1. Design & Illustration
  2. Photo Manipulation

چگونه می‌توان یک ترکیب تصویر خیالی در فوتوشاپ خلق کرد؟

by
Read Time:9 minsLanguages:

Persian (پارسی) translation by Neda Rostami (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

در این آموزش من به شما نحوه ایجاد یک صحنه‌ی گذرگاه خیالی رو نشون می‌دم. ابتدا پس‌زمینه رو از زمین پوشیده از چمن و یک جنگل می‌سازیم. سپس درخت، دروازه، جنگل کوچک و گذرگاه رو اضافه می‌کنیم. پس از اون بچه و علف اضافه، و نور عمومی و رنگ درست می‌شه. در نهایت بافت نور رو ترکیب، و چند افکت نوری درست می‌کنیم.

فایلهای آموزش

فایلهای زیر در طی تولید این آموزش مورد استفاده قرار گرفت:

1. پس‌زمینه رو بسازید

مرحله 1

یک سند جدید 1800 در 1357 پیکسل با تنظیمات زیر در فوتوشاپ درست کنید:

new filenew filenew file

مرحله 2

تصویر زمین رو باز کنید. ابزار انتخاب مستطیلی (M) رو استفاده کنید و تنها نواحی که چمن دارند رو انتخاب و با استفاده از ابزار حرکت (V) اونو به یک بوم سفید منتقل کنید. اونو در نیمه پایینی بوم قرار بدید:

select groundselect groundselect ground
add groundadd groundadd ground

مرحله 3

به Filter > Blur > Gausian Blur برید و شعاع رو 30 پیکسل تنظیم کنید:

ground gaussian blurground gaussian blurground gaussian blur

ماسک فیلتر رو انتخاب کنید و با استفاده از برس گرد نرم با رنگ سیاه (قلم نرم سیاه) افکت blur رو در پیش‌زمینه پاک کنید:

ground gaussian blur maskingground gaussian blur maskingground gaussian blur masking

مرحله 4

به Layer > New Adjustment Layer > Hue Saturation برید و اونو روی ماسک چینش Clipping Mask تنظیم کنید. مقدار Master Saturation، رنگ قرمز و زرد رو تغییر بدید:

ground hue saturationground hue saturationground hue saturation
ground hue saturation resultground hue saturation resultground hue saturation result

مرحله 5

یک لایه تنظیم Curves بسازید و روشنیشو کاهش بدید. روی این لایه ماسک از قلم‌موی نرم مشکی استفاده کنید تا مقداری نور روی پس‌زمینه آشکار کنید:

ground curvesground curvesground curves
ground curves maskingground curves maskingground curves masking

مرحله 6

تصویر جنگل رو به سند اصلیمون بکشید و اونو در نیمه بالایی جایگذاری کنید.

add forestadd forestadd forest

از یک لایه ماسک برای انتقال نرم و تدریجی بین زمین و جنگل استفاده کنید:

forest maskingforest maskingforest masking

مرحله 7

به تصویر جنگل Gausian Blur به اندازه 12 پیکسل اعمال کنید. از یک قلم نرم مشکی بروی لایه ماسک استفاده کنید تا اثر اونو در طول انتقال بین زمین و جنگل کاهش بدید. در اینجا نتیجه رو روی ماسک فیلتر و روی تصویر می‌تونید ببینید:

forest gaussian blurforest gaussian blurforest gaussian blur
forest gausssian blur maskingforest gausssian blur maskingforest gausssian blur masking
forest blur masking resultforest blur masking resultforest blur masking result

مرحله 8

در این مرحله برای درختها در جنگل سایه می‌سازیم. هدف ما اینه که منبع نور اصلی از وسط جنگل بیاد، بنابراین سایه درختها باید بیشتر قابل مشاهده باشه. لایه جدید ایجاد کنید و با استفاده از ابزار کمند چند ضلعی Polygonal Lasso  (L) Tool درخت بزرگی که در سمت راست هست رو انتخاب (لازم نیست زیاد دقیق باشید) و اونو با رنگ سیاه پر کنید (Shift-F5).

tree shadow 1tree shadow 1tree shadow 1

اونو در راستای عمودی برگردونید (Edit > Transform > Flip Vertical) و به زیر درختها حرکتش بدید. از ابزار (Free Transform (Control-T برای تغییر سایه متناسب با جهت نور استفاده کنید:

tree shadow trasformtree shadow trasformtree shadow trasform

Gauassian Blur به اندازه 15 پیکسل به این سایه‌ اعمال کنید.

shadow gaussian blurshadow gaussian blurshadow gaussian blur

مرحله 9

از همون روش برای ساختن سایه برای درختهای دیگه استفاده کنید:

make other shadowsmake other shadowsmake other shadows

مرحله 10

یک لایه تنظیمات Curves بالای لایه‌ها بسازید و روشنی رو افزایش بدید. روی این لایه ماسک، با استفاده از یه برس نرم مشکی اثر نور رو تنها در وسط پس‌زمینه ظاهر کنید.

add forest light 1add forest light 1add forest light 1

مرحله 11

لایه جدید بسازید و حالت ترکیبش رو %Soft Light 100 بزارید. با استفاده از قلم نرم سفید، نور بیشتری رو در وسط جنگل رنگ بزنید.

add forest light 2add forest light 2add forest light 2

2. درخت رو اضافه کنید

مرحله 1

درخت رو ایزوله کنید و اونو به میان‌زمینه اضافه کنید. با استفاده از Control-T طول رو کاهش بدید.

add treeadd treeadd tree

از یه لایه ماسک استفاده و لبه‌های سخت رو بردارید و درخت رو با زمین ترکیب کنید.

tree maskingtree maskingtree masking

مرحله 2

Gausian Blur به اندازه 4 پیکسل اعمال کنید و اثر محوی blur روی ماسک فیلتر رو پاک کنید:

tree gaussian blurtree gaussian blurtree gaussian blur

مرحله 3

لایه جدید بسازید، حالت رو %Overlay 100 بزارید و با %50 رنگ خاکستری پر کنید.

DB new fileDB new fileDB new file

ابزار Dodge و Burn رو با Midtones Range فعال کنید، با Exposure حدود %15-10 لبه‌های درخت رو روشن و وسط رو تیره کنید تا با نور و سایه پس‌زمینه هماهنگ باشه. می‌تونید ببنید که من اونو با حالت معمولی و Overlay چطوری انجام دادم:

DB resultDB resultDB result

مرحله 4

با استفاده از لایه تنظیم Hue/Saturation مقدار اشباع رنگ Saturation تا 62- پایین بیارید:

tree hue saturationtree hue saturationtree hue saturation

مرحله 5

یه لایه تنظیم Color Balance بسازید و تنظیمات Midtones رو تغییر بدید:

tree color balancetree color balancetree color balance

مرحله 6

با استفاده از لایه تنظیم Curves درخت رو تیره کنید. روی لبه‌های درخت رنگ کنید تا روشنی اونجا رو نشون بدید.

tree curvestree curvestree curves

مرحله 7

لایه جدید ایجاد کنید وبا استفاده از یه قلم نرم سفید با تیرگی opacity پایین (حدود %20-15) در طول محدوده درخت رنگ کنید و کمی نور مه‌آلود روی اون ایجاد کنید.

tree lighttree lighttree light

3. دروازه و جنگل کوچک رو اضافه کنید

مرحله 1

تصویر دروازه رو باز کنید. قسمت داخل دروازه رو بردارید و اونو با پایین درخت ترکیب کنید:

add gateadd gateadd gate

با استفاده از یه لایه ماسک دروازه رو با درخت ترکیب کنید.

gate maskinggate maskinggate masking

مرحله 2

یک لایه تنظیمات توازن رنگ Color Balance ایجاد کنید و مقدار Midtones رو تغییر بدید:

gate color balancegate color balancegate color balance

مرحله 3

لایه تنظیم Curves بسازید و روشنی دروازه رو متناسب با درخت تغییر بدید. قسمتهای پایین رو مطابق با اسکرین‌شات زیر حذف کنید چون می‌خوایم یه منبع نوری دیگه اونجا اضافه کنیم:

gate curvesgate curvesgate curves

مرحله 4

لایه جنگل رو کپی duplicate کنید و اونو خیلی کوچکتر کنید. این لایه رو به پایین لایه دروازه و بالای درختها ببرید.

add small forestadd small forestadd small forest

با استفاده از یه لایه ماسک بخشهایی از جنگل که بیرون دروازه هست رو حذف کنید.

small forest maskingsmall forest maskingsmall forest masking

مرحله 5

با ایجاد یک لایه تنظیم Curves نور و ابهام این جنگل کوچک رو افزایش بدید:

small forest curvessmall forest curvessmall forest curves

4. گذرگاه رو اضافه کنید

مرحله 1

گذرگاه رو در تصویر اصلی انتخاب و در پیش‌زمینه جایگذاری کنید. با استفاده از Control-T در حالت Warp کمی در گذرگاه خمیدگی ایجاد کنید.

add pathwayadd pathwayadd pathway

مرحله 2

با یه لایه ماسک لبه‌های گذرگاه رو حذف کنید:

pathway maskingpathway maskingpathway masking

مرحله 3

این لایه رو دو بار کپی duplicate کنید و همه رو کوچک کنید. اونها رو داخل دروازه و جنگل کوچک بچینید. هرچه دورتر باشند، باید کوچکتر شوند.

add more pathway partsadd more pathway partsadd more pathway parts

مرحله 4

تمام لایه‌های گذرگاه رو انتخاب کنید و با فشردن Control-G یک گروه برای اونا بسازید. حالت ترکیب گروه رو به %Normal 100 تغییر بدید. لایه جدیدی بسازید و با استفاده از ابزار Clone گیاهای ناخواسته روی یکی از پله‌های گذرگاه رو حذف کنید.

pathway clonepathway clonepathway clone

مرحله 5

از یک لایه تنظیم تعادل رنگ Color Balance برای تطابق رنگ گذرگاه با صحنه استفاده کنید:

pathway color balancepathway color balancepathway color balance

مرحله 6

با یک لایه تنظیم Curves گذرگاه رو تیره کنید چون الان در مقایسه با پس‌زمینه بیش از حد روشن به‌نظر می‌رسه. بالای گذرگاه (قسمت داخل دروازه و جنگل کوچک) رو طوری رنگ کنید که روشنی اون تغییر نکنه.

pathway curves 1pathway curves 1pathway curves 1

مرحله 7

یک لایه تنظیم Curve دیگه اضافه کنید و نور موهوم بالای گذرگاه رو افزایش بدید. بقیه قسمتها رو پاک کنید که تاریک باقی بمونه.

pathway curves 2pathway curves 2pathway curves 2

5. بچه رو اضافه کنید

مرحله 1

بچه رو جدا کنید و اونو بالای پله‌ای بگذارید که گیاه ناخواسته رو از روش برداشتیم.

add childadd childadd child

مرحله 2

یه لایه جدید زیر لایه بچه بسازید و با استفاده از قلم سیاه تقریبا نرم با کدورت opacity کم (%20) برای اون سایه بکشید. بچه از هر دو منبع نور دور هست بنابراین سایه باید خیلی روشن و ملایم باشه.

child shadowchild shadowchild shadow

مرحله 3

لایه تنظیم Hue/Saturation اضافه کنید و مقدار Saturation رو تا 38- کاهش بدید.

child hue saturationchild hue saturationchild hue saturation

مرحله 4

با یک لایه تنظیم Curves بچه رو تیره کنید. روی بخش هایی که به سمت نور (جلو) هست رو رنگ کنید و بقیه رو تیره نگه دارید.

child curveschild curveschild curves

6. علف رو اضافه کنید

مرحله 1

بسته تصاویر علف رو باز کنید. از اونجایی که تصاویر، پس‌زمینه شفاف دارند براحتی اونا رو به سند اصلیمون منتقل کنید و در دو طرف پایینی پیش‌زمینه بچینید:

add grassadd grassadd grass

مرحله 2

به هر کدوم از این لایه‌های علف Guassian Blur به اندازه 8 پیکسل اعمال کنید.

grass gaussian blurgrass gaussian blurgrass gaussian blur

مرحله 3

برای این لایه های علف گروه بسازید و با استفاده از لایه تنظیم Hue/Saturation رنگ آنها رو تغییر بدید:

grass hue saturationgrass hue saturationgrass hue saturation

مرحله 4

با یک لایه تنظیم Curves علفها رو کمی تیره‌ کنید. نواحی انتخاب شده جایی که باید روی لایه ماسک رنگ کرد رو نشون می‌ده.

