за този проект. Можете да свалите всяка от тях, заедно със завършения PSD файл, който да използвате за сравнение с вашата работата, от страничната лента на този урок.

В туториала използвах шрифтове от семейството Proxima Nova Font, което идва от Typekit или с регистрация в Adobe Creative Cloud. Можете да синхринизирате този шрифт с компютъра си и да го използвате в урока или просто използвайте друг шрифт.

Настройване на документа и водещите линии

Стъпка 1

Първо ще зададем на документа необходимите големина и настройки за печат. Създайте нов документ във Photoshop, с големина 216x154 mm. Това представлява лист с големина A5 и по 3 mm раздувки, добавени към всяка страна. Понеже ще правим дизайн за печат трябва да зададем цветния профил (Color Mode) да бъде CMYK и резолюцията (Resolution) да е 300 Pixels/Inch.

new photoshop documentnew photoshop documentnew photoshop document

Стъпка 2

Направете нови гайдове (guides), който да очертаят зоната на раздувките. Illustrator и InDesign имат вградена функция за това, но във Photoshop ще трябва сами да ги направим. Използвайте инструмента за движение (Move Tool) (V) и бутон Shift за да създадете хоризонталната водеща линия, като я извлачите с курсора на мишката от горния рулър (линия с размери). Уверете се, че гайда е разположен на 3 mm по ос Y

add horizontal guideadd horizontal guideadd horizontal guide

Стъпка 3

Повторете същия процес, за да създадете гайдове на всяка страна на документа. Уверете се, че всеки гайд е разположен на точно 3 mm от съответния ръб.

finished guidesfinished guidesfinished guides

Задаване на фон (Background)

Стъпка 1

Натиснете едновременно Shift-Cmd-N за да създадете нов слой (Layer). Запълнете го с бяло, какъвто е цвета на задния план (Alt-Backspace) Проверете дали сте на CMYK палета, за да работите с цветове за принтиране.

cmyk sliderscmyk sliderscmyk sliders

Стъпка 2

Създайте нов градиент с Gradient Overlay. В панела Layer Style, можете да направите корекция на градиента. На белия слайдер (плъзгач) задайте Location на 30%. Сменете цвета на черния слайдер с Pale Yellow (C=9 M=6 Y=14 K=0).

gradient overlay in Photoshop menugradient overlay in Photoshop menugradient overlay in Photoshop menu
Добавете градиент от бутона fx в долната лента на панела със слоеве ...
Photoshop Gradient EditorPhotoshop Gradient EditorPhotoshop Gradient Editor
... след това го променете ...
pick stop colorspick stop colorspick stop colors
... с цветовете, които искате да използвате

Стъпка 3

Използвайте Rectangle Tool (U) за да нарисувате правоъгълник. Задайте големина 216 mm на 56 mm.

Create a rectangleCreate a rectangleCreate a rectangle

Стъпка 4

Подравнете правоъгълника с горния ляв ъгъл на документа. Запълнете го с тъмно кафяво Dark Brown (C=49 M=74 Y=80 K=70).

Add dark brown rectangleAdd dark brown rectangleAdd dark brown rectangle

Стъпка 5

Използвайте Pen Tool (P) за да добавите нова точка на най-долния ръб на правоъгълника

add anchor point to rectangleadd anchor point to rectangleadd anchor point to rectangle

Стъпка 6

С Direct Selection Tool (A), си поиграйте с контролите на точката, за да създадете хубава крива на Безие (Bezier).

bezier curvebezier curvebezier curve

Стъпка 7

Следвайте същите стъпки, за да нагласите правоъгълника по формата, показана по-долу.

adjust curved rectangleadjust curved rectangleadjust curved rectangle

Стъпка 8

Отидете на File > Place Embedded... и изберете изображение people-1.jpg от приложените материали (Resource Pack).

add pictureadd pictureadd picture

Стъпка 9

Използвайте Move Tool (V) за да преместите снимката в документа. Поставете я до горния ръб, както е показано по-долу.

place pictureplace pictureplace picture

Стъпка 10

Създайте нов правоъгълник с Rectangle Tool (U). Задайте му големина 216 mm на 100 mm.

add another rectangleadd another rectangleadd another rectangle

Стъпка 11

Използвайте Direct Selection Tool (A) за да разположите правоъгълника точно върху снимката в горния ляв ъгъл..

place rectangle over photoplace rectangle over photoplace rectangle over photo

Стъпка 12

От менюто Options на Rectangle Tool Panel, изберете Mask. Това ще създаде векторна маска върху слоя със снимката.

add vector mask to rectangleadd vector mask to rectangleadd vector mask to rectangle

Стъпка 13

Добавете нова контролна точка върху маската, като използвате инструмента Pen (P). Направете вълнообразна крива на Безие с Direct Selection Tool (A).

add anchor point to maskadd anchor point to maskadd anchor point to mask

Стъпка 14

Като използвате същите инструменти, Pen Tool и Direct Selection Tool, се опитайте да оформите максата по начина, показан по-долу. Обърнете внимание на положението на контролните точки и простотата на формата. Колкото по-малко точки използвате, толкова по-гладка ще се получи крайната форма на маската.

adjust mask to see curveadjust mask to see curveadjust mask to see curve

Стъпка 15

Отидете на Filter > Blur > Gaussian Blur. Задайте радиус със стойност 6.

add bluradd bluradd blur

Стъпка 16

Селектирайте маската на Smart Filters. Използвайте Gradient Tool (G), за да изсветлите маската от ляво надясно.

add smart filteradd smart filteradd smart filter
Gradient DirectionGradient DirectionGradient Direction
Задайте посока на градиента да е от ляво надясно, за да размажете изображението на дясно.

Стъпка 17

Създайте нова маска (Layer Mask).  Използвайте Brush Tool (B) за да избледните стълбите на снимката. Доверете се на инстинктите и креативността си.

add layer maskadd layer maskadd layer mask
fade stairs to reveal brownfade stairs to reveal brownfade stairs to reveal brown

Стъпка 18

Създайте нов настройващ слой (Adjustment Layer) Brightness/Contrast, като кликнете върху иконата слънце в лената с Настройки. Задайте за Brightness стойност 40, а за Contrast стойност 10.

add brightness adjustment layeradd brightness adjustment layeradd brightness adjustment layer

Стъпка 19

Десен бутон върху настройващия слой (Adjustment Layer) и изберете Create Clipping Mask. Това ще приложи новите настройки за яркост само на снимката отдолу.

create clipping maskcreate clipping maskcreate clipping mask

Стъпка 20

Създайте нов Solid Color. Нека запълващ цвят да бъде кафяво Brown (C=30 M=80 Y=100 K=30).

add coloradd coloradd color

Стъпка 21

Кликнете върху векторната маска на слоя със снимката. Задръжте бутон Alt и завлачете маската върху кафявия Color Fill. Това действие ще направи копие на селектираната маска.

duplicate maskduplicate maskduplicate mask

Стъпка 22

Използвайте Direct Selection Tool (A) и завлачете горната дясна точка до най-горния десен ъгъл.

add anchor point to color layeradd anchor point to color layeradd anchor point to color layer

Стъпка 23

Използвайте инструмента за четка Brush Tool (B), за да разкриете някои части от снимката под кафявото запълване. Задайте прозрачността на слоя да е 75%.

reveal photo below the brown fillreveal photo below the brown fillreveal photo below the brown fill

Стъпка 24

Нарисувайте нов правоъгълник с инструмента Rectangle Tool (U).

Add another new rectangleAdd another new rectangleAdd another new rectangle

Стъпка 25

Запълнете правоъгълника със светлокафяв цвят (C=10 M=65 Y=100 K=0).

light brownlight brownlight brown

Стъпка 26

Поставете слоя със светлокафявия правоъгълник под слоя с тъмнокафявия правоъгълник.

move layermove layermove layer

Стъпка 27

Използвайте инструмента Pen Tool (P) с бялата стрелка Direct Selection Tool (A) за да промените правоъгълника във формата, която е показана по-долу.

adjust rectangleadjust rectangleadjust rectangle

Добавяне на текст и лого

Стъпка 1

Създайте нова елипса Ellipse (U). Направете я с размери: 248 рх на 248 рх. Запълнете я с кафяв цвят Brown Color (C=30 M=80 Y=100 K=30).

add ellipseadd ellipseadd ellipse

Стъпка 2

Добавете ефект Drop Shadow. Задайте прозрачност (Opacity)14%, разстояние (Distance) - 5 px, и големина (Sizе) - 15 px.

add drop shadowadd drop shadowadd drop shadow
Добавете хвърлена сянка на слоя от бутон fx, който се намира в панела на слоя.
tweak shadowtweak shadowtweak shadow
Оформете сянката с тези настройки

Стъпка 3

Създайте нова елипса Ellipse (U). Направете я с размери: 400 рх на 400 рх. Запълнете я с тъмно син цвят Dark Blue Color (C=100 M=80 Y=45 K=50).

add another ellipseadd another ellipseadd another ellipse

Стъпка 4

Използвайте същия ефект за сянка (Drop Shadow) и го приложете към елипсата. Можете да пресъздадете слоя на сянката или да кликнете с десен бутон и да изберете Copy Layer Style и след това да поставите стила на слоя на другата елипса. Поставете слоя с тъмносинята елипса под този с кафявата.

reuse drop shadow effectreuse drop shadow effectreuse drop shadow effect

Стъпка 5

Добавете текст с инструмента Type Tool (T). Този туториал използва шрифтове от семейството Proxima Nova. Големината на заглавието е 17 pt. Всички останали части от текста са разделени на отделни слоеве. Използвайте инструмента за преместване Move Tool (V), за да поставите съответно всеки ред, както е посочено в изображението, показано по-долу.

add textadd textadd text

Стъпка 6

Повторете същото за да добавите нов текст. Задайте големината на първия ред да е 31 pt.

add new textadd new textadd new text

Стъпка 7

Създайте ново заглавия, като използвате Type Tool (T). Изберете шрифт Proxima Nova Light с големина 18 pt.

add titleadd titleadd title

Степ 8

Добавете подзаглавие, отново с помощта на Type Tool (T). Задайте големина 36 pt. А за Character Tracking стойност -10.

add subtitleadd subtitleadd subtitle

Стъпка 9

Селектирайте двата текстови слоя. Задръжте бутон Alt и извлачете текста, за да копирате двата реда по-надолу.

duplicate textduplicate textduplicate text

Стъпка 10

Отново използвайте инструмента Type Tool (T), за да препишете текста, както е показано на снимката по-долу. Наместете текста с инструмента Move (V).

rewrite and reposition textrewrite and reposition textrewrite and reposition text

Стъпка 11

Отидете на File > Place Embedded и поставете векторното лого acme-travel-logo.ai в документа.

add logoadd logoadd logo

Стъпка 12

Намалете логото и го позиционирайте в горния десен ъгъл.

scale and place logoscale and place logoscale and place logo

Стъпка 13

Добавете ефект на хвърлена сянка (Drop Shadow). От панела Layer Style задайте: прозрачност (Opacity) - 11%, разстояние (Distance) - 3 pх и големина (Size) 16 px.

add drop shadow to logoadd drop shadow to logoadd drop shadow to logo

Добавяне на фоновите снимки

Стъпка 1

Създайте нов правоъгълник (Rectangle (U)). Нека големината му да е 60 px на 28 px.

add rectangle for bottom textadd rectangle for bottom textadd rectangle for bottom text

Стъпка 2

Изберете правоъгълната форма с бялата стрелка (Direct Selection Tool (A)). В панела за подравняване, изберете Horizontal Centers.

set horizontal centersset horizontal centersset horizontal centers

Стъпка 3

Отидете на File > Place Embedded и добавете снимка people-11.jpg от Resource Pack.

Стъпка 4

Намалете изображението и го поставете директно в правоъгълника.

scale imagescale imagescale image

Стъпка 5

Активирайте инструмента Rectangle (U) и в панела с опции кликнете върху Mask. Това действие ще създаде векторна маска от правоъгълника и ще я приложи върху снимката.

add vector maskadd vector maskadd vector mask

Стъпка 6

При селектиран слой на снимката, задръжте Alt-Shift и завлачете снимката, за да я копирате.

duplicate pictureduplicate pictureduplicate picture

Стъпка 7

Отидете на File > Place Embedded. Изберете изображение city-5.jpg от Resource Pack и го добавете в документа.

place city photoplace city photoplace city photo

Стъпка 8

Намалете снимката и я поставете над копието на снимката с момичето.

place second imageplace second imageplace second image

Стъпка 9

Вземете маската от копието на снимката с момичето и я поставете в новото изображение, след това изтрийте слой people-11-copy.

move mask then delete layermove mask then delete layermove mask then delete layer

Стъпка 10

Повторете стъпки от 7 до 9 за да добавите картата с адреса в документа, като този път изберете снимката с картата.

add mapadd mapadd map

Стъпка 11

Изберете слой map-screenshot и добавете Stroke от бутона с ефекти в панела на слоя.

add strokeadd strokeadd stroke

Стъпка 12

Задайте стойност 2 px за Stroke Size. За Position изберете Inside, а за цвят Brown (C=30 M=80 Y=100 K=30).

tweak stroketweak stroketweak stroke

Добавяне на текст в долната част

Стъпка 1

Използвайте инструмент Typе (T) за да създадете нов абзац. Задайте големина (size) 11 pt и цвят Light Brown (C=10 M=65 Y=100 K=0).

add bottom textadd bottom textadd bottom text

Стъпка 2

Добавете още редове. Задайте големина (Size) - 9 pt, междуредово разстояние (Leading) - 13 pt, и променете цвета на Gray (K=90).

add more lines of textadd more lines of textadd more lines of text

Стъпка 3

Следвайте същия метод за да създадете нов блок от текст. Поставете го под снимката на момичето и картата.

add text blockadd text blockadd text block

Стъпка 4

Отидете на File > Place Embedded... Изберете файл icons.ai за да импортирате иконите в документа. Ще се появи нов прозорец. Селектирайте иконата за календар (Calendar Icon) и кликнете ОК.

insert calendar iconinsert calendar iconinsert calendar icon

Стъпка 5

Намалете иконката и я поставете до първия ред с информация за работното време.

place calendar iconplace calendar iconplace calendar icon

Стъпка 6

Повторете същия процес, за да импортирате останалите икони и ги поставете съответно до всеки ред.

add remaining iconsadd remaining iconsadd remaining icons

Стъпка 7

Използвайте инструмент Type (T) за да добавите нов текст. Поставете го над картата. Задайте големина (Size) - 13 pt, междуредово (Leading) - 11 pt, и променете цвета на Light Brown (C=10 M=65 Y=100 K=0).

add map textadd map textadd map text

Стъпка 8

Следвайте същия процес, за да добавите нови редове текст за адреса. С големина 9 pt и цвят Gray (K=90).

add addressadd addressadd address

Стъпка 9

Отидете на File > Place Embedded..., изберете отново icons.ai и импортирайте иконата Globe Vector в документа.

add globe iconadd globe iconadd globe icon

Стъпка 10

Намалете иконата и я сложете до уеб адреса.

place world iconplace world iconplace world icon

Стъпка 11

Активирайте инструмента Pen (P) и създайте векторна крива, която ще начертае пътя по картата..

Add direction vectorAdd direction vectorAdd direction vector

Стъпка 12

В панел Options, задайте за Stroke да бъде Dashed и за цвят Light Brown (C=10 M=65 Y=100 K=0). За дебелина на линията (Stroke Width) изберете 1,5 pt.

make dashed strokemake dashed strokemake dashed stroke

Стъпка 13

Отидете на Stroke Options > More Options... изберете Round за Caps и задайте за Dashed Line: Dash - 3 и Gap - 3.

adjust strokeadjust strokeadjust stroke

Стъпка 14

Създайте нова елипса Ellipse (U). Изберете за цвят Brown (C=30 M=80 Y=100 K=30).

add ellipse to mapadd ellipse to mapadd ellipse to map

Стъпка 15

Активирайте инструмента Pen (P). Задръжте бутон Alt и кликнете на долната контролна точка. Така точката ще се промени от обла на ъглова.

change anchor pointschange anchor pointschange anchor points

Стъпка 16

С бялата стрелка (Direct Selection Tool (A)) преместете променената точка по-надолу.

move anchor pointmove anchor pointmove anchor point

Стъпка 17

Добавете ефект на хвърлена сянка (Drop Shadow) към пинчето, което се получи. Приложете настройките по-долу за да я направите по-фина.

add drop shadow to anchoradd drop shadow to anchoradd drop shadow to anchor

Стъпка 18

Направете отново елипса (Ellipse (U)) и я запълнете с бяло (White). Поставете елипсата в центъра на пинчето. И това беше финалният щрих на нашия флаер.

add new white ellipseadd new white ellipseadd new white ellipse

Заключение

Поздравления! Ако сте следвали урока до този момент, трябва да имате завършен хубав дизайн на промоционален флаер.

Запомнете: всеки път, когато проектирате изображения за цифров печат, трябва да мислите в CMYK цветове, за да постигнете най-добрите резултати. Не забравяйте да добавите раздувки на полето за печат (поне по 3 mm  от всяка страна). Ако не сте сигурни за някои по-сложни технически параметри, винаги е добре да се консултирате директно с печатницата, за да избегнете грешки или проблеми.

В следващия урок в тази серия ще разгледаме как да импортираме тази листовка в InDesign и да подготвим PDF файл с качество за печат. Междувременно, ако имате някакви въпроси относно създаването на дизайн за печат във Photoshop, оставете коментар по-долу и с удоволствие ще ви помогнем.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.