Scroll to top
Read Time: 9 min

() translation by (you can also view the original English article)

Prije nekog vremena, vidio sam jednostavnu fotografiju mrtve prirode koja prikazuje kruh na stolu. Ta fotografija me inspirirala da pokušam rekreirati ovu fotografiju mrtve prirode koristeći Photoshop. U današnjem tutorialu ću demonstrirati kako kreirati kruh realističnog izgleda u Photoshopu. Počnimo!


1. korak

Počnite izrađujući 1000 x 550 px dokument. Izradite novu grupu nazvanu "BG". Unutar te nove grupe, kreirajte novi sloj nazvan "Tile BG" i ispunite ga srednje smeđom bojom.


2. korak

Podesite svoju Background boju u bijelu i dodajte Tiles filter (Filter > Stylize > Tiles) sa sljedećim postavkama:


3. korak

Upotrijebite Paint Bucket alat da ispunite bijelu sa svijetlo sivom bojom. (Ponovite ispunu (Fill) nekoliko puta). Kako biste pločicama dodali raznolike boje, selektirajte kist sa vrhom poput kvadrata i podesite mu veličinu u istu veličinu pločica (u ovom slučaju, to je otprilike 108 px). Upotrijebite ovaj kist da primijenite Dodge and Burn na individualne pločice.


4. korak

Nastavite dalje dok ne budete zadovoljni sa varijacijama pločica. Zatim, idite na Filter > Noise > Add Noise i podesite vrijednost na 12%, Distribution u Gaussian i označite Monochromatic okvir. Zatim, dodajte Gaussian Blur od 1.4 px


5. korak

Sada kada imamo dobar uzorak pločica, možemo početi graditi stražnja dva zida. Kako bismo to učinili, moramo promijeniti veličinu i poziciju pločica. Kopirajte i zalijepite ovaj sloj tako da ispuni stražnji zid. Transformirajte jedan od kopiranih slojeva tako da nalikuje na bočni zid kao što je prikazano ispod. Prije nego što nastavimo možemo sjediniti dodatne slojeve natrag u sloj nazvan "Tile BG". (Zbog ovog tutoriala sjedinjujem u jedan sloj, ali, možete također sjediniti u novi sloj ako želite).

Moramo prilagoditi svjetlinu popločenih zidova. Počnite sa selektiranjem stražnjeg zida (ne bočnog) sa Polygonal Marquee Tool alatom da prilagodite razine. Učinite isto sa bočnim zidom, ali on neka bude svjetliji.


6. korak

Izradite novi sloj nazvan "Shadow 1" i upotrijebite tamno smeđu boju i veliki kist kojem podesite 0% Hardness vrijednost da dodate malo sjena u kutu. Podesite Blending Mode u Multiply i Opacity na
53%. Dodajte drugi sloj nazvan "Shadow 2" i naslikajte malo više sjena prema dnu. Podesite ovom sloju Blending Mode u Multiply i Opacity u 74%.


7. korak

Želimo postići dobar efekt dubine polja, stoga moramo zamagliti ovaj stražnji zid. Kako bismo to učinili, selektirajte "Tile BG" sloj i dodajte mu Gaussian Blur od 7.0 px. Za dodane detalje, izradite novi sloj nazvan "Sunlight" i upotrijebite bijelu boju da naslikate na nekim dijelovima izravne sunčeve svjetlosti na bočnom zidu. Dodajte ovom sloju Gaussian blur od 20 px i podesite mu Blending Mode u Overlay i Opacity u 90%.


8. korak

Sada je vrijeme da dodamo radnu površinu kuhinje. Izradite novi sloj nazvan "Table Top" i ispunite ga smeđe-sivom bojom. Otvorite Layer Style i dodajte Gradient Overlay i Pattern Overlay kao što je prikazano ispod. Kako biste pravilno uredili ovaj sloj u sljedećem koraku, moramo sjediniti Layer Styles stilove u sloj. To ćete učiniti tako da kliknete desnim gumbom miša na Effects pod-sloj i selektirate Create Layers. To će ekspandirati Layer Style stilove na njihove vlastite slojeve. Sada možemo sjediniti ove slojeve (Cmd/Ctrl + E).


9. korak

Sada kada su "Table Top" sjedinjeni, možemo ići na Transform (Cmd/Ctrl + T) i transformirati ovaj sloj u perspektivu da postignemo izgled kuhinjske radne ploče.


10. korak

Želimo da radna ploča prema otraga bude izvan fokusa. Zato ćemo upotrijebiti pametne filtere (Smart Filter). Počnite konvertiranjem ovog sloja u smart filter ( Sada možete dodati Gaussian Blur (podesite na 6.1px) i pojaviti će se kao editabilni sloj. Ovaj efekt ćemo dovršiti u sljedećem koraku.


11. korak

Kada je dodan Gaussian Blur Smart Filter, dodana je također i maska za filter. Selektirajte tu masku i sa vašim "Foreground" i "Background" bojama podešenim na crnu i bijelu, dodajte gradijent da sakrijete efekt kako se sve više približava prema prednjem dijelu. 


12. korak

Radna ploča izgleda previše mutno - to možemo lako promijeniti pošto koristimo Smart filtere. Dvaput kliknite  Gaussian Blur efekt da otvorite svojstva i promijenite Radius u 4.4 px. Sada smo završili s pozadinom!


13. korak

Kako biste počeli sa daskom za rezanje, izradite novu grupu nazvanu "Cutting Board" i unutar nje dodajte novi sloj nazvan "Board". Smjestite ovo iznad "BG" grupe


14. korak

Upotrijebite Pen Tool da izradite oblik daske za rezanje. Možda će vam pomoći ako uključite mrežu (Grid). Ispunite oblik bež bojom.


15. korak

Da dodate teksturu, počnite podešavajući Foreground i Background boje u svjetliju i tamniju bež boju (poput #CCAA7B i #A07349). Zatim, idite na Filter > Render > Fibers i podesite Variance u 8.0 i Strength u 12.0. Možete kliknuti "Randomize" dok ne postignete dobru teksturu. Kada završite, idite na Transform (Cmd/Ctrl + T) da transformirate ovo u perspektivu.


16. korak

Kopirajte "Board" sloj i promijenite mu naziv u "Board Shadow". Smjestite ga ispod originala. Sada, pomaknite "Board Shadow" dolje na vašoj radnoj površini i prilagodite Levels (Cmd/Ctrl + L) da je potamnite.


17. korak

Izradite novi sloj nazvan "Board Side" i smjestite ga između dva postojeća sloja. Upotrijebite Brush Tool slične bež boje da naslikate ostatak daske kao što je prikazano:


18. korak

Izradite novi sloj nazvan "Grain" i smjestite ga kao što je prikazano. Upotrijebite Rectangular Marquee Tool da izradite dugi pravokutnik ispunjen svijetlom bež bojom. Dodajte Fibers (Filter > Render > Fibers) ovom sloju, baš kao što smo učinili u 15. koraku.


19. korak

Transformirajte (Cmd/Ctrl + T) "Grain" sloj da prekrije cijelu stranu daske za rezanje, i neka zrna idu paralelno s bočnom stranom. Ovaj sloj podesite kao Clipping sloj tako što ćete kliknuti na Alt + klik između "Grain" i "Board Side" slojeva.


20. korak

Upotrijebite Liquify (Filter > Liquify) na "Grain" sloju da dodate malo realistične distorzije (najbolje je primijeniti Forward Warp Tool). Možete dodati malo zrnatosti manjem dijelu daske za rezanje koji još nismo dotaknuli.


21. korak

Upotrijebite Dodge and Burn alate da dodate odsjaj i zatamnjenje na daski za rezanje. Neophodno je da Dodge i Burn efekte primijenite na "Board" i "Grain" slojeve odvojeno.


22. korak

Daska za rezanje izgleda kao da pluta. Kako bismo je spustili na tlo, moramo poraditi na sjenama. Selektirajte "Board Shadow" sloj i napravite dodatne dvije kopije.

Selektirajte gornji "Board Shadow" sloj i dodajte mu Motion Blur (Filter > Blur > Motion Blur) kojem Angle podesite na -67 stupnjeva i Distance na 6 px.

Selektirajte dugi sloj sjena i pocrnite sjenu (za to možete upotrijebiti Levels). Dodajte ovom sloju Motion Blur (Angle: 0 stupnjeva; Distance: 40 px) i Gaussian Blur (Radius: 5.0 px).

Selektirajte treći sloj sjena i dodajte mu Motion Blur (Angle: 0 degrees; Distance: 40 px) i još jedan Motion Blur (Angle: 90 degrees; Distance: 7 px). Podesite Blending Mode na sva tri sloja u Multiply i gotovi ste.


23. korak

Da dovršimo dasku za rezanje, moramo dodati refleksiju. Stoga selektirajte tri sloja daske za rezanje i sjedinite ih u novi sloj (Cmd/Ctrl + Alt + E). Pozicionirajte ovaj sloj na dno Cutting Board grupe. Podesite Opacity na 42% i izradite novu Layer Mask masku da maskirate dio refleksije kao što je prikazano. Dodajte sloju Motion Blur sa Angle vrijednosti od 90 stupnjeva i Distance od 7 px. Završili smo s daskom za rezanje!


24. sloj

D počnemo izradu kruha, izradite novu grupu nazvanu "Bread" i sloj unutar nje nazvan "Sketch". Nastavite izradom grube skice štruce kruha.


25. korak

Izradite novi sloj nazvan "Bread Base" i upotrijebite lijepu smeđe-narančastu boju (#B07344) da oslikate grubu skicu štruce kruha. Upotrijebite skicu kao smjernicu. Nije potrebno da izgleda potpuno isto, dodavanje organskih izbočina na kruhu pojačati će realističnost slike.


26. korak

Zatim, moramo dodati malo kompleksnih tekstura. Otvorite Layer Style na "Bread Base" sloju i dodajte mu Pattern Overlay koristeći "Blistered Paint" teksturu. Nastavite sa izradom efekta na zasebnom sloju.


27. korak

Primijetiti ćete da tekstura izgleda pikselizirano. Kako biste to popravili, dodajte Median filter (Filter > Noise > Median) sa Radius vrijednosti od 2 px.


28. korak

Inveritrajte boje pritiskom na Cmd/Ctrl + I i dodajte Emboss (Filter > Stylize > Emboss) sa Angle vrijednosti od 90 stupnjeva, Height od 2 px i Amount od 54%. Podesite ovaj sloj u Overlay.


29. korak

Moramo izraditi još jednu teksturu sličnu prethodnoj. Zato ćemo ponoviti posljednja tri koraka sa nekim manjim promjenama. Počnite izradom još jednog Layer Style stila na "Bread Base" sloju ali ovaj puta upotrijebite različite ovdje prikazane postavke.

Nastavite kreirati ovaj efekt na zasebnom sloju. Možda ćete napraviti grešku, ali samo kliknite "OK" (Photoshop vas samo upozorava da na ovaj sloj već imate primijenjen zakvačeni sloj). Pošto je ovo manja tekstura, Median filter možemo preskočiti. Invertirajte boje pritiskom tipki Cmd/Ctrl + I i dodajte Emboss (Filter > Stylize > Emboss) sa Angle vrijednosti od 90 stupnjeva, Height od 2 px i Amount od 54%. Podesite ovaj sloj u Overlay sa Opacity vrijednosti od 34%.


30. korak

Dodajte Layer Mask masku na obje teksture koje smo upravo kreirali. Maskirajte neke dijelove svakog sloja da teksturu učinite manje uniformiranom.


31. korak

Kako biste kruhu dodali više realizma, rekreirati ćemo malene mjehuriće zraka koji se nalaze u ispečenom kruhu. Za početak, izradite novi kist sa sljedećim postavkama:

Izradite novi sloj nazvan "Bubbles" i naslikajte mjehuriće kao što je prikazano na primjeru. Kada završite, dodajte Bevel and Emboss sa prikazanim postavkama. Sloju podesite Blending Mode u Overlay, Opacity u 67% i ispunu (Fill) u 53%.


32. korak

Kako bismo nastavili, moramo sjediniti zajedno sve slojeve kruha. Samo kopirajte "Breaf" grupu i sjedinite je. Upotrijebite Dodge and Burn alate da kruhu dodate sjene i osvijetljene dijelove.


33. korak

Kruh je još uvijek previše gladak. Kako bismo teksturi dodali malo raznolikosti, izradite novi kist (sličan onome koji smo koristili za mjehuriće zraka) i upotrijebite ga da primijenite dodge and burn efekt na neke dijelove kruha. Možete dodati više detalja prilagođavajući veličinu kista tijekom rada.


34. korak

Kako bismo izradili teksturu za gornji dio kruha, moramo kreirati novi sloj nazvan "Bread Top" i ispuniti ga bijelom bojom. Sa Foreground i Background bojama podešenim na Crnu i Bijelu, idite na Filter > Render > Difference Clouds. Dodajte isti filter još nekoliko puta (Cmd/Ctrl + F) i upotrijebite Levels da prilagodite kontrast.

Zatim, smanjite sloj da prekrijete samo vrh kruha. Promijenite Opacity vrijednost na 25% kako biste mogli vidjeti na kojem dijelu radite. Upotrijebite Edit > Transform > Warp i počnite savijati ovaj sloj oko vrha kruha.


35. korak

Kako biste dovršili efekt, idite na Filter > Stylize > Emboss. Podesite Blending Mode u Vivid Light i podesite ga kao zakvačeni sloj (clipping layer). Upotrijebite ovu tehniku da dodate još teksture na vrh kruha, tamo gdje smatrate da je potrebno.


36. korak

Za kreiranje sjene kruha, upotrijebite istu tehniku koju smo primijenili za sjene na dasci za rezanje. Pomoći će vam izrada nove grupe nazvane "Bread Shadows".


37. korak

Kako bismo dovršili sjene, na dno kruha moramo dodati suptilan prikaz njegovih padajućih sjena. Zato ćemo izraditi novi sloj nazvan "Casted Shadows" i zakvačiti ga na "Bread copy" sloj. Sada možemo naslikati malo suptilnih sjena.


38. korak

Uskoro završavamo! Posljednji korak je dodavanje refleksije kruha na dasku za rezanje. Za početak, izradite kopiju "Bread Copy" sloja (Budite pažljivi kako ne biste otkvačili sve zakvačene slojeve). Smjestite ovu kopiju unutar "Cutting Board" grupe, na vrh popisa.

Vertikalno preokrenite kopiju sloja kruha (Edit > Transform > Flip Vertical) i smjestite je kao što je prikazano ispod na primjeru. Dodajte Motion Blur od oko 50 px na 90 stupnjeva. Podesite ovaj sloj u zakvačeni sloj (Clipping layer) te mu podesite Blending Mode u Overlay i Opacity u 24%. Završili ste!


Konačna Slika

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
One subscription. Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads