1. Design & Illustration
  2. Typography

Ký tự uốn lượn (Script lettering) là gì?

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Ký tự uốn lượn chính xác là gì? Trong đoạn video ngắn này từ khóa học Chữ dạng uốn lượn của tôi, tôi sẽ trả lời câu hỏi bằng cách đưa ra một định nghĩa cơ bản và sau đó giải thích về lịch sử và khái niệm cơ bản của các dạng chữ uốn lượn chính thức và không chính thức.

Xem hướng dẫn

Lưu ý: Hình ảnh các ký tự uốn lượn được cung cấp bởi Thư viện ký tự.

Xem khóa học đầy đủ

Trong khóa học đầy đủ, Làm chủ ký tự uốn lượn, bạn sẽ học mọi thứ về ký tự dạng uốn lượn. Từ những điều cơ bản tới kỹ thuật nâng cao, chúng ta sẽ thảo luận về tất cả những điều này để thực sự giúp bạn làm chủ các ký tự uốn lượn.

Trong khuôn khổ của khóa học, bạn sẽ học nhiều kỹ thuật như góc, tốc độ, độ dày, độ tương phản, kerning, nét viền, vector và nhiều thứ nữa! Cho dù bạn đang tìm kiếm để tìm hiểu từ đầu hoặc cố gắng để cải thiện trình độ hiện tại của bạn, khóa học này phù hợp với tất cả những ai có nhu cầu trau dồi kiến thức.

One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads