Advertisement
 1. Design & Illustration
 2. Icon Design

Cách vẽ một tập hợp các biểu tượng khoa học trong Affinity Designer

Scroll to top
Read Time: 20 min
This post is part of a series called Science Week.
How to Create a Space Travel Infographic in Adobe InDesign
How to Draw a T-Rex Dinosaur

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Caitlyn Cat Tien (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Chào mừng bạn trở trở lại với một hướng dẫn Affinity khác, trong đó chúng ta sẽ xem xét kỹ lưỡng quá trình tạo ra một bộ biểu tượng khoa học, không sử dụng gì ngoài một số hình dạng hình học đơn giản mà chúng ta sẽ điều chỉnh ở đây đó.

Vì vậy, giả sử bạn đã có phần mềm chạy nền, hãy mở nó lên và chúng ta hãy bắt đầu nhé!

Ngoài ra, đừng quên bạn luôn có thể mở rộng thư viện của bạn bằng cách hướng đến GraphicRiver, nơi bạn sẽ tìm thấy một bộ lựa chọn rất lớn các biểu tượng vector được chọn thủ công.

1. Cách thiết lập một tập tin dự án mới

Như mọi khi, chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách thiết lập một Tài liệu mới bằng cách chuyển đến File > New (hoặc bằng cách sử dụng phím tắt Control-N) mà chúng ta sẽ điều chỉnh như sau:

 • Type: Web
 • Document Units: Pixels
 • Create artboard: checked
 • Page Width: 128 px
 • Page Height: 128 px
 • DPI: 72
setting up a new documentsetting up a new documentsetting up a new document

2. Cách thiết lập các bảng vẽ

Khi chúng ta đã tạo tài liệu, chúng ta cần cấu trúc dự án của chúng ta bằng một vài Artboards, một Artboard cho mỗi biểu tượng để duy trì luồng công việc rõ ràng và ổn định.

Bước 1

Để thực hiện điều này, chỉ cần chọn Artboard mặc định từ trong bảng Layers và sau đó tạo ba bản sao bằng cách nhấp chuột phải > Duplicate hoặc bằng phím tắt Control-J ba lần, chúng ta sẽ đổi tên như sau:

 • Artboard đầu tiên: ống nghiệm
 • Artboard thứ hai: bình hình phễu
 • Artboard thứ ba: ống nhỏ giọt
 • Artboard thứ tư: cốc thủy tinh
setting up the artboardssetting up the artboardssetting up the artboards

Bước 2

Vì chúng ta không muốn các Artboards chồng lên nhau, do đó chúng ta sẽ chọn tất cả bốn trong số chúng từ bên trong bảng Layers (đảm bảo bắt đầu từ cái dưới cùng) và sau đó mở bảng Arrange. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng tùy chọn Align Horizontally > Space Horizontally, đảm bảo bỏ chọn Auto Distribute và nhập giá trị tùy chỉnh là 48 px.

distancing the artboardsdistancing the artboardsdistancing the artboards

Bước 3

Với Artboards đã có, nhanh chóng khóa từng Artboard bằng cách sử dụng nút khóa nhỏ, như vậy bạn sẽ không tình cờ di chuyển chúng xung quanh.

example of locking the artboardsexample of locking the artboardsexample of locking the artboards

3. Cách tạo lưới tham chiếu

Lưới tham chiếu (hoặc lưới cơ sở) là một tập hợp các bề mặt tham chiếu được giới hạn chính xác, cho phép chúng ta xây dựng các biểu tượng bằng cách tập trung vào kích thước và tính nhất quán.

Thông thường, kích thước của lưới xác định kích thước của biểu tượng thực tế và chúng luôn là quyết định đầu tiên mà bạn làm khi bắt đầu dự án mới vì bạn luôn muốn bắt đầu từ kích thước nhỏ nhất có thể và xây dựng từ đó.

