1. Design & Illustration
 2. Graphic Design
 3. 3D Design

Hướng dẫn tạo hiệu ứng văn bản 3D nổi phồng, sáng bóng trong Adobe Photoshop

Scroll to top
Read Time: 9 min
This post is part of a series called 10 Years of Envato Tuts+!.
How to Create a Set of 10 Folk Flowers in Adobe Illustrator
How to Create Plastic Jelly Styles in Adobe Photoshop: 10th Anniversary Edition

() translation by (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Đây là hướng dẫn rất đặc biệt thiết kế cách nay mười năm trên Envato Tuts+, và có hiệu ứng văn bản nào tuyệt vời hơn là những quả bong bóng và những miếng giấy rất nhỏ, nhiều màu? Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng công cụ 3D của Photoshop và các thiết lập, cùng với brush và adjustment layer để tạo hiệu ứng văn bản sáng bóng, nổi phồng vui nhộn. Hãy cùng bắt đầu nào!

Hiệu ứng văn bản lấy cảm hứng bởi nhiều Layer Styles có sẵn trên GraphicRiver.

Tài nguyên

Những tài nguyên sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

1. Cách tạo Background

Bước 1

Tạo tài liệu mới với kích thước 1000 x 1000 px với Background White, đặt Volume scene poster nobody room trên Background layer và định dạng lại kích thước khi cần.

Add the Background ImageAdd the Background ImageAdd the Background Image

Bước 2

Đi tới  Image > Adjustments > Hue/Saturation và thay đổi Hue thành 35 và Saturation thành -80

HueSaturationHueSaturationHueSaturation

Bước 3

Thay đổi Opacity thành 50% của texture layer. 

Change the OpacityChange the OpacityChange the Opacity

2. Cách tạo  một văn bản Shape Layer

Bước 1

Tạo văn bản sử dụng phông chữ Sofia Pro Black, và thay đổi giá trị Tracking là 75. Sử dụng phông chữ lớn với Size để tạo hình ảnh cuối dễ dàng hơn.

Create the TextCreate the TextCreate the Text

Bước 2

Đặt lại tên text layer thành Text, và Command-click để chọn Convert to Shape.

Convert to ShapeConvert to ShapeConvert to Shape

Bước 3

Dùng công cụ Line Tool, chọn tùy chọn Shape trên thanh Options và thiết lập Weight là 1 px.

Nhấn-giữ phím Option để loại bỏ từ hình dạng văn bản và bắt đầu vẽ những đường thẳng trên văn bản để chia nó ra.

Divide the TextDivide the TextDivide the Text

Bước 4

Đảm bảo tạo những đường thẳng với những góc khác nhau và thêm một số tùy chọn nhưng đừng quá nhiều.

Add More LinesAdd More LinesAdd More Lines

Bước 5

Ngay khi hoàn thành, click vào biểu tượng Path operations trên thanh Options và chọn Merge Shape Components.

Merge Shape ComponentsMerge Shape ComponentsMerge Shape Components

3. Cách tạo 3D Element Layers

Bước 1

Tạo layer mới màu trắng white và đặt tên là Sphere.

Create a Sphere LayerCreate a Sphere LayerCreate a Sphere Layer

Bước 2

Chọn công cụ Brush Tool và mở bảng Brush. Chọn Hard Square tip 20 pixels tip và sử dụng các cài đặt:

Brush Tip Shape

Brush Tip ShapeBrush Tip ShapeBrush Tip Shape

Shape Dynamics

Shape DynamicsShape DynamicsShape Dynamics

Scattering

ScatteringScatteringScattering

Bước 3

Thiết lập Foreground Color thành Black, tạo new layer đặt tên Confetti, và bắt đầu vẽ để thêm confetti vào layer.

Đảm bảo rằng không có gì trùng lặp, và đừng lo lắng toàn bộ vùng bị chiếm chỗ, bạn có thể nhân đôi những gì bạn tạo ra khi bạn chuyển nó thành 3D.

Add the ConfettiAdd the ConfettiAdd the Confetti

4. Cách tạo Layers 3D

Bước 1

Chọn Confetti layer và đi tới 3D > New 3D Extrusion from Selected Layer. Chọn Sphere layer và đi tới 3D > New Mesh from Layer > Mesh Preset > Sphere. Và chọn Text layer và đi tới 3D > New 3D Extrusion from Selected Path.

Create the 3D LayersCreate the 3D LayersCreate the 3D Layers

Bước 2

Chọn tất cả 3D layers và đi tới 3D > Merge 3D Layers.

Merge 3D LayersMerge 3D LayersMerge 3D Layers

5. Cách làm việc với cảnh 3D

Bước 1

Để truy cập các cài đặt và thuộc tính 3D mesh, bạn cần mở hai: 3D và Properties (tìm thấy cả hai dưới menu Window).

Bảng 3D có tất các thành phần của cảnh 3D và khi bạn click vào tên bấtkỳ, bạn sẽ truy cập các cài đặt trong bảng Properties. Đảm bảo luôn luônchọn tab của các thành phần mà bạn muốn xác định trong bảng 3D trước khi bạnthay đổi các cài đặt trong bảng Properties.

3D and Properties Panels3D and Properties Panels3D and Properties Panels

Bước 2

Nếu bạn chọn công cụ Move Tool, bạn sẽ thấy cài đặt 3D Modes bên phải thanh Options. Khi chọn một trong các tùy chọn này, bạn có thể click và kéo để thay đổi (thành phần đã chọn trên bảng 3D).

Sử dụng những chế độ này để thay đổi Current View thành một góc bạn thích.

Move Tool 3D ModesMove Tool 3D ModesMove Tool 3D Modes

6. Cách điều chỉnh các cài đặt 3D Mesh

Bước 1

Chọn tab Text 3D mesh trên bảng 3D và thay đổi Extrusion Depth trong bảng Properties lên 100.

Extrusion DepthExtrusion DepthExtrusion Depth

Bước 2

Click vào biểu tượng Cap ở trên bảng Properties và thay đổi Bevel Width là 5, Contour thành Half Round và Inflate Strength thành 25.

Cap SettingsCap SettingsCap Settings

Bước 3

Thay đổi Extrusion Depth là 1 của Confetti mesh.

Extrusion DepthExtrusion DepthExtrusion Depth

7. Cách Scale 3D Meshes

Bước 1

Dùng công cụ Move Tool và chọn Sphere mesh và sử dụng 3D Axis để scale sphere thành kích thước mà bạn muốn.

Vấn đề nhỏ cuối cùng của trục là di chuyển mesh, phần bên dưới được dung để xoay và các khối được sử dụng để scale.  Khối lập phương ở trung tâm dung để scale đối tượng thống nhất. Tất cả những gì bạn cần làm là click và kéo phần mà bạn muốn.

Scale Using the 3D AxisScale Using the 3D AxisScale Using the 3D Axis

Bước 2

Bạn có thể click vào biểu tượng Coordinates trên bảng Properties để sử dụng các giá trị bằng số.

Click vào biểu tượng Scale và đánh dấu kiểm vào tùy chọn Uniform Scaling để scale sphere cho thống nhất.

Scale Using Numerical ValuesScale Using Numerical ValuesScale Using Numerical Values

Bước 3

Bạn có thể quay lại sphere và thay đổi các giá trị Scale, chỉ giảm giá trị xuống giá trị mà bạn thích.

Scale ValuesScale ValuesScale Values

8. Cách di chuyển 3D Meshes

Bước 1

Ẩn Sphere mesh bằng cách click vào biểu tượng con mắt bên cạnh tab.

Hide the Sphere MeshHide the Sphere MeshHide the Sphere Mesh

Bước 2

Chọn tab Confetti mesh, click vào biểu tượng Coordinates và thay đổi X Rotation Angle thành 90.

X Rotation AngleX Rotation AngleX Rotation Angle

Bước 3

Click vào biểu tượng 3D và chọn Move Object to Ground Plane.

Move Object to Ground PlaneMove Object to Ground PlaneMove Object to Ground Plane

9. Cách tạo 3D Materials

Bước 1

Chọn tất cả các tab Text Material, click vào biểu tượng Diffuse trong bảng Properties và chọn Remove Texture.

Remove TextureRemove TextureRemove Texture

Bước 2

Sử dụng những cài đặt sau (giá trị màu được sử dụng là RGB):

 • Diffuse: 122, 95, 22
 • Specular: 224, 219, 208
 • Shine: 80%
 • Reflection: 20%
Text Material SettingsText Material SettingsText Material Settings

Bước 3

Hiển thị the Sphere mesh, chọn tab Material và loại bỏ Diffuse texture và sử dụng các cài đặt:

 • Diffuse: 72, 35, 140
 • Specular: 191, 189, 185
 • Shine: 70%
 • Reflection: 10%
Sphere Material SettingsSphere Material SettingsSphere Material Settings

Bước 4

Chọn tất cả các tab Confetti Material và loại bỏ Diffuse texture, sử dụng các cài đặt:

 • Diffuse: 128, 128, 128
 • Specular: 235, 229, 229
 • Shine: 70%
 • Reflection: 10%
Confetti Material SettingsConfetti Material SettingsConfetti Material Settings

10. Cách chia 3D Meshes và lưu Camera Views

Bước 1

Chọn tab Text mesh và đi tới 3D > Split 3D Extrusion. Việc này sẽ chia nhỏ các phần văn bản thành các mesh riêng biệt.

Bạn có thể ẩn Sphere và Confetti meshes để làm việc với text tốt hơn.

Split 3D ExtrusionSplit 3D ExtrusionSplit 3D Extrusion

Bước 2

Những gì cần làm tiếp theo là chọn một vài mẫu ngẫu nhiên và xoay nhẹ với những hướng khác nhau. Đừng lo nếu chúng chồng lấn một phần hiệu hứng.

Rotate Text PiecesRotate Text PiecesRotate Text Pieces

Bước 3

Chọn góc ảnh cuối mà bạn thích và chọn tab Current View.

Sau đó, chọn Save từ trình đơn View trong bảng Properties, gõ tên hiển thị trong trường View Name và click OK.

Điều này sẽ thêm hiển thị vào bảng 3D trên menu View. Khi bạn đặt các sphere sau, bạn có thể thay đổi cách hiển thị và quay lại sphere bằng cách click tên hoặc chọn từ menu.

Save the Final Camera ViewSave the Final Camera ViewSave the Final Camera View

11. Cách thể hiện các đối tượng 3D

Bước 1

Hiển thị Sphere mesh, right-click vào tab Sphere và chọn Instance Objects.

Việc này sẽ tạo một liên kết bản sao mà những điểm đối xứng thay đổi thành mesh gốc, giống như material settings, chẳng hạn.

Instance ObjectsInstance ObjectsInstance Objects

Bước 2

Thể hiện nhiều sphere khi cần và đặt tất cả chúng xung quanh văn bản.

Để giữ những thứ này theo trật tự, bạn có thể chọn tất cả tab sphere mesh, right-click vào bất kỳ chúng và chọn Group Objects để đặt chúng vào trong một nhóm.

Group ObjectsGroup ObjectsGroup Objects

Bước 3

Thực hiện thao tác tương tự với Confetti mesh để phủ lên xung quanh văn bản với confetti. Bạn có thể di chuyển, xoay và scale đối tượng để có kết quả sinh động hơn.

Add the ConfettiAdd the ConfettiAdd the Confetti

12. Cách điều chỉnh độ sáng của 3D Scene

Bước 1

Chọn tab Infinite Light 1 và thay đổi Intensity lên 50% và Shadow Softness là 30%.

Infinite Light 1 SettingsInfinite Light 1 SettingsInfinite Light 1 Settings

Bước 2

Sử dụng công cụ Move Tool hoặc các giá trị Coordinates để loại bỏ Infinite Light đến khi có kết quả mà bạn muốn.

Move the LightMove the LightMove the Light

Bước 3

Chọn tab Environment, click vào biểu tượng IBL, chọn Replace Texture và mở ảnh Sofa.

Replace TextureReplace TextureReplace Texture

Bước 4

Thay đổi Intensity thành 80% và di chuyển ảnh xung quanh để có kết quả bạn thích.

Bạn có thể quay lại đi tới các luồng ánh sáng giữa Infinite và Environment và thay đổi các cài đặt của chúng hoặc di chuyển chúng xung quanh đến khi bạn đạt được kết quả bạn muốn.

Environment Light SettingsEnvironment Light SettingsEnvironment Light Settings

13. Cách thêm độ sâu trường ảnh hoặc Render 3D Scene

Bước 1

Chọn tab Scene và chọn Hidden Wireframe từ menu Presets.

Hidden WireframeHidden WireframeHidden Wireframe

Bước 2

Click chọn tab Current View và thay đổi giá trị Depth là của trường Depth thành 3. Thực hiện xung quanh với giá trị Distance đến khi có kết quả mà bạn muốn.

