Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Drawing

Paano Gumuhit ng Isang Rosa

Read Time: 3 mins
This post is part of a series called Learn How to Draw.
What Is Composition, and Why Is It So Important in Drawing?
How to Use Gestures to Draw Creatures From Imagination
This post is part of a series called Drawing Nature.
How to Draw Trees
How to Draw Grass, Ground, and Rocks

Tagalog (Wikang Tagalog) translation by Robert Alexander (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Ang mga rosas ay napakatanyag na bulaklak, karaniwang nakikita bilang simbolo ng pag-ibig. Ang mga ito ay mahirap iguhit, bagaman- gawa ang mga ito sa maraming patong-patong na talulot. Kailangan mong ilagay ang mga ito isa-isa nang dahan-dahan, at pagkatapos ay kulayan ang buong konstruksyon. Sa mabilis na pagtuturo na ito ipapakita ko sa iyo kung paano ito gawin kapg gusto mong gumawa ng sarili mong rosas mula sa wala nang hindi umaasa sa isang reperensya. Ngunit kung gusto mo, huwag mag atubiling tingnan ang kahit ano sa mga reperensya mula sa Envato Market para matulungan ka:

Ang Iyong Mga Kakailanganin

  • Matigas na tasá ng lapis (HB)
  • Katamtamang lambot na tasá ng lapis (2B o bahagyang mas mababa)
  • Malambot na tasá ng lapis (5B o mas mababa)
  • Kapirasong papel
  • Pantasa

Unang hakbang

Magsimulang gumuhit ng isang hugis patak ng luha/hugis itlog gamit ang matigas na tasá ng lapis. Gumamit ng maninipis na linya. Ito ang magsisilbing panloob na buko ng rosas.

how to draw rose budhow to draw rose budhow to draw rose bud

Pangalawang hakbang

Gumuhit ng “buka” sa hugis na ito.

how to start drawing a rosehow to start drawing a rosehow to start drawing a rose

Pangatlong hakbang

Gumuhit ng mga maliliit na talulot sa loob.

how to draw small rose budhow to draw small rose budhow to draw small rose bud
how to draw small rose petalshow to draw small rose petalshow to draw small rose petals
how to draw rose bud step by stephow to draw rose bud step by stephow to draw rose bud step by step

Pang-apat na hakbang

Isara ang mga talulot para maging hugis puso- ito ang magsisilbing balangkas ng ibang mga talulot.

how to continue drawing rosehow to continue drawing rosehow to continue drawing rose

Panlimang hakbang

Pagdugtungin ang balangkas sa ibang mga buko, lilikha ng hugis talulot.

rose sketchingrose sketchingrose sketching

Pang-anim na hakbang

Isa pang puso….

simple rose drawingsimple rose drawingsimple rose drawing

… na nakakabit sa buko.

how to draw flowers simple wayhow to draw flowers simple wayhow to draw flowers simple way
how to sketch a rose quicklyhow to sketch a rose quicklyhow to sketch a rose quickly

Pangpitong hakbang

Gumuhit pa ng isang beses ng hugis puso, pero sa pagkakataong ito gawin itong hindi gaanong regular at mas bukas.

how to draw beautiful rosehow to draw beautiful rosehow to draw beautiful rose

Ang mga linyang nakadugtong sa buko ay lilikha ng lalim kung ang mga ito ay maayos ang pagkakatingga.

how to draw rose petalshow to draw rose petalshow to draw rose petals

Pangwalong hakbang

Kakailanganin pa natin ng isa pang talulot sa hakbang na ito. Ito’y magkakaroon ng mas komplikadong anggulo, kaya tingnang mabuti:

how to draw flowers in perspectivehow to draw flowers in perspectivehow to draw flowers in perspective
how to sketch rose in perspectivehow to sketch rose in perspectivehow to sketch rose in perspective
how to draw rose petals in perspectivehow to draw rose petals in perspectivehow to draw rose petals in perspective

Pangsiyam na hakbang

Kailangan nating ilagay ang buko sa loob ng “tasa” ng mga talulot. Una gawin ito na binubuo ng mga malilit na talulot…

how to add petals to a rosehow to add petals to a rosehow to add petals to a rose
how to draw a half blown rosehow to draw a half blown rosehow to draw a half blown rose

… pagkatapos ay gumamit ng mga mas malalaki.

how to add rose petals step by stephow to add rose petals step by stephow to add rose petals step by step

Pangsampung hakbang

Ang mga natitirang talulot ay dapat mas nakabaluktot paibaba.

how to sketch rose petalshow to sketch rose petalshow to sketch rose petals
how to finish rose petalshow to finish rose petalshow to finish rose petals

Panglabing-isang hakbang

Kapag tapos ka na, mas diinan ang mga linyang gusto mong mas makita para mailabas ang pangwakas na hugis.

how to draw rose petalshow to draw rose petalshow to draw rose petals

Panglabindalawang hakbang

Gamitin ang mas malambot na tasá ng lapis at kulayan ang panloob na parte ng rosas. Una gumuhit ng bahagyang manipis…

how to plan shading rosehow to plan shading rosehow to plan shading rose

…pagkatapos ay mas diinan para makamit ang mas matingkad na kulay.

how to shade rosehow to shade rosehow to shade rose

Panglabintatlong hakbang

Gamitin ang parehong lapis para bahagyang diinan ang ilang gilid nga mga talulot. Huwag guhitan ang lahat!

how to add dark shades to white rosehow to add dark shades to white rosehow to add dark shades to white rose

Panglabing-apat na hakbang

Balikan ang matigas na tasá ng lapis at gamitin ito para madagdagan ang pinong pagkakahabi ng mga parteng maliwanag. Pag mas matingkad ang iyong mga rosas, mas matingkad pa iyong matutungo dito.

how to shade a white rosehow to shade a white rosehow to shade a white rose

Panglabinlimang hakbang

Kunin ang pinakamalambot na tasá ng lapis at tapusin ang pagkulay nito, hanggang sa pinakamatingkad na siwang.

how to draw a rose step by stephow to draw a rose step by stephow to draw a rose step by step

Maganda!

Ikaw ay nakaguhit ng isang napakagandang rosas! Kung gusto mo itong ilathala sa Internet, siguradohin mo munang nakahanda ng maayos ang iyong ritrato/larawan. Ang mga pagtuturo na ito ay makakatulong sa iyo sa mga ito:

Advertisement
Did you find this post useful?
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads