Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Problem Solving

Mẹo nhanh: Font gỡ rối vấn đề trong Adobe InDesign

Scroll to top
Read Time: 4 min

() translation by (you can also view the original English article)

Nhận được sáng tạo với phông chữ là một trong những khía cạnh thú vị và bổ ích nhất của việc sử dụng InDesign, nhưng mỗi một lần trong một lúc bạn gặp phải phông chữ liên quan đến những vấn đề mà làm cho bạn muốn từ bỏ các nỗ lực typographic và đặt mọi thứ trở lại Minion Pro.

Dừng lại! Trước khi bạn có hành động quyết liệt, xem xét việc thử các mẹo gỡ rối để đối phó với những vấn đề chung của phông chữ và xem nếu bạn có thể sắp xếp các vấn đề một cách nhanh chóng và dễ dàng...

Giải pháp #1: Tìm kiếm mất tích kiểu phông

Bạn có thể có một phông chữ mà không hiển thị một cách chính xác, hoặc có vẻ là không có sẵn trong trình đơn thả xuống của các phông chữ trong InDesign (có thể truy cập từ bảng điều khiển định dạng ký tự đầu của workspace).

Mặc dù ban đầu bạn có vẻ để cài đặt phông chữ thành công vào hệ thống của bạn Windows hoặc Mac, phông chữ có thể không hiển thị trong InDesign cho một số lý do.

font menu in indesignfont menu in indesignfont menu in indesign

Lý do có thể đầu tiên là phông chữ ẩn trong InDesign của menu một nơi nào đó, nhưng không phải ở nơi bạn đang tìm kiếm. Nếu bạn cài đặt một phong cách nhất định của Arial, ví dụ, nói rằng một trọng lượng màu đen và không thể tìm thấy nó dưới các trình đơn thả xuống 'Arial' bình thường, InDesign có thể đã phân loại nó như một gia đình font chữ khác nhau, và nó có thể ẩn một nơi nào đó khác trong trình đơn.

Hãy thử gõ ' A-r-i-a...' vv khi bạn truy cập vào trình đơn thả xuống font nhắc InDesign để tìm kiếm đầy đủ các tùy chọn có sẵn trong menu.

Giải pháp #2: Kiểm tra thư mục Font của InDesign

Lý do thứ hai cho một thiếu font là rằng các font đã không được đặt chính xác vào thư mục Font InDesign của bạn trong khi cài đặt. InDesign duy trì riêng cặp phông là riêng biệt từ thư mục font mặc định máy tính của bạn.

Bạn có thể điều hướng đến thư mục Font InDesign của bạn bằng cách làm theo các đường dẫn (CS5 và trước đó):

Windows: Chương trình Files/Common Files/Adobe/Fonts

Mac OS: Thư viện/Application hỗ trợ/Adobe/Fonts

indesigns font folderindesigns font folderindesigns font folder

Theo cách thủ công, bạn có thể thả file font ở đây để có thể sử dụng chúng ngay lập tức trong InDesign tài liệu của bạn. Bạn thậm chí không cần phải cài đặt chúng để có thể sử dụng chúng — sẽ xuất hiện ngay lập tức trong InDesign của font menu.

Một lý do có thể thiếu phông chữ, nếu bạn đang sử dụng InDesign CC, là Adobe Typekit đã không thành công đồng bộ hóa phông chữ được lựa chọn của bạn để máy tính của bạn. Nếu trường hợp này xảy ra, hãy kiểm tra kết nối internet của bạn, và xác minh rằng bạn đang đăng nhập thành công vào Creative Cloud. Typekit sẽ đồng bộ phông chữ tự động khi điều kiện là đúng.

Giải pháp #3: Xác định một tập tin tham nhũng Font

Nếu font chữ của bạn vẫn không hiển thị trong InDesign của trình đơn thả xuống hoặc văn bản hiện có đang được thay thế với một font thay thế trong InDesign, và bạn không thể giải quyết vấn đề với giải pháp #1, ở trên, sau đó bạn có thể giao dịch với một chữ tham nhũng.

Đây là bực bội, vì điều này thường là một vấn đề với các tập tin mã nguồn và phần mềm không phải của bạn, nhưng có một số hành động mà bạn có thể thực hiện để giải quyết vấn đề.

Trước hết, tìm kiếm các địa điểm khác để tải các tập tin font. Bạn có tải về nó từ một trang web có vấn đề? Nhìn vào Google để xem nếu bạn có thể tìm thấy bất kỳ nơi khác để tải font từ. Bạn có thể tìm thấy phiên bản gốc của phông chữ mà bạn cài đặt được tham nhũng.

Nó là đúng, Tuy nhiên, đôi khi miễn phí phông chữ miễn phí cho một lý do-một số người trong số họ có thể được thủng với nhiễm và lỗi, và đã không được thiết kế để sử dụng trên một loạt các hệ thống. Tại sao không xem xét việc tìm kiếm một font thay thế đạt được một cái nhìn tương tự như typographic? Tìm kiếm cho 'phông chữ tương tự để [tên của font]', hoặc thử Identifont. Bạn có thể tìm thấy một cái gì đó bạn thích hơn nữa!

futura similar fontsfutura similar fontsfutura similar fonts

Có bất kỳ ý tưởng nhiều hơn để đối phó với phông chữ bị mất hoặc bị hỏng trong Adobe InDesign?

Bạn có bất kỳ nuggets của kinh nghiệm với đối phó với vấn đề bực bội của font? Chúng tôi muốn nghe về nó! Chia sẻ lời khuyên của bạn để quản lý các vấn đề tinh ranh font trong các ý kiến dưới đây.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads