Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Print Design
Design

Как да създадем промоционален флаер с Photoshop

by
Difficulty:IntermediateLength:LongLanguages:

Bulgarian (Български) translation by Aglika Nenova (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Photoshop е чудесен инструмент както за корекция на снимки, така и за графичен дизайн, особено за дигитални графики, които ще се показват само на екран. Но това не е всичко, за което върши работа. С подходящите знания и начин на мислене, всеки може да използва Photoshop за създаване на невероятен принт дизайн. 

Този туториал ще ви преведе през основните стъпки за създаване на хващащ окото флаер, който може веднага да бъде отпечатан, с готов CMYK профил, директно от Photoshop. Можете да следвате този туториал, за да направите абсолютно същия флаер или да го адаптирате към вашето съдържание, за да постигнете резултата, който искате с тези методи.

Материали за урока

Този урок използва изображения без авторски права от Envato, както и няколко векторни икони, създадени от мен в Illustrator, специално за този проект. Можете да свалите всяка от тях, заедно със завършения PSD файл, който да използвате за сравнение с вашата работата, от страничната лента на този урок.

В туториала използвах шрифтове от семейството Proxima Nova Font, което идва от Typekit или с регистрация в Adobe Creative Cloud. Можете да синхринизирате този шрифт с компютъра си и да го използвате в урока или просто използвайте друг шрифт.

Настройване на документа и водещите линии

Стъпка 1

Първо ще зададем на документа необходимите големина и настройки за печат. Създайте нов документ във Photoshop, с големина 216x154 mm. Това представлява лист с големина A5 и по 3 mm раздувки, добавени към всяка страна. Понеже ще правим дизайн за печат трябва да зададем цветния профил (Color Mode) да бъде CMYK и резолюцията (Resolution) да е 300 Pixels/Inch.

new photoshop document

Стъпка 2

Направете нови гайдове (guides), който да очертаят зоната на раздувките. Illustrator и InDesign имат вградена функция за това, но във Photoshop ще трябва сами да ги направим. Използвайте инструмента за движение (Move Tool) (V) и бутон Shift за да създадете хоризонталната водеща линия, като я извлачите с курсора на мишката от горния рулър (линия с размери). Уверете се, че гайда е разположен на 3 mm по ос Y

add horizontal guide

Стъпка 3

Повторете същия процес, за да създадете гайдове на всяка страна на документа. Уверете се, че всеки гайд е разположен на точно 3 mm от съответния ръб.

finished guides

Задаване на фон (Background)

Стъпка 1

Натиснете едновременно Shift-Cmd-N за да създадете нов слой (Layer). Запълнете го с бяло, какъвто е цвета на задния план (Alt-Backspace) Проверете дали сте на CMYK палета, за да работите с цветове за принтиране.

cmyk sliders

Стъпка 2

Създайте нов градиент с Gradient Overlay. В панела Layer Style, можете да направите корекция на градиента. На белия слайдер (плъзгач) задайте Location на 30%. Сменете цвета на черния слайдер с Pale Yellow (C=9 M=6 Y=14 K=0).

gradient overlay in Photoshop menu
Добавете градиент от бутона fx в долната лента на панела със слоеве ...
Photoshop Gradient Editor
... след това го променете ...
pick stop colors
... с цветовете, които искате да използвате

Стъпка 3

Използвайте Rectangle Tool (U) за да нарисувате правоъгълник. Задайте големина 216 mm на 56 mm.

Create a rectangle

Стъпка 4

Подравнете правоъгълника с горния ляв ъгъл на документа. Запълнете го с тъмно кафяво Dark Brown (C=49 M=74 Y=80 K=70).

Add dark brown rectangle

Стъпка 5

Използвайте Pen Tool (P) за да добавите нова точка на най-долния ръб на правоъгълника

add anchor point to rectangle

Стъпка 6

С Direct Selection Tool (A), си поиграйте с контролите на точката, за да създадете хубава крива на Безие (Bezier).

bezier curve

Стъпка 7

Следвайте същите стъпки, за да нагласите правоъгълника по формата, показана по-долу.

adjust curved rectangle

Стъпка 8

Отидете на File > Place Embedded... и изберете изображение people-1.jpg от приложените материали (Resource Pack).

add picture

Стъпка 9

Използвайте Move Tool (V) за да преместите снимката в документа. Поставете я до горния ръб, както е показано по-долу.

place picture

Стъпка 10

Създайте нов правоъгълник с Rectangle Tool (U). Задайте му големина 216 mm на 100 mm.

add another rectangle

Стъпка 11

Използвайте Direct Selection Tool (A) за да разположите правоъгълника точно върху снимката в горния ляв ъгъл..

place rectangle over photo

Стъпка 12

От менюто Options на Rectangle Tool Panel, изберете Mask. Това ще създаде векторна маска върху слоя със снимката.

add vector mask to rectangle

Стъпка 13

Добавете нова контролна точка върху маската, като използвате инструмента Pen (P). Направете вълнообразна крива на Безие с Direct Selection Tool (A).

add anchor point to mask

Стъпка 14

Като използвате същите инструменти, Pen Tool и Direct Selection Tool, се опитайте да оформите максата по начина, показан по-долу. Обърнете внимание на положението на контролните точки и простотата на формата. Колкото по-малко точки използвате, толкова по-гладка ще се получи крайната форма на маската.

adjust mask to see curve

Стъпка 15

Отидете на Filter > Blur > Gaussian Blur. Задайте радиус със стойност 6.

add blur

Стъпка 16

Селектирайте маската на Smart Filters. Използвайте Gradient Tool (G), за да изсветлите маската от ляво надясно.

add smart filter
Gradient Direction
Задайте посока на градиента да е от ляво надясно, за да размажете изображението на дясно.

Стъпка 17

Създайте нова маска (Layer Mask).  Използвайте Brush Tool (B) за да избледните стълбите на снимката. Доверете се на инстинктите и креативността си.

add layer mask
fade stairs to reveal brown

Стъпка 18

Създайте нов настройващ слой (Adjustment Layer) Brightness/Contrast, като кликнете върху иконата слънце в лената с Настройки. Задайте за Brightness стойност 40, а за Contrast стойност 10.

add brightness adjustment layer

Стъпка 19

Десен бутон върху настройващия слой (Adjustment Layer) и изберете Create Clipping Mask. Това ще приложи новите настройки за яркост само на снимката отдолу.

create clipping mask

Стъпка 20

Създайте нов Solid Color. Нека запълващ цвят да бъде кафяво Brown (C=30 M=80 Y=100 K=30).

add color

Стъпка 21

Кликнете върху векторната маска на слоя със снимката. Задръжте бутон Alt и завлачете маската върху кафявия Color Fill. Това действие ще направи копие на селектираната маска.

duplicate mask

Стъпка 22

Използвайте Direct Selection Tool (A) и завлачете горната дясна точка до най-горния десен ъгъл.

add anchor point to color layer

Стъпка 23

Използвайте инструмента за четка Brush Tool (B), за да разкриете някои части от снимката под кафявото запълване. Задайте прозрачността на слоя да е 75%.

reveal photo below the brown fill

Стъпка 24

Нарисувайте нов правоъгълник с инструмента Rectangle Tool (U).

Add another new rectangle

Стъпка 25

Запълнете правоъгълника със светлокафяв цвят (C=10 M=65 Y=100 K=0).

light brown

Стъпка 26

Поставете слоя със светлокафявия правоъгълник под слоя с тъмнокафявия правоъгълник.

move layer

Стъпка 27

Използвайте инструмента Pen Tool (P) с бялата стрелка Direct Selection Tool (A) за да промените правоъгълника във формата, която е показана по-долу.

adjust rectangle

Добавяне на текст и лого

Стъпка 1

Създайте нова елипса Ellipse (U). Направете я с размери: 248 рх на 248 рх. Запълнете я с кафяв цвят Brown Color (C=30 M=80 Y=100 K=30).

add ellipse

Стъпка 2

Добавете ефект Drop Shadow. Задайте прозрачност (Opacity)14%, разстояние (Distance) - 5 px, и големина (Sizе) - 15 px.

add drop shadow
Добавете хвърлена сянка на слоя от бутон fx, който се намира в панела на слоя.
tweak shadow
Оформете сянката с тези настройки

Стъпка 3

Създайте нова елипса Ellipse (U). Направете я с размери: 400 рх на 400 рх. Запълнете я с тъмно син цвят Dark Blue Color (C=100 M=80 Y=45 K=50).

add another ellipse

Стъпка 4

Използвайте същия ефект за сянка (Drop Shadow) и го приложете към елипсата. Можете да пресъздадете слоя на сянката или да кликнете с десен бутон и да изберете Copy Layer Style и след това да поставите стила на слоя на другата елипса. Поставете слоя с тъмносинята елипса под този с кафявата.

reuse drop shadow effect

Стъпка 5

Добавете текст с инструмента Type Tool (T). Този туториал използва шрифтове от семейството Proxima Nova. Големината на заглавието е 17 pt. Всички останали части от текста са разделени на отделни слоеве. Използвайте инструмента за преместване Move Tool (V), за да поставите съответно всеки ред, както е посочено в изображението, показано по-долу.

add text

Стъпка 6

Повторете същото за да добавите нов текст. Задайте големината на първия ред да е 31 pt.

add new text

Стъпка 7

Създайте ново заглавия, като използвате Type Tool (T). Изберете шрифт Proxima Nova Light с големина 18 pt.

add title

Степ 8

Добавете подзаглавие, отново с помощта на Type Tool (T). Задайте големина 36 pt. А за Character Tracking стойност -10.

add subtitle

Стъпка 9

Селектирайте двата текстови слоя. Задръжте бутон Alt и извлачете текста, за да копирате двата реда по-надолу.

duplicate text

Стъпка 10

Отново използвайте инструмента Type Tool (T), за да препишете текста, както е показано на снимката по-долу. Наместете текста с инструмента Move (V).

rewrite and reposition text

Стъпка 11

Отидете на File > Place Embedded и поставете векторното лого acme-travel-logo.ai в документа.

add logo

Стъпка 12

Намалете логото и го позиционирайте в горния десен ъгъл.

scale and place logo

Стъпка 13

Добавете ефект на хвърлена сянка (Drop Shadow). От панела Layer Style задайте: прозрачност (Opacity) - 11%, разстояние (Distance) - 3 pх и големина (Size) 16 px.

add drop shadow to logo

Добавяне на фоновите снимки

Стъпка 1

Създайте нов правоъгълник (Rectangle (U)). Нека големината му да е 60 px на 28 px.

add rectangle for bottom text

Стъпка 2

Изберете правоъгълната форма с бялата стрелка (Direct Selection Tool (A)). В панела за подравняване, изберете Horizontal Centers.

set horizontal centers

Стъпка 3

Отидете на File > Place Embedded и добавете снимка people-11.jpg от Resource Pack.

Стъпка 4

Намалете изображението и го поставете директно в правоъгълника.

scale image

Стъпка 5

Активирайте инструмента Rectangle (U) и в панела с опции кликнете върху Mask. Това действие ще създаде векторна маска от правоъгълника и ще я приложи върху снимката.

add vector mask

Стъпка 6

При селектиран слой на снимката, задръжте Alt-Shift и завлачете снимката, за да я копирате.

duplicate picture

Стъпка 7

Отидете на File > Place Embedded. Изберете изображение city-5.jpg от Resource Pack и го добавете в документа.

place city photo

Стъпка 8

Намалете снимката и я поставете над копието на снимката с момичето.

place second image

Стъпка 9

Вземете маската от копието на снимката с момичето и я поставете в новото изображение, след това изтрийте слой people-11-copy.

move mask then delete layer

Стъпка 10

Повторете стъпки от 7 до 9 за да добавите картата с адреса в документа, като този път изберете снимката с картата.

add map

Стъпка 11

Изберете слой map-screenshot и добавете Stroke от бутона с ефекти в панела на слоя.

add stroke

Стъпка 12

Задайте стойност 2 px за Stroke Size. За Position изберете Inside, а за цвят Brown (C=30 M=80 Y=100 K=30).

tweak stroke

Добавяне на текст в долната част

Стъпка 1

Използвайте инструмент Typе (T) за да създадете нов абзац. Задайте големина (size) 11 pt и цвят Light Brown (C=10 M=65 Y=100 K=0).

add bottom text

Стъпка 2

Добавете още редове. Задайте големина (Size) - 9 pt, междуредово разстояние (Leading) - 13 pt, и променете цвета на Gray (K=90).

add more lines of text

Стъпка 3

Следвайте същия метод за да създадете нов блок от текст. Поставете го под снимката на момичето и картата.

add text block

Стъпка 4

Отидете на File > Place Embedded... Изберете файл icons.ai за да импортирате иконите в документа. Ще се появи нов прозорец. Селектирайте иконата за календар (Calendar Icon) и кликнете ОК.

insert calendar icon

Стъпка 5

Намалете иконката и я поставете до първия ред с информация за работното време.

place calendar icon

Стъпка 6

Повторете същия процес, за да импортирате останалите икони и ги поставете съответно до всеки ред.

add remaining icons

Стъпка 7

Използвайте инструмент Type (T) за да добавите нов текст. Поставете го над картата. Задайте големина (Size) - 13 pt, междуредово (Leading) - 11 pt, и променете цвета на Light Brown (C=10 M=65 Y=100 K=0).

add map text

Стъпка 8

Следвайте същия процес, за да добавите нови редове текст за адреса. С големина 9 pt и цвят Gray (K=90).

add address

Стъпка 9

Отидете на File > Place Embedded..., изберете отново icons.ai и импортирайте иконата Globe Vector в документа.

add globe icon

Стъпка 10

Намалете иконата и я сложете до уеб адреса.

place world icon

Стъпка 11

Активирайте инструмента Pen (P) и създайте векторна крива, която ще начертае пътя по картата..

Add direction vector

Стъпка 12

В панел Options, задайте за Stroke да бъде Dashed и за цвят Light Brown (C=10 M=65 Y=100 K=0). За дебелина на линията (Stroke Width) изберете 1,5 pt.

make dashed stroke

Стъпка 13

Отидете на Stroke Options > More Options... изберете Round за Caps и задайте за Dashed Line: Dash - 3 и Gap - 3.

adjust stroke

Стъпка 14

Създайте нова елипса Ellipse (U). Изберете за цвят Brown (C=30 M=80 Y=100 K=30).

add ellipse to map

Стъпка 15

Активирайте инструмента Pen (P). Задръжте бутон Alt и кликнете на долната контролна точка. Така точката ще се промени от обла на ъглова.

change anchor points

Стъпка 16

С бялата стрелка (Direct Selection Tool (A)) преместете променената точка по-надолу.

move anchor point

Стъпка 17

Добавете ефект на хвърлена сянка (Drop Shadow) към пинчето, което се получи. Приложете настройките по-долу за да я направите по-фина.

add drop shadow to anchor

Стъпка 18

Направете отново елипса (Ellipse (U)) и я запълнете с бяло (White). Поставете елипсата в центъра на пинчето. И това беше финалният щрих на нашия флаер.

add new white ellipse

Заключение

Поздравления! Ако сте следвали урока до този момент, трябва да имате завършен хубав дизайн на промоционален флаер.

Запомнете: всеки път, когато проектирате изображения за цифров печат, трябва да мислите в CMYK цветове, за да постигнете най-добрите резултати. Не забравяйте да добавите раздувки на полето за печат (поне по 3 mm  от всяка страна). Ако не сте сигурни за някои по-сложни технически параметри, винаги е добре да се консултирате директно с печатницата, за да избегнете грешки или проблеми.

В следващия урок в тази серия ще разгледаме как да импортираме тази листовка в InDesign и да подготвим PDF файл с качество за печат. Междувременно, ако имате някакви въпроси относно създаването на дизайн за печат във Photoshop, оставете коментар по-долу и с удоволствие ще ви помогнем.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.