Unlimited PS Actions, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Adobe Photoshop

Adobe Photoshop od A do Z

by
Length:LongLanguages:
This post is part of a series called Learn Adobe Photoshop.
How to Create a Romantic Rose Text Effect in Adobe Photoshop
This post is part of a series called A to Z Design Software.
The A to Z of Adobe InDesign

Croatian (Hrvatski) translation by Miroslava Ilić (you can also view the original English article)

Adobe Photoshop CC (i njegove ranije verzije) opremljen je alatima, panelima i efektima koji pružaju najveću moguću kontrolu u procesu izrade ilustracija, uređivanja fotografija, dizajna i sl. Bez obzira jeste li stručnjak za Photoshop koji želi dodatno usavršiti svoje vještine ili je ovaj program nešto novo za vas, ovaj će vam popis biti koristan izvor informacija o alatnoj traci, panelima i mnogim efektima koje program nudi. Dolje niže pronaći ćete poveznice do brzinskih tutorijala koji prikazuju primjenu alata ili efekta u akciji kao i opise kojima ćete se upoznati (ili podsjetiti) kako "rade".

#

3D Panel: Predstavljen je kao dio podprograma Adobe Photoshop Extended, a pronaći ćete ga u sklopu verzije Adobe Photoshop CC. Panel 3 D prikazuje i omogućava kontrolu komponenata 3 D datoteka.

3D Object Rotate Tool (K): Alat kojim oko osi X rotirate 3 D objekt na kojem radite.

3D Object Roll Tool (K): Alat kojim oko osi Z rotirate 3 D objekt na kojem radite.

3D Object Pan Tool (K): Alat kojim duž osi X ili Y pomičete 3 D objekt na kojem radite.

3D Object Slide Tool (K): Alat kojim bočno povlačite objekt uz klik i vodoravno povlačenje alata po površini slike. Za pomicanje naprijed i natrag povucite alat vertikalno preko površine slike.

3D Object Scale Tool (K): Alat kojim jednostavno skalirate, povećavate ili smanjujete objekt.

3D Rotate Camera Tool (N): Alat kojim rotirate kameru oko objekta, prije nego sam objekt i to uz osi X ili Y postavljene u sklopu datoteke.

3D Roll Camera Tool (N): Slično kao 3D Rotate Camera Tool i ovim alatom rotirate kameru oko objekta, prije nego sam objekt, ali sada uz os Z.

3D Pan Camera Tool (N): Slično kao 3D Pan Object Tool ovim alatom duž osi X ili Y pomičete kameru po slici.

3D Walk Camera Tool (N): Ovaj je alat ekvivalent kamere za 3D Object Slide Tool, no umjesto da povlači objekt povlači kameru vodoravno nakon klika i vodoravnog povlačenja alata preko površine slike. Ako kliknete i povučete alat vertikalno pomaknut ćete kameru naprijed i natrag.

3D Zoom Camera Tool (N): Ovaj iznimno koristan alat mijenja vidno polje na način da je kamera bliže ili dalje od objekta.

A

Actions Panel (Alt - F9): Akcije su faze radnog procesa koje možete snimiti i reproducirati za kasniju primjenu. Ovaj vam panel omogućava da akcije kontrolirate, organizirate i uređujete. Posebno je koristan za radnje koje se ponavljaju i ubrzanje radnog procesa.

Adaptive Wide Angle (Alt-Shift-Control-A): Filter koji omogućava korekciju distorzije leće izazvane primjenom širokokutnog objektiva pri snimanju fotografije.

Add Anchor Point Tool: Jedan od alata za uređivanje aktivnih putanja. U ovom slučaju možete dodati sidrišnu točku duž aktivne putanje da izmijenite izgled linije ili da ju produžite.

Adjustments Panel: Panel kojim kontrolirate sve prilagodbe boja i tonova koje možete napraviti na slici.

B

Background Eraser Tool (E): Alat kojim brišete dijelove slike u transparentnu pozadinu kada ga povlačite po dijelovima slike (pozadina odmah postaje sloj). Možete promijeniti postavke alata ToleranceLimitsSample Size i sl.

Black & White (Alt-Shift-Control-B): Postavka prilagodbe koja vam omogućava da konvertirate sliku u boji u sliku sivih tonova zadržavajući kontrolu nad načinom konvertiranja boja.

Blur: Serija filtera koji "omekšavaju" izgled slike ili selektiranog dijela slike blagim prijelazima, a nakon izračuna prosječnih vrijednosti svih piksela na slici. Intenzitet filtera zamućenja (Blur) ovisi o tome koji filter koristite.

Blur Tool: Ovim alatom omekšavate i zamućujete oštre rubove slike gdje god na slici prevučete kistom pri čemu program izračunava prosječnu vrijednost svih piksela. Što više povlačite po jednom mjestu to će jači biti efekt.

Brightness/Contrast: Prilagodbe, korekcije koje možete napraviti na slici, a kojima se mijenja ton slike povećanjem ili smanjenjem svjetline, tzv. Highlights (Brightness) ili povećanjem ili smanjenjem tonske vrijednosti (Contrast).

Brush Panel: Ovaj je panel hram svih Default i Custom kistova koje imate u svom programu. Ovdje možete dodavati, brisati i uređivati kistove.

Brush Presets Panel: Iz ovog panela upravljate Library i Preset kistovima. Učitajte i zamijenite kistove u Library datotekama ili započnite s potpuno novim. Kistovi spremni za primjenu ubrzavaju radni proces izrade ili uređivanja slike.

Brush Tool (B): Jednostavan alat kojim simulirate poteze kistom.

Burn Tool (O): Ovim alatom možete povećati ekspoziciju dijela slike na kojoj radite, a čime taj dio postaje tamniji.

C

Camera Raw Filter (Shift-Control-A): Filter kojim možete napraviti nedestruktivne promjene na slici.

Channel Mixer: Prilagodba kojom možete korigirati zasjenjenje na slici (Tint), a često se koristi za korekcije crno-bijelih fotografija.

Channels Panel: Ovaj panel sadrži informacije o slici u sivim tonovima i to: Color Information, Alpha Channels i Spot Colors.

Character Panel: Ovaj panel donosi postavke i atribute slova/znakova. Ovdje možete oblikovati pojedina slova ili tijelo teksta povlačite li Horizontal Type Tool ili Vertical Type Tool preko teksta i uređivati ih u panelu.

Character Styles Panel: Dostupan u verzijama Photoshopa CS6 i CC ovaj je panel kontrolno središte vaših stilova slova, atributa i postavki koje možete primijeniti na tekst i spremiti za kasniju primjenu.

Clone Stamp Tool (S): Ovim alatom selektirate uzorak sa slike na kojoj radite i preslikavate selektirane piksele.

Clone Source Panel: Panel s opcijama koje koristite uz Clone Stamp Tools i Healing Brush Tools.

Color Balance (Control-B): Ovom opcijom prilagodbe korigirate udio pojedinih boja na slici. 

Color Lookup: Adjustment sloj s opcijama za izradu specifičnih stilova na slici.

Color Panel: Panel koji prikazuje trenutno selektirane boje prednjeg plana i pozadine kao i klizače za odabir novih boja.

Color Replacement Tool (B): Ovim alatom zamjenjujete selektiranu boju novom bojom.

Color Sampler Tool (I): Alat za odabir i prikaz vrijednosti do 4 selektirana uzorka boje.

Content-Aware Move Tool (J): Ovim alatom koji je predstavljen u verziji CS6 možete selektirati segment slike i pomicati ga bez štetnih posljedica. Umjesto toga mjesto pomaka bit će ispunjeno sličnim sadržajem sa slike.

Convert Point Tool: Jedan od alata koji se koristi uz Pen Tool. Ovim alatom mijenjate točku na putanji u/iz točku/e krivulje.

Count Tool (I): Alat koji služi za brojanje objekata na slici. Uveden je u podprogramu Photoshop Extended i dostupan u verziji CC.

Crop Tool (C): Koristan alat za izrezivanje (Clipping) slike. Ovaj se alat često koristi za rekonfiguraciju kompozicije slike.

Curves (Control - M): Prilagodba kojom dodajete točke i manipulirate linijom između njih u grafu u kojem mijenjate tonski raspon na slici.

Custom Shape Tool (U): Ovim alatom crtate vektorske oblike, Custom Shapes koji su već definirani u programu.

D

Delete Anchor Point Tool: Ovaj se alat koristi uz Pen Tool za brisanje sidrišnih točaka na putanji.

Desaturate (Shift-Control-U): Ovom opcijom prilagodbe uklanjate boju sa slike konvertirajući ju u sive tonove, ali ne mijenjate kolorni mod slike.

Direct Selection Tool (A): Ovim alatom selektirate segment aktivne putanje koju ste nacrtali alatom Pen Tool.

Distort: Filteri kojima iskrivljujete sliku dajući joj često novi oblik. Efekti su: DisplaceRippleZigZagPinch i sl. Ovi efekti mogu biti memorijski zahtjevni.

Dodge Tool (O): Ovim alatom smanjuje se ekspozicija segmenta slike čime ti dijelovi postaju svjetliji.

E

Ellipse Tool (U): Jedan od alata za crtanje ovalnih (eliptičnih) i kružnih putanja.

Elliptical Marquee Tool (M): Alat kojim se izrađuje eliptična i kružna selekcija. Odaberite ovaj alat i prevucite ga preko slike da povećate ili smanjite veličinu elipse. Držeći istovremeno tipku Shift dok izvodite povlačenje po slici dobit ćete kružnu selekciju.

Equalize: Opcija kojom se ravnomjerno raspoređuje svjetlosni raspon slike redistribucijom piksela i postavljanjem najsvjetlijih vrijednosti na bijelu boju, a najtamnijih na crnu dok su ostale vrijednosti jednako raspoređene u sivim tonovima.

Eraser Tool (E): Ovim alatom brišete piksele na slici (postaju transparentni) ili dobivaju boju pozadine. Uz to ovaj alat ima mogućnost vraćanja obrisanog područja u ranije odabrano stanje iz panela History.

Exposure: Opcija u panelu Adjustments kojom se mijenjaju postavke ekspozicije slike zadanim postavkama prilagodbe i klizačima za ručnu promjenu postavki.

Eyedropper Tool (I): Ovim alatom selektirate uzorak boje kojim trenutno definirate boju prednjeg plana (Foreground) ili pozadine (Background).

F

Filter Gallery: Galerija filtera zadužena je za primjenu različitih filtera na samu sliku ili selektirano područje slike na aktivnom vidljivom sloju. Ovi filteri sadrže različite umjetničke efekte, stilove poteza kista, distorzije, efekte skice i teksture.

Freeform Pen Tool (P): Ovaj alat omogućava prostoručno crtanje kao Brush Tool ili Pencil Tool, ali umjesto rasteriziranih piksela iscrtava putanje sa sidrišnim točkama. Slično kao Pen Tool, ali ne toliko limitiran u potezima.

G

Gaussian Blur: Blur efekt kojim zamućujemo selektirani dio slike u skladu s postavkama efekta.

Gradient Map: Adjustment sloj koji pretvara sliku u njenu crno-bijelu inačicu i na nju primjenjuje selektirani gradijent.

Gradient Tool (G): Ovim alatom postižete linearni, koncentrični, stožasti i reflektirani stil gradacije selektiranog područja.

H

Hand Tool (H): Ovim alatom selektirate platno (Canvas), a ne objekte na sloju i pomičete platno unutar prozora. Posebno je praktičan kad dio slike zumirate da povećate, a ostali su dijelovi zaklonjeni zbog ograničene veličine prozora.

HDR Toning: Ova naredba omogućava primjenu postavki HDR kontrasta i ekspozicije.

Healing Brush Tool (J): Ovaj alat slično kao i Clone Stamp Tool omogućava ispravak nepravilnosti na slici preslikavanjem uzorka sa slike.

Histogram Panel: Ovaj panel omogućava pristup histogramu koji prikazuje distribuciju piksela na slici u svakom kolornom modu.

History Panel: Ovaj panel omogućava povratak na neki od prethodnih koraka na slici (neki alat, efekt, i sl.).

Horizontal Type Tool (T): Ovim alatom možete upisivati tekst na horizontalnu putanju.

Horizontal Type Mask Tool (T): Ovim alatom izrađujete selekciju u obliku slovnih znakova na vodoravnoj putanji.

Hue/Saturation (Control-U): Ovom opcijom u panelu Adjustments kontrolirate Hue (nijansu), Saturation (zasićenost) i Lightness (svjetlinu) na aktivnoj slici.

I

Info Panel: Ovaj panel omogućava očitavanje informacija o bojama ispod pokazivača miša kao i ostalih informacija o alatima koje koristite.

Invert (Control - I): Ovaj Adjustment filter invertira boje na slici u njihove suprotne vrijednosti.

J

Spot Healing Brush Tool (J): Ovim alatom automatski uzimate uzorak boje sa slike kako biste popravili nedostatke na slici.

K

Kuler: Panel Kuler povezuje se s vašim Adobe Kuler korisničkim računom omogućavajući izrađivanje, organiziranje i brisanje kolornih tema.

L

Lasso Tool (L): Ovim alatom možete napraviti prostoručnu selekciju.

Layer Comps Panel: Ovaj panel kompozicija slojeva omogućava izradu kompozicija stranice za pregled i prikaz klijentima ili za vaše osobne potrebe.

Layers Panel: U ovom panelu organizirate sve slojeve koje ste postavili u svom dokumentu. Ovdje možete primijeniti ili izbrisati različite atribute, Blend modove i efekte.

Lens Blur: Ovim filterom zamućujete segment slike kako biste smanjili dubinu polja.

Lens Correction (Shift-Control-R): Ovaj je filter ažuriran u verziji CS5 pri čemu je omogućen automatski proces uklanjanja ili korekcije distorzije, aberacije boje i vinjetiranje.

Levels (Control - L): Omogućava tonske korekcije i ujednačavanje boje pomicanjem klizača kojima prilagođavamo tamne (Shadow), srednje (Midtones) i svijetle tonove (Highlights).

Line Tool (L): Jedan od alata za crtanje dostupan u alatnoj traci. Njime povlačimo ravne linije na Shape i rasteriziranim slojevima.

Liquify (Shift-Control-X): Filter koji omogućava manipuliranje slikom uz opcije Push, Pull, Rotate, Reflect, Bloat i Pucker ako se koristi kao "pametni" filter, Smart Filter ili slikanjem po površini slike alatima distorzije.

M

Magic Eraser Tool (E): Ovim alatom zamjenjujete piksele slične selektiranima u transparentne piksele ili u boju pozadine ako je zaključana transparentnost sloja.

Magic Wand Tool (W): Ovim alatom selektirate piksele koji su po boji isti ili slični selektiranim pikselima. Ovaj alat ima više mogućnosti selektiranja (New, AddSubtract From i Intersect With), kao i opcija za definiranje rubova selekcije (ToleranceAnti-aliasedContiguous i Sample All Layers).

Magnetic Lasso Tool (L): Ovaj se alat za selekciju "lijepi" za rubove segmenata definiranih slikom. Ima iste opcije selektiranja kao Magic Wand Tool, te WidthContrastFrequency Stylus Pressure. Svaka od ovih opcija određuje kakav će biti efekt na selekciju.

Match Color: Omogućava ujednačavanje kolorita na slikama, slojevima ili selekcijama. Također omogućava prilagodbu i korekciju opcija Luminance, Color Range i Color Cast slike.

Measurement Log Panel: U ovom se panelu prikupljaju podaci alata za mjerenje koje koristite u dokumentu. Redovi u zapisu predstavljaju mjeru, a stupci podatke prikazane u postavljenom mjerilu.

Mixer Brush Tool (B): Alat za crtanje koji omogućava miješanje boja kao na slikarskom platnu. Možete miješati boje na platnu, miješati boje kistom i mijenjati vlažnost kista kako biste simulirali izgled i dojam slike na platnu.

Motion Blur: Ovaj filter primjenjuje različite vrijednosti zamućenja kao da je riječ o snimci brzog kretanja. Djeluje u smjeru koji smo postavili odabirom opcija efekta.

Move Tool (V): Ovim alatom pomičete selekcije, slojeve i vodilice unutar dokumenta. Jedan je od najkorisnijih alata za interakciju korisnika s njegovim radom.

N

Navigator Panel: Ovaj panel prikazuje trenutni izged aktivnog dokumenta u prozoru i omogućava kretanje po dokumentu bez aktivacije Hand Toola. Također omogućava brzinsko zumiranje da povećate i da smanjite prikaz segmenta u dokumentu.

Noise: Ovim setom filtera možete napraviti šum na slici na mnogo različitih načina. Add Noise stvara set nasumičnih piksela unutar slike ili selekcije. Despeckle otkriva rubove i zamućuje sve osim ruba umanjujući oštrinu i primjenjujući šum. Dust & ScratchesMedian i Reduce Noise reduciraju šum na slici na različite načine.

Notes Panel: Pohranjuje zabilješke dodane dokumentu koristeći Note Tool.

Note Tool (I): Ovim alatom dodajete zabilješke dijelovima svog dokumenta. Koristan je kad dijelite dokumente s klijentima, suradnicima ili pravite zablješke za sebe.

O

Oil Paint: Jedan od umjetničkih filtera kojim simulirate izgled slike naslikane uljanim bojama.

P

Paint Bucket Tool (G): Ispunjava selekciju (ako je sloj transparentan) ili slično obojena područja bojom prednjeg plana.

Paragraph Panel: U ovom panelu mijenjate oblikovanje odlomaka i stupaca u vašem dokumentu.

Paragraph Styles Panel: Uveden je u verziji CS6, a omogućava oblikovanje odlomaka i znakova, spremanje i učitavanje oblikovanja, kao i njihovo uređivanje i brisanje.

Patch Tool (J): Ovaj se alat koristi za popravak segmenata slike unutar selektiranog područja primjenom uzorka sa slike ili selektiranog uzorka.

Paths Panel: Ovaj alat omogućava potpunu kontrolu nad aktivnim i neaktivnim putanjama u dokumentu. Možete spremiti ili učitati putanje, pretvoriti putanju u selekciju ili izbrisati putanje.

Path Selection Tool (A): Omogućava selekciju nacrtanih putanja za daljnje uređivanje.

Pattern Stamp Tool (S): Ovaj alat omogućava slikanje uzorkom kreiranim iz prethodno napravljene selekcije.

Pen Tool (P): Ovim alatom možete crtati putanje postavljanjem sidrišnih točaka koje uređujete različitim alatima.

Pencil Tool (B): Omogućava crtanje linija (Strokes) različitih veličina i oblika s nepravilnim, tvrdim rubovima.

Photo Filter: Jedna od Adjustment opcija kojom primjenjujete različite kolorne filtere (varirajući tonove, nijanse i sl.) na sliku.

Pixelate: Serija filtera kojom izrađujete slike 'tvrdog ruba' smanjivanjem broja boja korištenih u dokumentu. Filteri su, kako slijedi: Color Halftone koji simulira "halftone" prikaz slike, Chrystallize koji minimizira broj boja korištenih izradom velikih poligona na slici, Facet koji je njemu sličan, ali izgleda apstraktnije, Fragment kojim pravite kopije slike i zasjenjujete stvarajući zamućenje, Mezzotint koji konvertira sliku u nasumičnu seriju točaka i linija, Mosaic sličan filteru Crystallize, ali crta četverokute i Pointilize koji segmente slike pretvara u točke.

Polygon Tool (U): Ovim alatom crtate poligon specificirajući broj stranica.

Polygonal Lasso Tool (L): Ovim alatom izrađujete oblik ravnih rubova koji ste sami definirali. Primjenjuje se kao i Lasso Tool, ali je manje fleksibilan.

Posterize: Ovom opcijom prilagodbe specificirate broj tonskih razina u kanalima slike.

Properties Panel: U ovom panelu dobivate informacije i kontrolu nad Adjustment slojevima.

Q

Quick Selection Tool (W): Ovim alatom možete "naslikati" selekciju kako biste to učinili kistom i renderirati na selektirana mjesta.

R

Radial Blur: Ovaj efekt filtera diskretno simulira naglo zamućenje ili zumiranje rotirajućom kamerom. Opcijama efekta moguće je definirati intenzitet zamućenja.

Red Eye Tool (J): Ovim alatom uklanjate efekt crvenih očiju koji se događa kod primjene fotoaparata s bljeskalicom. Praktičan alat kojim subjektu na slici korigirate crvenu boju očiju u njegovu prirodnu boju.

Rectangle Tool (U): Jedan od Shape alata za izradu oblika kojim pravite putanje pravokutnika i kvadrata, ispunjavate ih bojom, dodajete obrube i selektirate putanje.

Rectangle Marquee Tool (M): Ovim alatom selektirate pravokutne i kvadratne oblike.

Render: Ovim filterima izrađujete 3 D oblike (poput oblaka), svjetlosne efekte i uzorke na slici ili selekciji.

Replace Color: U ovom dijaloškom okviru selektirate različite raspone boja i zamjenjujete ih drugima sa slike. Ova vam prilagodba ne omogućava potpunu kontrolu nad načinom zamjene boja, ali zamjenu možete napraviti brže nego složenijim metodama.

Rotate View Tool (R): Ovim se alatom zakreće platno (Canvas) u prozoru programa bez rotiranja samog dokumenta i utjecaja na piksele.

Rounded Rectangle Tool (U): Ovaj alat funkcionira kao Rectangle Tool, ali umjesto kutova od 90° kutove zaobljavate odabirom vrijednosti polumjera.

Ruler Tool (I): Ovim alatom za mjerenje određujete udaljenost među selektiranim objektima. Praktičan je i kod mjerenja kutova i položaja objekata na slici ili dokumentu.

S

Selective Color: Opcija kojom se korigira broj procesnih boja koje se pojavljuju u pojedinoj kolornoj komponenti.

Shadows/Highlights: Ovom naredbom mijenjate intenzitet tamnih  i svijetlih tonova.

Sharpen: Ovaj alat kao i oni s njim povezani izoštravaju rubove slike poboljšavajući njihove postavke.

Sharpen Tool: Ovaj alat izoštrava meke rubove i dijelove slike uklanjajući zamućenje.

Single Column Marquee Tool: Ovim alatom selektirate vertikalnu putanju selekcije.

Single Row Marquee Tool: Ovim alatom selektirate vodoravnu putanju selekcije.

Slice Tool (C): Ovim alatom dijelite (presijecate) slike u dokumentu u posebne segmente za prikaz na web stranici.

Slice Select Tool (C): Ovim alatom selektirate segmente koje ste napravili koristeći Slice Tool za daljnje uređivanje, kopiranje, konvertiranje ili brisanje.

Smudge Tool: Ovim alatom za retuširanje pomičete piksele na slici u kojem god smjeru kliknete i povučete ikonu alata.

Styles Panel: Ovaj panel nudi programom zadane stilove koje možete primijeniti na slojeve u aktivnom dokumentu. Sjajan je za organiziranje stilova sloja koje ste prethodno koristili, posebno za one koji se ponavljaju.

Stylize: Ovom serijom filtera primjenjujete različite efekte na selektiranu sliku ili sloj dokumenta. Stilizacije u izborniku nude: Emboss kojim se površina izdiže ili izbočuje, Extrude kojim konvertirate sliku u 3 D oblik, Glowing Edges kojim dodajte neonski sjaj rubovima slike ili selekcije, Solarize kojim sliku pretvarate u njen negativ, i sl. 

Swatches Panel: U ovom panelu organizirate i uređujete boje, isprobavate palete boja i spremate ih za kasniju primjenu.

T

Threshold: Ovim filterom konvertirate sliku ili selekciju u crno-bijelu sliku jakog kontrasta.

Timeline Panel: Ovaj panel koristite za izradu videa ili animacije u Photoshopu. Ovdje se katalogiziraju kadrovi i sekvence slike u dokumentu za daljnju izradu, uređivanje i brisanje kadrova ako je potrebno.

Tool Presets Panel: Ovaj panel omogućava izradu, spremanje i učitavanje postavki alata. Posebno je praktičan za ubrzavanje radnog procesa kao i izmjenu alata na nedestruktivan način.

U

Unsharpen Mask: Ovim alatom izoštravate sliku duž njenih rubova detektiranjem razlika u vrijednostima piksela postavljenih na osnovi specificiranih Threshold vrijednosti u opcijama filtera.

V

Vanishing Point: Omogućava uređivanje i izradu slika sa savršenom perspektivom.

Variations: Opcija omogućava da vidite umanjene slike vaše aktivne slike s primijenjenim različitim kolornim varijacijama. Također omogućava promjenu kontrasta i tonova na slici. Ne radi se o Adjustment sloju, promjene se primjenjuju izravno na sloj slike i teško ih je poslije promijeniti.

Vertical Type Tool (T): Ovim alatom pišete tekst na vertikalnoj putanji. Slično kao i Horizontal Type Tool.

Vertical Type Mask (T): Izrađuje rub selekcije u obliku teksta upisanog na vertikalnu putanju.

Vibrance: Prilagođava zasićenost boje (Color Saturation) aktivne slike u dokumentu. Umjesto korekcije svih boja, slabije zasićene boje bit će vizualno podešene.

W

Embed Watermark: Spada u jednu od Digimarc značajki u Photoshopu. Ovim filterom ugrađujete registrirani vodeni znak kompanije Digimarc Corporation. Ovi registrirani znakovi odnose se na jedinstveni korisnički broj koji sadrži godinu, licencu i ostale atribute slike.

Read Watermark: Ovaj filter omogućava očitavanje digitalnog vodenog znaka na slici. Prikazuje Meta podatke uz filter Embed Watermark.

X

Toggle Colors (X) or (Shift-X): Pritiskom na ove tipke prečaca prebacujete se s boje prednjeg plana u boju pozadine i obrnuto bez ponovnog selektiranja u panelu Swatches ili Color.

Y

Art History Brush Tool (Y): Praktičan alat koji koristi izvorne podatke ili Snapshot iz panela History za izradu stiliziranih linija obruba, Strokes. Koristi sadržaj s druge slike za izradu linije/poteza kista, slično kao History Brush Tool.

History Brush Tool (Y): Omogućava da napravite kopiju selektiranog stanja iz panela History ili da ga snimite u aktivnom prozoru na trenutno aktivnu sliku.

Z

Zoom Tool (Z): Ovaj alat je prema namjeni sličan povećalu. Približava, povećava sadržaj u prozoru ili ga udaljava na način da je cijela slika vidljiva.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.