grass curvesgrass curvesgrass curves

7. تنظیمات اصلی رو انجام بدید

مرحله 1

بالای لایه‌ها یک لایه Color Fill ایجاد کنید و رنگ 160101# رو انتخاب کنید. حالت این لایه رو به %Exclusion 100 تغییر بدید.

color fill exclusion modecolor fill exclusion modecolor fill exclusion mode

مرحله 2

لایه تنظیم Color Balance ایجاد کنید و تنظیمات Midtones و Highlights رو تغییر بدید:

color balancecolor balancecolor balance
color balance resultcolor balance resultcolor balance result

مرحله 3

یک لایه تنظیم Channel Mixer اضافه کنید و مقدار کانال قرمز رو تغییر بدید:

channel mixerchannel mixerchannel mixer

مرحله 4

لایه تنظیم Curves ایجاد کنید و رنگ رو با استفاده از کانال آبی تغییر بدید:

whole scene curves 1whole scene curves 1whole scene curves 1

مرحله 5

با استفاده از یک لایه تنظیم Curves دیگر نور رو در وسط افزایش بدید. بقیه صحنه رو رنگ کنید:

whole scene curves 2whole scene curves 2whole scene curves 2

مرحله 6

با یک لایه تنظیم Hue/Saturation تغییر رنگ رو ادامه بدید:

whole scene hue saturationwhole scene hue saturationwhole scene hue saturation

مرحله 7

یک لایه تنظیم فیلتر‌عکس Photo Filter با همون هدف درست کنید. رنگ #01ec96 روانتخاب کنید:

whole scene photo filterwhole scene photo filterwhole scene photo filter

مرحله 8

یک لایه تنظیم Vibrance به منظور افزایش جلوه کل اثر درست کنید. غلضت رنگ درخت و گذرگاه رو روی لایه ماسک اون کاهش بدید تا کمتر آبی دیده شوند.

vibrancevibrancevibrance

8. نور رو اضافه کنید

مرحله 1

بسته تصویر بافت نور رو باز کنید. تصویر "starry 4" رو برای اضافه کردن اون به بوم انتخاب کنید و حالت رو به %Screen 100 تغییر بدید.

add light textureadd light textureadd light texture

با استفاده از یه لایه ماسک، افکت روی درخت رو پاک کنید تا اثر اون نامحسوستر به‌نظر برسه.

light texture maskinglight texture maskinglight texture masking

مرحله 2

یک لایه تنظیم Hue/Saturation برای تغییر رنگ نور از قرمز به صورتی بسازید:

light texture hue saturationlight texture hue saturationlight texture hue saturation

مرحله 3

قصد داریم رنگ جنگل کوچک رو تغییر بدیم و اونو به یه دنیای دیگه شبیه کنیم. با استفاده از ابزار کمند Lasso جنگل کوچک رو با شعاع نرمی = 30 انتخاب کنید. به Layer > New Adjustment Layer > Channel Mixer برید:

small forest colorsmall forest colorsmall forest color

مرحله 4

یک لایه جدید ایجاد کنید و با استفاده از قلم سخت متوسط با رنگ #ffadc4  بازتاب نور صورتی/بنفش‌رنگ از سمت جنگل کوچک بروی دروازه و پله‌های گذرگاهی که داخل این جنگل قرار دارد رو رنگ کنید.

lighting effectlighting effectlighting effect

مرحله 5

از یه لایه تنظیم Curves برای تغییر نور و کنتراست تمام صحنه استفاده کنید، لبه‌ها رو تاریک کنید و وسط رو روشن نگه دارید.

whole scene curves 3whole scene curves 3whole scene curves 3
whole scene curves 3 maskingwhole scene curves 3 maskingwhole scene curves 3 masking

تبریک می‌گم، کارتون به پایان رسید!

امیدوارم که چیز مفیدی برای پروژه های آینده خودتون یادگرفته باشید. راحت باشید و نظرات خودتون رو در کادر زیر بنویسید— خوشحال می‌شم ببینمشون. از فوتوشاپ کردن لذت ببرید!

final resultfinal resultfinal result
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads