Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Text Effects

Cách tạo hiệu ứng chữ mạ Crom trong Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 4 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Bài hướng dẫn này rất dễ dàng và nhanh chóng chỉ cho bạn cách sử dụng một vài texture và layer style để tạo hiệu ứng chữ bóng, phản chiếu crom. Hãy cùng bắt đầu nào!

Hiệu ứng văn bản này lấy cảm hứng bởi nhiều Layer Styles có sẵn trên Envato Market.

Nguyên liệu

Những nguyên liệu sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này.

1. Xác định Pattern

Bước 1

Mở ảnh Bus Seats, và đi tới Filter > Distort > ZigZag. Thay đổi Amount thành 20, Ridges thành 5, và Style là Pond Ripple.

ZigZag FilterZigZag FilterZigZag Filter

Bước 2

 Đi tới Edit > Define Pattern, và nhập Reflection Pattern trong trường Name.

Define PatternDefine PatternDefine Pattern

2. Tạo Background

Bước 1

Tạo tài liệu mới có kích thước 950 x 650 px, đặt texture AsphaltDamaged0043 trên layer Background, và điều chỉnh kích thước khi cần.

Add the Asphalt TextureAdd the Asphalt TextureAdd the Asphalt Texture

Bước 2

Nhấp đúp vào layer texture để áp dụng hiệu ứng Gradient Overlay với các cài đặt này:

 • Blend Mode: Multiply
 • Style: Radial
 • Scale: 150%
 • Nhấp vào hộp Gradient tạo ra gradient fill bằng cách sử dụng màu #757575 bên phải và #0f0f0f bên trái.
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Điều này tạo ra một radial gradient đơn giản.

Radial GradientRadial GradientRadial Gradient

3. Tạo Text Layers

Bước 1

Tạo văn bản bằng cách sử dụng phông Bebas Neue Bold và thiết lập Size là 220 pt và Kerning thành Optical.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

Bước 2

Nhân đôi layer văn bản, và thay đổi giá trị Fill của bản sao là 0.

Duplicate the Text LayerDuplicate the Text LayerDuplicate the Text Layer

4. Thiết kế layer văn bản gốc

Nhấp đúp vào layer văn bản gốc để áp dụng theo layer style:

Bước 1

Thêm hiệu ứng Bevel and Emboss với các cài đặt:

 • Size: 
 • Hủy đánh dấu Use Global Light
 • Angle: 30
 • Altitude: 16
 • Đánh dấu ô Anti-aliased 
 • Highlight Mode - Opacity: 100% 
 • Shadow Mode - Opacity: 100% 
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Bước 2

Thêm Contour với những cài đặt này:

 • Contour: Cove - Shallow 
 • Đánh dấu ô Anti-aliased  
 • Range: 100%
ContourContourContour

Bước 3

Thêm Stroke với các cài đặt này:

 • Size: 1
 • Position: Inside
 • Fill Type: Gradient
 • Sử dụng gradient fill stainless steel xx
StrokeStrokeStroke

Bước 4

Thêm hiệu ứng Inner Shadow với các cài đặt:

 • Opacity: 35% 
 • Đánh dấu ô Use Global Light
 • Angle: -115
 • Distance: 3
 • Size: 7
Inner ShadowInner ShadowInner Shadow

Bước 5

Thêm hiệu ứng Inner Glow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Vivid Light
 • Opacity: 100%
 • Color: #f4f2e7
 • Choke: 0
 • Size: 3
Inner GlowInner GlowInner Glow

Bước 6

Thêm Gradient Overlay với các cài đặt:

 • Đánh dấu ô Dither 
 • Blend Mode: Color
 • Opacity: 90%
 • Đánh dấu ô Reverse 
 • Sử dụng gradient fill stove pipe 70
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Bước 7

Thêm Pattern Overlay với các cài đặt:

 • Pattern: Reflection Pattern
 • Scale: 50%
Pattern OverlayPattern OverlayPattern Overlay

Bước 8

Thêm hiệu ứng Outer Glow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Multiply
 • Opacity: 35%
 • Color: #404040
 • Size: 21
Outer GlowOuter GlowOuter Glow

Bước 9

Thêm hiệu ứng Drop Shadow với các cài đặt:

 • Opacity: 100%
 • Distance: 5
 • Spread: 10
 • Size: 10
Drop ShadowDrop ShadowDrop Shadow

Bước 10

Thêm hiệu ứng Drop Shadow với các cài đặt:

 • Opacity: 80%
 • Hủy đánh dấu ô Use Global Light 
 • Angle: 132
 • Distance: 17
 • Size: 38
Drop Shadow 2Drop Shadow 2Drop Shadow 2

Bước 11

Bạn có thể quay lại hiệu ứng Pattern Overlay, và sau đó nhấn chuột kéo pattern bên trong văn bản để di chuyển nó xung quanh cho đến khi bạn hài lòng.

Move the Pattern Inside the TextMove the Pattern Inside the TextMove the Pattern Inside the Text

Đây sẽ là kiểu văn bản của layer đầu tiên.

Styled Text Layer 1Styled Text Layer 1Styled Text Layer 1

5. Thiết kế layer văn bản sao chép

Nhấp đúp vào layer văn bản sao chép để áp dụng layer style sau đây:

Bước 1

Thêm hiệu ứng Inner Glow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Opacity: 20%
 • Color: #e1e1e1
 • Technique: Precise
 • Size: 5
 • Contour: Cove - Deep
Inner GlowInner GlowInner Glow

Bước 2

Thêm Gradient Overlay với các cài đặt:

 • Blend Mode: Soft Light
 • Angle: 80
 • Sử dụng gradient fill steel pipe 10
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Bước 3

Thêm Outer Glow với các cài đặt:

 • Blend Mode: Color Dodge
 • Opacity: 50%
 • Color: #ececec
 • Size: 21
Outer GlowOuter GlowOuter Glow

Đây sẽ là kiểu layer văn bản thứ hai và kết thúc ra hiệu ứng văn bản.

Styled Text Layer 2Styled Text Layer 2Styled Text Layer 2

6. Thêm Adjustment Layer

Bước 1

Nhấp vào biểu tượng Create new fill hoặc adjustment layer ở dưới bảng Layers và chọn Gradient Map.

Gradient Map Adjustment LayerGradient Map Adjustment LayerGradient Map Adjustment Layer

Bước 2

Đánh dấu vào ô Dither, và sau đó tạo ra gradient fill bằng cách sử dụng màu #554b70 bên trái, #857177 ở giữa, và #d8a082 ở bên phải.

Thay đổi chế độ Blend Mode sang Soft Light và Opacity xuống 20% của adjustment layer

The Gradient Map SettingsThe Gradient Map SettingsThe Gradient Map Settings

Xin chúc mừng, Bạn đã hoàn thành!

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã áp dụng một bộ lọc cho ảnh và xác định nó như là một pattern. Sau đó, chúng ta tạo ra một background đơn giản bằng cách sử dụng một texture và hiệu ứng gradient overlay.

Sau đó, chúng ta tạo ra hai layer văn bản và thiết kế chúng để tạo ra hiệu ứng văn bản. Cuối cùng, chúng ta hoàn thành mọi thứ bằng cách thêm màu adjustment layer.

Đừng ngần ngại để lại bình luận, đề nghị và kết quả của bạn bên dưới.

Final ResultFinal ResultFinal Result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.