Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Illustration

Cách tạo một chồng bánh Pancake với xi-rô trong Adobe Illustrator

Scroll to top
Read Time: 17 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Na Dang (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách vẽ một chồng bánh Pancake ngon với xi-rô và quả việt quất ở dạng vector.

Chúng ta sẽ bắt đầu với hình dạng cơ bản của một chiếc bánh Pancake và tiếp tục với kết cấu mà bạn sẽ sử dụng các phương pháp, hiệu ứng và cọ vẽ khác nhau để đến gần với thực tế nhất có thể. Tiếp theo là đĩa trắng, và sau đó, tất cả là về việc xếp những chiếc bánh ngon lành đó.

Đối với xi-rô, bạn sẽ sử dụng kết hợp các chế độ pha trộn để làm cho nó vàng và bán trong suốt cùng với các nét cọ để làm cho nó bóng bẩy. Cuối cùng, chúng ta sẽ trang trí chồng bánh Pancake với quả việt quất được vẽ với sự trợ giúp của tùy chọn Gradient Mesh, đây luôn là cách để thực hiện nếu bạn muốn có một cái nhìn thực tế. Hãy bắt đầu cuộc vui nhé!

Nếu bạn đang thèm khát thêm nhiều biểu tượng thực phẩm hoặc biểu tượng vector nói chung, thì hãy ghé đến GraphicRiver và bạn chắc chắn sẽ tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm ở đó.

1. Cách mở một tài liệu mới

Khởi chạy Illustrator và vào File > New để mở một tài liệu trống. Nhập tên cho tập tin của bạn, thiết lập kích thước và chọn Pixels làm UnitsRGB làm Color Mode. Đảm bảo rằng Align New Object to Pixel Grid không đánh dấu.

Tiếp theo, vào Edit > Preferences > General và đặt Keyboard Increment thành 1 px và trong khi ở đó, hãy vào Units để đảm bảo chúng được thiết lập như trong hình ảnh sau. Tôi thường làm việc với các cài đặt này và chúng sẽ giúp bạn trong suốt quá trình vẽ.

open new illustrator documentopen new illustrator documentopen new illustrator document

2. Cách tạo một chiếc bánh Pancake cơ bản

Bước 1

Để tạo hình dạng của bánh Pancake bắt đầu từ một hình elip với kích thước khoảng 240 x 110 px. Với sự trợ giúp của Add Anchor Point Tool (+), thêm nhiều điểm neo ở dưới cùng của hình elip và sau đó, chuyển sang Direct Selection Tool (A) và di chuyển các điểm này để làm biến dạng hình dạng đó một chút. Không có pancake nào hoàn toàn mượt mà trên các cạnh.

Tiếp theo, tạo một hình dạng tương tự phía sau hình đầu tiên, nhưng làm cho nó lớn hơn ở phía dưới để tạo ấn tượng về một chiếc bánh dày.

Tôi sẽ gọi hình dạng đầu tiên là “top shape” và hình dạng thứ hai là “bottom shape” của chiếc bánh Pancake trong suốt hướng dẫn này.

draw a plain pancakedraw a plain pancakedraw a plain pancake

Bước 2

Trong khi hình dạng dưới cùng của bánh Pancake vẫn được chọn, hãy thêm New Fill phía trên hình đầu tiên và sử dụng cùng màu. Vào Effect > Texture > Texturizer và áp dụng các cài đặt hiển thị bên dưới. Đặt thuộc tính Fill này thành Blending Mode Soft Light để tạo kết cấu mềm trên bánh Pancake.

add soft texture to pancake bottomadd soft texture to pancake bottomadd soft texture to pancake bottom

Bước 3

Với hình dạng dưới cùng của bánh Pancake vẫn được chọn, vào Effect > Stylize > Inner Glow và áp dụng các cài đặt đã hiển thị.

define bottom edge of the pancakedefine bottom edge of the pancakedefine bottom edge of the pancake

Bước 4

Sử dụng Pencil Tool (N) hoặc Pen Tool (P) để vẽ một đường path theo cạnh dưới của bánh Pancake và sử dụng màu nâu ấm (1). Tạo nét stroke cho đường path này bằng Charcoal – Rough Art Brush từ Brush Libraries Menu > Artistic > Artistic_ChalkCharcoalPencil và giảm Stroke Weight xuống 0,25 pt (2).

Tiếp theo, vào Effect > Blur > Gaussian Blur và áp dụng Radius 2 px; sau đó giảm Opacity xuống 50%. Điều này sẽ tạo ra cạnh màu nâu vàng mà một chiếc bánh Pancake nấu chín nên có (3).

create golden brown edge on pancake bottomcreate golden brown edge on pancake bottomcreate golden brown edge on pancake bottom

Bước 5

Chọn hình dạng dưới cùng của bánh Pancake, sau đó CopyPaste in Place (Shift-Control-V) để tạo một bản sao của nó. Đặt bản sao này thành Stroke-none và fill-none và chúng ta sẽ sử dụng nó để làm sạch các cạnh đó (1).

Bây giờ, chọn bản sao này cùng với hình dạng dưới cùng của bánh Pancake và cạnh màu nâu và vào Object > Clipping Mask > Make (Control-7). Bạn có thể đặt tên cho nhóm kết quả là “pancake bottom” (2). Hình dạng trên cùng của bánh Pancake vẫn ở trên tất cả mọi thứ.

mask the pancake bottommask the pancake bottommask the pancake bottom

3. Cách thêm họa tiết trên bánh Pancake

Bước 1

Chọn hình dạng trên cùng của bánh Pancake và thêm New Fill phía trên hình đầu tiên, sử dụng cùng màu. Áp dụng hiệu ứng Texturizer như trước để tạo kết cấu mềm mại đó. Đặt thuộc tính Fill này thành Blending Mode Soft Light.

add soft texture to pancake topadd soft texture to pancake topadd soft texture to pancake top

Bước 2

Vẽ một hình elip ở giữa của bánh Pancake và tô nó với radial gradient đã hiển thị (1). Để làm mượt mà các cạnh, áp dụng một Gaussian Blur 5 px và sau đó, đặt hình elip này thành Blending Mode Multiply75% Opacity (2).

create browned center on pancakecreate browned center on pancakecreate browned center on pancake

Bước 3

Đã đến lúc tạo ra cạnh màu nâu vàng bên ngoài mà một chiếc bánh Pancake nấu chín nên có. Dùng Pencil Tool (N) hoặc Pen Tool (P) và vẽ các đường path ngắn theo cạnh ngoài của bánh Pancake (1). Trước khi bạn tiếp tục, tạo bản sao của các đường path để sử dụng sau.

Tạo nét stroke cho tất cả các đường path này bằng Charcoal-Thick Art Brush từ Brush Libraries Menu > Artistic > Artistic_ChalkCharcoalPencil và giảm Stroke Weight xuống 0,75 pt (1). Sử dụng màu nâu ấm và bạn có thể thấy kết quả trong hình ảnh bên dưới (2).

Để làm mượt mà cạnh màu nâu này, trước tiên Group (Control-G) tất cả các đường path này và sau đó áp dụng Gaussian Blur 2 px cho toàn bộ nhóm này (3).

create browned outer edges on pancake create browned outer edges on pancake create browned outer edges on pancake

Bước 4

Dùng các bản sao của các đường path từ bước trước đó và tạo nét stroke cho chúng bằng Charcoal-Thick Art Brush một lần nữa nhưng giảm Stroke Weight xuống 0,5 pt và sử dụng màu nâu lạnh hơn. Chúng ta sẽ không áp dụng hiệu ứng Gaussian Blur lần này để chỉ Group (Control-G) tất cả các đường path đó.

create browned edges on pancake create browned edges on pancake create browned edges on pancake

Bước 5

Bây giờ, dùng Pencil Tool (N) và vẽ một đường tròn ngẫu nhiên trên bánh Pancake (1). Tạo nét stroke cho nó với Ink Splats Scatter Brush từ Brush Libraries Menu > Artistic > Artistic_Ink và giảm Stroke Weight xuống 0,25 pt. Tiếp theo, vào bảng Appearance, mở cửa sổ Stroke Options và thay đổi một số cài đặt như được chỉ ra bên dưới. Mục đích là để có được vô số đốm nhỏ trên khắp bề mặt của bánh Pancake (2).

Sử dụng màu nâu ấm làm nét stroke và sau đó đặt đường path này thành Blending Mode Color Burn20% Opacity (3).

create tiny browned specks on pancake topcreate tiny browned specks on pancake topcreate tiny browned specks on pancake top

Bước 6

Vẽ một đường tròn ngẫu nhiên khác trên bánh Pancake với sự trợ giúp của Pencil Tool (N). Tạo nét stroke cho nó với Ink Splats Scatter Brush một lần nữa và giảm Stroke Weight xuống 0,25 pt, nhưng lần này sử dụng màu vàng nhạt (1). Đặt đường path này thành Blending Mode Overlay 20% Opacity (2).

create tiny light specks on pancake topcreate tiny light specks on pancake topcreate tiny light specks on pancake top

Bước 7

Tiếp theo, dùng Pen Tool (P) và vẽ một đường path trên bánh Pancake. Tạo nét stroke cho nó bằng Chalk Art Brush từ Brush Libraries Menu > Artistic > Artistic_ChalkCharcoalPencil và tăng Stroke Weight lên 5 pt để có được các chi tiết kết cấu lớn hơn (1). Đặt đường path này thành Blending Mode Soft Light75% Opacity (2).

create browned texture on pancake topcreate browned texture on pancake topcreate browned texture on pancake top

Bước 8

Cuối cùng là lúc che mọi thứ lại. Chọn hình dạng trên cùng của bánh Pancake, sau đó CopyPaste in Place (Shift-Control-V) để tạo một bản sao của nó. Đặt bản sao này thành Stroke-none và fill-none.

Bây giờ, chọn bản sao này cùng với hình dạng trên cùng của bánh Pancake và tất cả các đường path kết cấu đã được tạo trong phần này của hướng dẫn và vào Object > Clipping Mask > Make (Control-7).

Lúc này, bạn sẽ có nhóm “pancake bottom” và nhóm mới “pancake top” trong bảng Appearance. Đây là hai phần chính tạo nên chiếc bánh Pancake đầu tiên của bạn.

mask texture on pancake topmask texture on pancake topmask texture on pancake top

4. Cách tạo một cái đĩa trắng

Bước 1

Để tạo chiếc đĩa, bắt đầu với một hình elip màu trắng khoảng 410 x 190 px. Sau đó, vẽ một hình elip mới tô màu xám và đặt nó ra phía sau hình đầu tiên.

draw the plate shapesdraw the plate shapesdraw the plate shapes

Bước 2

Trong khi hai hình elip vẫn được chọn, hãy chuyển đến Object > Blend > Blend Options, chọn Smooth Color và nhấn OK. Quay lại Object > Blend > Make (Alt-Control-B) sau đó.

blend the plate shapesblend the plate shapesblend the plate shapes

Bước 3

Vẽ một hình elip màu trắng mới ở phía trước để làm sắc nét vành của chiếc đĩa như đã chỉ ra trong hình dưới đây.

draw the plate topdraw the plate topdraw the plate top

Bước 4

Vẽ hai hình elip khác, tô chúng với các màu được chỉ định và sắp xếp chúng như trong hình ảnh tiếp theo. Sau đó, trộn chúng như bạn đã làm trước đó để có được sự chuyển tiếp suôn sẻ giữa chúng.

create the bottom of the platecreate the bottom of the platecreate the bottom of the plate

Bước 5

Vẽ hai hình elip mới, tô chúng với các màu được chỉ định và sắp xếp chúng như thể hiện trong hình bên dưới. Sau đó, trộn chúng như bạn đã làm trước đó, và bạn sẽ làm nổi bật phần dưới cùng của chiếc đĩa.

highlight the bottom of the platehighlight the bottom of the platehighlight the bottom of the plate

Bước 6

Bây giờ, chọn hai nhóm pha trộn cuối cùng từ giữa của chiếc đĩa và Group (Control-G) chúng lại. Giảm Opacity của nhóm kết quả xuống 50%.

finalize the bottom of the platefinalize the bottom of the platefinalize the bottom of the plate

Bước 7

Hãy tạo bóng đổ dưới chiếc đĩa. Dùng Ellipse Tool (L) một lần nữa và vẽ hai hình elip mới trong một layer mới phía sau chiếc đĩa. Tô màu cho hình nhỏ hơn với màu xám và hình lớn hơn với màu trắng và sắp xếp chúng ở phía dưới bên trái của chiếc đĩa của bạn.

Trộn hai hình elip như bạn đã làm trước đó để có được sự chuyển tiếp suôn sẻ giữa chúng. Đặt Blending Mode của nhóm pha trộn kết quả thành Multiply (màu trắng trở nên trong suốt). Bạn cũng có thể giảm độ mờ nếu cần.

create shadow under the platecreate shadow under the platecreate shadow under the plate

5. Cách tạo chồng bánh Pancake

Bước 1

Group (Control-G) tất cả các hình dạng tạo nên chiếc bánh đầu tiên và di chuyển nó trên đĩa. Chia tỷ lệ chiếc đĩa nếu cần (1).

Bây giờ, chỉ chọn hình dạng dưới cùng của bánh Pancake, sau đó CopyPaste in Place (Shift-Control-V) để tạo một bản sao của nó. Di chuyển bản sao này phía sau nhóm pancake và sau đó tô nó với một màu nâu đậm hơn. Với hình dạng này vẫn được chọn, nhấn phím Mũi tên Xuống trên bàn phím của bạn hai lần để di chuyển nó xuống 2 px (2).

Vào Effect > Blur > Gaussian Blur và áp dụng Radius 2 px và giảm Opacity xuống 25%. Điều này sẽ tạo ra sự xuất hiện của một bóng đổ mượt mà dưới bánh Pancake (3).

create smooth shadow under first pancakecreate smooth shadow under first pancakecreate smooth shadow under first pancake

Bước 2

Tạo một bản sao khác của hình dạng dưới cùng của bánh Pancake giống như bạn đã làm trước đó, và sau đó di chuyển nó phía sau bánh Pancake (1).

Trong khi bản sao mới vẫn được chọn, nhấn phím Mũi tên xuống một lần để di chuyển nó xuống 1 px. Tô nó với màu đen và giảm Opacity xuống 20% (2). Không cần làm mờ bởi vì chúng ta muốn một cái bóng sắc nét hơn dưới bánh Pancake lần này (3).

create sharp shadow under first pancakecreate sharp shadow under first pancakecreate sharp shadow under first pancake

Bước 3

Lúc này bạn đã có chiếc bánh đầu tiên trên đĩa. Bạn có thể tạo một bản sao của nó và sau đó xoay và sắp xếp nó lên trên để có được chiếc bánh thứ hai. Đừng quên hai hình bóng đổ dưới chiếc bánh mới.

Để làm cho hình ảnh cuối cùng hấp dẫn và chân thực hơn, tôi đã vẽ chiếc bánh thứ hai từ đầu với hình dạng hơi khác. Bạn cũng có thể làm như vậy vì quy trình này và tất cả các cài đặt vẫn giữ nguyên.

add second pancakeadd second pancakeadd second pancake

Bước 4

Theo cùng một phương pháp, bạn có thể xếp chồng số lượng bánh như bạn muốn. Dễ dàng hơn để giữ mỗi chiếc bánh Pancake trong một layer riêng biệt cùng với hai hình dạng bóng đổ của nó.

add more pancakesadd more pancakesadd more pancakes

6. Cách tạo bóng đổ bên dưới chồng bánh Pancake

Bước 1

Chỉ chọn hình dạng dưới cùng của bánh Pancake đầu tiên cùng với hình dạng dưới cùng của bánh Pancake thứ hai, sau đó CopyPaste in Place (Shift-Control-V) để tạo bản sao của cả hai hình đó. Trong khi hai bản sao này vẫn được chọn, nhấn Unite trong bảng Pathfinder để hợp nhất chúng thành một hình dạng duy nhất. Di chuyển hình dạng kết quả sang một layer mới giữa bánh Pancake và chiếc đĩa.

create shadow shape under the pancakescreate shadow shape under the pancakescreate shadow shape under the pancakes

Bước 2

Với hình dạng bóng đổ vẫn được chọn, vào Effect > Stylize > Drop Shadow và áp dụng hiệu ứng này bốn lần.

add shadow under the stack of pancakesadd shadow under the stack of pancakesadd shadow under the stack of pancakes

Dưới đây là các cài đặt cho hiệu ứng Drop Shadow:

drop shadow settings drop shadow settings drop shadow settings

7. Cách tạo xi-rô trên chồng bánh Pancake

Bước 1

Đầu tiên, thêm một layer mới phía trên bánh Pancake và đặt tên cho nó là “syrup”. Bây giờ, dùng Pen Tool (P) và vẽ hình dạng xi-rô nhỏ giọt. Điều này sẽ mất một chút thời gian nhưng thực hiện các điều chỉnh khi bạn thực hiện cho đến khi bạn hài lòng với kết quả cuối cùng (1).

Tô màu cho hình dạng này với màu nâu; sau đó vào Effect > Stylize > Inside Glow và áp dụng các cài đặt đã hiển thị. Đặt Blending Mode thành Soft Light để có được giao diện bán trong suốt. (2).

draw the big syrup shape on pancakesdraw the big syrup shape on pancakesdraw the big syrup shape on pancakes

Bước 2

CopyPaste in Front (Control-F) hình dạng xi-rô và thay đổi màu tô thành màu nâu ấm hơn. Để lại các cài đặt khác như chúng hiện có. Kết quả là xi-rô sẽ trông vàng hơn.

create the golden syrup lookcreate the golden syrup lookcreate the golden syrup look

Bước 3

Bây giờ, tập trung vào xi-rô rơi trên chiếc đĩa và vẽ hai hình nhỏ hơn bằng Pen Tool (P). Gửi chúng phía sau hình dạng xi-rô và tô màu cho chúng với radial gradient đã hiển thị. Để làm mượt mà các cạnh đó, áp dụng Gaussian Blur 2 px và sau đó giảm Opacity xuống 35%.

darken parts of the flowing syrupdarken parts of the flowing syrupdarken parts of the flowing syrup

Bước 4

Tại thời điểm này, bạn có thể thêm nhiều xi-rô để tạo ra sự xuất hiện của các lớp chảy trên bánh Pancake để vẽ hai hình dạng mới (hoặc nhiều hơn) như trong hình dưới đây. Áp dụng các cài đặt tương tự như trước đây cho hình dạng xi-rô lớn (1).

Copy Paste in Front (Control-F) hai hình dạng này và sau đó chọn màu nâu ấm hơn làm màu tô giống như bạn đã làm trước đó trong khi vẫn giữ các cài đặt khác (2).

create more layers of syrupcreate more layers of syrupcreate more layers of syrup

Bước 5

Chọn hình dạng xi-rô lớn, sau đó CopyPaste in Place (Shift-Control-V) để tạo một bản sao của nó. Xóa tất cả các sự xuất hiện hiện tại và chọn bất kỳ màu tô (1).

Copy Paste in Back (Control-B) hình dạng màu xanh và di chuyển nó 2 px sang trái bằng cách nhấn phím Mũi tên trái trên bàn phím của bạn hai lần. Chọn một màu tô khác để bạn có thể nhìn rõ hơn hai hình mới (2).

Trong khi hai hình dạng này vẫn được chọn, nhấn Minus Front trong bảng Pathfinder. Nếu bạn có được nhiều hình dạng thay vì một hình dạng, hãy Ungroup (Shift-Control-G) chúng và sau đó vào Object > Compound Path > Make (Control-8). Bạn có thể thấy hình dạng kết quả trong hình ảnh dưới đây (3).

create shadow shape for syrupcreate shadow shape for syrupcreate shadow shape for syrup

Bước 6

Tô màu cho hình dạng phức hợp từ bước trước với màu đen và di chuyển nó ra phía sau xi-rô (1). Để có được giao diện mượt mà, hãy áp dụng Gaussian Blur 1 px và đặt Blending Mode thành Soft Light. Điều này sẽ tạo ra một bóng mềm ở phía bên trái của xi-rô chảy (2).

create shadow for flowing syrupcreate shadow for flowing syrupcreate shadow for flowing syrup

Bước 7

Theo phương pháp đã giải thích trong hai bước trước, tạo bóng ở phía bên trái của hình dạng xi-rô nhỏ hơn. Các cài đặt vẫn giữ nguyên.

create shadow for smaller layers of syrupcreate shadow for smaller layers of syrupcreate shadow for smaller layers of syrup

8. Cách thêm hiệu ứng lóng lánh trên Syrup

Bước 1

Dùng công cụ Pen Tool (P) và vẽ một số hình dạng kéo dài ngẫu nhiên theo các cạnh lượn sóng của xi-rô (1). Đổ đầy tất cả chúng với màu vàng nhạt và sau đó áp dụng Gaussian Blur 2.2 px (2). Giảm độ mờ cho một số trong số chúng nếu cần và Group (Control-G) tất cả các hình dạng ở cuối.

add highlights on syrupadd highlights on syrupadd highlights on syrup

Bước 2

Sử dụng Pen Tool (P) một lần nữa và vẽ một loạt các đường path ngắn phía trên các đường path mờ từ bước trước (1). Tạo nét stroke cho tất cả chúng bằng Black Blend Art Brush từ một hướng dẫn khác của tôi về How to Create a Set of Multi-Use Blend Brushes (bước 5.2) dành riêng cho cọ pha trộn và mức độ tuyệt vời của chúng. Tôi luôn sử dụng những cọ này.

Colorization của cọ này được đặt thành Tint, bạn có thể chọn màu bất kỳ và nét stroke của cọ sẽ tự cập nhật. Trong trường hợp này, chọn một màu vàng rất nhạt và bạn sẽ có được độ bóng cụ thể của xi-rô (2).

add extraa shine on syrupadd extraa shine on syrupadd extraa shine on syrup

9. Cách tạo quả việt quất như thật

Bước 1

Đầu tiên, sử dụng Ellipse Tool (L) để vẽ một hình tròn nhỏ 35 x 35 px (1). Trong khi hình tròn này vẫn được chọn, hãy vào Object > Create Gradient Mesh và chọn 5 Rows5 Columns. Kết quả là bạn sẽ có được các đường lưới mesh và tất cả các điểm lưới mesh (2).

Mỗi điểm lưới này có thể được tô màu với một màu xanh khác để có được cái nhìn chân thực hơn. Bạn sẽ tìm thấy tất cả các màu trong bảng Swatches trong tập tin Illustrator đính kèm nếu bạn tải xuống (3). Bạn có thể thấy kết quả cuối cùng trong hình ảnh bên dưới (4).

create the blueberry shapecreate the blueberry shapecreate the blueberry shape

Bước 2

Với sự trợ giúp của Pen Tool (P), vẽ một hình tròn trên quả việt quất và tô nó với radial gradient đã hiển thị. Sau đó, vẽ một hình tròn nhỏ ở giữa và tô nó với gradient xuyên tâm khác.

define the top of the blueberrydefine the top of the blueberrydefine the top of the blueberry

Bước 3

Sử dụng Pen Tool (P) một lần nữa để vẽ năm hình dạng giống như cánh hoa xung quanh các hình dạng trước đó. Tô màu cho tất cả chúng với gradient xuyên tâm đã hiển thị.

Group (Control-G) tất cả các hình dạng tạo nên quả việt quất và di chuyển nó lên trên chồng bánh Pancake.

add details on the blueberryadd details on the blueberryadd details on the blueberry

Bước 4

Dùng Ellipse Tool (L) và vẽ một hình elip có kích thước bằng quả việt quất được tô màu trắng (1). Vẽ một hình elip nhỏ hơn tô màu xám phía trên hình đầu tiên, như thể hiện trong hình bên dưới (2).

Trong khi hai hình dạng này vẫn được chọn, hãy vào Object > Blend > Blend Options và chọn Smooth Color. Nhấn OK và sau đó quay lại Object > Blend > Make (Alt-Control-B). Đặt Blending Mode của nhóm pha trộn kết quả thành Multiply (màu trắng trở nên trong suốt) và đặt nó ra phía sau quả việt quất (3). Giảm độ mờ của bóng đổ nếu thấy cần thiết.

create shadow under the blueberrycreate shadow under the blueberrycreate shadow under the blueberry

Bước 5

Tạo các bản sao của quả việt quất và thêm bao nhiêu số lượng tùy ý vào bánh Pancake. Tạo bóng đổ dưới mỗi quả việt quất như được giải thích trong bước trước.

add more blueberries on pancakes add more blueberries on pancakes add more blueberries on pancakes

Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành!

Chồng bánh Pancake đã sẵn sàng. Tôi ước chúng ta có thể ăn chúng vì chúng trông thật ngon lành. Nếu bạn tạo lại chúng, đừng quên chia sẻ hình ảnh cuối cùng của bạn với chúng ta.

Bạn cũng có thể cho tôi biết món ăn yêu thích của bạn là gì và có thể tôi sẽ vẽ nó trong tương lai.

stack of pancakes with syrup and blueberries final imagestack of pancakes with syrup and blueberries final imagestack of pancakes with syrup and blueberries final image
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Start your 7-day free trial*
Start free trial
*All Individual plans include a 7-day free trial for new customers; then chosen plan price applies. Cancel any time.