7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Brushes

Photoshop trong 60 Giây: Cách tạo các Brush (cọ vẽ) Bông hoa

Read Time: 3 mins
This post is part of a series called In 60 Seconds: Adobe Photoshop.
Photoshop in 60 Seconds: How to Create an Easy Sketch Effect With Actions
Photoshop in 60 Seconds: Create a Hero Image Using Scene Generators
This post is part of a series called 60 Second Video Tutorials.
Photoshop in 60 Seconds: How to Create an Easy Sketch Effect With Actions
Photoshop in 60 Seconds: Create a Hero Image Using Scene Generators

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating
Final product imageFinal product imageFinal product image
Những gì bạn sẽ tạo

Chào mừng đến với loạt bài viết Photoshop trong 60 Giây của chúng tôi, trong đó bạn có thể học một kỹ năng, tính năng, hay kỹ thuật Photoshop chỉ trong vòng một phút!

Các Brush cỏ cây hoa lá

Tạo các brush tuỳ biến ở trong Adobe Photoshop thì rất là đơn giản, giống như việc bạn tìm đúng một tấm hình stock. Và với hàng ngàn hình stock có trên Envato Market, bạn có thể tạo các brush của một vườn cây hoa lá chỉ với một vài bước ngắn gọn.

Trong video ngắn này, bạn sẽ học làm thế nào để tạo một brush hoa lá thanh thoát cũng như làm thế nào để tuỳ biến các thiết lập brush trong Adobe Photoshop.

Cách tạo các Brush bông hoa trong Adobe Photoshop

Bước 1

Một trong những cách tốt nhất để tạo các brush Photoshop là tạo nó từ một tấm hình. Hãy bắt đầu bằng việc chọn một hình stock từ PhotoDune trên Envato Market.

Mở nó trong Photoshop và vào Image > Adjustment > Hue and Saturation. Giảm giá trị Saturation xuống thành -100 để chuyển bông hoa thành đen trắng.

Turn the flower black and whiteTurn the flower black and whiteTurn the flower black and white

Bước 2

Để chắc chắn rằng brush bông hoa của bạn có nhiều chi tiết, hãy vào Image > Adjustments > Curves, kéo curve (đường cong) của kênh RGB xuống để giúp làm rõ các cánh hoa và các chi tiết hoa.

Adjusting curvesAdjusting curvesAdjusting curves

Bước 3

Sử dụng công cụ Rectangular Marquee để chọn bông hoa, và sau đó vào Edit > Define Brush Preset và đặt tiên brush mới của bạn.

Kiểm tra thử brush hoa lá của bạn trong một tài liệu mới. Để có một brush tốt hơn, nhấn phím F5 trên bàn phím của bạn để mở khung Brush. Chọn Brush Tip Shape và thay đổi giá trị Spacing thành 150%. Sau đó chọn Shape Dynamics và tăng giá trị Size Jitter thành 100%.

Adjusting the Brush PresetsAdjusting the Brush PresetsAdjusting the Brush Presets

Chi tiết hơn một chút

Học thêm về Adobe Photoshop trên Envato Tuts+:

Và tự do tạo lại brush từ video này, sử dụng Flower Stock này từ Envato Market.

60 Giây?!

Đây là một bài nằm trong loạt bài video hướng dẫn nhanh trên Envato Tuts+ trong đó chúng tôi giới thiệu một loạt các chủ đề, tất cả đều chỉ trong 60 giây—đủ để kích thích sự thích thú của bạn. Hãy cho chúng tôi biết những gì mà bạn nghĩ về video này ở trong phần bình luận và những thứ khác mà bạn muốn thấy trong vòng 60 giây!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.