1. Design & Illustration
  2. Illustration

Teken Een Schattige Yeti in Adobe Illustrator

by
Read Time:12 minsLanguages:
This post is part of a series called Easy Character Design.
How to Draw Little Red Riding Hood With Basic Shapes in Adobe Illustrator
Create a Twitter Style Bird Mascot

Dutch (Nederlands) translation by Gregory Scheerlinck (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

In deze tutorial leer je hoe je dit schattig sneeuwmonstertje kan maken in Adobe Ilustrator met behulp van niets meer dan basisvormen en eenvoudige tools zoals het Pathfinder-paneel, de Width tool en Strokes. Natuurlijk kan je mijn werkwijze later ook voor andere illustraties gebruiken eenmaal je het onder de knie hebt. Laat ons beginnen!

1. Geef Je Yeti Een Lichaam

Stap 1

Maak een Nieuw Document aan (CMD + N) en kies als grootte 600 bij 600 pixels. Voeg dan een vierkant van dezelfde grootte als je document toe met de Rectangle Tool (M) en vul dit met een lichtblauw kleurtje (R=182, G=235, B=239).

Creëer in het Layers-paneel twee nieuwe layers. Geef de bovenste laag de naam "Character" (of "Personage") en noem de onderste "Background" (of "Achtergrond"). Vergrendel voor de zekerheid ook de onderste layer.

Stap 2

Selecteer de toplaag ("Character" of "Personage") en maak je klaar om de lichaamsvorm te maken. Gebruik de Ellipse Tool (L) en klik ergens in het document. Neem als breedte 290px en als hoogte 240px. Vul de ellips daarna met een witte kleur.

Gebruik de Direct Selection Tool (A) om het bovenste punt te selecteren. Hou SHIFT ingedrukt en sleep het toppunt ongeveer 80 pixels naar boven.

Selecteer het toppunt opnieuw, en sleep dan de linkerhefboom verder naar links tot het er ongeveer zo uitziet:

Selecteer dan het onderste punt en SHIFT-sleep het een tiental pixels naar beneden.

Stap 3

Maak om het lichaampje symmetrisch te maken eerst een rechthoek aan met de Rectangle Tool (M) en maak die groter dan wat je nu al hebt. Gebruik dan de Selection Tool (V) om de linkerzijde van de rechthoek samen te doen vallen met het midden van de lichaamsvorm. Selecteer daarna beide vormen en klik op de Minus Front knop in het Pathfinder-paneel.

Stap 4

Selecteer de linkerhelft en ga naar Object > Tranform > Reflect. Kies daar Vertical Axis en klik op Copy. Sleep vervolgens de gereflecteerde helft naar rechts tot alles mooi overeenkomt. Selecteer tot slot de beide vormen en klik op de Unite knop in het Pathfinder-paneel.

2. Maak De Benen Met De Ellipse Tool

Stap 1

Tijd om onze Yeti benen te geven. Selecteer de Ellipse Tool (L) en teken een cirkel van 60px breed. Gebruik dan de Direct Selection Tool (A) om het onderste punt te selecteren en SHIFT-sleep dat punt ongeveer 45px naar beneden.

Stomp de onderkant van het resultaat af door het onderste punt opnieuw met de Direct Selection Tool (A) te selecteren en de linkerhefboom lichtelijk naar links te slepen terwijl je SHIFT ingedrukt houdt. Doe dan hetzelfde met de rechterhefboom.

Stap 2

Plaats het linkerbeen op de gewenste plaats linksonder het lichaam. Hou daarna ALT en SHIFT ingedrukt en sleep het naar rechts. Op deze manier maak je automatisch een kopie aan dat als rechterbeen kan dienen.

Selecteer het lichaam en de twee benen. Klik vervolgens op Unite in de Pathfinder.

3. Omlijn Het Lichaam

Selecteer het lichaam en geef het een Stroke met Weight van 6pt. Selecteer Round Cap en Round Join. Voor deze tutorial opteerde ik voor een donkerbruine omlijningskleur (R=96, G=60, B=54).

4. Een Schattig Gezichtje Voor Een Schattige Yeti

Stap 1

Creëer voor de vorm van het gezicht met de Ellipse Tool (L) een ellips met breedte 210px en hoogte 120px. Vul deze met een donkerblauwe kleur (R=96, G=198, B=208). Selecteer het onderste punt met de Direct Selection Tool (A) en SHIFT-sleep het ongeveer 10px omhoog.

Plaats de gezichtsvorm in de bovenste helft van het lichaam.

Stap 2

En nu de ogen. Gebruik de Ellipse Tool (L) om een ellips van 30px breed en 38px hoog te maken en vul die met dezelfde donkerbruine kleur die je eerder voor de omlijning gebruikte. Selecteer de ellips en ga naar Object > Path > Offset Path. Voer -4px in bij Offset en klik op OK.

Stap 3

Selecteer de beide vormen en klik op Minus Front in het Pathfinder-paneel. Creëer daarna een grotere rechthoek met de Rectangle Tool (M) en zet die op de onderste helft van je oogvormen. Ga terug naar het Pathfinder-paneel en klik nogmaals op Minus Front. Dat zou je een boogvorm moeten geven die als oog kan dienen voor je monstertje.

Geef het oog een Stroke met dezelfde kleur, een gewicht van 3pt, Round Cap en Round Join. Plaats het vervolgens in de blauwe gezichtsvorm en maak een kopietje (ALT + SHIFT-sleep).

Stap 4

Ons beestje heeft ook een mond nodig. Maak met de Ellipse Tool (L) een ellips met breedte 36px en hoogte 38px. Vul met dezelfde bruine kleur. Gebruik de Rectangle Tool (M) om een grotere rechthoek te maken en zet die over de bovenste helft van de ellips. Selecteer dan beide vormen en klik op Minus Front in de Pathfinder.

Stap 5

Creëer voor de tong nog eens dezelfde ellips en plaats deze over de halve cirkelvorm. Selecteer en kopieer (CMD + C) die halve cirkel en plak je kopie in de voorgrond (CMD + F). Selecteer nu de halve cirkel en de ellips en klik op Intersect in de Pathfinder. Vul tot slot de tong met een roze kleurtje (R=238, G=96, B=146).

Stap 6

Selecteer de bruine halve cirkelvorm en geef het een omlijning (stroke) met een gewicht van 4pt, Round Cap en Round Join. Kies Align Stroke to Outside. Selecteer dan alle vormen die nu de mond uitmaken, kies Group Together (CMD + G) en plaats het geheel tussen de ogen.

Stap 7

Tijd voor de kaken. Maak hiervoor een eenvoudige ellips met de Ellipse Tool (L) van 28px breed en 14px hoog. Gebruik dezelfde roze kleur als voor de tong en zet het onder het linkeroog. Dupliceer (ALT + SHIFT-sleep) de kaak ook aan de rechterkant.

5. Geef Je Yeti Een Hippe Haarstijl

Stap 1

Teken enkele haarlokken met de Pen Tool (P) en gebruik een witte kleurvulling. Begin met het linkergedeelte (de vorm ziet er uit als een blad) en teken daarna zonder het pad te sluiten ook het middelste en het derde deel. Lees deze handige Pen Tool Gids als je hulp nodig hebt om deze vormen aan te maken.

Plaats de haarvorm net boven het gezicht.

Stap 2

Voor de schaduw, kopieer de haarvorm (CMD + C) en plak het in de achtergrond (CMD + B). SHIFT-sleep het daarna naar beneden en vul met een donkerblauwe kleur (R=66, G=146, B=169).

De rechterbovenhoek van de schaduw is nog zichtbaar. Pas dat aan door een directe selectie (A) te maken van het punt rechtsboven en het ietwat naar links te slepen.

Stap 3

Definieer de haarlijn door het haar een Stroke te geven. Kopieer eerst de witte haarvorm (CMD + C) en plak het in de voorgrond (CMD + F). Selecteer de vorm dan en voeg een Stroke toe met dezelfde bruine kleur, een gewicht van 5pt, Round Cap en Round Join.

6. Maak Een Geschulpte Vorm Om Als Buik Te Dienen

Stap 1

Nu gaan we de buik maken. Maak met de Ellipse Tool (L) een ellips aan van 112px breed en 80px hoog en vul die met dezelfde blauwe kleur als het gezicht. Omlijn het daarna met dezelfde kleur en een gewicht van 32pt en Round Cap. Vink Dashed Line aan en voeg 0pt in als dash en 22pt als gap. Dat geeft de vorm een geschulpte rand.

Plaats de buik onder het gezicht.

Stap 2

Creëer de navel door een lijn van 16px lang te maken met de Line Segment Tool (\). Geef het een bruine Stroke van 5pt en Round Cap. Kopieer (CMD + C) de lijn en plak in de voorgrond (CMD + F). Draai de kopie 90 graden naar links of rechts, selecteer dan beide lijnen en groepeer ze (CMD + G). Roteer tenslotte het resultaat 45 graden.

Plaats de navel onderaan de buik.

7. Geef Je Yeti Armen

Stap 1

Voor de armpjes gebruiken we de Pen Tool (P) en de Width Tool (SHIFT + W). Begin door met de Pen Tool (P) een eenvoudige kromlijn te tekenen zoals hieronder aangegeven en geef het een witte Stroke met een gewicht van 3pt en Round Cap.

Selecteer de lijn en gebruik de Width Tool (SHIFT + W) om het bovenste punt te verbreden tot ongeveer 26px en het onderste tot ongeveer 40px.

Om hier een vorm van te maken, selecteer de lijn en ga naar Object > Path > Outline Stroke.

Stap 2

Geef de arm een schaduw net zoals je dat eerder deed voor het haar. Kopieer daarvoor de arm (CMD + C) en plak het in de achtergrond (CMD + B). SHIFT-sleep het iets naar beneden en vul het resultaat met een grijze kleur (R=109, G=110, B=112) en een opaciteit van 80%.

Stap 3

Het pad moet open aan de bovenkant. Zoom in zodat je de punten beter ziet en gebruik de Scissors Tool (C) om het pad aan de aangeduide twee punten open te snijden. Verwijder dan het bovenste deel.

De schaduw steekt er langs boven uit. Los dit op door het bovenste punt te selecteren en het iets naar beneden te slepen.

Stap 3

Laat ons ook de arm omlijnen. Selecteer de arm en geef het een bruine Stroke met een gewicht van 5pt en Round Cap. Selecteer dan de arm en de schaduw en groepeer ze (CMD + G). Plaats de groep links van het lichaam, selecteer de hele arm en ga naar Object > Transform > Reflect. Reflecteer de arm langs de vertikale as, kopieer en SHIFT-sleep naar rechts.

8. Voeg De Hoorns Toe

Stap 1

Een monster zonder hoorns is geen echt monster. We maken ze op dezelfde manier als de armen: gebruik de Pen Tool (P) om een gebogen lijn te tekenen en voeg een gele Stroke toe (R=255, G=240, B=104) met een gewicht van 3pt. Vergroot dan beide punten met de Width Tool (SHIFT + W) op de volgende manier:

Selecteer de lijn en ga naar Object > Path > Outline Stroke om het geheel in een vorm te transformeren. Voeg dan nog een 6pt donkerbruine Stroke toe.

Stap 2

Plaats nu de hoorn achter het monster door het te selecteren en de toetsencombinatie ( CMD + SHIFT + [ ) te maken. Dit stuurt de hoorn naar de achtergrond. Positioneer het correct en roteer indien nodig.

Stap 3

De hoorn heeft nog enkele strepen nodig. Selecteer het, ga naar Object > Expand en klik op OK. Koppel de groep los (CMD + SHIFT + G), selecteer de gele vul-vorm en kopieer (CMD + C) en plak het in de voorgrond (CMD + F). Selecteer dan beide vulvormen (selecteer eerst de hele hoorn en SHIFT + klik dan op de uitlijning om die uit de selectie te verwijderen) en ga, met beide vormen geselecteerd, naar Object > Clipping Mask > Make (CMD + 7).

Dubbelklik de vul-vorm om de naar de mask-modus te gaan.

Teken drie strepen met de Pen Tool (P) in het donkergeel (R=242, G=212, B=66) en met een Stroke van 12pt. Klik dan buiten de mask.

Stap 5

Selecteer de hoorn en ga naar Object > Transform > Reflect. Klik op Copy en SHIFT-sleep de tweede horn naar de andere kant.

9. Maak Je Illustratie Af

Stap 1

We zijn bijna klaar, maar eerst heeft onze Yeti nog iets gedetailleerdere voeten nodig. Gebruik daarvoor dezelfde methode als in de vorige stap door een Clipping Mask te maken voor het lichaam. Dubbelklik om naar de mask-modus te gaan en maak een rechthoek met de Rectangle Tool (M). Doe de rechthoek overlappen met het onderste derde van het been en vul met dezelfde kleur als de buik.

Maak dan drie kleine, gelijke ellipsjes met de Ellipse Tool (L), plaats ze over de rechthoek en groepeer ze (CMD + G).

Selecteer de gegroepeerde ellipsen en rechthoek, ga naar de Pathfinder, en klik op Minus Front. Dupliceer dit aan de andere kant (ALT + SHIFT-sleep) en klik er dan buiten om de mask-modus te verlaten.

Stap 2

Nu nog de schaduw! Voeg een grijze schaduw toe in de vorm van een ellips van 250px breed en 28px hoog. Plaats deze onderaan en in de achtergrond met (CMD + SHIFT + [ ).

Stap 3

De laatste stap is de achtergrond. Een yeti woont in de bergen en daarom koos ik voor mijn achtergrond enkele eenvoudige driehoeken om een abstract berglandschap te bekomen. Vergrendel eerst de "Character" (of "Personage") laag en ontgrendel die van de achtergrond. Klik op de achtergrondlaag en selecteer de Star Tool. Klik dan ergens op het scherm en vul 10px in bij Radius 1, 20px bij Radius 2 en 3 Points. Vul met een lichtblauwe kleur (R=235, G=251, B=252) en roteer de driehoek 180 graden. Dupliceer en herschik de driehoek vervolgens om je eigen berglandschap te maken.

Verander tot slot de kleuren van de driehoeken om een gradiënt-effect te bekomen.

GRRRRRRRR! Je Niet Bijster Angstaanjagende Yeti Is Klaar!

Ziezo! Onze Yeti illustratie is af. Ik hoop dat je van dit creatief proces hebt genoten. Maak nu je eigen monstertjes met de technieken die je in deze tutorial hebt geleerd!

Overigens heb ik van mijn Yeti later een knuffel gemaakt. Lees hoe ik dit heb gedaan in mijn maak-een-knuffel tutorial op Crafttuts+.

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads