1. Design & Illustration
  2. Typography

Typography trong 60 giây: những gì Kerning, theo dõi và hàng đầu thế giới?

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Làm cho văn bản của bạn trông tuyệt vời! Tìm hiểu làm thế nào để sửa chữa bức thư-khoảng cách và nhiều hơn nữa trong video này nhanh chóng.

Typography trong 60 giây: những gì Kerning, theo dõi và hàng đầu thế giới?

Nhà thiết kế là rất chi tiết theo định hướng. Chúng tôi biết tầm quan trọng của không gian trong thiết kế, đặc biệt là khi đối phó với typography. Và bạn có thể tìm hiểu làm thế nào để tinh chỉnh khoảng cách giữa công việc của bạn bằng cách nghiên cứu một số thuật ngữ cơ bản typography.

Có một chút không? Nắm vững các điều khoản này bằng cách sau đây cùng với các bài học nhanh chóng! Tìm hiểu thêm về kerning, theo dõi và hàng đầu trong video dưới đây.

Kerning là gì?

Kerning là một thuật ngữ typography và một quá trình. Nó không chỉ đề cập đến khoảng cách giữa hai chữ cái, nhưng cũng được định nghĩa là quá trình điều chỉnh tại những cách thủ công. Kerning tốt nhất được sử dụng khi điều chỉnh biểu tượng, tiêu đề và tác phẩm typographic.

What is Kerning - DefinitionWhat is Kerning - DefinitionWhat is Kerning - Definition

Tracking là gì?

Cũng được gọi là "khoảng cách chữ", Tracking đề cập đến tổng thể khoảng cách giữa các chữ cái (và không chỉ là hai nhân vật), cho phép bạn điều chỉnh các không gian trong bất kỳ văn bản thống nhất.

What is Tracking - DefinitionWhat is Tracking - DefinitionWhat is Tracking - Definition

Leading là gì?

Cuối cùng nhưng không kém, thêm nhiều không gian giữa các dòng trong một đoạn văn mà bạn sẽ cần phải điều chỉnh các hàng đầu. Tăng số cho một hiệu ứng nhanh gấp đôi khoảng cách hay cho dễ đọc hơn.

What is Leading - DefinitionWhat is Leading - DefinitionWhat is Leading - Definition

Tìm hiểu thêm về Typography

Bắt đầu sự nghiệp thiết kế của bạn bắt đầu với kiến thức nhiều hơn. Tìm hiểu từ các chuyên gia để giúp xây dựng kỹ năng của bạn theo thời gian!

Có được nguồn tài nguyên thiết kế tuyệt vời

Bạn muốn tạo ra các video như thế này? Tải về tài nguyên được sử dụng trong video này:

Kiểm tra các hướng dẫn để tìm hiểu thêm từ các chuyên gia của chúng tôi:

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads