Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Character Design

Vẽ khuôn mặt nhân vật hoạt hình vui nhộn trên Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 30 min
This post is part of a series called Easy Character Design.
Illustrator for Kids: How to Create a Cute Cactus Character
How to Create a Cute Monster Character in Adobe Illustrator

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Na Dang (you can also view the original English article)

Trong các bước tới, bạn sẽ học được cách tạo một khuôn mặt nhân vật vui nhộn trong Adobe Illustrator.

Cho những người mới bắt đầu, bạn sẽ học được cách thiết lập một lưới đơn giản và cách tạo hai cọ art brush vẽ đơn giản. Tiếp theo, sử dụng những công cụ đơn giản và những hiệu ứng với công cụ Blend Tool, bạn sẽ học được cách tạo cái đầu và đôi tai của nhân vật. Sử dụng những cọ art brush đã lưu kết hợp với một vài các hiệu ứng cơ bản và những kỹ thuật trộn màu, bạn sẽ học được cách vẽ tóc.

Tiếp tục, bạn sẽ tạo ra một cái mũi và một phần đổ bóng tinh tế bằng hai hiệu ứng pha trộn đơn giản và các hiệu ứng đổ bóng Drop Shadow. Tận dụng bảng Appearance, bạn sẽ học được cách tạo ra đôi mắt và lông mày. Sử dụng hiệu ứng Pucker & Bloat và Zig Zag kết hợp với các thuộc tính nét viền mảnh, bạn sẽ tạo ra được một cái nơ đeo màu cam nhỏ nhắn. Cuối cùng, bạn sẽ học được cách thêm một nền background đơn giản và một khung lời thoại mờ.

1. Tạo một tài liệu mới (New Document) và thiết lập lưới (Grid)

Nhấn Control-N để tạo một tài liệu mới. Từ menu Units xổ xuống chọn Pixels, gõ vào 600 ở hộp width và height sau đó click vào nút Advanced. Chọn RGB, Screen (72ppi), và chắc chắn rằng hộp Align New Objects to Pixel Grid được bỏ chọn trước khi click vào OK.

Mở Grid (View > Show Grid) và Snap to Grid (View > Snap to Grid). Cho những người mới bắt đầu, bạn sẽ cần một lưới 5px, đơn giản vào Edit > Preferences > Guides > Grid, gõ vào số 5Gridline every1 trong hộp Subdivisions. Bạn hãy mở cả bảng Info (Window > Info) để xem ngay kích cỡ và vị trí của hình bạn vẽ nữa nhé. Đừng quên thiết lập đơn vị đo lường thành pixel từ Edit > Preferences > Units > General. Tất cả các tùy chọn này sẽ làm tăng tốc độ thực hiện công việc của bạn rất nhiều.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

2. Tạo hai Art Brushes

Bước 1

Dùng công cụ Ellipse Tool (L) và thao tác trên Toolbar. Bỏ màu nét viền, sau đó chọn tô với màu R=96 G=57 B=19.

Đưa vào Artboard của bạn và đơn giản tạo một hình elip 30 x 150 px, công cụ Snap to Grid sẽ giúp bạn thao tác dễ hơn. Chuyển qua công cụ Anchor Point Tool (Shift-C) và thao tác ở mặt trên của hình vẽ. Đơn giản click vào điểm neo đang có và hình vẽ của bạn sẽ trông giống như hình vẽ thứ hai. Lấy công cụ Direct Selection Tool (A), chọn hai điểm neo được làm nổi bật trên hình thứ hai và kéo chúng xuống 30px. Hình vẽ cuối cùng sẽ trông giống hình thứ ba.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 2

Vẫn chọn hình đó, mở bảng Brushes (Window > Brushes) và click vào nút New Brush. Chọn ô Art Brush và click OK để mở cửa sổ Art Brush Options. Gõ vào "Thick Brush" trong hộp Name, thiếp lập các thuộc tính trong hình bên dưới, sau đó click vào nút OK.

Một khi bạn thấy cọ art brush bên trong bảng Brushes, bạn có thể bỏ hình màu nâu trong bản vẽ của bạn đi.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

3. Vẽ cái đầu nhân vật

Bước 1

Cho bước này, bạn sẽ cần lưới có giá trị 1px, do đó, vào Edit > Preferences > Guides & Grid và gõ vào 1 trong hộp Gridline every box. Sử dụng công cụ Ellipse Tool (L), tạo một hình 6 x 20px và chắc chắn rằng màu tô là màu R=96 G=57 B=19.

Chuyển qua công cụ Anchor Point Tool (Shift-C), thao tác với cạnh trên của hình mới và đơn giản click vào điểm neo đang có. Dùng công cụ Direct Selection Tool (A), chọn hai điểm neo đã được làm nổi bật ở hình thứ hai và kéo chúng xuống 4px. Hình cuối cùng sẽ như bức hình thứ ba.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 2

Chọn lại hình màu nâu, vào bảng Brushes (Window > Brushes) và click một lần nữa vào nút New Brush. Chọn hộp Art Brush và click OK. Gõ vào tất cả các thông số trong hình tiếp theo, đặt tên là "Thin Brush" sau đó click vào OK. Đừng quên xóa hình màu nâu này trên bản vẽ của bạn khi thấy art brush mới trong bảng Brushes nhé.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 3

Trở lại với đường lưới mỗi 5px, vào Edit > Preferences > Guides & Grid và gõ vào 5 trong hộp Gridline every box. Sử dụng công cụ Ellipse Tool (L), tạo một hình 225 x 180px, trong lúc hình này vẫn được chọn, thao tác trên bảng Appearance (Window > Appearance). Kiểm tra để chắc chắn là không có màu nét viền, sau đó chọn màu tô.

Mở bảng Gradient (Window > Gradient) và click vào biểu tượng gradient để thêm vào linear gradient màu đen sang trắng. Trên bảng Gradient, thiết lập Angle là 90 độ sau đó dời qua các màu chuyển. Chọn con trượt bên phải và chọn màu R=243 G=197 B=145, sau đó chọn con trượt bên trái và chọn màu R=233 G=167 B=115.

Đảm bảo rằng hình được tạo ra trong bước này vẫn được chọn và vào Effect > Warp > Bulge. Gõ vào các thuộc tính trong hình bên dưới, click OK và vào Object > Expand Appearance. Di chuyển qua bảng Layers (Window > Layers), mở layer của bạn, nhấp đôi chuột vào hình đang có và đặt lại tên thành"headShape".

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 4

Chọn lại layer "headShape" và tạo bản sao phía trước (Control-C > Control-F). Chọn bản sao chép này và vào Effect > Stylize > Inner Glow. Gõ vào các thuộc tính trong hình tiếp theo, click OK và vào Object > Expand Appearance.

Qua bảng Layers, chọn nhóm vừa mới tạo và nhấn Shift-Control-G để Ungroup nó. Trong bảng Layers, chọn nhóm nằm ở dưới và xóa chúng đi, sau đó thao tác trên nhóm đã được gắn mask và khóa chúng lại để chắc rằng bạn không vô tình chọn/xóa nó.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 5

Tắt Snap to Grid (View > Snap to Grid), sau đó vào Edit > Preferences > GeneralKeyboard Increment 1px.

Chọn lại hình "headShape" và vào Object > Path > Offset Path. Gõ vào -5px Offset và click OK. Chọn hình kết quả vào tạo một bản sao nằm ở phía trước (Control-C > Control-F). Chọn bản sao này và nhấp vào nút mũi tên trên bàn phím 5 lần để dời nó lên 5px. Chọn lại cả hai hình đã thực hiện trong bước này, mở bảng Pathfinder (Window > Pathfinder) và click vào nút Minus Front. Tô màu hình kết quả với màu đen thuần (R=0 G=0 B=0).

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 6

Vẫn chọn hình màu đen đó, vào Effect > Blur > Gaussian Blur. Gõ vào Radius 5px, click OK. Sau đó vào bảng Appearance và click vào chữ "Opacity" để mở bảng Transparency. Thay đổi chế độ Blending Mode thành Soft Light và giảm Opacity còn 30%. Hình kết quả ra như hình sau đây.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 7

Chọn layer "headShape" và tạo hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn bản sao trên cùng, dời lên trên 5px bằng phím mũi tên. Chọn lại cả hai bản sao chép trong bước này và click vào nút Minus Front trong bảng Pathfinder. Tô màu hình kết quả với màu đen, giảm Opacity xuống còn 10% và thay đổi chế độ Blending Mode thành Soft Light.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 8

Vẫn chọn layer "headShape" và tạo ra hai bản sao chép đằng trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn bản sao chép trên cùng và dời xuống 5px bằng phím mũi tên trên bàn phím. Chọn lại hai bản sao chép đã thực hiện trong bước này và click vào nút Minus Front trong bảng Pathfinder.

Tô màu hình kết quả với hiệu ứng linear gradient như hình bên dưới, giảm Opacity xuống 15% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light. Hãy nhớ rằng những chữ số màu trắng từ hình Gradient biểu thị cho phần trăm của Location trong khi những chữ số màu vàng biểu thị cho phần trăm Opacity

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 9

Chọn lại layer "head Shape" và vào Object > Path > Offset Path. Gõ vào -10px offset và click OK. Chọn hình kết quả, và tạo bản sao ở đằng trước (Control-C, Control-F)

Chọn bản sao chép này và dời xuống 5px bằng phím mũi tên trên bàn phím. Chọn lại cả hai hình đã thực hiện trong bước này và click vào Minus Front trong bảng Pathfinder. Tô màu trắng thuần cho hình kết quả (R=255 G=255 B=255).

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 10

Chọn hình màu trắng, giảm Opacity xuống còn 55% và vào Effect > Blur > Gaussian Blur. Gõ vào radius 7px, click OK. Hình cuối cùng sẽ trông như hình sau đây.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 11

Kích hoạt Snap to Grid (View > Snap to Grid). Dùng công cụ Ellipse Tool (L), tạo một hình elip 80 x 40 px và hai hình 30 x 15px. Chọn màu tô là màu đen và đặt chúng như hình đầu tiên bên dưới. Chọn cả ba hình này và nhấn Control-8 (hoặc vào Object > Compound Path > Make) để chuyển chúng thành một compount path

Chọn lại "headShape" và tạo một bản sao phía trước (Control-C > Control-F). Chọn layer này với layer compound path màu đen, và click vào nút Intersect trong bảng Pathfinder. Chuyển hình nhóm kết quả thành một compound path mới (Control-8), tô màu đen, giảm Opacity xuống còn 30% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 12

Sử dụng công cụ Ellipse Tool (L), tạo một hình 105 x 55px, tô màu R=253 G=207 B=155 và đặt nó như hình bên dưới đầu tiên.

Vào Toolbar và click vào công cụ Blend Tool để mở cửa sổ Blend Options. Chọn Specified Steps từ menu Spacing xổ xuống, gõ vào 30 trong hộp màu trắng, sau đó click OK. Chọn lại hình vừa tạo trong bức này với hình "headShape" và nhấn Alt-Control-B (hoặc vào Object > Blend > Make) để tạo một màu trộn mới. Chọn hình trộn màu đó và nhấn Shift-Control- [ để đặt hình ra phía sau.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 13

Vào panel Layers và bỏ khóa nhóm được phủ mask. Chọn tất cả các hình đã thực hiện trước đó và nhấn Control-G để nhóm chúng lại.

Trở lại bảng Layers, nhấp đôi chuột vào nhóm mới và đặt tên lại thành "Head".

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

4. Vẽ đôi tai

Bước 1

Dùng công cụ Ellipse Tool (L), tạo một hình 25 x 30px, chọn màu tô R=243 G=177 B=125 đặt hình elip này như hình tiếp theo.

Chuyển sang bảng Layers và đặt lại tên của hình mới này là "ear".

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 2

Tắt Snap to Grid (View > Snap to Grid). Chọn hình "ear" và tạo ra hai bản sao chép ở đằng trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn bản sao chép trên cùng, và dời xuống dưới 1px1px qua trái bằng phím mũi tên trên bàn phím.

Chọn cả hai bản sao chép đã thực hiện trong bước này và click vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Tô hình kết quả với màu trắng, hạ Opacity xuống 70% và thay đổi Blending Mode sang Soft Light.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 3

chọn hình "ear" và tạo hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn bản sao ở trên cùng dời xuống 2px, và qua trái 2px. Chọn cả hai bản sao chép đã thực hiện trong bước này và click vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Tô hình kết quả với màu trắng, hạ Opacity xuống 50% và thay đổi Blending Mode sang Soft Light.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 4

Chọn hình "ear" và tạo thêm 2 bản sao phía trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn bản sao trên cùng và dời lên 2px Chọn hai bản sao đã làm trong bước này và click vào nút Minus Front trong bảng Pathfinder. Tô màu đen hình kết quả, giảm Opacity thành 50% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 5

Chọn hình "ear" và tạo ra hai bản sao nằm phía trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn top sao chép và di chuyển nó 1px lên.

Chọn cả hai bản sao chép đã làm trong bước này và click vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Tô màu đen với hình kết quả, giảm Opacity còn 50% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 6

Mở Snap to Grid (View > Snap to Grid). Sử dụng công cụ Ellipse Tool (L), tạo một hình elip 5 x 10 px, tô màu R=223 G=137 B=86 và đặt nó như hình đầu tiên bên dưới. Mở cửa sổ Blend Option, chọn Specified Steps = 40, sau đó click vào OK. Chọn lại hình vừa thao tác trong bước này với hình "ear" và tạo một trộn màu mới (Alt-Control-B).

Vào bảng Layers, kéo màu trộn mới này xuống dưới hình mỏng đã dùng để làm sáng nó. Hình cuối cùng sẽ trông giống như hình thứ ba .

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 7

Chuyển qua đường lưới mỗi 1px, vào Edit > Preferences > Guides & Grid và gõ vào số 1 trong hộp Gridline every. Sử dụng công cụ Ellipse Tool (L), tạo một hình 5 x 10px, chọn màu tô R=223 G=127 B=76 và đặt nó như hình bên dưới.

Chọn hình mới và vào Effect > Stylize > Drop Shadow. Gõ vào các thuộc tính như hình bên dưới và click OK.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 8

Trở lại với đường lưới mỗi 5px, vào Edit > Preferences > Guides & Grid và gõ vào 5 trong hộp Gridline every. Chọn lại tất cả các hình làm phần tai và Nhóm Group chúng lại (Control-G).

Chọn nhóm mới này và đặt ở phía sau (Shift-Control- [ ) , sau đó chyển sang bảng Layers và đặt lại tên thành "Ear".

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 9

Chọn lại nhóm "Ear" và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Đưa vào các thuộc tính như bên dưới (đừng quên chọn hộp Reflect X), sau đó nhấp vào nút OK. Hình cuối cùng sẽ trông như thế này.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

5. Vẽ tóc

Bước 1

Bỏ Grid (View > Hide Grid) và Snap to Grid (View > Snap to Grid). Dùng công cụ Paintbrush Tool (B) và chọn cọ vẽ "Thick Brush" từ bảng Brushes.

Ở phần bản vẽ của bạn, vẽ một vài nét đơn giản thô như hình đầu tiên. Dùng lại brush đó vẽ một vài nét mới như hình thứ hai.

Cuối cùng, chọn cọ vẽ "Thin Brush" từ bảng Brushes, chắc chắncông cụ Paintbrush Tool (B) đang hoạt động và vẽ bốn đường nhỏ như hình thứ ba.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 2

Chọn tất cả các nét vẽ bằng cọ vẽ và vào Object > Path > Outline Stroke. Chắc chắn rằng hình kết quả đã được chọn và click vào nút Unite trong bảng Pathfinder.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 3

Vào bảng Layers, mở nhóm "Head" và thao tác trên layer Blend hiện tại. Chọn hình "head Shape", tạo một bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F) và kéo nó ra khỏi nhóm, ở phía trên của bảng Layer. Chọn bản sao mới này với hình màu nâu và click vào nút Minus Front ở bảng Pathfinder. Chọn hình kết quả và đổi màu hiện tại thành R=242 G=101 B=34.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 4

Dùng công cụ Paintbrush (B), chọn cọ vẽ "Thin Brush" từ bảng Brushes và vẽ một vài nét đơn giản như hình đầu tiên. Chọn tất cả các nét vẽ này và vào Object > Path > Outline Stroke. Chọn hình kết quả với các nét màu cam và click vào nút Unite từ bảng Pathfinder. Tô hình kết quả với màu R=96 G=57 B=19 sau đó chuyển sang bảng Layers và đặt tên nó là "hair".

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 5

Chọn hình "hair" và tạo ra hai bản sao ở đằng trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn hình copy ở trên cùng và dời lên 1px.

Chọn cả hai hình sao chép trong bước này và click vào nút Minus Front của bảng Pathfinder. Chuyển nhóm hình kết quả thành nét phức compound path (Control - 8), thiết lập màu tô màu đen, giảm Opacity còn 10% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 6

Chọn hình "hair" và tạo hai bản sao chép ở đằng trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn bản sao trên cùng và dời lên 3px

Chọn cả hai hình sao chép trong bước này và click vào nút Minus Front của bảng Pathfinder. Chuyển nhóm hình kết quả thành nét phức (Control - 8), thiết lập màu tô màu đen, giảm Opacity còn 10% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 7

Chọn hình "hair" và tạo hai bản sao chép ở đằng trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn bản sao trên cùng và dời lên 6px

Chọn cả hai hình sao chép trong bước này và click vào nút Minus Front của bảng Pathfinder. Chuyển nhóm hình kết quả thành nét phức compound path (Control - 8), thiết lập màu tô màu đen, giảm Opacity còn 10% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 8

Chọn hình "hair" và tạo hai bản sao chép ở đằng trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn bản sao trên cùng và dời lên 10px.

Chọn cả hai hình sao chép trong bước này và click vào nút Minus Front của bảng Pathfinder. Chuyển nhóm hình kết quả thành nét phức (Control - 8), thiết lập màu tô màu đen, giảm Opacity còn 10% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 9

Chọn hình "hair" và vào Object > Path > Offset Path. gõ vào -3px offset, chọn Round từ menu Joins thả xuống, sau đó click OK. Chọn hình kết quả, tô lại màu R=82 G=49 B=20 và vào Effect > Stylize > Inner Glow. Đưa vào các thuộc tính như hình bên dưới và click OK.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 10

Chọn lại hình "hair" và vào Effect > Stylize > Inner Glow. Đưa vào các thuộc tính như hình bên dưới và click OK. Chọn tất cả các hình tạo ra mái tóc và Group chúng lại (Control-G). Qua bảng Layers và đặt tên group mới này là "Hair"

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

6. Vẽ cái mũi

Bước 1

Mở Grid (View > Show Grid) và Snap to Grid (View > Snap to Grid). Sử dụng công cụ Ellipse Tool (L) tạo một hình 45 x 35px, tô màu với hiệu ứng linear gradient như bên dưới và đặt nó như hình vẽ. Tại bảng Layers, đặt tên cho hình ellipse mới này là "nose".

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 2

Chọn hình "nose" và vào Effect > Warp > Bulge. Gõ vào các thuộc tính như hình dưới và click OK.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 3

Vẫn chọn hình "nose" và vào Object > Transform > Move. Gõ vào "20" trong hộp Vertical, click vào nút Copy. Chọn hình kết quả và vào bảng Appearance. Thay thế hiệu ứng chuyển màu linear gradient đã sử dụng để tô bằng màu đen thuần, giảm Opacity còn 0% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 4

Vẫn chọn hình "nose" và tạo một bản sao nằm ở phía trước (Control-C > Control-F). Chọn hình sao chép mới và vào bảng Appearance. Thay thế hiệu ứng chuyển màu linear gradient đã sử dụng để tô bằng màu đen thuần, giảm Opacity còn 30% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 5

Mở cửa sổ Blend Options, vào phần Specified Steps và thiết lập màu trộn là 30 steps. Chọn lại hai hình "nose" màu đen và nhấn Alt-Control-B. Tại bảng Layers, kéo hai màu trộn trong bước này bên dưới hình "nose".

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 6

Dùng công cụ Ellipse Tool (L), tạo một hình 15 x 10px, tô màu R=255 G=197 B=145 và đặt nó như hình bên dưới. Vẫn chọn hình này và vào Effect > Warp > Bulge. Gõ vào thuộc tính như hình bên dưới và click OK.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 7

Chọn lại hình "nose" với hình nhỏ hơn nằm ở trước nó và nhấn Alt-Control-B để tạo màu trộn mới. Hình kết quả sẽ giống bức hình thứ hai.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 8

Vẫn chọn hình trộn màu của bước trước và vào Effect > Stylize > Drop Shadow. Gõ vào thông số như cửa sổ ở trên bên trái (trong hình dưới), click OK và sau đó thêm vào 5 hiệu ứng Drop Shadow như hình tiếp theo.

Chọn lại hai hình trộn lại với nhau tạo thành chiếc mũi và Group chúng lại (Control-G). Chuyển sang bảng Layers và đặt tên group mới là "Nose".

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

7. Vẽ cái miệng

Bước 1

Dùng công cụ Ellipse Tool (L), tạo một hình 25 x 30 px, tô màu R=239 G=65 B=54 và đặt như hình đầu tiên. Chuyển sang công cụ Rectangle Tool (M), tạo một hình 35 x 20 px và đặt nó như hình thứ hai.

Chọn cả hai hình vừa tạo trong bước này và click vào nút Minus Front trong bảng Pathfinder. Chọn hình kết quả và vào Effect > Stylize > Inner Glow. Đưa vào các thuộc tính như hình cuối cùng, click OK.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 2

Dùng công cụ Ellipse Tool (L), tạo một hình 15 x 20 px, tô màu R=209 G=35 B=24 và đặt như hình đầu tiên. Chuyển sang công cụ Rectangle Tool (M), tạo một hình 25 x 15 px và đặt như hình thứ hai. Chọn cả hai hình đã tạo trong bước này và click vào nút Minus Front trong bảng Pathfinder. Chọn hình kết quả và vào Effect > Stylize > Inner Glow. Đưa vào các thuộc tính như hình cuối cùng, click OK.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 3

Chuyển sang đường lưới mỗi 1px, vào Edit > Preferences > Guides & Grid và gõ vào 1 trong hộp Gridline every. Dùng công cụ Rectangle Tool (M), tạo một hình 1x 3px, tô màu R=239 G=65 B=54 và đặt nó như hình đầu tiên. Dùng công cụ Ellipse Tool (L) tạo một hình 3 x 5px, sử dụng màu tô vừa rồi và đặt như hình thứ hai.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 4

Chọn tất cả các hình tạo cái miệng và Group chúng lại (Control-G). Chuyển sang bảng Layers và đổi tên thành "mouth". Chọn group mới tạo và vào Effect > Stylize > Drop Shadow. Gõ vào các thuộc tính như hình bên dưới và click OK.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

8. Vẽ đôi mắt và lông mày

Bước 1

Trở lại đường lưới mỗi 5px, vào Edit > Preferences > Guides & Grid và gõ vào 5 trong hộp Gridline every. Dùng công cụ Ellipse Tool (L), tạo một hình tròn 20 px, tô màu trắng và đặt nó như hình đầu tiên.

Chuyển sang bảng Layers và đặt lại tên hình là "eye". Chọn hình "eye", tại bảng Appearance, tô màu thứ hai bằng nút Add New Fill (được làm nổi bật bằng hình tròn màu xanh trong hình bên dưới)

Chọn màu tô mới với màu R=39 G=170 B=225 và vào Effect > Path > Offset Path. Gõ vào -5px Offset và click OK. Trở lại bảng Appearance và thêm vào màu thứ ba cho hình "eye"bằng nút Add New Fill. Chọn màu tô mới màu đen và vào Effect > Path > Offset Path. Gõ vào Offset -7px, và click OK.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 2

Chọn hình "eye", vào bảng Appearance, thêm nét viền Stroke 1px và có màu R=255 G=197 B=145.

Tại bảng Appearance, click vào chữ "Stroke" để mở bảng Stroke và chọn nút Align Stroke to Outside (hình khoanh tròn màu đỏ trong hình dưới)

Trở lại bảng Appearance và thêm vào một nét viền cho hình của bạn bằng nút Add New Stroke (khoanh tròn màu xanh dương trong hình tiếp theo) Chọn nét viền mới, thiết lập màu đen, độ dày Weight2px, đồng chỉnh nằm ở giữa và giảm Opacity xuống còn 5%.

Vẫn chọn nét viền màu đen, nhân đôi chúng bằng nút Duplicate Selected Item (khoanh tròn màu xanh lá trong hình bên dưới). Chọn nét viền mới thêm và giảm độ dày còn 1px.

Vào bảng Appearance, chọn toàn bộ nét (click vào chữ "Path" ở phía trên bảng Appearance) và vào Effect > Stylize > Drop Shadow. Gõ vào các thuộc tính như hình bên dưới, click OK.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 3

Chuyển sang đường lưới mỗi 1px, vào Edit > Preferences > Guides & Grid và gõ vào 1 trong hộp Gridline every. Dùng công cụ Ellipse Tool (L), tạo một hình tròn 1px và 1 hình tròn 2px. Tô cả hai màu với màu trắng và đặt chúng như hình bên dưới.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 4

Trở lại với đường lưới mỗi 5px, vào Edit > Preferences > Guides & Grid và gõ vào 5 trong hộp Gridline every. Chọn lại ba hình tròn làm con mắt và nhóm Group chúng lại (Control-G).

Tại bảng Layers, đặt lại tên nhóm mới này là "Eye". Đảm bảo nhóm "Eye" được chọn và vào Object > Transform > Reflect. Chọn ô Vertical, sau đó click vào nút Copy để tạo một bản sao nhóm phản chiếu theo phương ngang. Chọn nhóm mới tạo, kéo nó qua bên trái và đặt nó như hình bên dưới.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 5

Bỏ Grid (View > Hide Grid) và Snap to Grid (View > Snap to Grid). Dùng công cụ Paintbrush Tool (B) và cọ vẽ "Thin Brush", vẽ hai nét đơn giản thô như hình bên dưới.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 6

Chọn hai đường vẽ để làm lông mày, và thêm bốn hiệu ứng Drop Shadow (Effect > Stylize > Drop Shadow) như hình bên dưới.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

9. Vẽ cái nơ

Bước 1

Mở Grid (View > Show Grid) và the Snap to Grid (View > Snap to Grid). Dùng công cụ Ellipse Tool (L), tạo một hình tròn 35px, chọn màu tô R=247 G=148 B=30 và đặt nó như hình đầu tiên bên dưới.

Vẫn chọn hình màu cam, vào Effect > Distort & Transform > Pucker & Bloat. Kéo con trượt qua 42%, click Ok và vào Effect > Distort & Transform > Zig Zag. Gõ vào các thuộc tính như hình bên dưới, click OK và vào Object > Expand Appearance.

Tại bảng Layers, đặt lại tên hình vừa tạo trong bước này thành "bow Tie".

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 2

Bỏ Snap to Grid (View > Snap to Grid). Chọn hình "bow Tie" và tạo hai bản sao chép ở đằng trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn bản sao ở trên cùng và kéo lên 1px.

Chọn lại cả hai hình sao chép vừa thực hiện trong bước này và click vào nút Minus Front trong bảng Pathfinder. Chuyển nhóm hình kết quả thành một nét phức compound path (Control-8), tô màu đen, giảm Opacity xuống còn 15% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 3

Chọn hình "bow Tie" và tạo hai bản sao chép ở đằng trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn hình sao chép trên cùng và dời lên 2px.

Chọn lại cả hai hình sao chép vừa thực hiện trong bước này và click vào nút Minus Front trong bảng Pathfinder. Chuyển nhóm hình kết quả thành một nét phức compound path (Control-8), tô màu đen, giảm Opacity xuống còn 15% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 4

Chọn hình "bow Tie" và tạo hai bản sao chép ở đằng trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn bản sao ở trên cùng và kéo lên 3px.

Chọn lại cả hai hình sao chép vừa thực hiện trong bước này và click vào nút Minus Front trong bảng Pathfinder. Chuyển nhóm hình kết quả thành một nét phức compound path (Control-8), tô màu đen, giảm Opacity xuống còn 15% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 5

Chọn hình "bow Tie" và tạo hai bản sao chép ở đằng trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn bản sao ở trên cùng và kéo xuống 1px.

Chọn lại cả hai hình sao chép vừa thực hiện trong bước này và click vào nút Minus Front trong bảng Pathfinder. Chuyển nhóm hình kết quả thành một nét phức (Control-8), tô màu đen, giảm Opacity xuống còn 10% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 6

Chọn hình "bow Tie" và vào Object > Path > Offset Path. Gõ vào offset -1px, click OK. Chọn hình kết quả và tạo một bản sao ở đằng trước (Control-C > Control-F). Chọn hình sao chép mới và kéo xuống 1px.

Chọn lại cả hai hình vừa thực hiện trong bước này và click vào nút Minus Front trong bảng Pathfinder. Chuyển nhóm hình kết quả thành một nét phức compound path (Control-8), tô màu trắng, giảm Opacity xuống còn 20% và thay đổi Blending Mode thành Overlay.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 7

Chọn hình "bow Tie" và vào Object > Path > Offset Path. Gõ vào offset -1px, click OK. Chọn hình kết quả và tạo một bản sao ở đằng trước (Control-C > Control-F). Chọn hình sao chép mới và kéo xuống 2px.

Chọn lại cả hai hình vừa thực hiện trong bước này và click vào nút Minus Front trong bảng Pathfinder. Chuyển nhóm hình kết quả thành một nét phức compind path (Control-8), tô màu trắng, giảm Opacity xuống còn 20% và thay đổi Blending Mode thành Overlay.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 8

Chọn hình "bow Tie" và vào Effect > Stylize > Inner Glow. Gõ vào các thuộc tính như hình tiếp theo và click OK.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 9

Mở Snap to Grid (View > Snap to Grid) và chuyển mỗi đường lưới thành 1px. Dùng công cụ Pen Tool (P), vẽ sáu đường path như hình bên dưới. Thêm 1pt, nét viền màu đen cho những đường path này và vào bảng Appearance. Giảm Opacity còn 80%, thay đổi Blending Mode thành Soft Light và mở bảng Stroke. Vào phần Profile và chọn Width Profile là 1. Hình kết quả sẽ giống như bức hình thứ hai.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 10

Trả lại đường lưới mỗi 5px. Dùng công cụ Rectangle Tool (M), tạo một hình 5 x 15 px, tô màu R=247 G=148 B=30, đặt nó như hình đầu tiên và vào Effect > Stylize > Rounded Corners. Gõ vào 2.5px cho Radius, click OK và vào Object > Expand Appearance.

Vẫn chọn hình kết quả, vào bảng Appearance. Chọn màu tô hiện tại và vào Effect > Stylize > Inner Glow. Gõ vào các thuộc tính như hình bên dưới, click OK và trở lại bảng Appearance.

Thêm vào màu tô thứ hai cho hình, tô màu trắng, giảm Opacity xuống còn 30%, thay đổi Blending Mode thành Overlay và vào Effect > Path > Offset Path. Gõ vào Offset là -2px và click OK. Trở lại bảng Appearance và thêm vào nét viền màu đen, 1px cho hình này. Đồng chỉnh nằm ở giữa, thay đổi Blending Mode thành Soft Light và giảm Opacity còn 25%.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 11

Chọn lại tất cả các hình làm cái nơ và Group (Control-G) chúng lại  Qua bảng Layers và đặt lại tên nhóm này là "Bow Tie".

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

10. Thêm bóng mờ và hình nền

Bước 1

Chọn tất cả các hình đã làm và Group chúng lại với nhau (Control-G). Vào bảng Layers và đặt lại tên nhóm mới là "Face". Chọn nhóm "Face" và tạo một bản sao ở đằng trước (Control-C > Control-F). Trở lại bảng Layers và khóa nhóm "Face" ở bên dưới.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 2

Bây giờ, bạn cần làm sạch nhóm "Face" ở phía trước. Đầu tiên, xóa những hình học và đường path tạo ra cái mũi, miệng, con mắt và lông mày.

Tiếp theo, xóa tất cả các hình dùng để highlight phần đầu, tai, tóc và cái nơ, chỉ giữ những hình chính. Chọn những màu trộn sử dụng cho phần đầu và tai và nhấp Alt-Shift-Control-B để tắt chúng đi. Bỏ những hình nhỏ mà chúng ta đã dùng để tạo màu trộn. Chọn nhóm "Ear" và vào Object > Expand Appearance sau đó chọn hình "hair", và "bow Tie" và bỏ đi các hiệu ứng Inner Glow. Hình cuối cùng sẽ trông như hình bên dưới.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 3

Chọn lại nhóm "Face" và click vào nút Unite trong bảng Pathfinder. Chọn hình kết quả và tô màu R=243 G=157 B=105. Chuyển qua bảng Layers và đặt lại tên hình này là "Shadow".

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 4

Vẫn chọn hình "shadow", để hình này về phía sau (Shift-Control-[), sau đó thêm năm hiệu ứng Drop Shadow (Effect > Stylize > Drop Shadow) như hình sau.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 5

Tại bảng Layers, mở khóa nhóm "Face" còn lại, mở nó ra, chọn nhóm "bow Tie" và thêm vào ba hiệu ứng Drop Shadow (Effect > Stylize > Drop Shadow) như hình tiếp theo.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 6

Dùng công cụ Rectangle Tool (M), vẽ một hình vuông 610 x 610px, tô màu R=255 G=237 B=185 và để hình nằm ở phía sau (Shift-Control- [). Tại bảng Layers, đặt lại tên hình mới này là "bg".

Tiếp theo, bạn sẽ canh giữa hình "bg" bằng cách vào bảng Align (Window > Align). Thiết lập cân chỉnh với Artboard (mở menu bật mở và vào Show Options nếu bạn không thấy phần Align To như hình bên dưới), sau đó click vào nút Horizontal Align CenterVertical Align Center. Cuối cùng, ô vuông này sẽ phủ toàn bộ bản vẽ.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 7

Chọn hình "bg" và thêm vào màu tô thứ hai bằng nút Add New Fill. Chọn màu tô mới, giảm Opacity còn 15% và thêm vào màu chuyển gradient như hình bên dưới. Dùng công cụ Gradient Tool (G) để kéo rộng màu chuyển như hình bên dưới và hãy nhớ số không màu vàng từ hình Gradient tượng trưng cho phần trăm của Opacity.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

11 Vẽ khung lời thoại

Bước 1

Dùng công cụ Ellipse Tool (L), tạo một hình 200 x 150px, thiết lập tô màu trắng và đặt nó như hình bên dưới. Chọn hình vừa tạo ra, giảm Opacity xuống còn 70%, thay đổi Blending Mode thành Soft Light và vào Effect > Distort & Transform > Roughen. Gõ vào các thuộc tính như hình bên dưới, click OK.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 2

Dùng công cụ Ellipse Tool (L), tạo một hình tròn 20px và một hình tròn 10px, đặt chúng như hình bên dưới. Tô cả hai hình này với màu trắng, giảm Opacity còn 70% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light. Chọn hình tròn 20px và vào Effect > Distort & Transform > Roughen. Đưa vào các thuộc tính như hình cửa sổ trên cùng (trong hình tiếp theo) và click OK. Chọn hình tròn 10px và vào Effect > Distort & Transform > Roughen. Đưa vào các thuộc tính như hình cửa sổ dưới cùng (trong hình tiếp theo) và click OK.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Bước 3

Cuối cùng, chọn công cụ Type Tool (T), click vào bản vẽ của bạn và thêm chữ vào. Bạn có thể dùng font chữ GoodDog với kích thước 45px và màu R=96 G=57 B=19.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face

Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành rồi!

Hình vẽ xong sẽ trông như thế này. Tôi hy vọng bạn sẽ thích bài hướng dẫn này và có thể áp dụng những kỹ thuật này vào các bài vẽ sắp tới.

Cartoon Character FaceCartoon Character FaceCartoon Character Face
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.