Add Depth of FieldAdd Depth of FieldAdd Depth of Field

Bước 3

Click vào tab Scene lần nữa và thay đổi Presets quay lại mặt định Default.

Default SceneDefault SceneDefault Scene

Bước 4

Khi đạt được kết quả bạn muốn, đi tới 3D > Render 3D Layer. Việc render có thể mất thời gian nhưng bạn có thể dừng bất kỳ khi nào bằng cách nhấn phím Esc.

Khi render hoàn tất, right-click vào 3D layer và chọn Convert to Smart Object để tránh thay đổi bất ngờ.

Render 3D LayerRender 3D LayerRender 3D Layer

14. Cách thêm Global Adjustments

Bước 1

Thêm Brightness/Contrast adjustment layer trên 3D layer, right-click nó và chọn Create Clipping Mask, và thay đổi giá trị Contrast lên 15.

BrightnessContrastBrightnessContrastBrightnessContrast

Bước 2

Chọn công cụ Brush Tool, chọn Hard Square 20 pixels tip và sử dụng các cài đặt:

Brush Tip Shape

Brush Tip ShapeBrush Tip ShapeBrush Tip Shape

Shape Dynamics

Shape DynamicsShape DynamicsShape Dynamics

Scattering

ScatteringScatteringScattering

Bước 3

Tạo new layer trên tất cả các layer, đặt tên Confetti và vẽ confetti lên văn bản.

Add More ConfettiAdd More ConfettiAdd More Confetti

Bước 4

Double-click vào Confetti layer để áp dụng theo layer style sau:

Thêm hiệu ứng Bevel and Emboss với các cài đặt:

 • Size: 16
 • Gloss Contour: Rolling Slope - Descending
 • Đánh dấu ô Anti-aliased 
 • Highlight Mode: Vivid Light
  • Opacity: 70%
 • Shadow Mode:
  • Opacity: 0%
Bevel and EmbossBevel and EmbossBevel and Emboss

Thêm hiệu ứng Gradient Overlay với các cài đặt:

 • Style: Reflected
 • Angle: 29
 • Sử dụng Gold Pipes X3 gradient fill
Gradient OverlayGradient OverlayGradient Overlay

Bước 5

Bạn có thể sử dụng công cụ Eraser Tool để loại bỏ những phần không mong muốn của confetti, nếu bạn muốn.

Eraser ToolEraser ToolEraser Tool

15. Cách thêm Curves Adjustments

Bước 1

Thêm Curves adjustment layer trên tất cả các layer và kéo giữa đường cong hơi hướng lên trên.

Curves Adjustment LayerCurves Adjustment LayerCurves Adjustment Layer

Bước 2

Chọn thumnail Curves của layer mask và đi tới Image > Apply Image.

Thay đổi Source Layer thành Merged và Channel là Blue, thay đổi Target Blending thành Linear Burn, và click OK.

Apply ImageApply ImageApply Image

Bước 3

Thay đổi từ chế độ Blend Mode sang Luminosity của Curves layer.

Change the Blend ModeChange the Blend ModeChange the Blend Mode

Bước 4

Nhân đôi Curves layer và kéo đường cong ở giữa xuống dưới một ít.

Duplicate the Curves LayerDuplicate the Curves LayerDuplicate the Curves Layer

Bước 5

Tạo new layer trên tất cả các layer và đặt tên High Pass và nhấn phím Shift-Option-Command-E để tạo một con dấu.

Chuyển layer thành Smart Object và thay đổi chế độ Blend Mode thành Soft Light.

Add a High Pass LayerAdd a High Pass LayerAdd a High Pass Layer

Bước 6

Đi tới Filter > Other > High Pass, thay đổi Radius thành 1, và click OK.

High Pass FilterHigh Pass FilterHigh Pass Filter

Xin chúc mừng! Bạn đã hoan thành

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta đã tạo được một background đơn giản và chia hình văn bản và xác định mũi cọ để tạo confetti.

Sau đó, chúng ta mở layer 3D mesh, điều chỉnh cài đặt và tạo ra các nguyên liệu.

Tiếp theo, chúng ta điều chỉnh nguồn sáng và render cảnh. Cuối cùng, chúng ta thêm nhiều confetti, cũng như global adjustments.

Đừng ngần ngại để lại bình luận, đề nghị và kết quả bên dưới.

Final ResultFinal ResultFinal Result
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads