7 days of PS Actions, graphics, templates & fonts - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Design & Illustration
  2. Text Effects

Sử dụng Pattern Brush để tạo hiệu ứng chữ kiểu dây thừng trong Illustrator

Read Time: 15 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Caitlyn Cat Tien (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Trong các bước sau, bạn sẽ được tìm hiểu cách tạo một Pattern Brush kiểu dây thừng khá đơn giản và cách sử dụng nó để tạo ra một hiệu ứng chữ đẹp trong Adobe Illustrator.

Đối với những người mới bắt đầu, bạn sẽ được tìm hiểu cách tạo ra các mảnh dây thừng chính bằng cách sử dụng công cụ Rectangle Tool, các phương pháp pha trộn cơ bản và xây dựng hình vector và tính năng Live Corners. Tiếp theo, bạn sẽ được tìm hiểu về cách dễ dàng để làm tăng các chi tiết dây thừng của bạn và cách tạo ra đầu sợi dây thừng. Sau đó, bạn sẽ được tìm hiểu cách tạo các Pattern Brush bằng cách sử dụng Công cụ Shape Builder và một số phương pháp di chuyển cơ bản. Cuối cùng, bạn sẽ biết cách tạo ra Pattern Brush kiểu dây thừng và cách chuyển nó thành một hiệu ứng chữ đẹp.

1. Tạo một New Document và thiết lập lưới Grid

Nhấn Control-N để tạo tài liệu mới. Chọn Pixels từ menu Units thả xuống, nhập 1075 vào hộp chiều rộng và 1280 trong hộp chiều cao, sau đó nhấp vào nút Advanced. Chọn RGB, Screen (72ppi) và đảm bảo rằng hộp Align New Objects to Pixel Grid bỏ chọn trước khi bạn nhấn OK.

Kích hoạt Grid (View > Show Grid)Snap to Grid ((View > Snap to Grid). Bạn sẽ cần một lưới mỗi 1px, vì vậy chỉ cần vào Edit > Preferences > Guides & Grid, gõ vào 1 trong hộp Gridline every 1 trong hộp Subdivisions. Bạn cũng cần mở bảng Info (Window > Info) để xem trước kích thước và vị trí của các hình dạng. Đừng quên đặt đơn vị đo thành pixel trong phần Edit > Preferences > Units. Tất cả các tùy chọn này sẽ làm tăng đáng kể tốc độ làm việc của bạn.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

2. Tạo mảnh dây thừng chính

Bước 1

Chọn công cụ Rectangle Tool (M) và vào Toolbar. Loại bỏ các màu sắc từ nét viền, sau đó chọn màu tô và thiết lập màu sắc của nó là R = 239 G = 203 B = 124. Di chuyển đến artboard của bạn và tạo một hình vuông 15px, Snap to Grid sẽ giúp thao tác của bạn dễ dàng.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 2

Tại phía bên phải của hình vuông, chọn Direct Selection Tool (A). Chọn cả hai điểm neo và chỉ cần kéo chúng lên 25px. Một lần nữa, Snap to Grid sẽ giúp ích.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 3

Đảm bảo rằng Công cụ Direct Selection Tool (A) vẫn đang được sử dụng, chọn điểm neo được đánh dấu bằng vòng tròn màu đỏ trong hình dưới đây và chuyển đến bảng điều khiển. Mở cửa sổ Corners, đánh dấu vào Corner: RoundRounding: Relative sau đó chỉ cần nhập bán kính 1,5px. Hãy chắc chắn rằng công cụ Direct Selection Tool (A) vẫn được chọn, chọn hai điểm neo được đánh dấu bởi vòng tròn màu xanh lá cây và quay lại bảng điều khiển.

Một lần nữa, mở cửa sổ Corners, đánh dấu vào Corner: Round Rounding: Absolute sau đó nhập bán kính 17px. Di chuyển đến điểm neo được đánh dấu bằng vòng tròn màu xanh lam, chọn nó và quay lại bảng điều khiển. Mở cửa sổ Corners, đánh dấu vào Corner: Round Rounding: Relative, sau đó nhập bán kính 2px. Cuối cùng hình dạng của bạn sẽ trông giống như trong hình ảnh thứ hai. Di chuyển đến bảng Layers (Window > Layers), chỉ cần nhấp đúp vào hình dạng của bạn và đổi tên nó thành "main".

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 4

Vô hiệu hóa Snap to Grid (View > Snap to Grid) sau đó vào Edit > Preferences > General và chắc chắn rằng Keyboard Increment được thiết lập là 1px. Chọn lại hình "main" và tạo hai bản sao ở đằng trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn bản sao trên cùng và chuyển 1px sang trái bằng cách sử dụng nút mũi tên trái từ bàn phím của bạn.

Chọn lại cả hai bản sao đã thực hiện trong bước này, mở bảng Pathfinder (Window > Pathfinder) và nhấp vào nút Minus Front. Hãy chắc chắn rằng hình dạng kết quả được chọn và thay thế màu tô hiện tại bằng R = 219 G = 183 B = 104.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 5

Chọn lại hình "main" và tạo hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn bản sao trên cùng và di chuyển nó 2px sang trái bằng cách sử dụng nút mũi tên trái tương tự từ bàn phím của bạn. Chọn lại cả hai bản sao được thực hiện trong bước này và nhấp vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Đảm bảo rằng hình dạng kết quả được chọn và thay thế màu tô hiện tại bằng R = 189 G = 153 B = 74.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 6

Chọn lại hình "main", tạo một bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F), chọn nó và di chuyển 1 px xuống dưới và 1 px qua bên phải. Đảm bảo rằng bản sao mới này vẫn được chọn và sao chép nó (Control-C > Control-F). Chọn bản sao mới này và di chuyển nó xuống 1px1px qua bên phải.

Chọn lại cả hai bản sao đã được thực hiện trong bước này và nhấp vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Hãy chắc chắn rằng hình dạng kết quả được chọn và thay thế màu tô hiện tại bằng màu trắng (R = 255 G = 255 B = 255).

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 7

Chọn lại hình "main" và tạo một bản sao chép ở phía trước (Control-C > Control-F). Chọn nó cùng với hình màu trắng và nhấp vào nút Intersect từ bảng Pathfinder.

Hãy chắc chắn rằng hình dạng kết quả vẫn được chọn, mở bảng Transparency (Window > Transparency), giảm Opacity xuống 50% và thay đổi Blending Mode thành Overlay.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 8

Chọn lại hình "main" và tạo hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn bản sao trên cùng và di chuyển nó 1px xuống và 1px qua bên phải.

Chọn lại cả hai bản sao đã được thực hiện trong bước này và nhấp vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Hãy chắc chắn rằng hình dạng kết quả được chọn và thay thế màu tô hiện tại bằng R = 219 G = 183 B = 104.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 9

Chọn lại hình "main", vào bảng Appearance (Window > Appearance), thêm một nét stroke 1pt và thiết lập màu R=169 G=133 B=54.

Tiếp tục vào bảng Appearance, chỉ cần nhấp vào chữ "Stroke" để mở cửa sổ Stroke và chọn nút Align Stroke to Outside. Cuối cùng mọi thứ sẽ giống như trong hình dưới đây.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 10

Chọn tất cả các hình dạng đã tạo ra và chỉ cần nhấn Control-G để Nhóm chúng lại.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

3. Tăng só lượng sợi dây thừng

Bước 1

Đảm bảo rằng nhóm các hình dạng của bạn đã được chọn và vào Effect > Distort & Transform > Transform. Nhập các thuộc tính trong hình dưới đây, nhấn OK, sau đó vào Object > Expand Appearance. Di chuyển đến bảng Layers và đổi tên nhóm kết quả thành "ropeOne".

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 2

Chọn lại nhóm "ropeOne" và vào Object > Transform > Move. Nhập 35 vào ô Horizontal, sau đó chỉ cần nhấp vào nút Copy. Di chuyển đến bảng Layers và đổi tên nhóm mới được tạo thành "ropeTwo".

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

4. Tạo đầu sợi dây

Bước 1

Kích hoạt Snap to Grid (View > Snap to Grid) và hướng vào cạnh dưới cùng của nhóm "ropeOne". Sử dụng Công cụ Pen Tool (P), tạo một nét thô một cách đơn giản như trong hình ảnh đầu tiên. Thêm nét viền 1pt cho nét nhỏ này và thiết lập màu của nó là R = 169 G = 133 B = 54.

Sử dụng cùng công cụ đó để thêm một số nét mới như trong hình ảnh thứ hai. Chỉ có một điều mà bạn cần nhớ. Tập hợp các nét cong này không được rộng hơn 17px (là chiều rộng của nhóm "ropeOne") bởi vì nó sẽ làm rối rắm Pattern Brush của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn mở rộng hơn, hãy đảm bảo rằng bạn có cùng chiều rộng thêm ở cả hai cạnh (ví dụ: 2px ở bên trái và 2px ở bên phải).

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 2

Sử dụng Công cụ Pen Tool (P), thêm một số nét thô mới như trong hình dưới đây. Thêm nét viền đơn giản, 1px cho các nét mới này và đặt màu của nó là R = 149 G = 113 B = 40.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 3

Chọn lại tất cả các nét cong đã được thực hiện trong hai bước cuối cùng và Group chúng lại (Control-G). Hãy chắc chắn rằng nhóm mới này được chọn và chỉ cần nhấn Shift-Control- [ để đưa nó ra phía sau.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 4

Hướng vào phía trên cùng của nhóm "ropeOne" của bạn Sử dụng Công cụ Pen Tool (P), tạo một số nét cong, thô mới, như trong các hình ảnh sau đây. Thêm các thuộc tính Appearance giống như đã sử dụng cho nhóm nét cong khác.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 5

Chọn lại tất cả các nét cong đã được thực hiện trong các bước trước đó và Group chúng lại (Control-G). Hãy chắc chắn rằng nhóm mới này được chọn và đặt nó ra phía sau (Shift-Control- [)

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

5. Tạo chi tiết chính của Pattern Brush

Bước 1

Hướng vào nhóm "ropeTwo". Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M), tạo một hình 19 x 17px, thiết lập màu R = 39 G = 170 B = 225 và đặt nó chính xác như trong hình ảnh đầu tiên. Hãy chắc chắn rằng hình chữ nhật màu xanh này vẫn được chọn và đặt nó ra phía sau (Shift-Control- [).

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 2

Chọn nhóm "ropeTwo" của bạn cùng với hình chữ nhật màu xanh và chọn công cụ Shape Builder Tool (Shift-M). Giữ nút Shift từ bàn phím, sau đó chỉ cần kéo hình đã chọn dọc theo cạnh trên cùng của nhóm của bạn như thể hiện trong hình dưới đây. Bạn có thể phải lặp lại kỹ thuật này một hoặc hai lần để đảm bảo tránh khỏi những hình rất nhỏ. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn không kéo hình đó lên cạnh của hình chữ nhật màu xanh của bạn.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 3

Chọn lại nhóm "ropeTwo" của bạn cùng với các hình màu xanh và lấy công cụ Shape Builder Tool (Shift-M). Một lần nữa, giữ phím Shift trên bàn phím của bạn, sau đó chỉ cần kéo hình được chọn mới dọc theo cạnh dưới cùng của nhóm của bạn, như trong hình dưới đây. Hãy xem kỹ hơn các cạnh đó, nó rất quan trọng để đảm bảo rằng bạn thoát tránh được những hình rất nhỏ.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 4

Chọn một trong các hình màu xanh của bạn và chỉ cần vào Select > Same > Appearance để chọn phần còn lại của các hình dạng với các thuộc tính Appearance tương tự. Khi bạn đã chọn tất cả các hình dạng này, hãy nhấn nút Delete trên bàn phím để xóa chúng khỏi artboard của bạn. Cuối cùng mọi thứ sẽ giống như trong hình thứ ba. Di chuyển đến bảng Layers và đổi tên nhóm còn lại thành "ropeBody".

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

6. Tạo các cạnh đầu dây của Pattern Brush

Bước 1

Hướng vào "ropeOne". Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M), tạo ra một hình chữ nhật 19 x 17px, thiết lập màu R = 39 G = 170 B = 225 và đặt nó chính xác như trong hình ảnh đầu tiên.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 2

Chọn nhóm "ropeOne" cùng với hình chữ nhật màu xanh và chọn công cụ Shape Builder Tool (Shift-M). Giữ phím Shift từ bàn phím của bạn sau đó chỉ cần kéo hình đã chọn dọc theo hình chữ nhật màu xanh như trong hình dưới đây. Hãy chắc chắn rằng bạn loại bỏ tất cả các hình nhỏ giao nhau với hình chữ nhật màu xanh của bạn sau đó chọn các hình màu xanh còn lại và chỉ cần xóa chúng đi bằng phím Delete.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 3

Chọn lại nhóm "ropeBody" của bạn, kéo nó sang bên trái và đặt nó như trong hình thứ hai.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

7. Tạo Pattern Brush

Bước 1

Chọn lại tất cả các hình đã được thực hiện cho đến nay và vào Object > Transform > Rotate. Nhập -90 Degrees và bấm OK.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 2

Hướng vào bảng Layers và chỉ cần tắt chế độ hiển thị nhóm "ropeBody". Chọn công cụ Direct Selection Tool (A), hướng vào bản vẽ của bạn, chọn tất cả các hình được đánh dấu trong hình ảnh thứ hai và kéo chúng vào trong bảng Swatches (Window > Swatches) để lưu chúng lại thành một mẫu.

Tiếp tục hướng vào bảng Swatches, nhấp đúp vào mẫu mới của bạn và đổi tên nó thành "endTile". Đảm bảo rằng Công cụ Direct Selection Tool (A) vẫn hoạt động, chọn tất cả các hình được đánh dấu trong hình thứ ba và lưu chúng dưới dạng mẫu mới. Quay lại bảng Swatches và đổi tên mẫu thứ hai này thành "startTile".

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 3

Hướng vào bảng Layers và bật chế độ hiển thị cho nhóm "ropeBody". Chọn hình, mở bảng Brushes (Window > Brushes) và nhấp vào nút New Brush ( mũi tên nhỏ màu xanh trong hình dưới đây). Đánh dấu vào ô Pattern Brush sau đó nhấp vào OK để mở cửa sổ Pattern Brush Options. Gõ vào "rope" trong ô Name, kéo con trượt Scale 70%, sau đó dời xuống ô Tile.

Mở cửa sổ Start Tile và thêm mẫu "startTile" từ danh sách đó, sau đó mở cửa sổ End Tile và thêm vào mẫu "endTile" Cuối cùng, nhấn OK và bạn sẽ tìm thấy Pattern Brush mới bên trong bảng Brushes.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

8. Tạo hiệu ứng chữ

Bước 1

Chọn công cụ Type Tool (T), chỉ cần nhấp vào bản vẽ của bạn và thêm chữ bằng màu đen của bạn. Hãy chắc chắn rằng nó vẫn được chọn và mở bảng Character (Window > Type > Character). Chọn font chữ "Edwardian Script ITC", sau đó thiết lập kích cỡ 350pt. Giảm Opacity của văn bản xuống 30% rồi di chuyển đến bảng Layers và chỉ cần khóa nó lại để đảm bảo rằng bạn sẽ không vô tình chọn / di chuyển nó.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 2

Sử dụng Công cụ Pen Tool (P) hoặc Công cụ Paintbrush Tool (B) (nếu bạn sở hữu một chiếc máy tính bảng) vẽ một đường dọc theo văn bản của bạn như được hiển thị trong hình dưới đây. Thử sử dụng văn bản ở phía sau làm đường tham chiếu thô. Đối với người mới bắt đầu, sử dụng một đường màu đen đơn giản cho nét của bạn.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 3

Một khi bạn cảm thấy rằng nét vẽ của bạn có vẻ đủ tốt, thay thế nét viền màu đen với Pattern Brush "rope". Di chuyển đến bảng Layers và chỉ cần xóa phần văn bản bị khóa.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 4

Hãy chắc chắn rằng đường nét văn bản của bạn vẫn được chọn, hướng vào bảng Appearance và thêm một nét viền thứ hai bằng cách sử dụng nút Add New Stroke (chỉ bằng mũi tên nhỏ màu xanh trong hình dưới đây). Chọn nét stroke mới này, thiết lập màu đen, rộng 10pt và mở bảng Stroke (Window > Stroke). Hướng vào phần Profile, mở menu đó và chọn Width Profile 1.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 5

Hãy chắc chắn rằng đường nét văn bản của bạn vẫn được chọn, hướng vào bảng Appearance và chọn lại nét stroke màu đen đó. Giảm Opacity xuống còn 10%, thay đổi Blending Mode thành Color Burn và vào Effect > Artistic > Film Grain. Nhập các thuộc tính như trong hình dưới đây và nhấn OK.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 6

Chọn lại đường nét văn bản của bạn và hướng vào bảng điều khiển Appearance. Đảm bảo rằng toàn bộ đường dẫn được chọn (chỉ cần nhấp vào "Path" của văn bản ở phía trên cùng của bảng Appearance) và vào Effect > Stylize > Drop Shadow. Nhập các thuộc tính được hiển thị ở trên cùng, cửa sổ bên trái (trong hình dưới đây), nhấn OK sau đó thêm bốn hiệu ứng Drop Shadow khác được hiển thị trong hình dưới đây.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 7

Đảm bảo rằng đường nét văn bản của bạn vẫn được chọn, mở bảng Graphic Styles (Window > Graphic Styles) và chỉ cần nhấp vào nút New Graphic Style (chỉ bằng mũi tên nhỏ màu xanh trong hình tiếp theo) để lưu kiểu đồ họa mới.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 8

Chọn lại Công cụ Pen Tool (P) và thêm một số đường nét văn bản mới như trong hình đầu tiên. Một khi bạn cảm thấy rằng mọi thứ đã ổn, hãy chọn tất cả các đường nét mới của bạn và chỉ cần nhấp vào phong cách đồ họa đã lưu của bạn từ bảng Graphic Styles.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Bước 9

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M), tạo ra một hình dạng có kích thước của bản vẽ của bạn, thiết lập màu R = 230 G = 230 B = 230 và đặt nó ra phía sau (Shift-Control- [). Hãy chắc chắn rằng hình chữ nhật mới này vẫn được chọn,hướng vào bảng Appearance và thêm một màu tô thứ hai bằng cách sử dụng nút Add New Fill (chỉ bởi mũi tên nhỏ màu xanh trong hình dưới đây). Chọn màu tô mới này, thiết lập màu đen, giảm Opacity xuống là 3%, thay đổi Blending Mode thành Multiply và vào Effect > Artistic > Film Grain. Nhập các thuộc tính thể hiện trong hình dưới đây và nhấn OK.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất!

Đây là hình kết quả. Tôi hy vọng bạn sẽ thích hướng dẫn này và có thể áp dụng các kỹ thuật này trong các dự án sau này của bạn.

Rope Text EffectRope Text EffectRope Text Effect
Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Design & Illustration tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Scroll to top
One subscription.
Unlimited Downloads.
Get unlimited downloads