Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Cách tạo hiệu ứng chữ mạ Crom trong Adobe Photoshop

by
Difficulty:BeginnerLength:ShortLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Bài hướng dẫn này rất dễ dàng và nhanh chóng chỉ cho bạn cách sử dụng một vài texture và layer style để tạo hiệu ứng chữ bóng, phản chiếu crom. Hãy cùng bắt đầu nào!

Hiệu ứng văn bản này lấy cảm hứng bởi nhiều Layer Styles có sẵn trên Envato Market.

Nguyên liệu

Những nguyên liệu sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này.

1. Xác định Pattern

Bước 1

Mở ảnh Bus Seats, và đi tới Filter > Distort > ZigZag. Thay đổi Amount thành 20, Ridges thành 5, và Style là Pond Ripple.

ZigZag Filter

Bước 2

 Đi tới Edit > Define Pattern, và nhập Reflection Pattern trong trường Name.

Define Pattern

2. Tạo Background

Bước 1

Tạo tài liệu mới có kích thước 950 x 650 px, đặt texture AsphaltDamaged0043 trên layer Background, và điều chỉnh kích thước khi cần.

Add the Asphalt Texture

Bước 2

Nhấp đúp vào layer texture để áp dụng hiệu ứng Gradient Overlay với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Multiply
 • Style: Radial
 • Scale: 150%
 • Nhấp vào hộp Gradient tạo ra gradient fill bằng cách sử dụng màu #757575 bên phải và #0f0f0f bên trái.
Gradient Overlay

Điều này tạo ra một radial gradient đơn giản.

Radial Gradient

3. Tạo Text Layers

Bước 1

Tạo văn bản bằng cách sử dụng phông Bebas Neue Bold và thiết lập Size là 220 pt và Kerning thành Optical.

Create the Text

Bước 2

Nhân đôi layer văn bản, và thay đổi giá trị Fill của bản sao là 0.

Duplicate the Text Layer

4. Thiết kế layer văn bản gốc

Nhấp đúp vào layer văn bản gốc để áp dụng theo layer style:

Bước 1

Thêm hiệu ứng Bevel and Emboss với các cài đặt:

 • Size: 
 • Hủy đánh dấu Use Global Light
 • Angle: 30
 • Altitude: 16
 • Đánh dấu ô Anti-aliased 
 • Highlight Mode - Opacity: 100% 
 • Shadow Mode - Opacity: 100% 
Bevel and Emboss

Bước 2

Thêm Contour với những cài đặt này:

 • Contour: Cove - Shallow 
 • Đánh dấu ô Anti-aliased  
 • Range: 100%
Contour

Bước 3

Thêm Stroke với các cài đặt này:

 • Size: 1
 • Position: Inside
 • Fill Type: Gradient
 • Sử dụng gradient fill stainless steel xx
Stroke

Bước 4

Thêm hiệu ứng Inner Shadow với các cài đặt:

 • Opacity: 35% 
 • Đánh dấu ô Use Global Light
 • Angle: -115
 • Distance: 3
 • Size: 7
Inner Shadow

Bước 5

Thêm hiệu ứng Inner Glow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Vivid Light
 • Opacity: 100%
 • Color: #f4f2e7
 • Choke: 0
 • Size: 3
Inner Glow

Bước 6

Thêm Gradient Overlay với các cài đặt:

 • Đánh dấu ô Dither 
 • Blend Mode: Color
 • Opacity: 90%
 • Đánh dấu ô Reverse 
 • Sử dụng gradient fill stove pipe 70
Gradient Overlay

Bước 7

Thêm Pattern Overlay với các cài đặt:

 • Pattern: Reflection Pattern
 • Scale: 50%
Pattern Overlay

Bước 8

Thêm hiệu ứng Outer Glow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Multiply
 • Opacity: 35%
 • Color: #404040
 • Size: 21
Outer Glow

Bước 9

Thêm hiệu ứng Drop Shadow với các cài đặt:

 • Opacity: 100%
 • Distance: 5
 • Spread: 10
 • Size: 10
Drop Shadow

Bước 10

Thêm hiệu ứng Drop Shadow với các cài đặt:

 • Opacity: 80%
 • Hủy đánh dấu ô Use Global Light 
 • Angle: 132
 • Distance: 17
 • Size: 38
Drop Shadow 2

Bước 11

Bạn có thể quay lại hiệu ứng Pattern Overlay, và sau đó nhấn chuột kéo pattern bên trong văn bản để di chuyển nó xung quanh cho đến khi bạn hài lòng.

Move the Pattern Inside the Text

Đây sẽ là kiểu văn bản của layer đầu tiên.

Styled Text Layer 1

5. Thiết kế layer văn bản sao chép

Nhấp đúp vào layer văn bản sao chép để áp dụng layer style sau đây:

Bước 1

Thêm hiệu ứng Inner Glow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 20%
 • Color: #e1e1e1
 • Technique: Precise
 • Size: 5
 • Contour: Cove - Deep
Inner Glow

Bước 2

Thêm Gradient Overlay với các cài đặt:

 • Blend Mode: Soft Light
 • Angle: 80
 • Sử dụng gradient fill steel pipe 10
Gradient Overlay

Bước 3

Thêm Outer Glow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Color Dodge
 • Opacity: 50%
 • Color: #ececec
 • Size: 21
Outer Glow

Đây sẽ là kiểu layer văn bản thứ hai và kết thúc ra hiệu ứng văn bản.

Styled Text Layer 2

6. Thêm Adjustment Layer

Bước 1

Nhấp vào biểu tượng Create new fill hoặc adjustment layer ở dưới bảng Layers và chọn Gradient Map.

Gradient Map Adjustment Layer

Bước 2

Đánh dấu vào ô Dither, và sau đó tạo ra gradient fill bằng cách sử dụng màu #554b70 bên trái, #857177 ở giữa, và #d8a082 ở bên phải.

Thay đổi chế độ Blend Mode sang Soft Light và Opacity xuống 20% của adjustment layer

The Gradient Map Settings

Xin chúc mừng, Bạn đã hoàn thành!

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã áp dụng một bộ lọc cho ảnh và xác định nó như là một pattern. Sau đó, chúng ta tạo ra một background đơn giản bằng cách sử dụng một texture và hiệu ứng gradient overlay.

Sau đó, chúng ta tạo ra hai layer văn bản và thiết kế chúng để tạo ra hiệu ứng văn bản. Cuối cùng, chúng ta hoàn thành mọi thứ bằng cách thêm màu adjustment layer.

Đừng ngần ngại để lại bình luận, đề nghị và kết quả của bạn bên dưới.

Final Result
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.