Bây giờ, trong trường hợp của chúng ta, chúng ta sẽ tạo ra gói biểu tượng này chỉ bằng một kích thước, chính xác hơn là 128 x 128 px, đây là một gói khá lớn để vẽ với nó.

Bước 1

Mở Artboard đầu tiên, và sử dụng công cụ Rectangle Tool (M) tạo ra một hình vuông 128 x 128 px, tô màu #F15A24 và sau đó căn giữa như được thấy trong hình ảnh tham chiếu.

creating the main shape for the reference gridcreating the main shape for the reference gridcreating the main shape for the reference grid

Bước 2

Thêm một hình vuông nhỏ hơn 112 x 112 px, chúng ta sẽ tô màu bằng màu trắng (#FFFFFF) và sau đó đặt ở trung tâm của Artboard vì nó sẽ hoạt động như vùng vẽ hiện tại của chúng ta, có một khoảng 8 px vùng đệm bảo vệ.

creating the main shape for the active drawing areacreating the main shape for the active drawing areacreating the main shape for the active drawing area

Bước 3

Chọn và nhóm hai hình vuông lại với nhau bằng phím tắt Control-G, đảm bảo đặt tên cho chúng bằng cách sử dụng nhãn “reference grid” và sau đó thực hiện đối với các Artboards còn lại bằng cách sử dụng ba bản sao (Control-C > Control-V). Hãy dành thời gian của bạn để thực hiện và sau khi hoàn tất, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

adding the reference grids to the remaining artboardsadding the reference grids to the remaining artboardsadding the reference grids to the remaining artboards

Quick tip: như bạn có thể thấy, tôi đã đổi tên mỗi nhóm bằng cách sử dụng các nhãn mô tả cơ bản để tôi có thể dễ dàng nhắm mục tiêu các hình dạng mong muốn khi cần, đó là điều tôi khuyên bạn nên thử.

4. Cách tạo biểu tượng ống nghiệm

Bây giờ chúng ta đã hoàn tất việc thiết lập tập tin dự án của mình, chúng ta có thể đến Artboard đầu tiên, và sau đó phóng to nó để chúng ta có thể nhìn tốt hơn về các hình dạng.

Bước 1

Bắt đầu bằng cách tạo hình dạng chính cho nền bằng hình elip 112 x 112 px tô màu #9FE8F4 và sau đó căn giữa với Artboard nằm bên dưới.

creating the background for the test tube iconcreating the background for the test tube iconcreating the background for the test tube icon

Bước 2

Thêm chi tiết đổ bóng nhỏ hơn bằng cách sử dụng một hình elip 24 x 8 px tô màu #4ABAC6 và sau đó đặt ở khoảng cách 12 px từ trung tâm của cạnh dưới cùng của vùng vẽ hiện tại.

creating the shadow for the test tube iconcreating the shadow for the test tube iconcreating the shadow for the test tube icon

Bước 3

Tạo hình dạng chính cho thân ống bằng hình chữ nhật 20 x 48 px tô màu #E6FFFA và sau đó căn giữa với Artboard, đặt nó ở khoảng cách 2 px từ cạnh trên của hình dạng trước đó.

creating the main shape for the body of the test tubecreating the main shape for the body of the test tubecreating the main shape for the body of the test tube

Bước 4

Điều chỉnh hình dạng của hình chữ nhật bằng cách bỏ chọn tùy chọn Single radius được tìm thấy trong thanh công cụ ngữ cảnh và sau đó thiết lập cả góc dưới bên trái (BL) và góc dưới bên phải (BR) thành Rounded, đảm bảo cung cấp giá trị chính xác là 10 px.

adjusting the shape of the test tubeadjusting the shape of the test tubeadjusting the shape of the test tube

Bước 5

Bắt đầu vẽ chất lỏng bên trong bằng cách tạo ra một hình chữ nhật 20 x 24 px, tô màu #E57A45 và sau đó căn giữa với cạnh dưới của hình dạng kết quả.

creating the darker liquid section for the test tube iconcreating the darker liquid section for the test tube iconcreating the darker liquid section for the test tube icon

Bước 6

Điều chỉnh hình dạng mà chúng ta vừa tạo bằng cách chuyển đổi nó thành đường cong và sau đó chọn chấm trên cùng bên trái của nó bằng cách sử dụng Công cụ Node Tool (A) và đẩy nó xuống dưới 8 px bằng cách sử dụng các phím mũi tên chỉ hướng.

adjusting the darker liquid section for the test tube iconadjusting the darker liquid section for the test tube iconadjusting the darker liquid section for the test tube icon

Bước 7

Chọn các chấm trên cùng của hình dạng kết quả bằng cách sử dụng Công cụ Node Tool (A), và sau đó chuyển đổi chúng cho mượt mà bằng cách sử dụng công cụ Convert to Smooth, điều chỉnh độ cong giữa chúng như được thấy trong hình ảnh tham chiếu.

adjusting the curvature of the darker liquid section for the test tubeadjusting the curvature of the darker liquid section for the test tubeadjusting the curvature of the darker liquid section for the test tube

Bước 8

Tạo phần nhẹ hơn của chất lỏng bằng cách sử dụng một bản sao (Control-C) của hình dạng mà chúng ta vừa điều chỉnh, mà chúng ta sẽ dán ở phía trước (Control-V) và sau đó điều chỉnh phản chiếu theo chiều ngang (nhấp chuột phải > Transform > Flip Horizontal).

adding the lighter liquid section to the test tube iconadding the lighter liquid section to the test tube iconadding the lighter liquid section to the test tube icon

Bước 9

Thêm một bản sao thân chính của ống vào clipboard (Control-C) và sau đó chọn và nhóm hai hình dạng tạo thành của chất lỏng bằng phím tắt Control-G, tạo mặt nạ cho chúng sau đó bằng cách chuyển đến bảng Layers và sau đó kéo nhóm kết quả vào hình dạng mà chúng ta muốn sử dụng làm clipping mask (trong trường hợp này là thân chính của ống).

masking the liquid of the test tubemasking the liquid of the test tubemasking the liquid of the test tube

Bước 10

Dán bản sao từ clipboard bằng cách sử dụng phím tắt Control-V, sau đó nhanh chóng biến nó thành một đường viền bằng cách lật Fill với Stroke (Shift-X) của nó, đảm bảo thiết lập Width 4 px. Khi bạn đã hoàn tất, hãy đảm bảo bạn chọn và nhóm tất cả các hình dạng tạo thành của phần hiện tại với nhau bằng phím tắt Control-G.

adding the outline to the body of the test tubeadding the outline to the body of the test tubeadding the outline to the body of the test tube

Bước 11

Tạo miệng của ống bằng hình chữ nhật tròn 32 x 8 px (#E6FFFA) với bán kính góc 4 px và đường viền dày 4 pt (#E6FFFA), chúng ta sẽ nhóm (Control-G) và sau đó đặt lên cạnh trên của thân chính để các đường path kết thúc chồng lên nhau.

adding the lip to the upper section of the test tubeadding the lip to the upper section of the test tubeadding the lip to the upper section of the test tube

Bước 12

Lấy công cụ Pen Tool (P) và nhanh chóng vẽ các đường chia ngang sử dụng bốn nét dày 4 pt rộng 4 px (#9E6561), chúng tasẽ chồng theo chiều dọc cách nhau 4 px, nhóm (Control-G) lại và sau đó đặt chúng ở phía bên trái của ống như được thấy trong hình ảnh tham chiếu.

adding the gradation lines to the test tubeadding the gradation lines to the test tubeadding the gradation lines to the test tube

Bước 13

Tạo hình dạng chính cho nút ống nghiệm bằng hình chữ nhật 16 x 28 px (#F29870), mà chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách chọn riêng lẻ và đẩy các chấm dưới cùng của nó vào bên trong 4 px. Mang lại cho hình dạng kết quả là đường viền dày 4 pt (#F29870), tiếp theo là một vài vòng tròn màu #CE7657, nhóm lại (Control-G) và sau đó định vị chúng cách 20 px từ trung tâm của cạnh trên của vùng vẽ hiện tại.

adding the cork to the upper section of the test tubeadding the cork to the upper section of the test tubeadding the cork to the upper section of the test tube

Bước 14

Đặt nút ống nghiệm bên dưới ống bằng cách sử dụng chức năng Arrange > Back One, và sau đó thêm một bản sao (Control-C) của hình dạng màu tô và nét viền của nó trong clipping mask của chất lỏng, đảm bảo thay đổi màu sắc của chúng thành #DB835D.

adding the darker cork segment to the test tubeadding the darker cork segment to the test tubeadding the darker cork segment to the test tube

Bước 15

Kết thúc biểu tượng bằng cách thêm các chi tiết bắt sáng bằng cách sử dụng hai nét viền dày 4 pt (#FFFFFF), hãy chắc chắn để chọn và nhóm (Control-G) tất cả các hình dạng tạo thành của nó lại với nhau sau đó.

finishing off the test tube iconfinishing off the test tube iconfinishing off the test tube icon

5. Cách tạo biểu tượng bình hình phễu

Giả sử bạn đã đến Artboard tiếp theo, phóng to nó và bắt đầu vẽ trên biểu tượng thứ hai của chúng ta.

Bước 1

Như chúng ta đã làm với biểu tượng đầu tiên, bắt đầu bằng cách tạo hình dạng chính cho nền bằng một vòng tròn 112 x 112 px tô màu #9FE8F4 và sau đó căn giữa với Artboard nằm bên dưới.

creating the background for the conical flask iconcreating the background for the conical flask iconcreating the background for the conical flask icon

Bước 2

Thêm chi tiết đổ bóng bằng cách sử dụng một hình elip 48 x 8px tô màu #4ABAC6 và sau đó đặt cách 12 px từ trung tâm của cạnh dưới cùng của vùng vẽ hiện tại.

adding the shadow to the conical flask iconadding the shadow to the conical flask iconadding the shadow to the conical flask icon

Bước 3

Bắt đầu vẽ trên thân chính của bình bằng cách tạo hình chữ nhật có kích thước 64 x 8 px tô màu #E6FFFA và sau đó đặt ở khoảng cách 2 px từ chấm trên cùng của hình đổ bóng.

creating the main shape for the lower section of the flaskcreating the main shape for the lower section of the flaskcreating the main shape for the lower section of the flask

Bước 4

Điều chỉnh hình dạng mà chúng ta đã tạo bằng cách đặt bán kính của các góc dưới cùng (BLBR) thành 8 px.

adjusting the lower section of the flaskadjusting the lower section of the flaskadjusting the lower section of the flask

Bước 5

Tạo hình dạng chính cho phần cổ bằng hình chữ nhật 16 x 28 px (#E6FFFA), mà chúng ta sẽ căn giữa với Artboard, định vị nó ở khoảng cách 24 px so với thân dưới của bình.

creating the main shape for the neck of the conical flaskcreating the main shape for the neck of the conical flaskcreating the main shape for the neck of the conical flask

Bước 6

Mở hai hình dạng bằng cách chuyển đổi chúng thành các đường cong bằng công cụ Convert to Curves, sau đó sử dụng Break Curve Action chọn các chấm kết nối bằng cách sử dụng công cụ Node Tool (A) và sau đó loại bỏ chúng ngay lập tức bằng cách nhấn Delete.

opening up the composing paths of the flaskopening up the composing paths of the flaskopening up the composing paths of the flask

Bước 7

Hợp nhất các đường path kết quả bằng cách sử dụng JoinClose Curves Actions, đảm bảo điều chỉnh hình dạng cuối cùng như được thấy trong hình ảnh tham chiếu.

adjusting the shape of the conical flaskadjusting the shape of the conical flaskadjusting the shape of the conical flask

Bước 8

Tạo hình dạng chính cho phần tối hơn của chất lỏng bằng cách sử dụng hình chữ nhật 64 x 28 px (#E57A45), chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách chọn và đẩy chấm trên cùng bên trái của nó xuống dưới 12 px, đảm bảo điều chỉnh độ cong của hình chuyển đổi kết quả.

adding the darker liquid section to the conical flaskadding the darker liquid section to the conical flaskadding the darker liquid section to the conical flask

Bước 9

Thêm phần nhẹ hơn của chất lỏng bằng cách sử dụng một bản sao (Control-C > Control-V) của phần chất lỏng có màu tối hơn, tô màu #FF9255 sau đó phản chiếu theo chiều ngang (nhấp chuột phải > Transform > Flip Horizontal). Khi bạn đã hoàn thành, nhóm (Control-G) và che chúng bằng cách sử dụng thân chính của bình, đảm bảo thêm một bản sao (Control-C) của hình dạng được sử dụng làm clipping mask vào clipboard.

masking the liquid of the conical flaskmasking the liquid of the conical flaskmasking the liquid of the conical flask

Bước 10

Cung cấp đường viền cho bìnhbằng cách sử dụng bản sao mà chúng ta đã thêm vào clipboard, chúng ta sẽ dán tại chỗ (Control-V) và sau đó điều chỉnh bằng cách lật Fill với Stroke, đảm bảo thiết lập Width 4 pt. Khi bạn đã hoàn tất, hãy đảm bảo bạn chọn và nhóm (Control-G) tất cả các hình dạng tạo thành của phần hiện tại trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

adding the outline to the body of the flaskadding the outline to the body of the flaskadding the outline to the body of the flask

Bước 11

Tạo miệng bình bằng cách sử dụng hình chữ nhật tròn 24 x 8 px (#E6FFFA) với bán kính góc 4 px và đường viền dày 4 pt (#E6FFFA), chúng ta sẽ nhóm (Control-G) và sau đó đặt lên trên thân lớn hơn để các đường path của chúng kết thúc chồng lên nhau.

adding the upper lip to the body of the flaskadding the upper lip to the body of the flaskadding the upper lip to the body of the flask

Bước 12

Nhanh chóng vẽ các đường chia ngang sử dụng bốn nét dày 4 px rộng 4 pt (#9E6561), chúng ta sẽ chồng theo chiều dọc cách nhau 4 px, nhóm (Control-G) và sau đó định vị chúng ở phía bên trái của cổ bình như được thấy trong hình ảnh tham chiếu.

adding the gradation lines to the conical flaskadding the gradation lines to the conical flaskadding the gradation lines to the conical flask

Bước 13

Kết thúc biểu tượng bằng cách thêm các chi tiết bắt sáng bằng cách sử dụng hai nét viền dày 4 pt màu màu trắng (#FFFFFF). Hãy dành thời gian để vẽ và sau khi hoàn thành, hãy đảm bảo bạn chọn và nhóm (Control-G) tất cả các hình dạng tạo thành của bình, làm tương tự cho toàn bộ biểu tượng sau đó.

finishing off the conical flask iconfinishing off the conical flask iconfinishing off the conical flask icon

6. Cách tạo biểu tượng ống nhỏ giọt

Hãy chắc chắn rằng bạn đang ở Artboard thứ ba và phóng to nó để chúng ta có thể bắt đầu vẽ trên biểu tượng tiếp theo của chúng ta.

Bước 1

Bắt đầu bằng cách tạo hình dạng chính cho nền bằng cách sử dụng vòng tròn 112 x 112 px tô màu #9FE8F4 và sau đó căn giữa với Artboard nằm bên dưới.

creating the background for the dropper iconcreating the background for the dropper iconcreating the background for the dropper icon

Bước 2

Thêm chi tiết đổ bóng nhỏ hơn bằng cách sử dụng một hình elip 24 x 8 px tô màu #4ABAC6 và sau đó đặt cách 12 px từ trung tâm của cạnh dưới cùng của vùng bản vẽ đang hiện tại.

adding the shadow to the dropper iconadding the shadow to the dropper iconadding the shadow to the dropper icon

Bước 3

Bắt đầu vẽ thân của ống nhỏ giọt bằng cách tạo đầu của nó bằng cách sử dụng một hình vuông 8 x 8 px (#E6FFFA) mà chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách thiết lập bán kính góc dưới cùng (BLBR) thành 4 px, căn giữa hình dạng kết quả với Artboard và định vị nó 2 px từ chấm trên cùng của hình đổ bóng.

creating the main shape for the tip of the droppercreating the main shape for the tip of the droppercreating the main shape for the tip of the dropper

Bước 4

Thêm hình dạng chính cho phần thân trên bằng hình chữ nhật 16 x 24 px lớn hơn (#E6FFFA) mà chúng ta sẽ đặt trên ở trên chi tiết đầu cách 8 px, và sau đó mở đường path của chúng, kết hợp chúng thành một hình dạng lớn hơn sau đó.

creating the upper body of the droppercreating the upper body of the droppercreating the upper body of the dropper

Bước 5

Làm mượt các cạnh của hình dạng này bằng cách chuyển đổi các chấm đối diện bên trong của nó cho mượt mà và sau đó điều chỉnh vị trí của tay xoay của chúng.

adjusting the shape of the dropperadjusting the shape of the dropperadjusting the shape of the dropper

Bước 6

Tạo hình dạng chính cho phần tối hơn của chất lỏng bằng cách sử dụng hình chữ nhật 16 x 28 px (#E57A45), chúng tôi sẽ điều chỉnh bằng cách chọn và đẩy chấm trên cùng bên trái của nó xuống dưới cùng 8 px, đảm bảo điều chỉnh độ cong của hình chuyển đổi kết quả.

creating the darker liquid section for the droppercreating the darker liquid section for the droppercreating the darker liquid section for the dropper

Bước 7

Thêm phần nhẹ hơn của chất lỏng bằng cách sử dụng một bản sao (Control-C > Control-V) của hình mà chúng ta vừa tạo ra, tô màu #FF9255 và sau đó phản chiếu theo chiều ngang (nhấp chuột phải > Transform > Flip Horizontal). Khi bạn đã hoàn thành, nhóm (Control-G) và sau đó che chúng bằng cách sử dụng thân chính của ống nhỏ giọt, đảm bảo thêm đường viền dày 4 pt của thân lớn hơn (#E6FFFA) sau đó.

adding the outline to the body of the dropperadding the outline to the body of the dropperadding the outline to the body of the dropper

Bước 8

Tạo phần dưới của chi tiết củ tròn cao su bằng hình chữ nhật tròn 32 x 8 px (#9E6561) với bán kính góc 4 px và đường viền dày 4 pt (#9E6561), chúng ta sẽ nhóm lại (Control-G) và sau đó đặt lên trên thân lớn hơn để các đường path của chúng kết thúc chồng lên nhau.

creating the main shapes for the lower section of the rubber bulbcreating the main shapes for the lower section of the rubber bulbcreating the main shapes for the lower section of the rubber bulb

Bước 9

Thêm phần trên bằng hình chữ nhật 16 x 20 px (#9E6561), chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách thiết lập bán kính của các góc trên cùng (TL TR) thành 8 px, mang lại cho hình dạng kết quả một đường viền dày 4 pt (#9E6561). Khi bạn hoàn thành, nhóm chúng lại (Control-G) và sau đó đặt hai chi tiết này vị trí lên trên các hình dạng trước đó.

adding the upper section to the rubber bulbadding the upper section to the rubber bulbadding the upper section to the rubber bulb

Bước 10

Hãy dành thời gian thực hiện và thêm các dòng chi tiết dọc bằng cách sử dụng hai nét dày 8 px cao 4 pt (#844846), cách nhau 4 px theo chiều ngang, chúng ta sẽ nhóm chúng lại (Control-G) và sau đó căn giữa với cạnh dưới của phần thân trên của củ tròn.

Khi bạn đã định hình đúng vị trí, hãy đặt chúng bên dưới thân dưới của phần hiện tại (nhấp chuột phải > Arrange > Back One), đảm bảo chọn và nhóm tất cả chúng lại với nhau sau đó bằng phím tắt Control-G.

adding the vertical detail lines to the rubber bulbadding the vertical detail lines to the rubber bulbadding the vertical detail lines to the rubber bulb

Bước 11

Kết thúc biểu tượng hiện tại bằng cách thêm các chi tiết bắt sáng bằng cách sử dụng hai nét viền dày 4 pt (#FFFFFF), mà chúng ta sẽ đặt như trong hình ảnh tham chiếu. Khi bạn đã hoàn tất, đừng quên chọn và nhóm (Control-G) tất cả các hình dạng soạn thảo của ống nhỏ giọt, làm tương tự cho toàn bộ biểu tượng trước khi chuyển sang biểu tượng tiếp theo.

finishing off the dropper iconfinishing off the dropper iconfinishing off the dropper icon

7. Cách tạo biểu tượng cốc đong

Bây giờ chúng ta đang xuống biểu tượng thứ tư và là biểu tượng cuối cùng của chúng ta, vì vậy giả sử bạn đã đến Artboard còn lại, hãy cùng kết thúc mọi thứ nào!

Bước 1

Như chúng ta đã làm với tất cả các biểu tượng khác, hãy bắt đầu bằng cách tạo hình dạng chính cho nền bằng một vòng tròn 112 x 112 px, tô màu #9FE8F4 và sau đó căn giữa với Artboard nằm bên dưới.

creating the background for the beaker iconcreating the background for the beaker iconcreating the background for the beaker icon

Bước 2

Thêm chi tiết đổ bóng nhỏ hơn bằng cách sử dụng một hình elip 24 x 8 px, tô màu #4ABAC6 và sau đó đặt cách 12 px từ trung tâm của cạnh dưới cùng của vùng vẽ hiện tại.

adding the shadow to the beaker iconadding the shadow to the beaker iconadding the shadow to the beaker icon

Bước 3

Tạo hình dạng chính cho thân cốc bằng hình chữ nhật 48 x 56 px (#E6FFFA), chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách thiết lập bán kính góc dưới cùng (BLBR) thành 4 px, căn giữa hình dạng kết quả với Artboard, định vị nó cách 2 px từ chấm trên cùng của hình đổ bóng.

creating the main shape for the body of the beakercreating the main shape for the body of the beakercreating the main shape for the body of the beaker

Bước 4

Thêm hình dạng chính cho "cái mỏ" bằng cách sử dụng tam giác 12 x 8 px, (#E6FFFA), mà chúng ta sẽ xoay sang bên trái (nhấp chuột phải> Transform> Rotate Left) và sau đó điều chỉnh bằng cách chọn và đẩy đỉnh của nó lên trên 2 px. Khi bạn đã hoàn tất, định vị hình dạng kết quả ở góc trên bên trái của phần thân, hợp nhất hai phần thành một hình dạng lớn hơn bằng cách sử dụng công cụ Add.

adding the beak to the body of the beakeradding the beak to the body of the beakeradding the beak to the body of the beaker

Bước 5

Tạo hình dạng chính cho phần tối hơn của chất lỏng bằng cách sử dụng hình chữ nhật 48 x 24 px (#E57A45), chúng ta sẽ điều chỉnh bằng cách chọn và đẩy chấm trên cùng bên trái của nó xuống dưới 12 px, đảm bảo điều chỉnh độ cong của hình chuyển đổi kết quả.

adding the darker liquid section to the beakeradding the darker liquid section to the beakeradding the darker liquid section to the beaker

Bước 6

Thêm phần nhẹ hơn của chất lỏng bằng cách sử dụng một bản sao (Control-C > Control-V) của hình chúng ta vừa tạo ra, tô màu #FF9255 và sau đó phản chiếu theo chiều ngang (nhấp chuột phải> Transform > Flip Horizontal). Khi bạn đã hoàn tất, nhóm (Control-G) và sau đó đeo mặt nạ bằng cách sử dụng thân chính của cốc, đảm bảo thêm đường viền dày 4 pt của cơ thể lớn hơn (#E6FFFA) sau đó.

adding the outline to the body of the beakeradding the outline to the body of the beakeradding the outline to the body of the beaker

Bước 7

Hãy dành một vài khoảnh khắc và nhanh chóng vẽ các đường chia ngang bằng cách sử dụng bốn nét dày 4 px rộng 4 pt (#9E6561), chúng ta sẽ chồng theo chiều dọc cách nhau 4 px, nhóm chúng lại với nhau (Control-G) và sau đó đặt chúng ở phía bên trái của thân cốc như được thấy trong hình ảnh tham chiếu.

adding the gradation lines to the beakeradding the gradation lines to the beakeradding the gradation lines to the beaker

Bước 8

Tạo thanh khuấy bằng cách sử dụng nét viền rộng 24 px, cao 56 px với chiều rộng 4 pt, tô màu #9E6561 và sau đó đặt trên thân chính của cốc.

adding the stirring rod to the beakeradding the stirring rod to the beakeradding the stirring rod to the beaker

Bước 9

Một khi bạn đã có thanh khuấy tại chỗ, hãy chắc chắn rằng bạn đặt nó ở phía sau cốc bằng cách nhấp chuột phải > Arrange > Back One cho đến khi bạn thấy phù hợp.

positioning the rod behind the beakerpositioning the rod behind the beakerpositioning the rod behind the beaker

Bước 10

Tạo một bản sao (Control-C) của thanh, và dán nó (Control-V) trong clipping mask đã sử dụng cho chất lỏng, đảm bảo đặt nó giữa hai hình dạng tạo thành của nó như được thấy trong hình ảnh tham chiếu.

adding a copy of the rod to the liquid of the beakeradding a copy of the rod to the liquid of the beakeradding a copy of the rod to the liquid of the beaker

Bước 11

Kết thúc biểu tượng, và với chính bản thân dự án, bằng cách thêm phần chi tiết bắt sáng bằng cách sử dụng nét viền dày 4 pt, (#FFFFFF), chọn và nhóm (Control-G) tất cả các hình dạng soạn của cốc lại với nhau, đảm bảo làm tương tự cho toàn bộ biểu tượng sau đó.

finishing off the beaker iconfinishing off the beaker iconfinishing off the beaker icon

Bạn làm rất tốt!

Như mọi khi, tôi hy vọng bạn sẽ thích thú khi vẽ bài vẽ này nhưng quan trọng nhất là tìm hiểu được những điều gì đó mới mẻ và hữu ích khi thực hiện.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng đăng câu hỏi đó trong phần bình luận và tôi sẽ liên hệ lại với bạn ngay khi có thể!

finished project previewfinished project previewfinished project preview

Mở rộng kỹ năng của bạn!

Bạn chỉ mới bắt đầu sử dụng Affinity Designer?! Nếu vậy, chúng tôi đã cẩn thận chọn một bộ hướng dẫn chuyên sâu sẽ giúp bạn mở rộng kỹ năng bằng cách sử dụng phần mềm tuyệt vời này:

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads