Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Drawing

چطور یک گل رز بکشیم

Scroll to top
Read Time: 3 min
This post is part of a series called Learn How to Draw.
What Is Composition, and Why Is It So Important in Drawing?
How to Use Gestures to Draw Creatures From Imagination
This post is part of a series called Drawing Nature.
How to Draw Trees
How to Draw Grass, Ground, and Rocks

Persian (پارسی) translation by Ahmad Mostofi (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

گل رز گل خیلی محبوبی است، و عموما بعنوان نماد عشق شناخته میشود. اگر چه کشیدن گل رز خیلی سخت است، چون از لایه های زیادی از گلبرگ تشکیل شده است. لازم است این لایه ها را با دقت یک به یک اضافه کنید، و سپس بروی کل کار سایه‌زنی انجام دهید. در این آموزش سریع، به شما نشان خواهم داد که چطور میتوانید گل رز خود را از ابتدا بکشید بدون اینکه به مرجع نیاز داشته باشید. اما در صورتی که میخواهید، میتوانید هر کدامیک از این مرجع های موجود در وبسایت Envato Market را برای کمک به خودتان تهیه کنید:

آنچه که نیاز دارید

  • مداد سخت (HB)
  • مداد نیمه نرم (2B یا اندکی کمتر)
  • مداد نرم (5B یا کمتر)
  • برگه کاغذ
  • مداد تراش

مرحله 1

با کشیدن یک شکل تخم مرغی/قطره‌ای با مدادی سخت شروع کنید. از خطوط خیلی روشن استفاده کنید. این بخش داخلی غنچه گل رز خواهد بود.

how to draw rose budhow to draw rose budhow to draw rose bud

مرحله 2

دهانه ی گل رز را بکشید.

how to start drawing a rosehow to start drawing a rosehow to start drawing a rose

مرحله 3

گلبرگ های کوچک داخل را بکشید.

how to draw small rose budhow to draw small rose budhow to draw small rose bud
how to draw small rose petalshow to draw small rose petalshow to draw small rose petals
how to draw rose bud step by stephow to draw rose bud step by stephow to draw rose bud step by step

مرحله 4

گلبرگها را در شکل یک قلب محدود کنید- این شکل پیرامون دیگر گلبرگ‌ها خواهد بود.

how to continue drawing rosehow to continue drawing rosehow to continue drawing rose

مرحله 5

پیرامون شکل را به بقیه ی غنچه وصل کنید تا شکل پنج برگ گل را ایجاد کنید.

rose sketchingrose sketchingrose sketching

مرحله 6

یک قلب دیگر...

simple rose drawingsimple rose drawingsimple rose drawing

...که به غنچه وصل شده است.

how to draw flowers simple wayhow to draw flowers simple wayhow to draw flowers simple way
how to sketch a rose quicklyhow to sketch a rose quicklyhow to sketch a rose quickly

مرحله 7

یک بار دیگر شکل قلب را بکشید، اما این بار آنرا نامنظم تر و بازتر بکشید.

how to draw beautiful rosehow to draw beautiful rosehow to draw beautiful rose

در صورتی که ترسیم را درست انجام دهید، خطوط متصل به غنچه یک افکت عمق میدان ایجاد خواهد کرد.

how to draw rose petalshow to draw rose petalshow to draw rose petals

مرحله 8

ما در این سطح به یک پنج برگ گل دیگر نیاز داریم. که پرسپکتیو پیچیده تری خواهد داشت، پس با دقت ترسیم را انجام دهید:

how to draw flowers in perspectivehow to draw flowers in perspectivehow to draw flowers in perspective
how to sketch rose in perspectivehow to sketch rose in perspectivehow to sketch rose in perspective
how to draw rose petals in perspectivehow to draw rose petals in perspectivehow to draw rose petals in perspective

مرحله 9

لازم است که غنچه را داخل جامی از گلبرگ قرار دهیم. ابتدا از بیرون گلبرگ های کوچک آن را ایجاد میکنیم.

how to add petals to a rosehow to add petals to a rosehow to add petals to a rose
how to draw a half blown rosehow to draw a half blown rosehow to draw a half blown rose

سپس از گلبرگ های بزرگتر استفاده میکنیم...

how to add rose petals step by stephow to add rose petals step by stephow to add rose petals step by step

مرحله 10

بقیه ی گلبرگ‌ها باید بیشتر خم شده و به سمت پائین قرار گیرند.

how to sketch rose petalshow to sketch rose petalshow to sketch rose petals
how to finish rose petalshow to finish rose petalshow to finish rose petals

مرحله 11

وقتی کار شما تمام شد، مداد سخت تر را بروی خطوطی که میخواهید بهتر دیده شود بکشید تا شکل نهایی را برجسته کنید.

how to draw rose petalshow to draw rose petalshow to draw rose petals

مرحله 12

یک مداد نرم تر بردارید و بخش های داخلی گل رز را سایه بزنید. ابتدا ترسیم را با خطوط روشن انجام دهید...

how to plan shading rosehow to plan shading rosehow to plan shading rose

سپس با مداد سخت تر بکشید تا سایه ی تیره تری بدست بیاورید.

how to shade rosehow to shade rosehow to shade rose

مرحله 13

از مداد مشابه استفاده کنید تا سایه ی بعضی کناره های گلبرگ ها را بیشتر کنید. بروی همه ی کناره ها نکشید!

how to add dark shades to white rosehow to add dark shades to white rosehow to add dark shades to white rose

مرحله 14

قلم سخت را دوباره بردارید و از آن استفاده کنید تا به بخش‌های روشن شده تکسچر ظریفی اضافه کنید. هر چقدر گل رز شما تاریک تر باشد، میتوانید آن را تیره تر کنید.

how to shade a white rosehow to shade a white rosehow to shade a white rose

مرحله 15

از نرم ترین مداد استفاده کنید و سایه زنی آنرا تکمیل کنید و کناره های آنرا در تیره ترین حالت داشته باشید.

how to draw a rose step by stephow to draw a rose step by stephow to draw a rose step by step

زیباست!

شما یک گل رز زیبا کشیدید. در صورتی که میخواهید آنرا در اینترنت منتشر کنید، مطمئن شوید که اسکن/تصویر خوبی از آنرا آماده میکنید. آموزش‌های زیر برای این منظور به شما کمک میکنند:

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.