1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

Kako u Photoshopu napraviti skulpturu modela s uznemirujućim efektima usijanja i pucanja

by
Read Time:29 minsLanguages:
This post is part of a series called Learn Adobe Photoshop.
How to Create a Set of Zodiac Icons in Adobe Photoshop
How to Replace a Woman's Lipstick Using Retouching Techniques

Croatian (Hrvatski) translation by Miroslava Ilić (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating
Ovaj je tutorijal izvorno objavljen u kolovozu 2012. godine kao Envato Tuts+ Premium. Sada je dostupan za pregled bez naknade. Iako se u tutorijalu ne koristi zadnja verzija Photoshopa, njegove tehnike i metode još su uvijek relevantne.

Kompozitne fotografije kreirane u Photoshopu često podrazumijevaju primjenu više alata i tehnika za postizanje željenog efekta. Ovdje ćemo kombinirati nekoliko fotografija za kreiranje skulpture iz fotografije modela. Zatim ćemo objasniti kako modificirati skulpturu za kreiranje pukotina i rastaljenog kamena primjenom maski sloja, prilagodbi i nekoliko Blending i Painting tehnika. Započnimo!

Želite li kraćim putem doći do "vatrenih" rezultata? Provjerite ovaj nevjerojatan set pod nazivom Photoshop Actions na stranicama GraphicRiver i Envato Elements kako biste svoj projekt doveli do usijanja!


Resursi tutorijala

U izradi ovog tutorijala korišteni su sljedeći elementi (Neki su elementi preusmjereni na aktivne poveznice).


1. Kako postaviti manipulaciju

1. korak

Započnimo postavljanjem dokumenta. Radit ćemo u omjeru 1:1, 3.700 pixels veličina platna, kolorni mod RGB Color i rezolucija 300 Pixels/Inch.

Create a New DocumentCreate a New DocumentCreate a New Document

2. korak

Dodajte sliku modela na platno. Pritisnite Enter da smjestite sliku i ovom novom sloju dajte ime "model".

Add the Stock to the CanvasAdd the Stock to the CanvasAdd the Stock to the Canvas

3. korak

Odaberite Magic Wand Tool (W) uz vrijednost Tolerance nižu od 20 pixels i napravite selekciju klikom na svijetlo plavu pozadinu. Kombinacijom Shift-klik selektirajte više dijelova pozadine da pridodate selekciji.

Select the Background areasSelect the Background areasSelect the Background areas

Zumirajte da povećate i pritisnite kombinaciju Shift-klik na djeliće pozadine između prstiju, lica i ruku modela.

Zoom into the faceZoom into the faceZoom into the face

Invertirajte selekciju odabirom Select > Inverse ili pritiskom kombinacije Control-Shift-I. U vodoravnoj traci Tool Menu klikom odaberite Refine Edge (uz još uvijek aktivan alat Magic Wand). Primijenite prikazane postavke da popravite selekciju i zagladite rubove.

Enhance the SelectionEnhance the SelectionEnhance the Selection

U ovom prozoru klikom odaberite  ikonu kista, Brush i njime prijeđite određena područja, poput kose na vratu. Nakon toga selekcija će biti korigirana primjenom vrijednosti koje smo unijeli u dijaloški okvir Refine Edge.

Refine the EdgeRefine the EdgeRefine the Edge

Ponovite ovaj postupak na sljedećim dijelovima:

Repeate the processRepeate the processRepeate the process

4. korak

Kad završite pritisnite OK. Klikom odaberite Add New Layer Mask na dnu Layers Palette kako bismo uklonili pozadinu sa slike modela, a sačuvali originalnu sliku u slučaju da naknadno treba unijeti promjene.

Add a layer maskAdd a layer maskAdd a layer mask

5. korak

Ovaj put na dnu Layers Palette klikom odaberite ikonu Add New Adjustment Layer i opciju Black & White.

Select the Black and White Adjustment Layer

Provjerite je li ovaj sloj iznad sloja "model" i primijenite Default Preset.

Use the Default PresetUse the Default PresetUse the Default Preset

6. korak

Odaberite Move Tool (V) i povucite sliku modela.

Move the girl downMove the girl downMove the girl down

2. Kako na model primijeniti teksturu

1. korak

Na platno povucite sliku sličnu slici Texture #1.

Add the texture to the canvasAdd the texture to the canvasAdd the texture to the canvas

2. korak

Opcijom Rotate zakrenite sliku 90º udesno i pritisnite Shift da dobijete točan rezultat.

Rotate the textureRotate the textureRotate the texture

Pritisnite Enter i dajte ovom sloju ime "texture1". Postavite Blending Mode na Hard Light da stopite teksturu sa slikom modela.

Set the Blend Mode to Hard LightSet the Blend Mode to Hard LightSet the Blend Mode to Hard Light

Kombinacijom Control-klik na masku sloja "model" aktivirajte selekciju.

Load the SeletionLoad the SeletionLoad the Seletion

3. korak

Zatim pritisnite opciju Add New Layer Mask uz još uvijek selektiran sloj "texture1" kako bi ovaj sloj poprimio oblik modela.

Add a Layer Mask to the TextureAdd a Layer Mask to the TextureAdd a Layer Mask to the Texture

Klikom odaberite ikonu Layer (ne masku), zatim Image > Adjustments > Levels ili pritisnite Control-L. Smanjite kontrast povlačenjem bijelog i crnog do područja Midtones.

Adjust with LevelsAdjust with LevelsAdjust with Levels

4. korak

Sada ćemo primijeniti Brush Tool (B) u masci sloja, Layer Mask da izbrišemo neke dijelove koji nam više ne trebaju. Tijekom cijelog tutorijala za sve alate koristite kistove s 0% Hardness. Odaberite crnu boju da u masci sloja prijeđete preko očiju koristeći ove postavke kista:

Paint Black on the Layer Mask over the EyesPaint Black on the Layer Mask over the EyesPaint Black on the Layer Mask over the Eyes

Prijeđite kistom i preko kojeg prsta kako tekstura ne bi djelovala kao da je samo prilijepljena preko njih.

Paint on the fingersPaint on the fingersPaint on the fingers

Iz istih razloga prijeđite kistom i preko prsnog koša.

Paint over the breastPaint over the breastPaint over the breast

Također i preko prijelaza ruku i leđa. Obrišite i neke tamnije dijelove na trbuhu.

Delete dark spots on the bellyDelete dark spots on the bellyDelete dark spots on the belly

Prijeđite kistom i preko ramena tako da tekstura gotovo sasvim nestane.

paint over the shoulderpaint over the shoulderpaint over the shoulder

Dotjerajte područje glave potpunim brisanjem teksture iznad uha i korekcijom područja oko oka, ako je potrebno.

Refine the headRefine the headRefine the head

5. korak

Odaberite Burn Tool (O) u modu Highlights Range i na sloju "texture1" prijeđite preko ramena da ih malo potamnite.

Burn the Shoulder with the Burn ToolBurn the Shoulder with the Burn ToolBurn the Shoulder with the Burn Tool

Ponovite ovaj postupak na mjestima koja su dolje prikazana. Time brišemo svjetlija mjesta koja subjekt na slici čine "zamazanijim" nego što treba biti. Uz to i teksturi prilagođavamo sjene tijela za prirodniji izgled. 

Make other areas darker and dirtierMake other areas darker and dirtierMake other areas darker and dirtier

6. korak

Dodajte na platno i sliku teksture sličnu ovoj slici. Dajte joj ime "texture2".

Add Texture 3 to the canvasAdd Texture 3 to the canvasAdd Texture 3 to the canvas

Postavite Blending Mode na Linear Light i Opacity na 40%.

Set the Blend Mode to Linear LightSet the Blend Mode to Linear LightSet the Blend Mode to Linear Light

Kao i s prvom teksturom, pritisnite kombinaciju Control-klik na masku sloja "model" da aktivirate selekciju i opcijom Add a New Mask dodajte masku sloju teksture da poprimi oblik modela.

Mask over the girls shapeMask over the girls shapeMask over the girls shape

7. korak

Odaberite Brush Tool (B) i crnom bojom u masci sloja "texture2" prijeđite preko svijetlih dijelova na modelu (highlights).

Paint over the highlightsPaint over the highlightsPaint over the highlights

Ponovite isto i na ostalim mjestima kao što smo s drugom teksturom. Izbrišite teksturu na prijelazima dijelova tijela. Ne zaboravite prijeći kistom preko prstiju, kose, trbuha i ramena.

Paint over the rest of the bodyPaint over the rest of the bodyPaint over the rest of the body

3. Kako skulpturi dodati pukotine

1. korak

Dodajte na platno sliku sličnu slici Crack #1.

Add Crack TextureAdd Crack TextureAdd Crack Texture

Skalirajte sliku, pritisnite tipku Shift za srazmjerno skaliranje i smjesitie sliku iznad glave. Postavite Blending Mode na Multiply i sloju dajte ime "crack1".

Resize crack textureResize crack textureResize crack texture

Odaberite Edit > Free Transform (Control-T) i koristeći Rotate zakrenite sloj malo udesno. Zatim pritisnite Enter.

Rotate crack textureRotate crack textureRotate crack texture

2. korak

Pritisnite Control-L i u prozoru Levels postavite sljedeće vrijednosti:

Adjust texture with levelsAdjust texture with levelsAdjust texture with levels

Pritisnite Control-klik na masku sloja "model" da aktivirate selekciju i dodajte novu masku, Layer Mask, sloju "crack1".

Mask the crack textureMask the crack textureMask the crack texture

Malim kistom prijeđite preko kojeg prsta kao što smo to već napravili da "sljubite" teksturu. Izbrišite i rubove sloja.

Paint over the fingersPaint over the fingersPaint over the fingers

3. korak

Dodajte još jednu teksturu pukotina. Dajte joj ime "crack2".

Add second crack textureAdd second crack textureAdd second crack texture

Odaberite Multiply Blending Mode da sačuvate samo tamne tonove na ovom sloju.

Set blend mode to mulitplySet blend mode to mulitplySet blend mode to mulitply

Pritisnite Control-T da aktivirate Free Transform i opcijama Rotate/Place zakrenite i smjestite sloj kako slijedi:

Rotate the second crack textureRotate the second crack textureRotate the second crack texture

Pritisnite Control-klik na masku sloja "model" i aktivirajte selekciju. Opcijom Add a New Layer Mask dodajte masku sloju pukotina.

Mask the crack textureMask the crack textureMask the crack texture

Pritisnite Control-L i u prozoru Levels povećajte Highlights i Shadows.

Adjust Highlights and Shadows with LevelsAdjust Highlights and Shadows with LevelsAdjust Highlights and Shadows with Levels

U masci sloja, Mask, primijenite Brush Tool (B) da izbrišete gornji rub sloja crnom bojom. Izbrišite i područje ruke, ostavite samo pukotinu na trbuhu.

Delete the arm areaDelete the arm areaDelete the arm area

4. korak

Dodajte na platno treću teksturu pukotina, postavite Blending Mode na Multiply i teksturi dajte ime "crack3".

Add third crack textureAdd third crack textureAdd third crack texture

Postavite teksturu tako da središnji tamniji dio (krhotina koja nedostaje) bude postavljena na ruku modela. Odaberite Free Transform (Control-T) i skalirajte sliku.

Resize the textureResize the textureResize the texture

Kao i dosad aktivirajte selekciju u masci sloja "model" da "zamaskirate" ovaj novi sloj.

Load the selection Load the selection Load the selection

Primijenite velik, meki kist da izbrišete donje dijelove ovog sloja.

Delete the bottom zonesDelete the bottom zonesDelete the bottom zones

Pobrišite i po kosi, potpuno ju izbrišite ostavljajući vidljivim samo područje lica i ruku.

Brush over the hairBrush over the hairBrush over the hair

Na sloju (ne masci) pritisnite Control-L i u prozoru Levels povećajte Highlights:

Adjust Highlights with LevelsAdjust Highlights with LevelsAdjust Highlights with Levels

Nastavite s "maskiranjem" da stopite prednji plan i dlanove.

Mask on the front and palmsMask on the front and palmsMask on the front and palms

5. korak

Dodajte još jednu teksturu na platno, postavite Blending Mode na Multiply i dajte joj ime "texture3".

Add texture 3 to canvasAdd texture 3 to canvasAdd texture 3 to canvas

Pritisnite Control-T da aktivirate Free Transform, skalirajte (držeći tipku Shift za srazmjerne promjene) i zarotirajte teksturu ulijevo postavljajući ju preko ruke modela.

Rotate and Resize the TextureRotate and Resize the TextureRotate and Resize the Texture

Pritisnite Control-L i u prozoru Levels povećajte Highlights.

Use Levels to raise highlightsUse Levels to raise highlightsUse Levels to raise highlights

Kao i dosad aktivirajte selekciju maske sloja "model" i "zamaskirajte" ovaj sloj. Izbrišite prsni koš i leđa ostavljajući teksturu samo na njenom ramenu.

Delete the breast and back masksDelete the breast and back masksDelete the breast and back masks

4. Kako skulpturi doslikati pukotine

1. korak

Napravite novi sloj iznad ostalih pritiskom tipki Control-Shift-N i dajte mu ime "cracks painting". Odaberite Brush Tool (B) i pritisnite F5 za prikaz panela Brush Options. Klikom u kvadratić potvrdite Shape Dynamics i primijenite ove postavke (to će biti korisno samo ako imate 'pen tablet', inače preskočite ovaj dio; želimo kontrolirati 'pressure' kista za što prirodnije poteze kista).

Shape Dynamic Brush Options

Odaberite bijelu boju i malim, mekim kistom doslikajte precizne obrube uz pukotine iznad uha modela.

Paint over the edges with whitePaint over the edges with whitePaint over the edges with white

Imajte na umu da izvor svjetlosti dolazi iz gornjeg desnog kuta i da shodno tome trebate doslikati rubove pukotina. Primijenite veći kist uz nižu vrijednost Opacity da dodate kamenčiće uz pukotine.

Use a bigger brush for the stonesUse a bigger brush for the stonesUse a bigger brush for the stones

2. korak

Ponovite ovaj postupak i s pukotinama na prstima. Izbjegavajte velike pukotine (tamne linije).

Repeat on the fingersRepeat on the fingersRepeat on the fingers

Ne zaboravite kistom prijeći preko pukotina na trbuhu modela. Po želji napravite krhotine različite veličine i vodite računa o smjeru svjetlosti. Odaberite crnu boju da na isti način doslikate sjene na suprotnoj strani. Ovaj je dio udaljeniji od izvora svjetlosti nego dijelovi na kojima smo prethodno radili.

Switch to black for shadowsSwitch to black for shadowsSwitch to black for shadows

Crnom bojom ćemo dodati i još volumena rukama modela. Prijeći ćemo kistom preko mjesta gdje nedostaje krhotina kako bi dobilo dubinu, ali ćemo dodati pukotine i prstima. Pratite slike u nastavku:

Paint more shadowsPaint more shadowsPaint more shadows

Zasad bi naša slika u ovoj fazi trebala izgledati više-manje ovako:

Current progress imageCurrent progress imageCurrent progress image

3. korak

Odaberite Filter > Blur > Gaussian Blur i primijenite ga na ovom sloju.

Gaussian Blur Filter

Možete zamijetiti da to naše obrube čini diskretnijim i homogenijim.

Before and after comparisonBefore and after comparisonBefore and after comparison

4. korak

Odaberite sloj "model" i Pen Tool (P). Napravit ćemo putanju za selektiranje donjeg dijela lubanje. Odaberite mod Path koristeći Options Menu Bar. Klikom i povlačenjem prilagodite putanju obliku koji želimo dobiti. Kad dođete do kraja klikom na prvu točku zatvorite putanju.

Use the Pen Tool to create a shapeUse the Pen Tool to create a shapeUse the Pen Tool to create a shape

Napravite desni klik i odaberite Make Selection:

Make a selection Make a selection Make a selection

Ispunite ovo područje crnom bojom u masci sloja i ponovite to sa svakim slojem koji na tom dijelu ima informaciju u pikselima, sve dok ne postane potpuno bijel.

Fill the area with black

5. korak

Odaberite sloj "texture2" i izbrišite dio lica u njegovoj masci.

Delete the Face areaDelete the Face areaDelete the Face area

6. korak

Nađite još jednu sliku teksture i dodajte na platno. Dajte joj ime "texture4".

Grab Texture 4 and place on canvasGrab Texture 4 and place on canvasGrab Texture 4 and place on canvas

Postavite Blending Mode na Overlay, i 48% Opacity. Zatim "zamaskirajte" ovaj sloj da dobije oblik modela kombinacijom Control-klik u masci sloja "Model" i primjenom selekcije s maskom na ovom sloju.

Set the Blend Mode to OverlaySet the Blend Mode to OverlaySet the Blend Mode to Overlay

Prilagodite Levels pritiskom kombinacije Control-L.

Adjust the LevelsAdjust the LevelsAdjust the Levels

7. Kako skulpturi dodati još pukotina i krhotina

1. korak

Dodajte još jednu fotografiju pukotina. Dajte joj ime "crack4".

Add a crack textureAdd a crack textureAdd a crack texture

Postavite Blending Mode na Multiply.

Set the Blend Mode to MultiplySet the Blend Mode to MultiplySet the Blend Mode to Multiply

Prilagodite vrijednosti u prozoru Levels (Control-L) povećanjem opcije Highlights.

Raise the Levels HighlightsRaise the Levels HighlightsRaise the Levels Highlights

Pritisnite Control-T da aktivirate Free Transform, zarotirajte i postavite ovaj sloj kako slijedi:

Free Transform and RotateFree Transform and RotateFree Transform and Rotate

Dodajte novu masku, New Layer Mask i primijenite Brush Tool (B) da pobrišete crne dijelove na glavi i diskretnu teksturu između pukotina.

Add a Layer Mask to delete black partsAdd a Layer Mask to delete black partsAdd a Layer Mask to delete black parts

Kako bismo kvalitetu fotografije uskladili s ukupnim dojmom na slici odaberite Filter > Blur > Gaussian Blur da prilagodite oštrinu:

Blur to adjust the sharpnessBlur to adjust the sharpnessBlur to adjust the sharpness

Pritisnite kombinaciju Control-U da aktivirate Hue/Saturation i smanjite Lightness ovog sloja.

Bring down lightness with Hue and SaturationBring down lightness with Hue and SaturationBring down lightness with Hue and Saturation

2. korak

Dodajte na platno fotografiju slomljenog stakla ispod sloja "model". Dajte joj ime "crack5".

Add the Broken glassAdd the Broken glassAdd the Broken glass

Odaberite ovaj put Color Burn Blending Mode umjesto moda Multiply da zadržite potpuno crno.

Use the Color Burn Blending ModeUse the Color Burn Blending ModeUse the Color Burn Blending Mode

Kao i obično eliminirajte Highlights u prozoru Levels (Control-L).

Delete the HighlightsDelete the HighlightsDelete the Highlights

Primijenite Free Transform (Control-T) da ovaj sloj zakrenete opcijom Rotate kako slijedi:

Free Transform and RotateFree Transform and RotateFree Transform and Rotate

Primijenite Eraser Tool (E) da izbrišete teksturu između linija pukotina.

Use the Eraser Tool to delete textureUse the Eraser Tool to delete textureUse the Eraser Tool to delete texture

3. korak

Dodajte sliku Debris i ovaj sloj nazovite "debris".

Add Debris stockAdd Debris stockAdd Debris stock

Postavite Blending Mode na Screen:

Screen Blend ModeScreen Blend ModeScreen Blend Mode

Pritisnite kombinaciju Control-T da aktivirate Free Transform, zarotirajte sloj ulijevo, smanjite (zadržite tipku Shift da sačuvate srazmjerne promjene) i smjestite ga iznad glave. Ovdje ćemo dodati nekoliko "eksplozija".

Free Transform to RotateFree Transform to RotateFree Transform to Rotate

Odaberite Levels (Control-L) i primijenite sljedeće postavke:

Adjust the Levels as FollowsAdjust the Levels as FollowsAdjust the Levels as Follows

Opcijom Add a New Layer Mask dodajte masku i koristeći Brush Tool (B) s crnom bojom izbrišite ovaj sloj da izgleda kako je prikazano.

Erase with a new layer maskErase with a new layer maskErase with a new layer mask

4. korak

Duplirajte ovaj sloj (Control-J) i postavite Blending Mode na Multiply.

Change Blend Mode to MultiplyChange Blend Mode to MultiplyChange Blend Mode to Multiply

Pritisnite kombinaciju Control-I da invertirate boju ovog sloja. Sada imamo kopiju krhotina u tamnim tonovima. Smjestite ju ispod originalnog sloja s krhotinama i u masci obrišite dijelove krhotina na glavi modela.

Invert the colorsInvert the colorsInvert the colors

Primijenite jako mali kist s bijelom bojom (da vratimo prethodno "zamaskirane" dijelove) i prijeđite  kistom preko dijelom obrisanih sićušnih čestica krhotina vraćajući im volumen.

Restore whats been maskedRestore whats been maskedRestore whats been masked

Koristite se donjom slikom, prijeđite kistom preko čestica krhotina, ali nikako ne mimo njih. Izbjegavajte djelomično brisanje čestica, izbrišite ih u potpunosti ili zadržite ako želite.

Paint the debris particlesPaint the debris particlesPaint the debris particles

Dodajmo sada malo kretanja odabirom Filter > Blur > Motion Blur:

Add movement with Motion BlurAdd movement with Motion BlurAdd movement with Motion Blur

5. korak

Dodajte iza modela drugu sliku pod nazivom Debris, dajte joj ime "debris2" i postavite Blending Mode na Multiply.

Add debris stock 2Add debris stock 2Add debris stock 2

Odaberite Free Transform (Control-T) da zarotirate sliku ulijevo, skalirajte ju u položaju iza ramena da izgleda kao eksplozija.

Free Transform and Rotate

Odaberite Add a New Layer Mask, primijenite Brush Tool (B) da neznatno izblijedite krhotine koje izlijeću iz ramena modela.

Fade the debris

6. korak

Duplirajte ovaj sloj (Control-J) i pošaljite njegovu masku na otpad. Povucite ga iznad ostalih i postavite kako je prikazano primjenjujući Free Transform (Control-T).

Free Transform the copyFree Transform the copyFree Transform the copy

Postavite Multiply Blending Mode.

Blend Mode to Multiply

Odaberite Edit > Transform > Flip Vertical i povucite niže ovaj sloj. Primijenite opciju Add a New Layer Mask kao i s prethodnim slojem i izblijedite malo krhotine da izgleda kako se ljušte s lakta.

Flip Vertical the debris

7. korak

Ponovo duplirajte sloj (Control-J) i izbrišite njegovu masku. Smjestite ga iznad ruke i zarotirajte da izgleda kako je prikazano:

Duplicate the debris for the hand

Postavite Blending Mode na Multiply.

Set the Blend Mode to multiply

8. korak

Ponovo duplirajte originalni sloj (Control-J) i pritisnite kombinaciju Control-I da aktivirate opciju Invert.

Invert the debrisInvert the debrisInvert the debris

Postavite Screen Blending Mode.

Set the Blend Mode to ScreenSet the Blend Mode to ScreenSet the Blend Mode to Screen

Pritisnite Control-T da aktivirate Free Transform, smanjite veličinu i zarotirajte sliku iznad glave da dodiruje krhotine koje smo prethodno dodali pazeći da čestice ne ostanu na licu.

Decrease the sizeDecrease the sizeDecrease the size

9. korak

Dodajte na platno još jednu sliku krhotina. Dajte joj ime "debris3".

Add Debris Stock 3Add Debris Stock 3Add Debris Stock 3

Invertirajte boje kombinacijom tipki Control-I.

Invert the colorsInvert the colorsInvert the colors

Postavite Blending Mode na Multiply.

Set debris stock 3 to multiplySet debris stock 3 to multiplySet debris stock 3 to multiply

U prozoru Levels (Control-L) povećajte Shadows i Highlights korigirajući kontrast.

Adjust the shadows and highlightsAdjust the shadows and highlightsAdjust the shadows and highlights

Pritisnite Control-T i koristeći Free Transform zarotirajte sloj 90º (zadržite tipku Shift za opciju Rotation of 90º degrees).

Rotate the debrisRotate the debrisRotate the debris

Odaberite Add a New Layer Mask, primijenite Brush Tool (B) s crnom bojom da izblijedite područja lebdećih čestica. Na ovom sloju želimo diskretan efekt.

Add a Layer mask for the debrisAdd a Layer mask for the debrisAdd a Layer mask for the debris

10. korak

Duplirajte ovaj sloj (Control-J) i invertirajte ga (Control-I). Postavite Blending Mode na Screen.

Duplicate and InvertDuplicate and InvertDuplicate and Invert

Pritisnite Control-T da aktivirate Free Transform i postavite sloj kako slijedi:

Free transform the layerFree transform the layerFree transform the layer

Ponovite postupak (Duplicate, Invert, Free Transform) i postavite ga iznad ramena. Ne zaboravite "zamaskirati" oba sloja da izblijedite čestice.

Repeate the duplicate invert processRepeate the duplicate invert processRepeate the duplicate invert process

11. korak

Dodat ćemo kretanje svim slojevima s krhotinama koje smo nedavno dodali. Selektirajte prvi takav sloj i odaberite Filter > Blur > Motion Blur.

Add movement with Motion BlurAdd movement with Motion BlurAdd movement with Motion Blur

Ponovite postupak (pod različitim kutovima) na svim "debris" kopijama slojeva.

Repeat the process on the debris copiesRepeat the process on the debris copiesRepeat the process on the debris copies
Repeat the process againRepeat the process againRepeat the process again

12. korak

Ponovo na platno dodajte sliku Debris, iza modela.

Add another debris stockAdd another debris stockAdd another debris stock

Pritisnite Control-I za aktiviranje opcije Invert.

Invert the debris stockInvert the debris stockInvert the debris stock

Postavite Blending Mode na Multiply.

Set Blend Mode to MultiplySet Blend Mode to MultiplySet Blend Mode to Multiply

Odaberite Move Tool (V) da sliku pomaknete na vrh, iza područja glave.

Place image behind the headPlace image behind the headPlace image behind the head

Odaberite Add a New Layer Mask i primijenite Brush Tool (B) kao dosad da izblijedite krhotine tako da budu vidljive samo oko ruku i iza glave.

Fade the debrisFade the debrisFade the debris

6. Kako skulpturi dodati tekuće elemente

1. korak

Povucite na platno sliku Liquid #2. Ovaj ćemo sloj nazvati "liquid".

Add Liquid stock 2Add Liquid stock 2Add Liquid stock 2

Odaberite Magic Wand Tool (W), postavite 50 pixels pod Tolerance i kliknite na bijelu pozadinu. Kombinacijom Shift-klik selektirajte ostala bijela područja. Ne otkazujte Contiguous jer ćete selektirati Highlights.

Select the white areasSelect the white areasSelect the white areas

Klikom odaberite dugme Refine Edge iz alatne trake opcija i primijenite prikazane postavke za poboljšanje selekcije i naknadno "maskiranje". Na kraju pritisnite Enter.

Refine the selectionRefine the selectionRefine the selection

Želimo da tekućina izlazi iz područja glave, ulijevo u suprotnom smjeru od modela. Primijenite Free Transform (Control-T) da smanjite veličinu ovog sloja (zadržite tipku Shift za srazmjerno skaliranje) i opcijom Rotate zarotirajte sliku ulijevo kao na slici:

Rotate the liquid stockRotate the liquid stockRotate the liquid stock

Provjerite Luminosity sloja pritiskom kombinacije Control-L za pristup postavkama Levels i povećajte Shadow.

Adjust the levelsAdjust the levelsAdjust the levels

Odaberite Rectangular Marquee Tool (M) za selekciju ovog dijela.

Select with Rectangular Marquee Tool

Pritisnite Control-T i zakrenite ga udesno da bolje prati pokret koji želimo dobiti.

Rotate it to the right

2. korak

Na platno dodajte sliku Liquid #1. Dat ćemo sloju ime "liquid2".

Add another liquid stockAdd another liquid stockAdd another liquid stock

Ovaj ćemo sloj "zamaskirati" istim postupkom kao i prije: odaberite Magic Wand (W), zadržite tipku Shift za selekciju više bijelih dijelova pozadine odjednom. Primijenite opciju Refine Edge s istim postavkama kao i prije.

Select the white areaSelect the white areaSelect the white area

Postavite ovaj sloj kao na slici dolje koristeći Free Transform (Control-T).

Free Transform the liquidFree Transform the liquidFree Transform the liquid

Povećajte tonalni raspon sjene, Shadows u prozoru Levels (Control-L).

Adjust the shadows with levelsAdjust the shadows with levelsAdjust the shadows with levels

Odaberite Add a New Layer Mask i izblijedite donji dio ovog sloja kako biste ga stopili s glavom.

Fade the bottom area to blendFade the bottom area to blendFade the bottom area to blend

3. korak

Dodajte zadnji "tekući" element i dajte mu ime "liquid3".

Add the last liquidAdd the last liquidAdd the last liquid

Što sad? Jasno, primijenite alat  Magic Wand (W) za selekciju bijele pozadine i odaberite Refine Edge. Ovaj put će trebati smanjiti vrijednost Tolerance:

Refine the edge selectionRefine the edge selectionRefine the edge selection

Opcijom Rotate zakrenite sloj ulijevo koristeći Free Transform i smjestite ga iznad ostalih slojeva s "tekućim" elementima.

Rotate the layerRotate the layerRotate the layer

U prozoru Levels (Control-L) povećajte vrijednost Shadows:

Adjust the shadows with levelsAdjust the shadows with levelsAdjust the shadows with levels

4. korak

Ovdje također želimo dodati pokret. Dodat ćemo Motion Blurs (Filter > Blur > Motion Blur) i postaviti različite vrijednosti pod Distances Angles za sve "tekuće" slojeve:

Add motion blur for movementAdd motion blur for movementAdd motion blur for movement
Adjust more blurAdjust more blurAdjust more blur
Add more movementAdd more movementAdd more movement

5. korak

Odaberite Burn Tool (O) u modu Midtones Range da potamnite donje baze slojeva "liquid2" i "liquid3" kako bi se bolje stopili s područjem glave koje je tamnije.

Burn to blend the headBurn to blend the headBurn to blend the head

7. Kako manipulaciji dodati teksturu u boji

1. korak

Dodajte našem dokumentu teksturu "peeling" i smjestite sloj iznad ostalih. Da, vrijeme je da dodamo malo boje našoj kompoziciji. Sloju dajte ime "peeling".

Add colorful textureAdd colorful textureAdd colorful texture

Skalirajte teksturu i postavite kao na slici:

Resize the textureResize the textureResize the texture

Postavite Blending Mode na Multiply.

Set the blend mode to multiplySet the blend mode to multiplySet the blend mode to multiply

U prozoru Levels povećajte Highlights (Control-L).

Adjust the levelsAdjust the levelsAdjust the levels

Odaberite Free Transform (Control-T) da postavite teksturu preko lica. Opcijom Add a New Layer Mask dodajte masku i uklonite tekstru koja prelazi liniju obraza.

Add a layer mask on the faceAdd a layer mask on the faceAdd a layer mask on the face

To je jedini dio sloja koji na kraju treba ostati vidljiv. Primijenite 100% Opacity i Flow kista.

Use Opacity and flow brushesUse Opacity and flow brushesUse Opacity and flow brushes

Odaberite Sponge Tool (O)Desaturate Mode da uklonite žuto. Smanjite veličinu, odnosno Size kista.

Get rid of the yellowsGet rid of the yellowsGet rid of the yellows

Odaberite Blur Tool (R), postavite 50% Strength da zamutite malo ovaj sloj kako biste izbjegli kontrast s oštrim linijama modela.

Blur the layerBlur the layerBlur the layer

2. korak

Odaberite crvenu boju i napravite novi sloj, New Layer (Control-Shift-N), dajte mu ime "red hand" i obojite mjesto na ruci na kojem djelić nedostaje. Blending Mode ovog sloja treba biti Multiply.

Paint red onto the handPaint red onto the handPaint red onto the hand
Continue painting redContinue painting redContinue painting red

Zumirajte da povećate i prebojite manjim kistom sitne šupljine vodeći računa da ne prijeđete vanjske rubove.

Paint red in each openingPaint red in each openingPaint red in each opening

3. korak

Duplirajte sloj "peeling" (Control-J).

Duplicate the peelingDuplicate the peelingDuplicate the peeling

Odaberite Free Transform (Control-T) i zarotirajte ovaj novi sloj kao na donjoj slici:

Rotate the peelingRotate the peelingRotate the peeling

Prijeđite kistom u masci tako da samo ovaj prednji dio ostane vidljiv:

Paint on the maskPaint on the maskPaint on the mask

Odaberite mali kist, Small Brush, da tu i tamo pobrišete kako ne bi bilo previše crvenih tonova.

Erase parts of the maskErase parts of the maskErase parts of the mask

Zatim odaberite Blur Tool (R) kao što smo prethodno napravili kako bi uklopili ovaj sloj:

Blur and blend the layerBlur and blend the layerBlur and blend the layer

4. korak

Ponovo duplirajte sloj "peeling", izbrišite njegovu masku sloja i koristeći Free Transform (Control-T) postavite ga kao na slici:

Duplicate peeling againDuplicate peeling againDuplicate peeling again

Odaberite opciju Add a New Layer Mask i ostavite vidljiv samo ovaj dio:

Add a new layer maskAdd a new layer maskAdd a new layer mask

Odaberite Blur Tool i uskladite ga s oštrinom lica. Primijenite Sponge Tool (O) ako treba smanjiti zasićenost žutih mrlja.

Adjust the sharpnessAdjust the sharpnessAdjust the sharpness

8. Kako površini pridodati još pukotina

1. korak

Dodajte na platno  još jednu  fotografiju pukotine i dajte sloju ime "crack5".

Add crack textureAdd crack textureAdd crack texture

Postavite Blending Mode na Multiply.

Set to MultiplySet to MultiplySet to Multiply

Odaberite Free Transform (Control-T) i postavite ovu teksturu preko ruke.

Rtoate onto the armRtoate onto the armRtoate onto the arm

Kombinacijom Control-klik na masku sloja "model" aktivirajte selekciju i opcijom Add a New Layer Mask dodajte novu masku sloju.

Load the selectionLoad the selectionLoad the selection

Korigirajte postavke osvjetljenja u prozoru Levels (Control-L) s ovim vrijednostima:

Improve the lightingImprove the lightingImprove the lighting

Sada ćemo izbrisati  teksturu ovog sloja u njegovoj masci koristeći kao uvijek Brush Tool (B), ostavljajući samo pukotine i brišući prikazane dijelove dok ne nestanu.

Delete the texture

Pripazite da ne ostavite ni jedan dio s teksturom jer moramo voditi računa o "zamazanim" dijelovima koje ostavljamo na teksturi; u fotomanipulaciji poput ove koristimo velik broj tekstura.

Pay attention to the dirtPay attention to the dirtPay attention to the dirt

Odaberite Filter > Blur > Gaussian Blur i primijenite na ovaj sloj (ne masku) da namjestite stupanj oštrine:

Blur with Gaussian BlurBlur with Gaussian BlurBlur with Gaussian Blur

2. korak

Promjena mišljenja: selektirajte sliku "crack4", primijenite Transform (Control-T) i opcijom Rotate zakrenite sliku ulijevo poput ove:

Add crack 4Add crack 4Add crack 4

Zatim izbrišite skoro sve osim dijela koji izlijeće iz ruke. Na kraju mislim da bi bilo pomalo uznemirujuće da ova pukotina privlači toliko pažnje.

Delete everything but hand areaDelete everything but hand areaDelete everything but hand area

Postavite ju u pozadinu primjenom Gaussian Blur (Filter > Blur > Gaussian Blur).

Apply a gaussian blurApply a gaussian blurApply a gaussian blur

3. korak

Male promjene i poboljšanja: odaberite sloj "crack2" i povećajte Shadows da popravite kontrast.

Enhance with LevelsEnhance with LevelsEnhance with Levels

4. korak

Dodajte "grunge" teksturu kao najdonji sloj u poretku slojeva. To će biti naša pozadina koju ćemo napraviti jako diskretnom. Dajte joj ime "background".

Add texture 2Add texture 2Add texture 2

Postavite Blending Mode na Color Burn i Opacity oko 25%.

Set the Blend mode to Color BurnSet the Blend mode to Color BurnSet the Blend mode to Color Burn

Kao što vidite većina tamnih tonova pozadine smješteno je u lijevom kutu na dnu privlačeći više pažnje nego što je potrebno. Duplirajte ovaj sloj (Control-J), odaberite Edit > Transform > Flip Horizontal. Zatim primijenite Eraser (E) da izbrišete sve na sloju osim dijela prikazanog na slici dolje.

Flip the stockFlip the stockFlip the stock

9. Kako manipulaciji dodati vatru

1. korak

Povucite na platno sliku Embers. Dajte sloju ime... "embers". Postavite ga iznad ostalih slojeva.

Add the fire stockAdd the fire stockAdd the fire stock

Skalirajte ga do ove veličine i ne zaboravite zadržati tipku Shift.

Resize the stockResize the stockResize the stock

Postavite Blending Mode na Screen.

Set the fire to ScreenSet the fire to ScreenSet the fire to Screen

Opcijom Rotate zakrenite sloj udesno koristeći Free Transform (Control-T).

Rotate the fire Rotate the fire Rotate the fire

Primijenite postavke Levels (Control-L) da prilagodite osvjetljenje povećavajući tamne tonove.

Adjust with levelsAdjust with levelsAdjust with levels

2. korak

"Zamaskirajte" ovaj sloj selektirajući sadržaj maske sloja "model" (Control-klik) i aktivirajte ga u novoj masci ovog sloja, kao što smo to već učinili s većinom slojeva.

Mask the fireMask the fireMask the fire

Moramo izbrisati neke dijelove s iskrama kako ne bi izgledali kao prilijepljeni. Odaberite Brush Tool (B) i prijeđite uvijek crnim kistom ove dijelove u masci.

Delte parts of the fireDelte parts of the fireDelte parts of the fire

Kako bi bilo uvjerljivije, uzmite bijelu boju da ponovo prikažete sitne vatrene izboje izvan tijela prelazeći preko njih malim kistom da stvorite dojam vatre koja izbija iz tijela. Poslije ćemo ih korigirati.

Add realism

Odaberite Filter > Blur > Gaussian Blur i prilagodite oštrinu ovog sloja ostalome na platnu.

Blur with Gaussian blurBlur with Gaussian blurBlur with Gaussian blur

3. korak

Duplirajte sloj "embers" kombinacijom Control-J.

Duplicate the fireDuplicate the fireDuplicate the fire

Još malo pojačajte tamne tonove u prozoru Levels (Control-L). Želimo dobiti varijacije toplih tonova.

Adjust the fire with levelsAdjust the fire with levelsAdjust the fire with levels

Crnim kistom "zamaskirajte" sloj ostavljajući tu i tamo sitne detalje kao na slici dolje:

Paint black on the mask

Odaberite Clone Stamp Tool (S) da prenesete veliku iskru na oštećeni dio ruke kojem nedostaje dio i koji će privlačiti pažnju zbog kontrasta koji stvara. Pritiskom Alt-klik selektirajte veliku iskru i doslikajte na ruku.

Clone the emberClone the emberClone the ember

4. korak

Opcijom New Layer (Control-Shift-N) dodajte novi sloj ispod ostalih slojeva s iskrama i dajte mu ime "embers black". Odaberite Brush Tool (B) i kistom nanesite crnu boju ispod iskri kako bi povratile izgubljen volumen čemu je uzrok Blending Mode koji koristimo. Trebate kistom prelaziti ispod svjetlijih tonova iskri da se povrate izgubljeni tonovi.Također kistom dotjerajte sitne plamičke koji izbijaju iz tijela.

Add more ember detailsAdd more ember detailsAdd more ember details

Jednako tako postupite i na dijelu ruke kojem nedostaje dio kako bi veliku iskru još više naglasili.

Make the ember popMake the ember popMake the ember pop

5. korak

Opcijom New Layer (Control-Shift-N) dodajte novi sloj  i dajte mu ime "embers light". Dodat ćemo diskretan odraz toplog svjetla oko modela. Odaberite Brush Tool (B) i žutu/narančastu boju doslikajte preko iskri. Koristite velik, meki kist da dobijete difuzne poteze.

Paint yellow over the embersPaint yellow over the embersPaint yellow over the embers

Promijenite Blending Mode u Overlay.

Set the yellow to overlaySet the yellow to overlaySet the yellow to overlay

6. korak

Odaberite Black & White Adjustment Layer i u njegovoj masci selektirajte crnu boju kako biste pobrisali monokromatske dijelove koji će se pojaviti u istoj boji. Pobrišite leđa modela i lijevu stranu ruke. Vidjet ćete da se pojavljuju duboko plavi/ljubičasti tonovi (zbog slojeva plavkastih krhotina smještenih ispod). To stvara dobar kontrast između toplih tonova vatre i poboljšava dojam.

Add black and white adjustment layerAdd black and white adjustment layerAdd black and white adjustment layer

"Zamaskirajte" malo i ruku kako biste otkrili tople tonove vatre:

Mask over the arm

10. Kako promijeniti pozadinu

1. korak

Odaberite sloj "background" i aktivirajte opciju Invert pritiskom tipki Control-I.

Invert the backgroundInvert the backgroundInvert the background

Odaberite Filter > Blur > Gaussian Blur i postavite pozadinu kao najdonji sloj. Izgledat će udaljena od našeg glavnog subjekta, modela.

Gaussian blur the backgroundGaussian blur the backgroundGaussian blur the background

2. korak

Odaberite gornji sloj i pritisnite Control-Shift-Alt-E da aktivirate naredbu Stamp All Visible Layers. Dobit ćemo novi sloj sa svim informacijama o ovoj datoteci. Sloju dajte ime "light correction" jer ćemo korigirati srednje tonove ove ilustracije. Prvo ćemo pritisnuti kombinaciju Control-Shift-U da aktiviramo opciju Desaturate.

Stamp all visible layersStamp all visible layersStamp all visible layers

Zatim ćemo invertirati pritiskom tipki Control-I.

Invert the sculptureInvert the sculptureInvert the sculpture

Postavite Blending Mode na Overlay. Sada je veći dio slike u rasponu srednjih tonova, Midtones.

Set the Blend Mode to OverlaySet the Blend Mode to OverlaySet the Blend Mode to Overlay

Odabrat ćemo Filter > Blur > Gaussian Blur i odabrati velik Radius kako bi se osvjetljenje raspršilo u skladu s oblikom originalne slike.

Enhance with Gaussian BlurEnhance with Gaussian BlurEnhance with Gaussian Blur

3. korak

Odaberite boju #e50292, postavite New Layer iznad ostalih slojeva (Control-Shift-N) i dajte mu ime "difference". Odaberite zatim Bucket Tool (G) i klikom bilo gdje na platnu ispunite ga ovom bojom.

Fill with bright pinkFill with bright pinkFill with bright pink

Blago ćemo korigirati Highlights i Shadows. Postavite Blending Mode na Difference i smanjite Opacity na 5%.

Tint highlights and shadowsTint highlights and shadowsTint highlights and shadows

4. korak

Ponovo napravite New Layer i dajte mu ime "warming". Želimo stvoriti difuznu atmosferu toplim tonovima oko modela. Prvo ispunite ovaj sloj bojom #ad5411 ili sličnom koristeći Paint Bucket Tool (G). Zatim se prebacite na Gradient Tool (G) (ili samo primijenite jako velik, meki kist ) i selektirajte ove boje u redoslijedu prikazanom dolje da postignete ovakav prijelaz boja. Ne mora biti u potpunosti jednak.

Transition the colors with warmthTransition the colors with warmthTransition the colors with warmth

Kako bi izgledao što ujednačeniji odabrat ćemo Filter > Blur > Gaussian Blur i velik Radius.

Blur to blendBlur to blendBlur to blend

Zatim ćemo postaviti Blending Mode na Vivid Light i Opacity na otprilike 10%.

Set the blend mode to vivid light

5. korak

Dodajte New Adjustment Layer, Selective Color i primijenite sljedeće postavke da popravite boje na slici pojačavajući tople tonove i nijansirajući Highlights i Midtones.

Use selective color adjustment

Naša ilustracija sada izgleda jasnije.

Before and after comparison of adjustmentsBefore and after comparison of adjustmentsBefore and after comparison of adjustments

6. korak

Dodat ćemo i diskretne detalje našem subjektu. Povucite još jednu sliku pukotine na platno. Primijenite Resize / Rotate da se prilagodi ruci koristeći kao obično Free Transform (Control-T). Dajte sloju ime ·crack6".

Add tiny detailsAdd tiny detailsAdd tiny details

Postavite Blending Mode na Multiply.

Set details to multiplySet details to multiplySet details to multiply

Prilagodite kontrast u prozoru Levels (Control-L).

Adjust details with levelsAdjust details with levelsAdjust details with levels

Za aktiviranje selekcije u masci sloja "model" pritisnite Control-klik i primijenite ju na ovaj sloj dodajući New Layer Mask.

Mask the detailsMask the detailsMask the details

Pobrisat ćemo u masci neke dijelove s pukotinama iznad prsnog koša i teksturu između pukotina učiniti nevidljivom kao na prethodnim slojevima s pukotinama. Ne zaboravite pobrisati rubove ovog sloja.

Mask the cracked areasMask the cracked areasMask the cracked areas

Odaberite Filter > Blur > Gaussian Blur i primijenite na sloj.

Blur with gaussian blurBlur with gaussian blurBlur with gaussian blur

7. korak

Odaberite "cracks painting" i crnom bojom doslikajte volumen s desne strane trokutaste pukotine koristeći Brush Tool (B).

paint volume on the cracks

8. korak

Duplirajte sloj "debris2" (Control-J) i neznatno zarotirajte koristeći Free Transform (Control-T).

Duplicate and rotate the debrisDuplicate and rotate the debrisDuplicate and rotate the debris

Na ovom sloju želimo zadržati samo neke dijelove s prašinom i prikazati ih kao sićušne detalje. Crnim kistom pobrišite čestice tu i tamo.

Delete some of the debrisDelete some of the debrisDelete some of the debris

Ovaj ćemo potupak ponoviti nekoliko puta da dodamo čestice u vrlo malim količinama. Duplirajte ponovo sloj "debris2" i ovaj ga puta postavite iznad ruku.

Repeat the processRepeat the processRepeat the process

Ponovo pobrišite u masci da uklonite veći dio prašine. Možete ostaviti nešto prašine koja otpada s ruku.

Paint over tha maskPaint over tha maskPaint over tha mask

Ponovite cijeli postupak da dodate čestice koje otpadaju s ramena.

Add debris on the shoulderAdd debris on the shoulderAdd debris on the shoulder
Add more debrisAdd more debrisAdd more debris

...I duplirajte sloj "debris2" još ovaj put da dodate nešto čestica s lijeve strane glave i oko nje.

Continue duplicating debrisContinue duplicating debrisContinue duplicating debris

9. korak

Sada ćemo dodati nekoliko dijelova koji skulpturi nedostaju. Za to ćemo neke izbrisati pa će izgledati kao da je dio kamena otpao. Primijenit ćemo Pen Tool (P) i Paths Mode. Prvu ćemo selekciju napraviti na leđima modela, iza ramena. Ovaj put točno iznad iskre koja oponaša oblik. Napravite Path oponašajući oblik stijene.

Select with the pen toolSelect with the pen toolSelect with the pen tool

Zatvorite putanju,  napravite desni klik i odaberite Make Selection:

Make a selectionMake a selectionMake a selection

Zatim odaberite sve maske slojeva elemenata koji su ovdje postavljeni i crnim kistom pobrišite ovaj dio na svim slojevima, jedan po jedan.

Delete the area from the masksDelete the area from the masksDelete the area from the masks

Ovaj ćemo potupak ponoviti u još pet zona. Možete ih dodati gdje god želite. Ovdje možete vidjeti gdje sam ih ja odlučio dodati. Postupak je u potpunosti isti kao prije. Imate li dvojbu, samo pokušajte naći oblike uz pukotine i pratite ih za izradu selekcije.

Repeat the process in zone 1Repeat the process in zone 1Repeat the process in zone 1
Repeat with zone 2Repeat with zone 2Repeat with zone 2
Repeat with zone 3Repeat with zone 3Repeat with zone 3
Repeat with zone 4Repeat with zone 4Repeat with zone 4
Repeat with zone 5Repeat with zone 5Repeat with zone 5

10. korak

Odaberite "debris2 copy" i primijenite Rectangular Marquee Tool (M) da selektirate najveći dio čestica.

Select a debris spot

Pritisnite Control-C, odnosno Copy da kopirate i Control-V, Paste da ga zalijepite na novi sloj koji možemo nazvati "debris5". Postavite ovaj novi element kao na slici:

Place a copyPlace a copyPlace a copy

Zakrenite ga malo opcijom Rotate koristeći Free Transform (Control-T) kako bi se razlikovao od originala. Možda ćete trebati Eraser Tool (E) da izbrišete rubove.

Rotate the copy

Duplirajte ovaj sloj pritiskom na Control-J i postavite dolje. Zatim odaberite Rotate i/ili Resize.

Duplicate the copy

11. Kako dotjerati boje

1. korak

Napravite New Layer i dajte mu ime "blue". Odaberite Gradient Tool (G)Foreground to Transparent u prozoru Gradient Editor (aktivirajte ga klikom na ikonu gradijenta u alatnoj traci).

Change the color with the Gradient Tool

Odaberite svijetlo plavu boju i napravite Medium Radial Gradient s tim da je središte gradijenta glava modela.

Add a blur radian gradientAdd a blur radian gradientAdd a blur radian gradient

Postavite Blending Mode na Soft LightOpacity na 16%. Na ovaj način dodajemo nešto kontrastne boje: gornja polovina slike izgledala je previše monokromatski u usporedbi s donjom.

Set blend mode to soft lightSet blend mode to soft lightSet blend mode to soft light

2. korak

Napravite New Layer, dajte mu ime "yellow" i odaberite žut/narančast ton za izradu novog gradijenta koji će ispuniti središnji donji dio.

add yellow gradientadd yellow gradientadd yellow gradient

Odaberite Soft Light Blending Mode i 40% Opacity da kreirate blago reflektirajuće toplo svjetlo koje dolazi od ambijentalnog svjetla iskri.

Set yellow to soft lightSet yellow to soft lightSet yellow to soft light

3. korak

Klikom odaberite gornji sloj i pritisnite Control-Shift-Alt-E za naredbu Stamp All Visible Layers. Da unesemo dodatni ugođaj odaberite Filter > Blur > Gaussian Blur.

Add gaussian blurAdd gaussian blurAdd gaussian blur

Postavite Blending Mode na Screen.

Set to ScreenSet to ScreenSet to Screen

Duplirajte ovaj sloj (Control-J) i prebacite na Soft Light.

Duplicate and set to soft lightDuplicate and set to soft lightDuplicate and set to soft light

Kombinacijom Control-klik selektirajte oba sloja i smanjite im Opacity na 10%.

Decrease the opacityDecrease the opacityDecrease the opacity

4. korak

Napravite New Layer iznad njih i dajte mu ime "vignette", odaberite boju po želji i otvorite Gradient Editor. Povucite gornju lijevu strelicu i postavite na suprotnu stranu trake, isto učinite s gornjom desnom strelicom. Tako ćemo napraviti invertirani gradijent koji će ispuniti suprotne dijelove koje ćemo kasnije selektirati. 

Add gradient with editor

Klikom u središte slike i povlačenjem u bilo koji kut napravite vinjetu.

Create a vignetteCreate a vignetteCreate a vignette

Hladni ton je ovdje možda najbolji izbor. Treba li promijeniti boju primijenite opciju Hue/Saturation (Control-U).

Adjust with hue and saturation

Odaberite Add a New Layer Mask i velikim kistom prijeđite preko modela i oko njega tako da tamni tonovi vinjete ne utječu na njega. Povucite sloj i postavite ga ispod sloja "light correction".

Add a layer maskAdd a layer maskAdd a layer mask

Postavite Blending Mode na Linear Burn uz 30% Opacity.

Set blend mode to linear burnSet blend mode to linear burnSet blend mode to linear burn

5. korak

Dodajte novi New Adjustment Layer, Gradient Map i pritisnite tipku D da aktivirate crno-bijele tonove. Ako ih ne vidite u traci gradijenta kliknite na traku i odaberite iz prozora Gradient Editor.

Gradient Map adjustment layer

Postavite Blending Mode na Luminosity i Opacity na 40%. Time ćemo naglasiti "chiaroscuro" efekt kreirajući ujednačeniji spektar svjetlosti.

Set blend to LuminositySet blend to LuminositySet blend to Luminosity

6. korak

Dodajte New Layer iznad svih ostalih i dajte mu ime "tint". Dodajte ispunu, Fill bojom #007c72 koristeći Paint Bucket Tool (G).

Fill with green

Izbrišite područje modela u novoj masci, New Layer Mask.

Delete the model

Postavite Blending Mode na Soft Light, 20% Opacity. Već gotovo! Čestitke!

Set to Soft Light

Završna kompozicija

Emotional Molten Statue Photo Manipulation TutorialEmotional Molten Statue Photo Manipulation TutorialEmotional Molten Statue Photo Manipulation Tutorial

Premium Molten Photoshop Action

Sviđa li vam se ovaj tutorijal, a htjeli biste uštedjeti vrijeme, razmislite o kupovini jedne od naših nevjerojatnih prestižnih akcija iz seta Photoshop Actions koje nudi GraphicRiver.

Vulcanum - Fire & Ashes Photoshop Action

S ovom nevjerojatnom akcijom kreiranom u Photoshopu samo jednim pritiskom na dugme dobit ćete vatreni, vulkanski efekt. Jednostavno prijeđite kistom preko dijelova fotografije koje želite promijeniti i pritisnite Play. Tako jednostavno!

Vulcanum - Fire Ashes Photoshop Action Vulcanum - Fire Ashes Photoshop Action Vulcanum - Fire Ashes Photoshop Action
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads