by
Read Time:6 minsLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Những phông chữ để sử dụng trên một trang web yêu cầu các tập tin được nạp từ một trong hai nơi; từ hệ thống của máy khách truy cập, hoặc một máy chủ web. Hãy cùng khám phá các phông chữ web trong sáu mươi giây!

Thumbnail image taken from Auther web font by Seniors StudioThumbnail image taken from Auther web font by Seniors StudioThumbnail image taken from Auther web font by Seniors Studio
Hình thumbnail: "Auther", phông chữ web bởi Seniors Studio

Hiểu về Phông chữ Web

Những phông chữ để sử dụng trên một trang web yêu cầu các tập tin được tải từ một trong hai nơi. Đầu tiên là thiết bị cá nhân của khách truy cập (máy tính, điện thoại thông minh, v.v.). Các phông chữ này được gọi là "phông chữ hệ thống" system fonts và không có nhiều cái để bạn có thể sử dụng một cách đáng tin cậy bởi vì chỉ có một vài loại phông được cài đặt trên tất cả các thiết bị và hệ điều hành.

Thứ hai là các tập tin phông chữ có thể được nạp từ web (gọi là "phông chữ Web"). Bạn có thể sử dụng bất kỳ phông chữ nào mà bạn muốn, bởi vì bạn không cần phải lo lắng rằng một máy khách truy cập không thể truy cập vào các tập tin được yêu cầu.

Các phông chữ Web có thể được phân phối thông qua host lưu trữ của trang web bạn hoặc từ nhà cung cấp bên ngoài như Google Fonts. Để cung cấp phông chữ web của riêng bạn, trước tiên hãy đảm bảo bạn có quyền sử dụng các tập tin, sau đó đặt chúng trên máy chủ lưu trữ của bạn và sử dụng @font-face trong CSS để nạp chúng.

Để sử dụng phông chữ của bên thứ ba, bạn sẽ thêm phần tử link vào phần head của bạn hoặc một số code JavaScript. Và chỉ cần chỉ định một số phông chữ hệ thống trong "ngăn xếp phông chữ" của bạn để sử dụng như phông chữ dự phòng.

Và đó là phông chữ web, trong sáu mươi giây!

Phông chữ Web Từ Envato Elements

Đăng ký thuê bao trên Envato Elements sẽ cho phép bạn truy xuất hơn 700 phông chữ web; con số này sẽ gia tăng qua mỗi tháng! Nếu bạn chưa phải là một fan hâm mộ phông chữ, bạn cần phải xem:

web fonts on Envato Elementsweb fonts on Envato Elementsweb fonts on Envato Elements
Phông chữ Web trên Envato Elements
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads