Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Fan Art

Cách vẽ biểu tượng của S.H.I.E.L.D. trong Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 22 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Jake Long (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong các bước sau, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tạo biểu tượng S.H.I.E.L.D. trong Adobe Illustrator. Để bắt đầu bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để thiết lập một mạng lưới đơn giản và làm thế nào để tạo ra các hình dạng chính bằng cách sử dụng công cụ cơ bản và các hiệu ứng, chủ yếu sử dụng những kĩ thuật vẽ các dạng vector căn bản và tính năng Live Corners.

Tiếp đó, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để đổ bóng và làm nổi bật các hình dạng bằng cách sử dụng các kỹ thuật blending đơn giản cùng với bảng điều khiển Appearance và một số hiệu ứng . Sử dụng công cụ đường Type on a Path bạn sẽ biết làm thế nào để thêm một đoạn văn bản đơn giản dọc theo một đường dẫn sẵn có và làm thế nào để biến nó thành hình dạng vector có thể chỉnh sửa  Cuối cùng, bạn sẽ học cách để thêm một texture tinh tế cho logo và một nền tối.

1. Tạo mới tài liệu và thiết lập mạng lưới

Nhấn Control-N để tạo một tài liệu mới. Chọn Pixels từ mục đơn vị đo Units, nhập 600 trong ô width và height, và sau đó bấm vào nút Advanced. Chọn RGB, Screen (72ppi) và đảm bảo rằng Align New Objects to Pixel Grid được đánh dấu trước khi bạn bấm OK.

Bật lựa chọn Grid (View > Show Grid) và the Snap to Grid (View > Snap to Grid). Để bắt đầu, bạn sẽ cần một mạng lưới mỗi 5 px, vì vậy chỉ cần chuyển đến Edit > Preferences > Guides > Grid, nhập 5 vào trong ô Gridline every và 1 vào ô Subdivisions. Cố gắng không để nản lòng bởi đám lưới đó - chúng sẽ làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn, và hãy nhớ rằng bạn có thể dễ dàng kích hoạt hoặc vô hiệu hóa lưới bằng cách sử dụng phím tắt Control-'.

Bạn cũng nên mở bảng điều khiển Info (Window > Info) để xem trước trực tiếp kích thước và vị trí các hình dạng bạn sẽ tạo. Đừng quên thiết lập đơn vị đo lường thành pixel trong Edit > Preferences > Units > General. Tất cả các tùy chọn này sẽ làm tăng đáng kể tốc độ làm việc của bạn.

setup gridsetup gridsetup grid

2. Tạo hình dạng chim đại bàng

Bước 1

Chọn Ellipse Tool (L) và tập trung vào thanh công cụ của bạn. Bỏ chọn màu ở stroke và sau đó đặt màu fill là R=39 G=170 B=225. Di chuyển đến artboard của bạn và tạo ra một vòng tròn 200 px, lưới và chức năng Snap to Grid sẽ làm công việc của bạn đơn giản hơn.

blue circleblue circleblue circle

Bước 2

Quay lại thanh công cụ và thay thế màu đang chọn ở ô fill với một màu vàng đơn giản. Sử dụng Rectangle Tool (M), tạo ra một hình dạng 210 x 110 px và đặt nó y như như trong hình.

Tập trung vào phía dưới cùng của hình chữ nhật màu vàng này và chuyển đến Direct Selection Tool (A). Chọn cả hai điểm neo và đi đến Object > Path > Average hoặc nhấn Alt-Control-J. Chọn Both và sau đó nhấp vào nút OK. Việc này sẽ chuyển hình chữ nhật của bạn thành một hình tam giác như minh hoạ trong hình thứ hai.

yellow triangleyellow triangleyellow triangle

Bước 3

Sử dụng đó dùng Rectangle Tool (M), tạo ra một hình dạng 180 x 110 px và đặt nó chính xác như trong hình.

Tập trung vào phía trên của hình chữ nhật mới này và chuyển đến Direct Selection Tool (A). Chọn cả hai điểm neo và một lần nữa chọn Object > Path > Average. Chọn Both và sau đó nhấp vào nút OK. Tam giác thứ 2 sẽ trông giống như trong hình.

yellow triangleyellow triangleyellow triangle

Bước 4

Chọn lại tam giác dưới và tập trung vào bảng điều khiển Appearance. Chọn stroke, thiết lập các màu sắc R=237 G=28 B=36 và sau đó click vào phần chữ Stroke để mở bảng điều khiển. Tăng Weight lên 20 px và chọn Align Stroke thành Outside.

red strokered strokered stroke

Bước 5

Chọn lại cả hai hình tam giác của bạn và chọn Object > Expand Appearance (hoặc Object > Path > Outline Stroke) Đảm bảo rằng các hình dạng vừa tạo đang được chọn, mở bảng Pathfinder (Window > Pathfinder) và nhấp vào nút Unite.

Chọn vòng tròn màu xanh của bạn và tạo một bản sao ở phía trước bằng cách sử dụng phím tắt Control-C > Control-F. Bây giờ, hãy chọn bản sao vừa tạo cùng với hình dạng màu đỏ chúng ta vừa làm trong bước này, trở về bảng Pathfinder và nhấn Minus Front. Tập trung vào hình dạng vừa tạo và Ungroup chúng bằng cách sử dụng các phím tắt bàn phím Shift-Control-G. Ta chỉ dùng phần hình bên trái. Chọn Appearance (Window > Appearance) và thay thế sẵn có tô màu với R=205 G=207 B=206.

grey shapegrey shapegrey shape

Bước 6

Sử dụng Pen Tool (P), tạo một đường ngang 50 px và đặt nó chính xác như trong hình. Thêm một stroke 4 px màu đỏ path mới này và sau đó chuyển đến Direct Selection Tool (A). Chọn điểm neo trái và kéo nó 50 px xuống như được hiển thị trong hình ảnh thứ hai.

Chọn lại Pen Tool (P), tạo một đường ngang 60 px và đặt nó như trong hình ảnh. Một lần nữa, thêm một stroke 4 px màu đỏ cho path mới này và sau đó chuyển đến Direct Selection Tool (A). Chọn điểm neo trái và kéo nó 45 px xuống như được hiển thị trong hình.

red pathsred pathsred paths

Bước 7

Đảm bảo rằng cả hai hình dạng màu đỏ của bạn đang được lựa chọn và đi đến Object > Path > Outline Stroke. Chọn 2 hình màu đỏ cùng với hình màu xám, di chuyển đến bảng Pathfinder và nhấn vào Minus Front. Biến nhóm hình dạng vừa tạo thành một path phức hợp bằng cách sử dụng phím tắt Control-8.

grey compound pathgrey compound pathgrey compound path

Bước 8

Hãy chắc chắn rằng path phức hợp vừa tạo được chọn và đi đến Object > Transform > Reflect. Đánh dấu vào ô Vertical và sau đó nhấn nút Copy. Chọn hình dạng mới được thực hiện tạo và sắp xếp như trong hình.

duplicate grey compound pathduplicate grey compound pathduplicate grey compound path

Bước 9

Sử dụng Rectangle Tool (M), tạo ra một hình dạng 220 x 115 px và đặt nó như trong hình.

Tập trung vào phía dưới cùng của hình chữ nhật mới này và chuyển đến Direct Selection Tool (A). Chọn cả hai điểm neo và một lần nữa chọn Object > Path > Average. Chọn Both sau đó nhấp vào nút OK. Kết quả sẽ trông giống như trong hình.

yellow triangleyellow triangleyellow triangle

Bước 10

Sử dụng Rectangle Tool (M), tạo ra một hình dạng 210 x 85 px màu đỏ và đặt nó như trong hình,

Tập trung vào phía dưới cùng của hình chữ nhật mới này và chuyển đến Direct Selection Tool (A). Chọn cả hai điểm neo và chọn Object > Path > Average. Chọn Both và sau đó nhấp vào nút OK. Tam giác sẽ trông giống như trong hình.

red trianglered trianglered triangle

Bước 11

Đảm bảo rằng vòng tròn màu xanh của bạn được chọn và tạo một bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F). Chọn lại các hình tam giác màu đỏ và màu vàng và nhấn Minus Front từ bảng Pathfinder. Chọn hình dạng được tạo cùng với bản sao vòng tròn được vẽ ở đầu bước này và nhấp vào nút Intersect từ bảng Pathfinder. Đảm bảo rằng hình dạng từ kết quả thao tác vẫn được chọn, tập trung vào bảng điều khiển Appearance và thay thế màu fill bằng R=205 G=207 B=206.

grey shapegrey shapegrey shape

Bước 12

Sử dụng Rectangle Tool (M), tạo hình chữ nhật 180 x 110 px và đặt nó như minh hoạ trong hình.

Tập trung vào phía trên của hình chữ nhật mới này và chuyển đến Direct Selection Tool (A). Chọn cả hai điểm neo và chọn Object > Path > Average. Chọn Both và sau đó nhấp vào nút OK. Tam giác được tạo sẽ trông giống như trong hình.

yellow triangleyellow triangleyellow triangle

Bước 13

Sử dụng Rectangle Tool (M), tạo hình chữ nhật 210 x 110 px và đặt nó như minh hoạ trong hình.

Tập trung vào phía dưới cùng của hình chữ nhật mới này và chuyển đến Direct Selection Tool (A). Chọn cả hai điểm neo và chọn Object > Path > Average. Chọn Both và sau đó nhấp vào nút OK. Tam giác được tạo sẽ trông giống như trong hình.

red trianglered trianglered triangle

Bước 14

Đảm bảo rằng vòng tròn màu xanh của bạn được chọn và tạo một bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F). Chọn lại các hình tam giác màu đỏ và màu vàng và nhấn Minus Front từ bảng Pathfinder. Chọn hình dạng được tạo cùng với các bản sao vòng tròn thực hiện ở đầu bước này và nhấn vào nút Intersect từ bảng Pathfinder. Đảm bảo rằng hình dạng vừa tạo vẫn được chọn, tập trung vào bảng Appearance và thay thế màu fill bằng R=205 G=207 B=206.

grey shaoegrey shaoegrey shaoe

Bước 15

Sử dụng Rectangle Tool (M), tạo ra một hình 60 x 50 px và đặt nó như minh hoạ trong hình với màu fill R=205 G=207 B=206. Tập trung vào phía trên của hình chữ nhật mới này và chuyển đến Direct Selection Tool (A). Chọn điểm neo trái và kéo nó 20 px sang bên phải và sau đó chọn điểm neo phải và kéo nó 20 px sang bên trái.

grey trapezoidgrey trapezoidgrey trapezoid

Bước 16

Sử dụng Rectangle Tool (M), tạo ra một hình 25 x 10 px và đặt nó như minh hoạ trong hình với màu fill R=205 G=207 B=206.

Chuyển đến Ellipse Tool (L), tạo ra một vòng tròn 20 px màu vàng và đặt nó như minh hoạ trong hình. Trở lại với Rectangle Tool (M), tạo ra một hình dạng 20 x 10 px, đặt nó như trong hình và fill một màu đỏ ngẫu nhiên. Bây giờ, chọn các hình dạng màu đỏ và màu vàng trong bước này và nhấn Minus Front từ bảng Pathfinder. Đảm bảo rằng hình dạng vừa tạo vẫn được chọn, tập trung vào bảng Appearance và thay thế màu fill bằng R=205 G=207 B=206.

Chọn lại hai hình trong bước này cùng với một hình trong bước trước đó và nhấn Unite từ bảng Pathfinder.

eagle head shapeeagle head shapeeagle head shape

Bước 17

Tập trung vào hình dạng trong bước trước đó và chọn Direct Selection Tool (A). Trước tiên, chọn điểm neo được đánh dấu bởi vòng tròn màu đen trong hình ảnh sau đây, di chuyển đến thanh menu và nhập 10 px trong ô Corners. Tiếp theo, chọn điểm neo được đánh dấu bởi các vòng tròn màu xanh lá cây trong hình ảnh sau đây, sau đó nhập 1 px trong ô Corners.

Tính năng trên chỉ có sẵn cho người sử dụng bản CC. Giải pháp tốt nhất để thay thế cách làm trên là sử dụng script Round Any Corner có tong bài 20 script miễn phí và hữu ích cho Adobe Illustrator. Lưu nó vào ổ cứng của bạn, trở lại để minh hoạ và chọn Direct Selection Tool (A). Chọn từng điểm neo được đánh dấu trong hình sau đây và đi đến File > Scripts > Other Script. Mở script Round Any Corner Script, nhập các giá trị được đề cập để nhập vào ô Corners trước đó và sau đó nhấn OK. Kết quả cuối cùng có thể khác một chút, vì vậy hãy tăng/giảm các giá trị được đề cập trong ô Corners nếu cần. 

live cornerslive cornerslive corners

Bước 18

Chọn lại tất cả các hình dạng màu xám của bạn và nhấp vào nút Unite từ bảng Pathfinder. Đảm bảo rằng các hình dạng vừa tạo vẫn được chọn và biến chúng thành path phức hợp bằng cách sử dụng phím tắt Control-8.

Di chuyển đến bảng điều khiển Layers, mở layer hiện có, nhấp đúp chuột vào path phức hợp và chỉ cần đổi tên nó thành "eagle".

eagle shapeeagle shapeeagle shape

3. Thêm Shading và Highlight cho hình dạng Eagle của bạn

Bước 1

Chọn lại vòng tròn màu xanh của bạn, tăng đường kính của nó đến 260 px và thay thế màu fill thành R=50 G=52 B=51.

enlarge circleenlarge circleenlarge circle

Bước 2

Tắt Snap to Grid (Shift-Control-') và sau đó đi đến Edit > Preferences > General và đảm bảo rằng Keyboard Increment được đặt tại 1px.

Hãy chắc chắn rằng path phức hợp "eagle" của bạn được chọn và làm cho hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn các bản sao trên cùng và di chuyển nó lên 1 px bằng cách sử dụng các nút mũi tên lên từ bàn phím của bạn. Chọn lại cả hai bản sao trong bước này và nhấp vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder.

Biến hình dạng được tạo thành path phức hợp (Control-8), đảm bảo rằng nó vẫn được chọn và sau đó tập trung vào bảng điều khiển Appearance. Thay thế sẵn có tô màu với màu đen (R=0 G=0 B=0) và sau đó click vào phần "Opacity" để mở của sổ Transparency. Trước tiên, thay đổi Blending Mode thành Soft Light và sau đó giảm Opacity xuống 90%.

eagle shadingeagle shadingeagle shading

Bước 3

Hãy chắc chắn rằng path phức hợp "eagle" của bạn được chọn và tạo hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn các bản sao đầu và di chuyển nó lên 3 px bằng cách sử dụng cùng một mũi tên lên nút từ bàn phím của bạn. Chọn lại cả hai bản sao trong bước này và nhấp vào Minus Front từ bảng Pathfinder.

Biến hình dạng được tạo path phức hợp (Control-8), đảm bảo rằng nó vẫn được chọn và sau đó tập trung vào bảng điều khiển Appearance. Thay thế sẵn có tô màu với màu đen, thay đổi Blending Mode thành Soft Light và sau đó giảm Opacity xuống 70%.

eagle shadingeagle shadingeagle shading

Bước 4

Hãy chắc chắn rằng path phức hợp "eagle" của bạn được chọn và tạo hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn các bản sao đầu và di chuyển nó lên 5 px.  Chọn lại cả hai bản sao trong bước này và nhấp vào Minus Front từ bảng Pathfinder.

Biến hình dạng được tạo thành path phức hợp (Control-8), đảm bảo rằng nó vẫn được chọn và sau đó tập trung vào bảng điều khiển Appearance. Thay thế sẵn có tô màu với màu đen, thay đổi Blending Mode thành Soft Light và sau đó giảm Opacity xuống 70%.

eagle shadingeagle shadingeagle shading

Bước 5

Hãy chắc chắn rằng path phức hợp "eagle" của bạn được chọn và tạo hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn các bản sao trên cùng và di chuyển nó xuống 1 px bằng cách sử dụng các nút mũi tên xuống từ bàn phím của bạn. Chọn lại cả hai bản sao trong bước này và nhấp vào Minus Front từ bảng Pathfinder.

Biến hình dạng được tạo thành path phức hợp (Control-8), đảm bảo rằng nó vẫn được chọn và sau đó tập trung vào bảng điều khiển Appearance. Thay thế sẵn có tô màu với màu đen, thay đổi Blending Mode thành Soft Light và sau đó giảm Opacity xuống 70%.

eagle shadingeagle shadingeagle shading

Bước 6

Hãy chắc chắn rằng path phức hợp "eagle" của bạn được chọn và tạo hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn các bản sao trên cùng và di chuyển nó xuống 2 px bằng cách sử dụng các nút mũi tên xuống từ bàn phím của bạn. Chọn lại cả hai bản sao trong bước này và nhấp vào Minus Front từ bảng Pathfinder.

Biến hình dạng được tạo thành path phức hợp (Control-8), đảm bảo rằng nó vẫn được chọn và sau đó tập trung vào bảng điều khiển Appearance. Thay thế sẵn có tô màu với màu đen, thay đổi Blending Mode thành Soft Light và sau đó giảm Opacity xuống 40%.

eagle shadingeagle shadingeagle shading

Bước 7

Chọn lại path phức hợp "eagle" của bạn và đi đến Object > Path > Offset Path. Nhập -3 px Offset và sau đó nhấp vào nút OK. Đảm bảo rằng các hình dạng được tạo vẫn chọn, mang lại cho nó để phía trước bằng cách sử dụng phím tắt Shift-Control-] và sau đó tập trung vào bảng điều khiển Appearance. Chọn màu fill gradient theo hình ảnh sau đây. Di chuyển đến bảng điều khiển Layers, tìm hình dạng trong bước này và đổi tên nó "eagleSmall".

eagle gradienteagle gradienteagle gradient

Bước 8

Hãy chắc chắn rằng path phức hợp "eagleSmall" của bạn được chọn và làm cho hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn bản sao trên cùng và di chuyển nó xuống 1 px. Chọn lại cả hai bản sao trong bước này và nhấp vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder.

Biến hình dạng được tạo thành path phức hợp (Control-8), đảm bảo rằng nó vẫn được chọn và sau đó tập trung vào bảng điều khiển Appearance. Thay thế sẵn có tô màu với màu trắng (R=255 G=255 B=255) và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

eagle highlighteagle highlighteagle highlight

Bước 9

Hãy chắc chắn rằng path phức hợp "eagleSmall" của bạn được chọn và làm cho hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn các bản sao trên cùng và di chuyển nó xuống 3 px. Chọn lại cả hai bản sao trong bước này và nhấp vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder.

Biến hình dạng được tạo thành path pức hợp (Control-8), đảm bảo rằng nó vẫn được chọn và sau đó tập trung vào bảng điều khiển Appearance. Thay thế sẵn có tô màu với màu trắng, thay đổi Blending Mode thành Soft Light và sau đó giảm Opacity xuống 70%.

eagle highlighteagle highlighteagle highlight

Bước 10

Chọn path phức hợp "eagle" của bạn và chọn Effect > Stylize > Inner Glow. Nhập các thuộc tính trong hình ảnh sau đây và sau đó nhấp vào nút OK.

inner glowinner glowinner glow

Bước 11

Hãy chắc chắn rằng path phức hợp "eagle" của bạn vẫn được chọn và đi để có Effect > Stylize > Drop Shadow. Nhập các thuộc tính trong cửa sổ đầu, bên trái (trong hình ảnh sau đây), nhấp vào nút OK và sau đó thêm các bốn hiệu ứng Drop Shadow hiển thị dưới đây.

drop shadowdrop shadowdrop shadow

Bước 12

Chọn tất cả các hình dạng tạo nên eagle và nhóm chúng lại bằng phím tắt Control-G. Di chuyển đến bảng điều khiển Layers, tìm nhóm mới tạo này và đổi tên nó thành "Eagle".

eagle groupeagle groupeagle group

4. Thêm viền cho vòng tròn

Bước 1

Bật Snap to Grid (Shift-Control-').

Sử dụng các Ellipse Tool (L), tạo ra một vòng tròn 240 px và đặt nó chính xác như minh hoạ trong hình ảnh sau đây. Đảm bảo rằng hình mới này vẫn được chọn và tập trung vào bảng điều khiển Appearance. Loại bỏ màu fill và sau đó chọn stroke. Thiết lập các màu là R=205 G=207 B=206, tăng Weight đến 5 px và chọn Align Stroke to Outside từ của sổ lựa chọn Stroke.

Một khi bạn đã hoàn tất, hãy chọn Object > Path > Outline Stroke. Di chuyển đến bảng điều khiển Layers, tìm hình dạng trong bước này và đổi tên nó là "ring".

ring shapering shapering shape

Bước 2

Vô hiệu hoá Snap to Grid (Shift-Control-').

Chọn lại hình dạng "ring" của bạn và đi đến Object > Path > Offset Path. Nhập -1 px Offset và sau đó nhấp vào nút OK. Đảm bảo rằng hình dạng vừa tạo được chọn và tạo một bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F). Chọn bản sao này và di chuyển nó xuống 1 px. Chọn lại cả hai hình dạng trong bước này và nhấp vào Minus Front từ bảng Pathfinder.

Biến hình dạng được tạo thành path phức hợp (Control-8), đảm bảo rằng nó vẫn được chọn và tập trung vào bảng điều khiển Appearance. Thay thế màu fill thành màu trắng, giảm Opacity đến 80% và thay đổi Blending Mode thành Overlay.

shadingshadingshading

Bước 3

Chọn lại hình dạng "ring" của bạn và đi đến Object > Path > Offset Path. Nhập -1 px Offset và sau đó nhấp vào nút OK. Đảm bảo rằng hình dạng vừa tạo được chọn và tạo một bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F). Chọn bản sao này và di chuyển nó lên 1 px. Chọn lại cả hai hình dạng trong bước này và nhấp vào Minus Front từ bảng Pathfinder.

Biến hình dạng được tạo thành path phức hợp (Control-8), đảm bảo rằng nó vẫn được chọn và tập trung vào bảng điều khiển Appearance. Thay thế màu fill thành màu đen và thay đổi Blending Mode thành Overlay.

highlighthighlighthighlight

Bước 4

Chọn lại hình dạng "ring" của bạn và tập trung vào bảng điều khiển Appearance. Chọn stroke sẵn có, thiết lập màu đen và đảm bảo Weight được thiết lập tại 1 px. Hãy chọn Align to Inside từ bảng điều khiển Stroke và sau đó giảm Opacity đến 50% và thay đổi Blending Mode to Soft Light.

strokestrokestroke

Bước 5

Chọn lại hình dạng "ring" của bạn và tiếp tục tập trung vào bảng điều khiển Appearance. Đảm bảo rằng toàn bộ path và sau đó thêm các hiệu ứng Drop Shadow trong hình ảnh sau đây.

drop shadowdrop shadowdrop shadow

Bước 6

Chọn lại hình dạng "ring" cùng với hai đường path đã tạo để highlight nó và nhóm chúng lại (Control-G). Di chuyển đến bảng điều khiển Layers, tìm nhóm mới được tạo và đổi tên nó "Ring".

ring groupring groupring group

5. Thêm chữ.

Bước 1

Sử Snap to Grid (Shift-Control-').

Sử dụng Ellipse Tool (L), tạo ra một vòng tròn 210 px và đặt nó chính xác như trong hình ảnh sau đây. Thêm một vòng tròn màu đỏ và không có màu fill.

circle red strokecircle red strokecircle red stroke

Bước 2

Đảm bảo rằng vòng tròn 210 px của bạn (màu đỏ) vẫn còn được lựa chọn và mở bảng điều khiển Character (Window > Type > Character). Chọn Type on a Path Tool và chỉ cần nhấp vào các cạnh của hình dạng được lựa chọn của bạn. Thêm chữ "STRATEGIC HOMELAND INTERVENTION ENFORCEMENT LOGISTICS DIVISION" và sử dụng font Ignis et Glacies Sharp Bold. Thiết lập kích thước 16 px và tracking 55 và đừng quên để thay đổi màu văn bản để R=205 G=207 B=206.

Hãy chắc chắn rằng đoạn văn bản vẫn được lựa chọn và đi đến Type > Create Outlines (hay Shift-Control-O). Ungroup (Shift-Control-G) nhóm hình dạng được tạo và biến chúng thành path phức hợp (Control-8). Di chuyển đến bảng điều khiển Layers , tìm path phức hợp này và đổi tên nó "text".

type on a path tooltype on a path tooltype on a path tool

Bước 3

Tắt Snap to Grid (Shift-Control-').

Hãy chắc chắn rằng path phức hợp "text" của bạn vẫn được chọn và làm cho hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn các bản sao trên cùng và di chuyển nó xuống 1 px. Chọn lại cả hai bản sao trong bước này và nhấp vào Minus Front từ bảng Pathfinder.

Biến hình dạng được tạo thành path phức hợp (Control-8), đảm bảo rằng nó vẫn được chọn và sau đó tập trung vào bảng điều khiển Appearance  Thay thế màu fill thành màu trắng và sau đó thay đổi Blending Mode thành Overlay.

text highlighttext highlighttext highlight

Bước 4

Hãy chắc chắn rằng path phức hợp "text" của bạn vẫn được chọn và làm cho hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn bản sao trên cùng và di chuyển nó lên 1 px. Chọn lại cả hai bản sao trong bước này và nhấp vào Minus Front từ bảng Pathfinder.

Biến nhóm hình dạng vừa tạo thành path phức hợp (Control-8), đảm bảo rằng nó vẫn được chọn và sau đó tập trung vào bảng điều khiển Appearance. Thay thế màu fill với một màu đen và sau đó thay đổi Blending Mode thành Overlay.

text shadingtext shadingtext shading

Bước 5

Hãy chắc chắn rằng path phức hợp "text" của bạn vẫn được chọn và thêm hiệu ứng Drop Shadow trong hình ảnh sau đây.

text drop shadowtext drop shadowtext drop shadow

Bước 6

Chọn lại path phức hợp "text" của bạn cùng với hai path được sử dụng để highlight nó và nhóm chúng lại (Control-G). Di chuyển đến bảng điều khiển Layers, tìm nhóm mới này và đổi tên nó thành "Text".

text grouptext grouptext group

6. Thêm shading và texture

Bước 1

Chọn lại vòng tròn của bạn và tập trung vào bảng điều khiển Appearance. Chọn stroke hiện tại, tô màu đen, giảm Opacity xuống 5% và sau đó mở bảng điều khiển Stroke.  Tăng Weight lên 2 px và chọn Align Stroke to Outside. Giữ tập trung vào bảng điều khiển Appearance, đảm bảo rằng toàn bộ path được chọn và thêm hai Drop Shadow dưới đây.

circle shadingcircle shadingcircle shading

Bước 2

Chọn lại vòng tròn nền, làm cho một bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F) và đưa nó lên trên cùng bằng cách sử dụng Shift-Control-]

Đảm bảo rằng bản sao này vẫn được chọn và tập trung vào bảng điều khiển diện Appearance. Trước tiên, loại bỏ stroke và hai Drop Shadow. Tiếp theo, chọn fill và thay thế màu sẵn có bằng màu đen. Giảm Opacity của nó xuống 10%, thay đổi chế độ Blending Mode thành Soft Light và sau đó chọn Effect > Path > Offset Path. Nhập -1 px Offset, nhấp vào nút OK và sau đó chọn Effect > Artistic > Film Grain. Nhập các thuộc tính trong hình ảnh sau đây và sau đó nhấp vào nút OK.

circle texturecircle texturecircle texture

Bước 3

Tập trung vào bảng Layers, chọn nhóm "Eagle", "Ring" và "Text" và nhân đôi chúng  (Control-C > Control-F). Chọn các bản sao, nhấp vào nút Unite từ bảng Pathfinder và sau đó biến chúng thành path phức hợp bằng (Control-8). Mang nó lên trước (Shift-Control-]) và tô màu xanh.

blue compound pathblue compound pathblue compound path

Bước 4

Đảm bảo rằng path phức hợp màu xanh vẫn được chọn và tập trung vào bảng điều khiển Appearance. Chọn fill, thay thế màu sắc sẵn có với một màu đen, giảm Opacity xuống 10%, thay đổi Blending Mode to Soft Light và sau đó chọn Effect > Path > Offset Path. Nhập -1 px Offset, nhấp vào nút OK và sau đó chọn Effect > Artistic > Film Grain. Nhập các thuộc tính trong hình ảnh sau đây và sau đó nhấp vào nút OK.

second texturesecond texturesecond texture

7. Thêm nền

Bước 1

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M), tạo ra một hình vuông 600 px và đảm bảo rằng nó bao trùm toàn bộ artboard của bạn. Gửi nó ra phía sau bằng cách sử dụng phím tắt Shift-Control-[ và thiết lập màu fill R=40 G=52 B=61.

backgroundbackgroundbackground

Bước 2

Để đảm bảo rằng vuông 600 px của bạn vẫn được chọn, tập trung vào bảng điều khiển Appearance và thêm fill thứ hai bằng cách dùng nút Add New Fill. Chọn fill mới, thay đổi Blending Mode thành Overlay và sau đó thêm gradient từ trung tâm như dưới đây. Hãy nhớ rằng số không màu vàng từ hình ảnh Gradient là tỷ lệ phần trăm Opacity.

background radil gradientbackground radil gradientbackground radil gradient

Bước 3

Đảm bảo rằng hình vuông 600 px vẫn được chọn, tập trung vào bảng điều khiển Appearance và thêm một fill thứ ba bằng cách sử dụng nút Add New Fill. Chọn fill mới này, làm cho nó màu đen, giảm Opacity xuống 5%, thay đổi Blending Mode thành Multiply và sau đó chọn Effect > Artistic > Film Grain. Nhập các thuộc tính dưới đây, nhấp vào nút OK và bạn đã hoàn tất.

background texturebackground texturebackground texture

Chúc mừng! Bạn đã hoàn tất!

Hình ảnh hoàn thiện sẽ tương tự dưới đây. Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này và có thể áp dụng các kỹ thuật này trong dự án trong tương lai của bạn.

final productfinal productfinal product
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.