1. Design & Illustration
  2. Adobe Photoshop

Photoshop trong 60 Giây: Artboard là gì?

by
Read Time:2 minsLanguages:
This post is part of a series called In 60 Seconds: Adobe Photoshop.
Photoshop in 60 Seconds: How to Use Adjustment Layers
How to Install Brushes in Photoshop
This post is part of a series called 60 Second Video Tutorials.
Illustrator in 60 Seconds: How to Use the Blend Tool
Illustrator in 60 Seconds: How to Use the Width Tool

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Chào mừng đến với loạt bài viết Photoshop trong 60 Giây của chúng tôi, trong đó bạn có thể học một kỹ năng, tính năng, hay kỹ thuật Photoshop chỉ trong vòng một phút!

Các Artboard trong Photoshop

Artboard là một sự bổ sung thú vị gần đây vào dãy tính năng của Photoshop. Mục đích là để có thể làm việc trên nhiều "bản vẽ" khác nhau, tất cả đều nằm chung một tài liệu. Đây là một tính năng tuyệt vời cho những nhà thiết kế Giao diện Người dùng, và nếu như bạn có một phút thì tôi sẽ chỉ cho bạn biết nó là gì và cách nó hoạt động như thế nào.

Chi tiết hơn một chút

Học thêm về Adobe Photoshop trên Envato Tuts+:

60 Giây?!

Đây là một trong loạt bài video hướng dẫn nhanh trên Envato Tuts+ trong đó chúng tôi giới thiệu một loạt các chủ đề, tất cả đều chỉ trong 60 giây—đủ để kích thích sự thích thú của bạn. Hãy cho chúng tôi biết những gì mà bạn nghĩ về video này ở trong phần bình luận và những thứ khác mà bạn muốn thấy trong vòng 60 giây!

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads