7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Pathfinder Panel

Illustrator trong 60 giây: Cách sử dụng công cụ Pathfinder

Scroll to top
Read Time: 2 mins
This post is part of a series called 60 Second Video Tutorials.
Photoshop in 60 Seconds: All About Color Swatches
Design in 60 Seconds: RGB and CMYK Color Modes Explained

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Nguyễn Thành Phúc (you can also view the original English article)

How to Use the Pathfinder ToolHow to Use the Pathfinder ToolHow to Use the Pathfinder Tool

Chào mừng các bạn đến với loạt bài của chúng tôi Illustrator trong 60 giây, trong đó bạn có thể tìm hiểu kỹ năng, tính năng hoặc kỹ thuật trong vòng một phút với Illustrator.

 Illustrator trong 60 giây: Pathfinder Panel

Bạn đang gặp vấn đề trong việc tìm ra cách sử dụng từ nhóm lệnh khác nhau Shape Modes trong Pathfinder panel? Đừng lo lắng nhiều quá, vì trong video ngắn này, bạn sẽ tìm hiểu chính xác cách sử dụng chúng!

Cách sử dụng công cụ Pathfinder

Để hiển thị Pathfinder, bạn phải đến cửa sổ Window > Pathfinder để làm nó xuất hiện.

Accessing the Pathfinder PanelAccessing the Pathfinder PanelAccessing the Pathfinder Panel

Đầu tiên trong nhóm lệnh Shape ModeUnitet, sẽ kết hợp tất cả các đối tượng được chọn thành một hình dạng duy nhất lớn hơn.

Using the Unite Mode in PathfinderUsing the Unite Mode in PathfinderUsing the Unite Mode in Pathfinder

Thứ hai trong nhóm lệnh Shape Mode là Minus Front, nó cho phép bạn sử dụng bất kỳ đối tượng nào ở trên để tạo ra một phần cắt từ bên dưới.

Using the Minute Front Mode in PathfinderUsing the Minute Front Mode in PathfinderUsing the Minute Front Mode in Pathfinder

Tùy chọn thứ ba là Intersect, sẽ tạo ra một hình dạng mới bằng cách sử dụng các phần chồng lên của các đối tượng đã chọn.

Using the Intersect Mode in PathfinderUsing the Intersect Mode in PathfinderUsing the Intersect Mode in Pathfinder

Cuối cùng, chúng tôi giới thiệu nhóm lệnh Exclude, thay vì loại bỏ bất kỳ phần không chồng lên nhau và giữ lại phần không trùng lắp của các đối tượng

Using the Exclude Mode in PathfinderUsing the Exclude Mode in PathfinderUsing the Exclude Mode in Pathfinder

Bạn muốn nhìn thấy điều này được thực hiện như thế nào? Hãy kiểm tra đoạn video trên để xem nội dung bài học này!

Thêm chi tiết

Bạn muốn tìm hiểu thêm về công cụ rộng lớn và các thiết lập trong Adobe Illustrator? Kiểm tra các hướng dẫn dưới đây:

60 giây?!

Đây là một trong những loạt bài mới về video hướng dẫn nhanh trên Envato Tuts+. Chúng tôi giới thiệu một loạt các chủ đề, tất cả đều chỉ trong 60 giây—đủ để kích thích sự thích thú của bạn.  Hãy cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ về video này ở trong phần bình luận và những thứ khác mà bạn muốn thấy trong vòng 60 giây!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.